Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/11/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Kasım ayı II. Birleşimi 04.11.2016 Cuma günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

04/11/2016
Cuma
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.11.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6353) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.10.2016 tarih ve 87077351-170.01-E.2186217 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi, 2689 ada, 24 nolu parselin kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi seçimi hk.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1183) 02-09 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Almanya'nın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine katılım ve 2017 yılı  içerisinde gelecek olan Uzman Değişim Programı görevlilerinin ağırlanması, Bayraklı ilçesi tanıtımı ile ilgili giderlerin proje kapsamında Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasının kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği)ortak raporu.


2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1280) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 24N-IIb pafta, 14105 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli imar planındaki kullanım kararının Ticaret + Konut (TİCK) fonksiyonu aynı kalmak üzere ayrık nizam 8 kat ( A-8), TAKS:0.60, K.A.T. (katlar alanı toplamı): 31260 m2 yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

V. DİLEK VE TEMENNİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 04.11.2016