Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BELEDİYE < Geri
Veteriner işleri Müdürlüğü
                                   VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


I.BÖLÜM - Genel Bilgiler:

 

       Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü; Çiçek Mah. 2073 Sok. No:25 adresinde hizmet vermektedir.

 

 

 

Veteriner İşleri Müdürlüğü

 

1-         Adresi                        :  Çiçek Mah. 2073 Sok. No:25 Bayraklı/İZMİR

2-         Telefonu                    :  0 232 371 66 82


II.BÖLÜM - Mevcut Personel Durumu:

 

ÜNVAN

 

SAYI

Müdür

1

Veteriner Hekim

2

Memur

1

İşçi

5

 

 
 

III.BÖLÜM - Faaliyetlerimiz:

- Isırma vakalarını Kuduz Tedavi Başhekimliği ve Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde ısırılan kişiler kuduz tedavi merkezine yönlendirmek ve ısıran hayvan sahipsiz ise barınak bünyesinde, sahipli ise sahibine zimmet ederek karantina süresince bakım ve muayeneleri yapmak,

- Sahipsiz hayvanların aşılanması ve tedavilerini yapılması, Kayıt altına alınarak sağlık karnesi verilmesi,

- Belediye sınırları içersinden sevk edilen hayvanlar için menşei şahadetnamesi düzenlenmek,

- Salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri ve kurumları haberdar etmek, Gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,


- İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili resmi kuruluşlarla, Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren konularda gerekli koordinasyonu sağlamak ve alınan kararları uygulamak,


- Muayene ve tedavi hizmetlerini yürütmek,

-Hayvan sahiplendirmek.

 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu
3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanun