Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BELEDİYE < Geri
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

                                   
                                                    KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK   


BİRİNCİ BÖLÜM   


Amaç, Dayanak ve Tanım  

 

 

 

AMAÇ KAPSAM    


MADDE 1   

Bu yönetmeliğin amacı Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarını düzenlemektedir ve Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin Teşkilat, Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar.

 

DAYANAK    


MADDE 2  

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

TANIM   


MADDE 3

 

 

Bu yönetmelikte adı geçen;

Belediye: Bayraklı Belediyesi

Belediye Başkanı: Bayraklı Belediye Başkanı

Müdürlük: Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdür: Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü

Gerçekleştirme Görevlisi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan Gerçekleştirme Görevlisini

Taşınır ve Kontrol Yetkilisi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini

Yazı İşleri Görevlisi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan Yazı İşleri Görevlisini

Halkla İlişkiler Görevlisi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan Halkla İlişkiler Görevlisini

Büro Elemanı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalışan Büro Elemanını

Genel Hizmet Görevlisi: Kültür ve Sosyal Hizmetlerde çalışan Genel Hizmet Görevlisini
 

 

MADDE 4 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerin planlandığı, ekonomik açıdan ve temel ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çeken, tarihi ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları konusunda eğitim ve öğretimini sürdürürken maddi zorluklar içinde bulunan gençlerimize ve ailelerine Eğitime Destek Projemiz çerçevesinde hazırlık kurslarının yanı sıra maddi destek de sağlamaktadır. Sosyal adaletin ve yaşam kalitesini arttıracak tedbirleri almak, Belediye yasasının öngördüğü hizmetlerin yerine getirilmesi, önemli misyonlardan biri olarak kültür hizmetleri kapsamında manevi değerlere saygılı kültür ve sanat faaliyetlerine, eserlerine destek vermek, birçok dalda özgün ve seçkin eserler oluşmasına yönelik yarışmalar ve sergiler açmak, düşünce düzeyini yükseltecek konferans ve paneller düzenlemek de görevlerimiz arasındadır.

Müdürlüğümüz panel, anma günleri, sergi ve festivallerin düzenlenmesini sağlayıp organizasyon yapmaktadır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin barındırdığı kültür sanat dinamiklerine mekan sağlar, nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gider. Var olan dinamikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı sağlamak adına etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak adına çalışmalar yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla çalışmalar yaparak kent insanını daha ileriye taşımak görevini yerine getirir.

Kültürün, sanatın arındırıcı, besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlu hale getirmek adına çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek) ele alarak ve eğilimlerini, isteklerini göz önünde bulundurarak karar verir ve uygular.

Yapılan her etkinliğin öncesinde hedef kitle ve ihtiyaçları belirlenir ve projeler bu bilgiler ışığında hayata geçirilir.

Kentin tarihi değerlerine sahip çıkar ve gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına destek olur.

Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak adına bilgilendirme çalışmaları yapar. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyete sahip çıkan ve toplumu ileriye taşıyacak bireyler yetişmesi için çalışmalar yapar.

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için projeler hazırlar ve hayata geçirir.

Kentlinin sanatçıyla, bilim adamıyla, kendi alanında yetkin kişilerle buluşması adına etkinlikler hazırlar.

Kentin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar.

Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlar. Müdürlük 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş olup Başkan veya

görevlendirdiği Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapar.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM   


Teşkilat   


TEŞKİLAT   


MADDE 5  


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetiminde

a)     Büro

b)     Kültür Merkezleri

c)      Baygem

d)     Açıkhava Tiyatroları

f)      Spor Sahaları 

g) Nene Hatun Kız MisafirhanesiKÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÇALIŞMA KONULARI   


MADDE 6   


Müdürlük Büro


Müdürlüğün ve bağlı birimlerinin tüm yazışmalarının işleme alındığı ve cevaplandırıldığı, kültür merkezlerinin, yönetimlerinin sağlandığı, kültür merkezlerinin tahsislerinin yapıldığı, yapılacak etkinliklerin planlandığı, hazırlandığı, satın alma belgelerinin hazırlandığı birimdir.


Kültür Merkezleri


Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında; konferanslar, paneller, açık oturumlar, seminerler, sergiler, defileler, multivizyon ve dia gösterileri, konserler, gösteriler, tiyatro, atölye çalışmaları, tiyatro kursları, sinema gösterileri, Resmi Bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler ve törenler gerçekleştirilmektedir.

Kültür Merkezi salonları, okulların resmi ve özel kutlama törenleri, dernekler ve siyasi partilerin genel kurul toplantıları ve etkinlikleri, özel tiyatro topluluklarının gösterileri ve sanatçıların açacakları sergiler için tahsis edilmektedir.
 

 

Açık Hava Tiyatroları

Açık Hava Tiyatrolarımızda konserler, tiyatro gösterileri, anma programları gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Açık Hava Tiyatrosu; özel tiyatro toplulukları, dernekler, okullar, vakıflar ve siyasi partilere yapacakları etkinlikler için tahsis edilmektedir. 


Bayraklı Yüzme Havuzu

İlçenin spor hayatını canlandırmak, gençleri yüzmeye teşvik etmek, sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Bayraklı İlçesi'nde açık yüzme havuzu yaptırılmıştır. Yazın açık olan havuzda, yaz yüzme kursları düzenlenmektedir. Hafta sonları halkın kullanımına açıktır. 


Spor Sahaları

İlçenin spor hayatını canlandırmak, gençleri spora teşvik etmek, sporcu yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli mahallerde açılmıştır. Sahalarda yazın çocuklara voleybol, futbol ve basketbol kursları verilmektedir. Profesyonel ve amatör sporcuların antremanları ve yapacakları karşılaşmaları için sahaların tahsisi yapılmaktadır. 

 

 

Nene Hatun Kız Misafirhanesi

 

Bayraklı Belediyesi kız Misafirhanesinde kalacak öğrencilerin kabulü, Kız Misafirhanesi?nin yönetimi, işletilmesi, Kız Misafirhanesinde kalacak öğrencilerin disiplin işlemleri yapılmaktadır. Bayraklı Belediyesi Kız Misafirhanesinde kalacak öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı, temiz, güvenli, rahat bir ortam sağlamaktadır.

Baygem

Bayraklıda yaşayan dar gelirli ailelerin çocukların eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çocuklarımızın eğitim düzeyini yükselterek üniversite, lise, kamu personeline yerleştirme sınavlarına hazırlanabilmeleri ve yabancı dil öğrenimlerinde kendilerini geliştirebilme amaçlı destek kursları ile işsizlikle mücadele kapsamında geçerliliği olan alanlarda mesleki kurslar açılmaktadır.

 

.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   


Görev, Yetki ve Sorumluluklar     


MADDE 7   


KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ   


Teşkilat İçerisindeki Yeri


Belediye Başkanı'na veya Başkanın Görevlendireceği Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapar. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm birimleri denetler, çalışma konularını belirleyerek direktif verir.  Görev Yetki ve Sorumlulukları

       
a)    Belediye Başkanı'nın sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

b)    Müdürlüğe bağlı tüm birimlerin düzenli işlemesini sağlar.

c)     Harcama yetkilisi olarak görev yapar.

d)    Belediye Meclis toplantılarına katılır.

e)     Üniversiteler, Sivil Toplum Örgütleri, Kültür Sanat İnsanları ve Bilim İnsanlarını kent halkıyla buluşturarak kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak için toplantı, bilgi şöleni, kongre, söyleşi, konferans yapar.

f)     Başkan ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısı'nın olurlarını alır. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ   


Teşkilat İçerisindeki Yeri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a)     Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

b)     Müdürlüğün yapmış olduğu etkinlikler öncesi gerekli malzemelerin ve hizmetlerin satın alımı, kiralanması vb. gerçekleştirmek.

c)      Alınan malzemelerin ayniyat fişlerini hazırlamak.

d)     Müdürlüğe bağlı Nene Hatun Kız Misafirhanesi, Bayraklı Gençlik Eğitim Merkezi ve Kültür Merkezleri'nin ihtiyacı olan malzemelerin teminini sağlamak, bu binaların gerekli görülen bakım ve onarımların gerçekleştirmek.

f)      Müdürlüğe bağlı Nene Hatun Kız Misafirhanesi, Bayraklı Gençlik Eğitim Merkezi ve Kültür Merkezleri'nin aylık elektrik, su faturalarının ödenmesini sağlamak.

g)     Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan eğitmenlerin aylık maaşlarının ödenmesini gerçekleştirmek.

h)     Gerekli görülen durumlarda avans çekip, avansla ilgili işlemleri gerçekleştirmek. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI   


Teşkilat İçerisindeki Yeri

 

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. Görev Yetki ve Sorumlulukları 

a)     Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

b)     Aylık ve Yıllık programlar ve tüm çalışma raporlarını yapmak.

c)      Çeviriler, yabancı dilde yazışmalar yapmak.

d)     Bilgisayarda afiş, davetiye, broşür, katılım belgeleri gibi görsel çalışmalar yapmak.

e)      Etkinliklerde aktif görev almak.

f)      Bilgisayarda yazışmalar yapmak, tablolar hazırlamak.

g)      Bütçe hazırlamak.

h)      Müdürlük görev ve çalışma yönetmeliği ve stratejik planını hazırlar.

i)       Müdürlüğe ait faaliyet raporu, teşkilat şeması, çalışma konuları ve bağlı birimleri gösteren tüm yazıları ve şemaları hazırlamak.  


KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KONTROL VE KAYIT YETKİLİSİ   


Teşkilat İçerisindeki Yeri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

 

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a)     Amirlerin sözlü ve yazılı talimatların yerine getirmek.

b)     Müdürlüğümüzün tiyatro topluluğu için dekor, kostüm temin etmek,

c)      Etkinliklerde aktif görev yapmak.

d)     Kursların açılması ve uygulanması aşamasında görev almak.

e)      Bütçe hazırlamak.

f)      Taşınır kayıt kontrol evraklarını hazırlamak.

g)      Mal ve malzeme alımlarında piyasa araştırması yapmak.   

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI  

 

Teşkilat İçerisindeki Yeri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a)     Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

b)     Birimimize bağlı Nene Hatun kız Misafirhanesi ve Bayraklı Gençlik ve Eğitim Merkezinden sorumludur.

c)      Nene Hatun Kız Misafirhanesi ve Bayraklı Gençlik ve Eğitim Merkezinde çalışanların eksikliklerini temin eder, ilgili birimlere ulaştırır.

e)     Birimimizin gerçekleştirdiği etkinliklerin hazırlanmasında ve etkinliklerde aktif görev almaktadır. 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT GÖREVLİSİ   

 

Teşkilat İçerisindeki Yeri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları 

a)      Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

b)     Evrak kayıt defteri tutmak, evraklara gerekli işlemleri yapmak.

c)      Müdürlüğün yaptığı etkinliklere ait belgeleri arşivlemek.

d)     Müdürlüğe bağlı Kültür Merkezleri'ne ait toplantı, tiyatro salonu ve resim galerisinin tahsisini yapmak. Kültür Merkezi'ne ve personeline bilgi vermek.

e)      İşçi personele ait puantajını tutmak.

f)       Belediyemize ait tiyatro grubunun sergilediği oyunlara davetiye hazırlayıp, vermek.

g)      Etkinliklerde aktif görev almak.

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI   

 

Teşkilat İçerisindeki Yeri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

 

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a)      Amirlerin sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

b)     Yıl içinde yapılması düşünülen etkinliklerin (söyleşi, festival, fuar, sempozyum, panel, sergi) planlanması ve uygulaması aşamasında yürütülmesine yardımcı olmak.

c)      Yapılacak yarışmalar için öz hazırlıkların yapılması ve yazışmaların yürütülmesi.

d)     Müdürlüğümüzün kültürel yayınları olarak yayınlanması planlanan kitaplarla ilgili ön hazırlıkların yapılması, ortaya çıkan metnin basın aşamasında denetlenmesi.

e)      Uluslararası projelerle ilgili yapılan çalışmalara katılmak.

f)       Yapılacak etkinliklerle ilgili basılı materyalin (afiş, pankart, davetiye, broşür) ön hazırlıkların yapılması.

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO ELEMANI   

 

Teşkilat İçerisindeki Yeri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

 

 

 

 

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a)      Uluslararası Kurumların (AB, BM. Vb) hibe programları çerçevesinde proje yazmak, yürütmek, faaliyetleri uygulamak.

b)     Uluslararası organizasyonlarda gelen yabancı konuklarla iletişim sağlamak.

 

 

 

Madde 7-12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ  HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU   

 

Teşkilat İçerisindeki Yeri

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

 

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a)      Kültür Müdürlüğünce kendilerine salon tahsis edilmiş konukları karşılamak.

b)     Salon tahsis sözleşmesinin kontrolü.

c)      Salonu kullanacak konuklara malzeme temin etmede yardımcı olmak.

d)      Belediye Tiyatro oyunlarına davetiye vermek.

e)      Gelen konuklara yardımcı olmak.

f)       Binanın temizlik ve düzeninin sağlanması.

g)      Binada meydana gelen veya gelecek aksaklık ve arızaları Müdürlüğe bildirmek.

h)     Kültür Merkezi'ni kullanan konukların dilek ve şikayetlerini Müdürlüğe bildirmek; güler yüzlü ve anlayışlı olmak.

i)        Etkinlik sürelerini ve salonun amacında kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek.

j)       Bina giriş ve çıkışlarında salonların son durumlarını kontrol etmek.

k)      Binada yapılacak işleri organize etmek.

l)       Oyun dekoru ve kostümlerin muhafazasının kontrolünü yapmak.

m)    Aylık etkinlik programına göre çalışma programını ayarlamak.

 

 

 

 

Madde 7 13 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ SES VE IŞIK TEKNİSYENİ   

 

1-      Teşkilat İçerisindeki Yeri:

 

         Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

 

2-      Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 

a)      Merkezde yapılacak olan tüm etkinliklerde ses ve ışık düzenini sağlamak.

b)     Teknik Malzemelerin bakım ve onarım işlemlerini yapmak.

c)      Binadaki basit elektrik işlerini yapmak.

d)     Elektrik ve elektronik malzemelerin muhafazası. 

 

 

Madde 7- 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ GENEL HİZMETLER      

 

1-      Teşkilat İçerisindeki Yeri:

         Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne bağlı olarak görev yapar.

 

2-      Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 

a)      Tuvaletlerin temizliğini yapmak.

b)     Mutfak temizliği.

c)      Soyunma odalarının temizliği, tertip düzenini sağlamak.

d)     Merkezin temizlik ve paspas işlerini yapmak, binanın düzenini sağlamak.

e)      Salon tahsisi yapılan etkinliklerde gelen konuklara salonda eşlik etmek, malzeme temin etmek, salonu kontrol etmek.

f)       Davetiyeli etkinliklerde gelen konukların davetiyelerini kontrol etmek.

g)       Lobide bulunan sandalye, masaların düzenini sağlamak.

h)      Dekorların düzeni ve sahne oluşmasına yardım etmek.

 

 

 

Madde 8 ORTAK GÖREVLER   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevler tanımı içerisindeki personelin kadrosuna, vasfına ve mesleğine bağlı olarak birden fazla görevde bulunabilir ve sorumluluk alabilir. Bu sorumluluğu alan kişiler her görev için ayrı ayrı Müdürüne karşı sorumludur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM   
 

Denetim   

 

DENETİM   

 

Madde 9- Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Bayraklı Belediye Başkanı tarafından denetlenir.

Müdürlük Başkan'ın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yılsonu raporunun dışında da belli konularda ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM   

 

Çeşitli ve Son Hükümler   

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR   

 

Madde 10- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile diğer Kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

YÜRÜTME  

 

Madde 11- Bu yönetmelik Bayraklı Belediye Başkanlığı'nca yürütülür. 

 

YÜRÜRLÜK

Madde 12- Bu yönetmelik 5393 S. K. Md: 18/1-m bendi gereği Bayraklı Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra 3011 S.K. Md.2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.


ADRES: 1610 S.k. No:2 BayraklıBAYRAKLI BELEDİYESİ NENE HATUN KIZ MİSAFİRHANESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde:1

Bu yönetmeliğin amacı, Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Misafirhanesi?nde kalan öğrencilerin ve misafirlerin ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı, temiz, rahat ve güvenli bir yaşam alanının sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde:2

Bu yönetmelik Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Misafirhanesi'nde kalacak öğrencilerin ve misafirlerin kabulü, Kız Misafirhanesi'nin yönetimi, işletilmesi, Kız Misafirhanesi?nde kalacak öğrencilerin disiplin işlemleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde: 3

A. Kız Misafirhanesi: Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Kız Misafirhanesi'ni,

B. Belediye: Bayraklı Belediyesi'ni

C. Başkan: Bayraklı Belediye Başkanı'nı

D. Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E. Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü

F. Yönetici: Kız Misafirhanesi Sorumlusu

G. Öğrenci: İzmir'deki Ortaöğretim ve yüksek öğrenimde öğrenim gören öğrencileri

H. Öğretim yılı: Akademik takvime göre derslerin başlangıç ve öğretim yılına ait sınavların bitim tarihine kadar olan süreyi ve yaz okullarının devam ettiği süreleri kapsar.


 


 

ORGANLAR:

Madde: 4

Kız Misafirhanenin organları;

A. Nene Hatun Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu

B. Nene Hatun Kız Misafirhanesi Yönetimi


NENE HATUN KIZ MİSAFİRHANESİ YÖNETİM KURULU:

Madde: 5

Nene Hatun Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu, Bayraklı Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında, Başkan tarafından seçilen üç kişi Müdür ve Kız Misafirhanesi Yöneticisinden oluşur.

Nene Hatun Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu:

A. Kurula gelen önerileri ve şikâyetleri inceleyip karara bağlar.

B. Kurul öğretim yılı süresince 3 ayda bir; olağanüstü hallerde Yönetim Kurulunun Başkan?ının çağrısı üzerine toplanır.

C. Alınan Yönetim Kurulu kararları konularıyla ilgili Başkanlık Makamı bilgilendirilir.

NENE HATUN KIZ MİSAFİRHANESİ YÖNETİMİ:

Madde: 6

Nene Hatun Kız Misafirhanesi Sorumlusu, Misafirhanesi?nden sorumlu kişidir ve bir üst makamı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?ne bağlı çalışır.

Görevleri:

A. Kız Misafirhanesi Sorumlusu uygulanacak genel kural ve ilkeleri bir üst makamı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile belirler.

B. Kız Misafirhanesi birimlerini ve personelini denetler gerekli gördüğü hallerde sözlü uyarıda bulunur ihtar ve kınama cezalarının uygulanması gerektiğinde üst makamı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?ne bildirir.

C. Sorumlu kişi Kız Misafirhanesi personelinden, gerekse öğrencilerinden gelen sorunları gidermek için çözümler üretir ve bir üst makamı olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?ne bilgilendirme yapar.

D. Misafirhane Sorumlusu Yönetim Kurulu'nun gündem taslağını hazırlar ve bir üst makam olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü?nün onayına sunar.

E. Sorumlu kişi koşullara uygun öğrencileri kabul eder, istisnai durumlarda bir üst makama incelemeye ve kabule sevk eder.

F. Misafirhane Sorumlusu demirbaşlarının korunması ve kollanması için gerekli önlemler alır.

G. Misafirhane Sorumlusu Misafirhane?'nin disiplinini temin eder.

H. Kız Misafirhanesi yönetmeliğinde belirlenen diğer görevleri yerine getirir.


 

İKİNCİ BÖLÜM

Nene Hatun Kız Misafirhanesine Alınma ve Kabul Koşulları

 

Başvuru Şartları

Madde:7

Misafirhanesi'ne girmek isteyen öğrencilerin;

A. Bir yüksek öğrenim kurumuna veya ortaöğretim kurumuna kayıtlı olmaları ve ailesinin misafirhanenin bulunduğu şehrin Belediye sınırları dışında ikamet etmesi durumunda kurallara uygun olarak başvurmaları gerekir. Misafirhaneye kabul edilecek öğrencilerin seçim kriterleri Misafirhane Yönetimince belirlenir.

B. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş ya da hakkında soruşturma açılmış bulunan öğrencilerin, affa uğramış olsalar bile Kız Misafirhanesi'ne alınıp alınmayacakları üst yönetim tarafından karara bağlanır.

C. Disiplin işlemi ile Kız Misafirhanesi'nden çıkarılmış bir öğrencinin yeniden kabulü en az bir dönem sonra Kız Misafirhanesi Yöneticisi?nin teklifi üzerine bir üst makam tarafından onaylanabilir.

D. Mezun olan veya kaydı silinen öğrenciler mezuniyet, kayıt silme tarihinden itibaren üç iş günü içinde Kız Misafirhanesi ile ilişkilerini keserler. Lisans öğrencileri 4 + 1yıl, ön lisans öğrencileri 2 + 1 yıldan fazla Kız Misafirhanesi'nde kalamaz.

E. Yaz Okulu, staj vs. gibi gerekçelerle Kız Misafirhanesi'nde kalması gereken öğrenciler ile misafirlerin, Nene Hatun Kız Misafirhanesinden yararlanma koşulları ve ücret tarifesi Belediye Meclisince tespit edilir.

F. Akademik yıl süresince ve yaz okulu dönemlerinde öğrencilerin ve misafirlerin sergilediği tutum ve davranışlar bir sonraki dönem kayıtlarında belirleyicidir.

G. Yabancı uyruklu öğrenci ve misafirler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek suretiyle misafirhaneye alınıp alınmayacakları Yönetim Kurulunca onaylanır.

 

H. Misafirhaneye kayıt esnasında veli idareye öğrencinin evci çıkacağı adreslerle ilgili evci formunu doldurur, sonrasında ki adres değişikliklerini aile idareye bildirir.

 

I. Misafirhanede günlük konaklama yapacak misafirin girişte kimlik bilgileri ve ikametgâh bilgi formu alınır. Misafirhane konaklama bedeli peşin olarak alınır.

 

J. Misafirhanede konaklama yapacak misafir başvuru anında kalacağı gün bilgisini idareye bildirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Misafirhane Ücreti ve Depozito

 

Misafirhane Ücreti

 

Madde: 8

Kız Misafirhanesi ücretleri ve depozito miktarları her öğretim yılı başlangıcında Müdürlüğün önerisi üzerine Belediye Meclisi tarafından tespit edilir.


 


 

Madde:9

Kız Misafirhanesi ücretleri aylık tahsil edilir. Ödenmeyen taksitlere vergi mevzuat biçimlerindeki gecikme faizi oranı uygulanır. Ödemelerini 3 ay aksatan öğrencinin durumu muhtaçlık durumuna geçmesi halinde Belediye Encümeni?ne sevk edilir muhtaçlık durumuna geçmemesi halinde yönetim Kurulu?na sevk edilir ve çıkış işlemleri yapılır.

İlk aylık ücreti ve depozito peşin olarak ilk kayıtta ödenir. Depozito ücreti ve aylık ücretler Belediye Meclisi?nce belirlenir.

Öğrenci sayısının % 10 unu geçmemek şartıyla, muhtaç olduğu resmi evraklarla belirlenen öğrenciler Yönetim Kurulunca incelenir ve Başkandan onayı alındıktan sonra Kız Misafirhanesi'nde ücretsiz kalabilirler.


 

Misafirhane Ücretini Ödemeyenler

Madde: 10

Kız Misafirhanesi'ne kayıt yaptırdıktan sonra ilişiğini kesmek isteyen öğrenciye iade edilecek Kız Misafirhanesi ücreti ve depozitosu aşağıdaki kurallar çerçevesinde ödenir.

A. Kız Misafirhanesi'ne kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ikinci hafta sonuna kadar ayrılmak istemeleri halinde ödedikleri Kız Misafirhanesi ücretinin % 50 si

B. Üçüncü hafta sonunda ayrılmak isterse % 25'i iade edilir.

C. Dördüncü haftada ayrılanlara ücret iadesi yapılmaz.

D. Kız Misafirhanesi'nden uzaklaştırma cezası alan öğrencilere ücret iadesi yapılamaz.

E. Öğrenci misafirhanede barındığı sürece, misafirhane ücretinin ödemelerinden öğrenci, velisi, vasisi veya kefili müteselsilen sorumludur.

F. Depozito ücreti, öğrenci, Kız Misafirhanesi'nden ayrılırken, Kız Misafirhanesi'nin herhangi bir malzeme ve demirbaş eşyasına zarar vermediği tespit edildiği takdirde öğrenciye iade edilir.

G. Öğrencinin Kız Misafirhanesi'ndeki herhangi bir malzeme veya demirbaş eşyasına zarar vermesi durumunda, hasarın karşılığı ödeme günündeki maliyeti üzerinden hasarı yapana ödettirilir, ya da depozitosundan kesilir.

H. Kız Misafirhanesi'nden ayrılan her öğrenci için ilişik kesme belgesi hazırlanır.

I. Misafirhaneye kayıt sırasında veli ve öğrenci ortak imzalı yükümlülük belgesi alınır. Bu belge öğrencinin misafirhaneden ayrılması durumunda ödeme takibi yapılıp misafirhaneye herhangi bir ödemesi yok ise belge iade edilir; var ise belge işleme konulur.


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Misafirhanenin Açılma ve Kapatılması

 

Misafirhanenin Normal Açılma ve Kapanma Zamanları

 

Madde 11

 

 Öğrencilerin normal eğitim ve öğretime başlaması ve kapanması dikkate alınarak; misafirhanelerin yaz tatili normal kapanışları ile yeni öğretim yılı açılış tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Yaz tatili süresince öğretim ve diğer eğitim faaliyetleri için misafirhanede ne gibi şartlarla faydalanılacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir.

 

 

 

 

Misafirhanenin Olağanüstü Kapatılması

 

Madde 12

 

 Misafirhanelerin olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına neden olan durumlar:

 

A. Misafirhanede kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çıkması,

 

B. Misafirhanenin bir bölümünün dahi olsa yönetmeliklere aykırı maksatlarla veya Misafirhane idaresinin izni olmayan faaliyetler için kullanılması,

 

C. Misafirhane öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmaya devam etmeleri,

 

D. Misafirhanenin genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde kalma imkânlarının ortadan kalkması,

 

E. Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa misafirhanenin işgal edilerek, diğer öğrenciler açısından güven sorunu oluşturması.

 

Kapatma kararı vermeye ve süresini tespite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen durumlarda Başkan tarafından kapatma kararı verebilir. Ancak, Başkan kapatma kararını Yönetim Kurulunun ilk toplantısında onaya sunar.

Misafirhanenin olağanüstü kapatılması halinde misafirhane boşaltılır.


 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşlemleri

Öğrencilerin Uymak Zorunda Olduğu Hususlar

Madde:13

Kız Misafirhanesi'nde kalan öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için konulan ilke ve kuralları bozanlara Kız Misafirhanesi Yöneticisi uyarı, kınama, uzaklaştırma, çıkarma. cezalarını görüşülmek üzere Disiplin Kuruluna sevk yapar.

Disiplin Kurulunun Teşekkülü

Disiplin Kurulu Kültür ve Sosyal İşler Müdürü başkanlığında Misafirhane Sorumlusu, personel arasından görevlendirilecek üç üye, bir psikolog ve bir öğrenci olmak üzere yedi üyeden oluşur. Ayrıca, iki de yedek üye aynı usulle tespit edilir.

Disiplin Kurulu her ayın son iş günü oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu iki oy sayılır.

Olağanüstü durumlarda Disiplin Kurulu Başkanın talebi ile değişik zamanlarda toplanabilir.

Disiplin Cezalarının Tebliği

Kınama ve süresiz çıkarma cezaları öğrencinin ailesine(velisine), ilgili müdür tarafından yazılı olarak bildirilir.

Disiplin cezalarının tebliği aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır:

  1. Disiplin işlemlerine ait her türlü tebliğat öğrenciye imza karşılığı yapılır. Öğrenci tebliğatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tespit edilir.Tebligat kendisine yapılmış sayılır.

  2. Öğrencinin misafirhaneden herhangi bir sebeple ayrılması halinde, bildirdiği en son daimi ikametgah adresine tebligat iadeli taahütlü olarak yapılır. Misafirhane idaresine bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bu değişikliği bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin mevcut adreslerine gönderilen tebligat, ihbarnamenin adrese bırakıldığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır. Öğrenci, süresiz çıkarma cezasının tebliğinden itibaren misafirhaneyi terk etmek zorundadır.

Uyarma Cezaları

Madde:14

Uyarma cezası; öğrencinin, Kız Misafirhanesi içindeki davranışlarında daha dikkatli olması hususunda uyarılmasıdır. Uyarı cezaları takipselliği nedeniyle öğrenci sicil durumu dosyasına işlenir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A.Diğer Kız Misafirhanesi sakinlerinin çalışmasına veya dinlenmesine engel olmak, yönetici veya hizmetlilere saygı kurallarını aşan davranışlarda bulunmak,

B.Kız Misafirhanesi penceresinden veya balkonundan aşağıya bir şey atmak, aynı yerlere kurutma amacıyla çamaşır, giysi vs. asmak.

C.Yatakhane ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik ve düzenine özen göstermemek,

D.Kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde genel yerlerde gürültü yapmak,

E.Kız Misafirhanesi eşya ve malzemelerin yerini izinsiz değiştirmek.

F.Daimi ikametgâh ve izine çıktığı adreslerdeki değişiklikleri 15 gün içinde Kız Misafirhanesi Müdürlüğüne bildirmemek,

G. İzinsiz ve mazeretsiz olarak geceyi bir gün Kız Misafirhanesi dışında geçirmek,

H.Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,

I.Genel ahlaka uygun olmayan bir kıyafet ile genel alanlarda dolaşmak,

J.Odalarda TV, klima cihazı, yemek pişirme cihazları bulundurmak ve kullanmak,

KINAMA CEZASI:

Madde:15

Kınama cezası, öğrenciye, Kız Misafirhanesi içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A. Kız Misafirhanesi'nden ayrılırken veya gerekli görülen zamanlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarını, Kız Misafirhanesi yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

B. Kız Misafirhanesi bina ve tesislerinin herhangi bir yerine, demirbaş eşyaya resim yapmak, yazı yazmak, ilan poster ve afiş yapıştırmak,

C. Kız Misafirhanesi yönetiminin izni ile asılmış duyuruları kaldırmak, yırtmak, aralamak veya değiştirmek,

D. Kız Misafirhanesi yönetimince koyulan kurallara uymamak, idarenin çalışmalarını ve onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak,

E. Sarhoşluk yüzünden Kız Misafirhane sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, Kız Misafirhanesi içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak,

F. Kız Misafirhanesi'nde arkadaşını tehdit etmek, kavga çıkarmak,

G. İzinsiz ve mazeretsiz geceyi üst üste iki gün Kız Misafirhanesi dışında geçirmek veya izinsiz giriş yapmamayı alışkanlık haline getirmek,

H. Uyarma cezasının alınmasını gerektiren tutum ve davranışları tekrarlamak,

İ. Kız Misafirhanesi Müdürlüğünce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek yâda hiç vermemek,

J. Kız Misafirhanesi içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak veya kumar aletleri bulundurmak,

K. Kız Misafirhanesi eşya ve malzemesini, Kız Misafirhanesi'nden dışarı çıkarmak,

L. Yasaklanmış yayınları Kız Misafirhanesi'ne sokmak,

M. Kız Misafirhanesinde hayvan beslemek,

N. Misafirhane ve çevresine erkek arkadaş getirmek,

N. Kız Misafirhanesi iç yönetmelik ve iç uygulama kurallarını ihlal etmek.


 

KIZ MİSAFİRHANESİNDEN ÇIKARMA CEZASI:

Madde:16

Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler, Kız Misafirhanesi'nde bir haftadan iki yarıyıla kadar geçici veya kesin olarak çıkarılır:

A. Hırsızlık yapmak

B.Kız Misafirhanesi'nde silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereçler bulundurmak, kullanmak.

C. Kız Misafirhanesi yöneticilerini tehdit etmek, yönetim ve yöneticilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da yazılı küçük düşürücü demeç vermek, bunu özendirmek, kışkırtmak, fiili saldırıda bulunmak.

D. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya Kız Misafirhanesi'ne sokmak.

E. Kavga etmek.

F.Ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

G. Kız Misafirhanesi başvuru formunda gerçeğe aykırı yanıltıcı ve eksik beyanda bulunmak.

H.Üniversitelerden herhangi bir uzaklaştırma cezası almak.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde:17

Kız Misafirhanesi'nden çıkarma kararlarına karşı 5 gün içinde Başkanlığa yazılı itirazda bulunabilirler.

Madde:18

Kız Misafirhanesi'nde çıkarma kararı verilen öğrenciler, Kız Misafirhanesi tanıtım kartını yönetime teslim etmek zorundadır.

Madde:19

Kız Misafirhanesi Müdürü gerek gördüğünde öğrenci odasını değiştirebilir ve gerekçesini Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı bildirir.

Madde:20

A.Başkanlık olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya ya da Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, Kız Misafirhanesi'ni kapatabilir.

B.Olağanüstü durumlar dışında, Kız Misafirhanesi Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine 30 gün önceden Kız Misafirhanesi'nde kalan öğrencilere duyurulmak koşulu ile Kız Misafirhanesi, Başkanlık tarafından kapatılabilir.

Madde:21

Tatil sürelerinde yâda herhangi bir nedenle Kız Misafirhanesi'nden ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan yönetim sorumlu değildir.

Madde:22

Kız Misafirhanesi'nde kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar ihtiyaç olduğu doktor raporu ile tespit edildiği taktirde öğrencinin bayan yakını için de ücret ödemesi şartıyla Kız Misafirhanesi'nde kalabilirler.

Madde:23

Her türlü ceza öğrenciye, velisine, ailesine ve Başkanlığa yazılı bildirilir ve öğrenci dosyasına işlenir.

Madde:24

Kız Misafirhanesi Müdürlüğüne tutanakla teslim edilmeyen para ve kıymetli evrak vs. eşyaları kaybolmasından Kız Misafirhanesi Yönetimi sorumlu tutulmaz.

Madde:25

Öğrenciler Uyarma ve Kınama cezası aldıkları eylemi tekrarladıklarında bir üst cezayı alırlar. 5 farklı konuda uyarma cezası aldıklarında bir üst ceza; 3 farklı konudan Kınama cezası aldıklarında çıkarma işlemi uygulanır.

Madde:26

Bu yönetmelikte bulunmayan durumlarda Yüksek Öğrenim Kurumları öğrenci Disiplin Yönetmenliği maddeleri uygulanır.


 

YÜRÜRLÜK:

Madde:27

Bu yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde:28

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


 

 

Bayraklı Belediyesi Kız Misafirhanesi Ücret Tarifesi

 

Depozito bedeli ------------------------------------------------------275,00TL 

 

 

Aylık ücret 

 

2 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------300,00 TL

4 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------250,00 TL

6 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------225,00 TL

8 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------200,00 TL


 

Günlük konaklama (Öğrenci velisi, yakını, Devlet memurları ve Akademisyenler bayan olma koşulu ile )------------------------25,00 TL

 

Bayraklı Belediyesi etkinlik davetlileri talep halinde Başkan Onayı ile 3 gün süreyle ücretsiz olarak misafirhanede kalabilirler.


 

Günlük konaklama talebi bir aydan uzun ise aylık ücret uygulanır.