Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MECLİS ÇALIŞMALARI < Geri
01/10/2013


İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİSİNİN 2013 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 01.10.2013 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR
ÖZETLERİDİR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI


II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI
06/09/2013 günlü Meclis 2. Birleşim tutanağı oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (M.35.3.BYR.0.32-301-987) Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 35 LT 457 plakalı çöp kamyonunun, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi uyarınca Kınık Belediyesine devredilmesi hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 6. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

2- (M.35.3.BYR.0.15-1/3205) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 40010 ada,1 nolu parsel üzerindeki 4824/240000 arsa paylı A Blok NO:33 2. Kat 6 nolu dairenin satışı hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 7. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

3- (M.35.3.BYR.0.15-1/3206) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 40010 ada,1 nolu parsel üzerindeki 4824/240000 arsa paylı A Blok NO:33 3. Kat 9 nolu dairenin satışı hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 8. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

4- (M.35.3.BYR.0.15-1/3207)
Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 40010 ada,1 nolu parsel üzerindeki 3586/240000 arsa paylı A Blok NO:33 2. Kat 5 nolu dairenin satışı hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 9. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

5- (M.35.3.BYR.0.15-1/3208) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 40010 ada,1 nolu parsel üzerindeki 3586/240000 arsa paylı A Blok NO:33 3. Kat 8 nolu dairenin satışı hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 10. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

6- (M.35.3.BYR.0.37-301.03-1316) Osmangazi Mahallesi 617 sokakta bulunan parka " Murat Çobanoğlu Parkı" isminin verilmesi hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 11. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

7- (M.35.3.BYR.0.37-301.03-1381) Manavkuyu Mahallesi 275/13 sokakta bulunan parka " Fatih Parkı" isminin hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 12. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

8- (M.35.3.BYR.0.37-301.03-1380)
Mansuroğlu Mahallesi 267/1 sokakta bulunan parka " Afife Jale Parkı" isminin verilmesi hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 13. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

9- (Hamza IŞIK, Ahmet Bünyamin COŞKUN, Cemal EROĞLU, Cindi Can POLAT, İsmail USTA, Memet Ali AÇIK, Recep KAZAN, Yüksel TÜRKER-BİLA) Postacılar Mahallesi 1847/29 sokakta bulunan  parka "Avni Çelebi" isminin verilmesi hakkındaki önerge birimlerden gelen önergeler bölümünde 14. Maddede görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.


IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ


1- (MALİ HZ.-M.35.3.BYR.0.12-602.08-463) 2014 yılı Performans Programı Taslağı hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

2- (MALİ HZ.-M.35.3.BYR.0.12-602.08-462) 2014 yılı Bütçe Tasarısı hk.
PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

3- (PLAN PRJ. MD.-M.35.3.BYR.0.11-310.01.04-597) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-IId pafta, 32817 ada, 6 ve 10 nolu parsel maliklerince talep edilen, Bayraklı İmar Planlarına ait plan notlarının kaldırılmasına yönelik plan değişikliği hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

4- (PLAN PRJ. MD.-M.35.3.BYR.0.11-804.99-647)
Ege Üniversitesi Heliportu Mania Planının Bayraklı ilçesi sınırları içinde kalan bölümünün yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planlarına işlenmesine yönelik plan değişikliği hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

5- (PLAN PRJ. MD.-M.35.3.BYR.0.11-310.01.04-663)
Bayraklı ilçesi sınırları içinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli İmar Planlarına ait plan notlarının, ilgili mevzuat ve talepler doğrultusunda yeniden düzenlemesine ilişkin plan değişikliği hk.
HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

6- (M.35.3.BYR.0.32-301-987) Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 35 LT 457 plakalı çöp kamyonunun, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi uyarınca Kınık Belediyesine devredilmesi hk.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :124

7- (M.35.3.BYR.0.15-1/3205) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 40010 ada,1 nolu parsel üzerindeki 4824/240000 arsa paylı A Blok NO:33 2. Kat 6 nolu dairenin satışı hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

8- (M.35.3.BYR.0.15-1/3206) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 40010 ada,1 nolu parsel üzerindeki 4824/240000 arsa paylı A Blok NO:33 3. Kat 9 nolu dairenin satışı hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

9- (M.35.3.BYR.0.15-1/3207) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 40010 ada,1 nolu parsel üzerindeki 3586/240000 arsa paylı A Blok NO:33 2. Kat 5 nolu dairenin satışı hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

10- (M.35.3.BYR.0.15-1/3208) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 40010 ada,1 nolu parsel üzerindeki 3586/240000 arsa paylı A Blok NO:33 3. Kat 8 nolu dairenin satışı hk.
HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

11- (M.35.3.BYR.0.37-301.03-1316) Osmangazi Mahallesi 617 sokakta bulunan parka " Murat Çobanoğlu Parkı" isminin verilmesi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

12- (M.35.3.BYR.0.37-301.03-1381) Manavkuyu Mahallesi 275/13 sokakta bulunan parka " Fatih Parkı" isminin verilmesi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

13- (M.35.3.BYR.0.37-301.03-1380) Mansuroğlu Mahallesi 267/1 sokakta bulunan parka " Afife Jale Parkı" isminin verilmesi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

14- (Hamza IŞIK, Ahmet Bünyamin COŞKUN, Cemal EROĞLU, Cindi Can POLAT, İsmail USTA, Memet Ali AÇIK, Recep KAZAN, Yüksel TÜRKER-BİLA) Postacılar Mahallesi 1847/29 sokakta bulunan  parka "Avni Çelebi" isminin verilmesi hk.
ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNS KYNK VE EĞT. MD.-M.35.3.BYR.0.71/773-3144) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun  25. maddesi gereğince Belediyemiz bünyesinde staj eğitimine başlayacak stajyer öğrencilere öğrenci başına ödenecek aylık ücretin belirlenmesinin kabulüne ilişkin  plan bütçe komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :125

2- (İNS KYNK VE EĞT. MD.-M.35.3.BYR.0.71/900-3145) Sözleşmeli olarak görevlendirilecek 1 adet Sağlık Teknikeri?ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesinin kabulüne ilişkin  plan bütçe komisyonu (oy birliği) raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :126

3- (ZAB. MD.-M.35.3.BYR.0.31/1930) Bayraklı İlçe sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere Sezonluk Karpuz Sergileri için belirlenen sezonluk işgal harçları ve Kurban Bayramı kapsamında kurbanlık hayvan satışı için tahsis edilecek çadır kurma alanlarının işgal harçlarının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :127

4- (BİLA) Bayraklı ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan semt parkının isminin "Gezi" olaylarında hayatını kaybetmiş olan " Ali İsmail KORKMAZ, Ethem SARISÜLÜK, Abdullah CÖMERT, Medeni YILDIRIM ve Mehmet AYVALITAŞ" isimlerinin yazılı olduğu bir demokrasi parkı olarak isimlendirilmesinin kabulüne ilişkin Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :128

5- (PLAN PRJ. MD.-M.35.3.BYR.0.11-310.01.04-561) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25N-IId pafta,  4078 ada 2 nolu parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planında B-2 (Bitişik Nizam-2 Kat) yapılaşma koşullu konut adasının, "Cami Alanı" olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :129

6- (RUHSAT-M.35.3.BYR.0.18-622-1384) Belediye Meclisimizce, İçkili yer bölgesine ilişkin alınan 4 ayrı Meclis Kararının incelenerek, teklifte sunulan değişiklik ve eklemelerin tek bir meclis kararında toplanması, mahalle mahalle sunulmuş olan içkili yer krokilerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik'in 31. maddesine istinaden karar alınmasının kabulüne ilişkin İmar Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği),  Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.
OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :130

VI.TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Gaffar AKKEL, Hıdır AKGÜN, Mehmet ARITMAN, Selahattin ARSLAN, Mustafa Kemal DEMİREL, Mehmet ÇALMAZ, Murat AKDEMİR?in mazeretleri oy birliği ile kabul edildi.)

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ


Toplantı Tarihi: 04/10/2013
Toplantı Saati: 18:00
Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Osmangazi Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu

                                                    HASAN KARABAĞ
                                                    MECLİS BAŞKANI


DUYURUNUN YAYIN TARİHİ : 04.10.2013