Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/12/2016

DUYURU
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Aralık ayı II. Birleşimi 07.12.2016 Çarşamba günü saat 18:00'de Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.

 

Hasan KARABAĞ
Belediye Başkanı

 

T.C
BAYRAKLI BELEDİYESİ
MECLİS GÜNDEMİ

 

07/12/2016
Çarşamba
Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI  
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
01.12.2016 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7113) Mülkiyeti belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M IB pafta, 36077 ada, 12 parselin gecekondu hak sahibine satışı hk.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6428) Belediye meclisimizin 09.10.2013 tarih ve 10/136 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmedi hk.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1413) Bayraklı ilçesi, Turan mahallesi L18-a-04-d-I-d pafta, 40036 ada, 1 nolu parsel ile 2774 ada, 1 nolu parselin önünde "Yat Limanı" yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin, Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ kapsamında hazırlanan kurum görüşünün kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri komisyonları(oy birliği) ortak raporu.

V. DİLEK VE TEMENNİLER
VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 07.12.2016