Meclis Çalışmaları

04.11.2016

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 04.11.2016 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK


HAZIR BULUNANLAR    :


Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ
Üyeler                                    : Ayşegül BAHADIR - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY -  Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ -  Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN -  Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Ali ŞENAY - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa KARAMAN - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ -Tarkan DÜZMAN.
HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Hatice TATLI -  Adem SEÇİLMİŞ - Hayrettin GÜNGÖR - Latif AYDEMİR - Tahsin ÜNAL. 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet çoğunluğumuz vardır toplantıyı açıyorum.
II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Birimlerden Gelen Önergelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6353) İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.10.2016 tarih ve 87077351-170.01-E.2186217 sayılı yazısına istinaden Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi, 2689 ada, 24 nolu parselin kadastro tutanaklarının yeniden ihyası çalışmasında görev yapmak üzere gerekli şartları taşıyan 6 adet bilirkişi seçimi hk.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım gündemin 1?inci maddesiyle ilgili olarak, grubumuzdan Gönül VURAL, Nail KURTULUŞ, Şeref BALBAY ve Hamdi VATANSEVER?i öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Nail KURTULUŞ, Şeref BALBAY, Hamdi VATANSEVER.

Veli TOPAL-Gönül Hanımı yazdınız sanırım Başkanım.Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Yazdım.

Çağlar HASPOLAT- Ak Parti grubu adına Aynur ÇETİN, Ali KÖKOĞUZ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- 6 kişi değil mi? Evet Gönül VURAL, Nail KURTULUŞ, Şeref BALBAY, Hamdi VATANSEVER, Aynur ÇETİN, Ali KÖKOĞUZ?u bilirkişi olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V.KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1183) 02-09 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Almanya'nın Bremen şehrinde yapılan eğitim seminerine katılım ve 2017 yılı içerisinde gelecek olan Uzman Değişim Programı görevlilerinin ağırlanması, Bayraklı ilçesi tanıtımı ile ilgili giderlerin proje kapsamında Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasının kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği)ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi kabulünü öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Önergenin komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ali Bey bunun nesine şey yaptınız anlamadım. Komisyonlar oy birliğiyle, görevli giden arkadaşlar? Peki Veli Bey bilgilendirin Ali Beyi.

Veli TOPAL- Başkanım bu konu zaten Haziran ayında geçmişti. Ancak bu darbe olayından sonra ertelendi. Memurların yurtdışına çıkışı yasaklandığı için şimdi gündeme geldi tekrar. Bu Bremen eyaletindeki bir değişim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Evet bu Fetö mağduru bir önerge.

Veli TOPAL- Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki bürokrat arkadaşlar gidecek, sosyologlar gidecek?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Efendim komisyondaki arkadaşlar dosyayı incelemişlerdir. Şuan ki bilgi yeterli değil mi Ali Bey? İsimleri okuyalım.

Özel Kalem Müdürü Çağla KADAKAL, Sosyal Yardım işler Müdür Vekili Sakine AKYÜZ, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Selin ORHAN, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Jale GÖNÜSLÜ KARASU ile Belediyemiz memurlarından Psikolog Gülhan AYAZ ve Tercüman Cansu İLGEN'in,  Belediyemiz sözleşmeli memurlarından Sosyolog Ümit Özlem EREN ve Ekonomist Özgül GÜLLÜTEPE'nin, belediyemiz çalışanlarından Duygu ÇOŞKUNER GÜNEŞ ve Şerife SUBAŞI'nın

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- İsimlerden de anlaşıldığına göre önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Bayraklı ilçesi sınırları içerisinde Belediyemizce belirlenen bölgelerde geçerli olmak üzere; Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulması ve yine Belediyemizce belirlenen mimari ve peyzaj düzenlemesine yönelik projeye uygun olmak üzere bulunduğu katın yüksekliğini aşmayan hafif strüktür malzemeden gölgelik yapılabilir. Parsellerin ön bahçe mesafelerinde; Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerine uyulması ve bina cephesinden itibaren genişliği maksimum 3 metreyi aşmamak, binanın ve civarın karakterine uygun olmak ve konsol olmak koşulu ile giriş ve dükkan önü saçaklar düzenlenebilir, ancak saçaklar hiçbir şekilde parsel sınırlarını aşamaz hükümlerini içeren plan notu önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Önergeyi komisyonlardan gediği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1280) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu mahallesi 24N-IIb pafta, 14105 ada I nolu parselin 1/1000 ölçekli imar planındaki kullanım kararının Ticaret + Konut (TİCK) fonksiyonu aynı kalmak üzere ayrık nizam 8 kat ( A-8), TAKS:0.60, K.A.T. (katlar alanı tolamı): 31260 m2 yapılaşma koşullu imar adası olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Önergeyi komisyonlardan gediği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Dilek ve temennilerde söz almak isteyen? Veli Bey buyurun.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım, gündem dışı bir konu vardı. Bu ilçemizde bir sanayi bölgesi oluşturabilmek için komisyon çalışma grubu kurulması önerildi. Bu çalışma grubuna bizden 4 kişi arkadaşlardan da 3 kişi birlikte çalışıp, bir sanayi bölgesi oluşturabilmek? tamam 5 olsun bizden 5 yapalım tamam. Sıkıntı yok. Ben isimleri vereyim. Mustafa ÇEKİÇCİ, Necati YILDIZ, Hamdi VATANSEVER, Gamze Gül ÇAMUR birde Emre MARAZ. 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Bakın tekrar okuyorum. Mustafa ÇEKİÇCİ, Necati YILDIZ, Hamdi VATANSEVER, Emre MARAZ 5 kişi olmadı 4 kişi?

Veli TOPAL- Gamze Gül ÇAMUR.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)-  Gamze Gül ÇAMUR. Çağlar Bey?

Çağlar HASPOLAT- Çağlar HASPOLAT, Aynur ÇETİN, Tarkan DÜZMAN, Kemal BÜYÜKKESİM.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Çağlar HASPOLAT, Aynur ÇETİN, Tarkan DÜZMAN, Kemal BÜYÜKKESİM. Bu ilçemiz için son derece hayırlı bir proje olacaktır. İktidar partisine mensup arkadaşlara da burada büyük görevler düşüyor. El birliğiyle ilçemize bir sanayi sitesi kazandırmak hepimiz için büyük bir onur olacaktır. Ben isimleri okuyorum; Mustafa ÇEKİÇCİ, Necati YILDIZ, Hamdi VATANSEVER, Emre MARAZ, Gamze Gül ÇAMUR, Çağlar HASPOLAT, Aynur ÇETİN, Tarkan DÜZMAN, Kemal BÜYÜKKESİM?i bilgilerinize sunuyorum. Komisyon olarak bu oylama gerektiren bir durum olmadığı için bilgilerinize sunuyorum. Bu komisyon bir çalışma yürütecek ve sonucundan sizleri bilgilendirecektir. Evet Dilek ve Temenniler de başka söz almak isteyen? Olmadığına göre?

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- Toplantıya katılamayan mazeretleri olan, Ali ALAN, Hatice TATLI, Adem SEÇİLMİŞ, Hayrettin GÜNGÖR bu arada Hayrettin Beye de geçmiş olsun. Latif AYDEMİR, Tahsin ÜNAL?ın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Veli TOPAL- 1 Aralık Perşembe saat: 18.00 de.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan Vekili)- 1 Aralık Perşembe saat: 18.00 de toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum.

 


Necati YILDIZ
Meclis I. Başkan V.

 


Sema TURAN                                  Ayşegül BAHADIR
      Üye                                                  Üye