DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

2018 EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU ve KATI ATIK BEDELLERİ TARİFE CETVELİ

24.1.2018 16:28:03

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği belediyemizce yapılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup; Mesken ve İşyerleri için  2018 yılında uygulanacak Evsel Katı Atık Tarife Cetveli ve Evsel Katı Atık Tarife Raporu yayınlanmıştır.


Evsel Katı Atık Tarife Cetveli için tıklayınız

Evsel Katı Atık Tarife Raporu için tıklayınız