Meclis Çalışmaları

04/11/2016

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİNİN KASIM AYI TOPLANTISININ 04.11.2016 GÜNLÜ II. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.11.2016 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6353) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.10.2016 tarih ve 87077351-170.01-E.2186217 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi, 2689 ada, 24 nolu parselin kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi seçimi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :137

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1183) 02-09 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Almanya'nın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine katılım ve 2017 yılı  içerisinde gelecek olan Uzman Değişim Programı görevlilerinin ağırlanması, Bayraklı ilçesi tanıtımı ile ilgili giderlerin proje kapsamında Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasının kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği)ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :138

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :139

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1280) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu mahallesi 24N-IIb pafta, 14105 ada Inolu parselin 1/1000 ölçekli imar planındaki kullanım kararının Ticaret + Konut (TİCK) fonksiyonu aynı kalmak üzere ayrık nizam 8 kat ( A-8), TAKS:0.60, K.A.T. (katlar alanı tolamı): 31260 m2 yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği talebinin kabulüne ilşkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :140

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ- ( Meclis üyesi Ali ALAN, Hatice TATLI, Adem SEÇİLMİŞ, Hayrettin GÜNGÖR, Tahsin ÜNAL, Latif DEMİR?in mazereti oy birliği ile kabul edildi.

VI. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.
Toplantı Tarihi: 01.12.2016
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediye Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu   

                                                                                                    

Necati YILDIZ
Meclis I. Başkan V.