Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MECLİS ÇALIŞMALARI < Geri
02/12/2013


BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 02/12/2013 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR :

MECLİS BAŞKANI : VELİ TOPAL (Belediye Başkan Vekili)

ÜYELER : ALİ ALAN - ASİYE YILDIRIM - BÜNYAMİN AHMET COŞKUN - CEMAL EROĞLU - CİNDİ CAN POLAT - FAHRETTİN ORANDI - HAMZA IŞIK - ZABİT MUMCU - HIDIR AKGÜN - İSMAİL USTA - LEVENT ÖLÇER - MEMET ALİ AÇIK - MÜNİR DEMİR - RECEP KAZAN - REMZİ PALABIYIK - RIZA URHAN - SERPİL KASAS - YÜKSEL TÜRKER - ALİ KÖKOĞUZ - BAKİ DURMUŞ - GÜLDEN HAN - HAKAN YILDIZ - HÜSNÜ BOZTEPE - KEMAL BÜYÜKKESİM - MEHMET ÇALMAZ - İPEK ÖZGÜR - ERTUĞRUL SİVRİOĞLU  HAZIR BULUNMAYANLAR: GAFFAR AKKEL - MEHMET ARITMAN - MUSTAFA DOĞAN - SELAHATTİN ARSLAN - ALİ ASLAN - ENDER DOĞAN - M. KEMAL DEMİREL - MURAT AKDEMİR - NESRİN İLHAN

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz toplantı için yeterli çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum. Her ay ilk birleşimde gerçekleştirdiğimiz ulu önder Atatürk ve şehitlerimiz adına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı?na davet ediyorum, buyurun.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Arkadaşlar bir önceki meclis tutanağı hakkında söz almak isteyen arkadaş var mı? Yoksa okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Belediye başkanı ve meclis üyelerince gündeme ilave edilmek istenen önergeler var mı? Buyurun.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım grubumuz adına Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan bazı meclis üyesi arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir önerge var. Onu size vermek istiyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun okuyalım.


 

 

SAYIN MECLİS HEYETİNE

Bölgemizde Alevi vatandaşlarımızın kültürlerini icra edebilecekleri uygun bir mekanları bulunmamaktadır. Bayraklı ilçesi, Tepekule mahallesinde şu an itibariyle Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünün hizmet vermiş olduğu Aydın Güven Kültür Merkezinin hem mimari yapı olarak hem de yapılış amacına uygun olduğundan, Alevi vatandaşlarımızın kültürel faaliyetlerini icra edebilmeleri için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfına 29 yıllığına tahsis edilmesini talep ediyoruz.

Meclis üyeleri Sayın Hamza IŞIK, Recep KAZAN, Memet Ali ACIK, Cemal EROĞLU, imzalı yazılı önerge.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Evet bu icranın işi ama. Hukukçularımız incelesin mi, sonra mı gündeme alalım. Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (PARK VE BAH. MD.-M.35.3.BYR.0.37-301.05-1660) Rize ili, Çamlıhemşin Belediyesine 35 UT 497 plakalı kamyonun devredilmesine ilişkin önerge divan tarafından okundu.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan bu gündem maddesinin meclisimizde oylanmasını talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Bu gündem maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (İNS KYNK VE EĞT. MD.-M.35.3.BYR.0.71/900/4244) Belediye Meclisimizin 07/09/2012 tarih ve 10/160 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Çözümleyici kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 7 dereceli Memur kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin önerge divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- İkinci maddenin de meclisimizce oylanmasını talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Bu gündem maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNS KYNK VE EĞT. MD.-M.35.3.BYR.0.71/900-4203) Sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesine ilişkin önerge divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- Üçüncü maddenin Plan Bütçe komisyonuna gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- 3. maddenin Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (İNS KYNK VE EĞT. MD.-M.35.3.BYR.0.71/900-4202) Sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi'ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesine ilişkin önerge divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- Dördüncü maddenin Plan Bütçe komisyonuna gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- 4. maddenin Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (PLAN PRJ. MD.-M.35.3.BYR.0.11-310.01.04-717) Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 26M-IVa pafta, 36358 ada, 45, 47, 48, 49, 57, 58 ve 59 no?lu parseller yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli imar planında ?Bitişik Nizam 3 Katlı (B-3)? konut adasında kalmakta olup, söz konusu parsellerin inşaat haklarının toplanarak, TAKS:0,40 ve KAKS: 2,40 yapılaşma koşullu konut adası olacak şekilde, yeniden düzenlenmesine yönelik plan değişikliği talebine ilişkin önerge divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- 5. Maddenin Çevre Sağlık, Hukuk, İmar komisyonlarına gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Beşinci maddenin Çevre Sağlık, Hukuk ve İmar komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EML. İST.MD.-M.35.3.BYR.0.15-1/3984) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 24N-2A pafta, 25574 ada, 8 parseldeki 14645/1127047(292,90m2) Belediyemiz hissesinin parseldeki diğer hissedara satılıp satılmamasına ilişkin önerge divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- İmar ve Plan Bütçe komisyonlarına gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Altıncı maddenin İmar, Plan Bütçe komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (EML. İST.MD.-M.35.3.BYR.0.15-1/3983) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IB pafta, 37022 ada, 5 parseldeki 11/58(55,00m2) Belediyemiz hissesinin parseldeki diğer hissedara satılıp satılmamasına ilişkin önerge divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- 7. maddenin İmar, Plan Bütçe komisyonlarına gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin İmar ve Plan Bütçe komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (EML. İST.MD.-M.35.3.BYR.0.15-1/3982) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-3A pafta, 36246 ada, 5 parseldeki 10/51(60,00m2) Belediyemiz hissesinin parseldeki diğer hissedara satılıp satılmamasına ilişkin önerge divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- 8. maddenin İmar, Plan Bütçe komisyonlarına gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- 8. maddenin İmar ve Plan Bütçe komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Aydın Güven Kültür Merkezinin Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı?na 29 yıllığına tahsis edilmesine ilişkin Meclis üyeleri Sayın Hamza IŞIK, Recep KAZAN, Memet Ali ACIK, Cemal EROĞLU, imzalı yazılı önerge.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Bu maddeyi gündeme aldık. Bunu hukukçularımız incelese ondan sonra bunu değerlendirsek, buyurun.

Hüsnü BOZTEPE- Sayın başkan bir konu gündeme alınmış ve biz bunu hukukçularla konuşalım ondan sonra, zaten bu komisyona havale edilecek tartışılacak ondan sonra. Biz ne yapacağız burada peki, geri mi yollayacağız. Bunu burada tartışalım komisyonlara havale edilecek.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Tamam buyurun Cindi bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan bu gündem maddesinin Kültür, Eğitim ve Hukuk komisyonlarına gönderilmesini talep ediyoruz.

Hüsnü BOZTEPE- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri bende Aralık ayı meclis toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce de bazı arkadaşlarımız bir önerge vermişlerdi. O önerge ile ilgili o arkadaşlarımız bu gündemde duruyor gerçi ama. Çünkü yer aynı yer, konu aynı hemen hemen. Burası sanki kiralık mı diye geldi onu tam, yine tahsis mi? Yine tahsis. Sadece 25 yılı 29 yıl yapmışız. O zaman daha önceki bu konu ile ilgili biraz daha detaylı bilgi verirseniz bu önerge veren arkadaşlar iyi olur. Yine bu arada şeyi de başkanım burada bu konuyu bilenler sizler olduğunuz için sayın başkan, Hamza başkan bu sanırım dün yada evvelsi gün Cemevi diye bize bir mesaj geldi. Şimdi burasının bir Cemevi olabilmesi için arkadaşlar gerçi Ali bey bu konu ile ilgili bir şeyler söyler. İbadethaneler ile ilgili bir düzenleme vardır siz daha iyi bilirsiniz. Bu konu ile ilgili bilgi verirseniz orası bir Cemevi olabilir mi yeterli midir diye, teşekkür ederim.

Hamza IŞIK- Sayın başkan değerli meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle önerge bir yazım hatası olmuş Aydın Güven olarak yazılmış, Aydın Güven Gürkan olarak düzeltilmesini talep ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bu verdiğimiz önerge daha önce verdiğimiz önergeden farklı. Daha önce verdiğimiz önergede de bu konu tahsisi mümkündü ama tabi arkadaşlar bir takım hukuki sakıncalar vardır diye şey yaptılar ama buradaki verdiğimiz önergede Vakıf olarak, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfına tahsis edilmesini talep ediyoruz burada. Vakıf olarak incelendiğinde hiçbir hukuki sakınca yoktur. Dolayısıyla buranın konumu bura Kültür merkezi olarak yapıldığından dolayı şu andaki kültürel icraatlara uygun bir bina. Ama tabi ki tam anlamıyla ihtiyacı giderir mi? Değil. Sonuçta burası tahsis edildiğinde belki orada bir plan tadilatı yapılabilir, daha uygun hale getirilebilir. Şu an bizim bilgimiz yok gitmedim bilmiyorum. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Teşekkür ediyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Şu an yapılan yer 4 katlı bir yer. Alt katında 2 tane cenaze morgu var. Birinci kat toplantı yeri ve hayırların yapılabileceği bir yer. İkinci kat Cem öğretisi yani Alevi vatandaşlarımızın dini ile ilgili öğretim yapılabileceği bir yer. 4. Katta da Cem evinin yetkilisinin ofisi bulunuyor. O kadar yüksek değil Hüsnü bey. Bir kat zeminin altında kalıyor zaten. Buyurun.

Hüsnü BOZTEPE- Şimdi arkadaşlar bu önergeyi bence düzeltelim. Çünkü biliyorsunuz biz belediye olarak bir binayı tahsis edemiyoruz. Biz arsa tahsisi yapabiliyoruz. Bence bunu burada düzeltelim daha sonra komisyonda tartışalım. Onu kiralama olarak burada o önergenin o şekilde işte kiralama olarak, çünkü bina olduğu zaman İçişleri Bakanlığının bir çok yazıları var genelgeler var, belediyeler görüş istemişler İçişleri Bakanlığından. Bununla ilgili belediyeler bina tahsisi yapamıyor ama arsa tahsisi yapabiliyor. O yüzden tahsis kelimesini bence oradan çıkararak orayı kiralama olarak kiraya verebiliyoruz. Onu değiştirseniz uygun olur.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Şimdi 5018 sayılı kanunun 45 ve 47. maddeleri gereği belediyenin tapulu malları diğer kurumlara dernek ve vakıflara verilemez. Sadece devletin ilgili organlarına mesela Emniyet Müdürlüğü gibi, ilgili organların ihtiyaçları varsa onlara verilebilir.

Hüsnü BOZTEPE- Peki o zaman bir dakika arkadaşlar 25 tane 26 tane tesisimiz var bizim. Bayraklı Spor Kulübünün ne alakası var peki bir kurumla bir resmi kuruluşla. Şimdi burada Mart ayında bir seçim olacak burasını CHP kazanır, AK Parti kazanır, Hasan bey gider başka birisi gelir. Bir kere oranın yönetimi ve oradaki üyeler belediyeyle hiçbir bağı olmayan bir tane dernek, spor kulübü derneği. Ne bizim orada bir gücümüz var bir şeyimiz var, bütün tesislerimiz ama orada. Peki oradaki biz bütün tesisleri nasıl veriyoruz, bunu da bir açıklayın. Bakın iç işleri bakanlığının bir çok görüşü var, kiraya verebilir tahsis edemez. Daha önce de spor kulübüne bu havuzu tahsis etmek istediler.Tahsis edemez ki orası bir de tahsisli.Tahsisli yeri tahsis etmek istediler.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Milli Emlağın yeri.

Hüsnü BOZTEPE- Milli Emlağın yeri o yüzden kiraya verilebilir. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının bir çok görüşü var. Bir çok belediye görüş istemiş ve bunlarda var. Ama burada tahsisi bence kaldırın orada daha rahat tartışalım komisyonda arkadaşlar.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Cindi bey.

Cindi Can POLAT- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, arkadaşlarımızın vermiş olduğu önergeyi biz meclis gündeminde dokuzuncu madde olarak ilave ettik. Zaten bu konu işte biraz önce sarf etmiş olduğumuz komisyonlarda irdelenecektir, bunu şu anda meclisimizde tartışmanın bence bir anlamı yok. Biz bu dokuzuncu maddeyi hukuk komisyonu, eğitim komisyonu ve kültür komisyonlarına gönderelim, bu komisyonlarda arkadaşlarımız bir incelesin irdelesinler, hukuki olarak eğer mümkün ise zaten gereği yapılır.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Hamza bey bir şey söyleyecek galiba. Buyurun Hamza bey.

Hamza IŞIK- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Şimdi tabi belediye kanunları bunların örnekleri var değerli arkadaşlar. Bir defa kamu yararı olan bir vakıf, ikincisi tahsis edilince yapılan sözleşmede zaten kira bedeli belirtiliyor. Yani bu hukuku uygun olarak burada tahsis edilmesi verilmesi ama iki birim arasında sözleşme yapılınca bu sözleşmede bunun detayları hatta orada şunlar bile kaleme alınıyor sen orada ne yapacaksın, ne edeceksin, orayı hangi amaçla kullanacaksın bunlar sözleşmede yapılıyor ve belirli bir kira bedeliyle tahsis ediliyor. Bu sözleşmede yapılıyor zaten bunu yaparken sözleşme yapılırken iki kurumda sonuçta resmi kurum diğer bir kuruma tahsis yapılıyor sözleşmesinde aylık şu kira bedeli karşılığında bu binayı bu kuruma tahsis ediyorum diye bu sözleşmede var. Örnekleri var bunların.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Şimdi Hamza bey, bu Aydın Güven Kültür Merkezi şuanda Emniyet Müdürlüğümüzün kalmış olduğu bir bina. Yani şimdi demin Hüsnü bey de belirtti üç ay sonra dört ay sonra seçimler var ne olacağı belli değil, kimin geleceği belli değil şimdi Emniyet Müdürlüğünün ne zaman taşınacağı da belli değil.

Hamza IŞIK- Şimdi sayın Başkan bizim emniyet müdürlüğünü oradan çıkartmak gibi bir amaç yok.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Doğru.

Hamza IŞIK- Emniyet müdürlüğünü geçen yıl altı aylık bir süre uzatıldı ondan sonrada zannediyorum meclise gelmedi. Bizim amacımız o parti gelir bu parti gelir değil sonuçta buda toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı eğer bu parti kabul ediyor gelecek parti kabul etmiyorsa etmeyebilir gelecek parti de gelir der ki siz bunu meclis kararı almışsınız bende bu kararı fes ediyorum diyebilir. Bu da onun takdiridir.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Kabul etmeme anlamında söylemiyorum. Yanlış anlamayın beni kabul edip etmemeyi tartışmıyorum ben. Buyurun Fahrettin bey.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım bu konuyu irdelemenin bir anlamı yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi parti gelirse yasalarla yönetiliyor. A partisi için de B partisi içinde yasa aynıdır, değişen hiçbir şey yoktur. Cindi arkadaşımızın bahsettiği komisyonlara gönderilir orada arkadaşlar değerlendirsinler yasal oluru varsa uygulansın.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Baki bey. Kısa olsun da oylayalım artık. Buyurun Ali bey. Baki bey sizden önce söz istemişti ama.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan hukuka uygun bir şekilde bu maddeyi yöntemine göre oylayabilmemiz için belediyemizin Hukuk müdürlüğü var. Lütfen görüş alalım avukat kardeşlerimizden

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Bende aynı şeyi söyledim de.

Ali KÖKOĞUZ- Meclisin hukuk komisyonlarında yeterli hukuk bilgisi olmayan kardeşlerimiz olabilir ve bu da normaldir. O zaman madem ki bizim hukuk müdürlüğümüz var görüşü soralım o görüşe istinaden oylayalım ve kabul edelim geçelim bunda bir şey yok. Şimdi biz şu anda gördüğüm kadarıyla hukuku bilmememize rağmen bu konu ile ilgili her kes bir görüş ifade etmeye çalışıyor ve topal kalıyor düşünceler. O bakımdan tam detaylı hukuk müdürlüğümüze soralım. İki üç tane avukat arkadaşımız var orada. Sağlıklı yasal yönetmeliklere uygun maddeleri bildirsin bize oylayalım kabul edelim geçelim bunu öneriyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Baki bey.

Baki DURMUŞ- Sayın başkan değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar hukuki yönü tabi apayrı bir şey ben ondan anlamam hukukçu değilim. Ancak ben o binanın Cemevi gibi çok kültür etkinlikleri olacak bir mekan değil orası. Herhalde o binayı arkadaşlar tam tanımıyor. Çünkü çok yönlü etkinlikler yapılacak orada sadece Cemevi demekle ben onu anlıyorum. Hem ibadethane hem de bir sürü etkinliğin olacağı bir mekan hizmet alanı. Onun için ben o binanın kesinlikle o hizmete cevap vereceğine inanmıyorum. Çünkü bir kere orada park alanı yok otopark sahası yok. Şimdi siz cenaze olur ne bileyim her şey düşünün yani çok büyük bir alanda olması gerekir. Yani orada çok basit küçücük bir binada böyle bir şey istemek bence biraz basit kalıyor. Ben şahsen bu anlamda uygun görmüyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Tamam. Buyurun Hamza bey.

Hamza IŞIK- Bunu ilgili komisyonlara sevk ettik. Şimdi onlar sonra tartışılacak konulardır.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Tamam bu maddenin Hukuk, Eğitim, Kültür komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündeme aldık komisyonlara sevk ettik. Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ-M.35.3.BYR.0.17-772-847) Belediyemiz Burs Yardım Yönetmeliğine istinaden Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıyan 1400 öğrenciye 8 ay boyunca burs yardımı yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu divan tarafından okundu.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım komisyonlardan gelen raporlar bölümündeki 1. Maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Komisyonlardan gelen komisyon raporlarının 1. maddesinin geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EML. İST.MD.-M.35.3.BYR.0.15-2/524) Bayraklı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Soğukkuyu Mahallesi ve Onur Mahallesi için yeni oluşturulan sınırların onaylanmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonları (oy birliği) ortak raporu divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- 2. Maddenin de komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- 2. maddesinin geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EML. İST.MD.-M.35.3.BYR.0.15-1/3491) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33236 ada, 1 parselin gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu divan tarafından okundu

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Maddeler gecekondu hak sahibine satış. 11. Madde de hisse satışı. İçerik olarak aynı mahiyette yani 3. Maddeden 11. Maddeye kadar 11. Madde dahil komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Evet aynı içerikte olduğu için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Maddelerin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (EML. İST.MD.-M.35.3.BYR.0.15-1/3489) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi,Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 37180 ada, 4 parsel üzerindeki 254,00m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu), İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu divan tarafından okundu.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesinin gündemde tutulmasını talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Aynı komisyonlarda mı kalsın?

Cindi Can POLAT- Evet. Kalmasını talep ediyoruz. Komisyonlara iadesini, gündemde tutulmasını.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- 2. maddenin gündemde kalması, İmar Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- (PLAN PRJ. MD.-M.35.3.BYR.11-310.01.04/685) Mansuroğlu Mahallesi, 24N-IIb paftada yer alan 8025 ada, 1 nolu parsel ile 52 ada, 394 nolu parsellere isabet alanın inşaat alanı değişmeden; yapı nizamı ve gabarisinde değişiklik yapılmasına yönelik imar plan tadilatı talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu divan tarafından okundu.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım 13. ve 14. maddeler plan değişikliği talepleri. Komisyonlardan geldiği şekliyle her iki maddenin oylanmasını talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- 13. ve 14. Maddelerin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


 

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BİLA) Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet vermiş olduğu binanın (Aydın Güven Kültür Merkezi) Alevi Kültür Dernekleri Bayraklı Şubesine 25 yıllığına tahsis edilmesi talebi (04/11/2013 günlü Meclis Birleşiminde Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür Komisyonlarına havale edildi.) divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan bu gün arkadaşlarımızın vermiş olduğu 9. Madde olarak gündeme ilave etmiş olduğumuz önerge ile bu önerge aynı içerikte. Dolayısıyla diğer önerge irdeleneceğinden sonuçlanmayan önergeler bölümündeki bu birinci maddenin meclisimizden oylanarak red edilmesini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Sonuçlanmayan önergeler bölümündeki 1. maddenin gündemden kaldırılmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (PLAN PRJ. MD.-M.35.3.BYR.0.11-310.01.04-663) Bayraklı ilçesi sınırları içinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli İmar Planlarına ait plan notlarının, ilgili mevzuat ve talepler doğrultusunda yeniden düzenlemesine ilişkin plan değişikliği hk. (01/10/2013 ve 04/11/2013 günlü Meclis Birleşimlerinde İmar, Hukuk Komisyonlarına havale edildi.) divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım bu gündem maddesi ile ilgili çalışmalar komisyonlarda devam etmekte. Dolayısıyla daha önce bu gündem maddesi İmar Hukuk komisyonlarına havale edilmişti ve o komisyonlarda tartışılıyor. Bununla ilgili çalışmalar sonlandırılamadığından dolayı bu gündem maddesinin tekrar İmar ve Hukuk komisyonlarına gönderilmesini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- İkinci maddenin gündemde kalması ve İmar ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (PLAN PRJ. MD.-M.35.3.BYR.0.11-310.01.04-662) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 24 N IIb pafta, 14105 ada, 1 nolu parselin yapılanma koşulları değişmeden gabarisinin "38 kat ve Hmax: Serbest" olarak belirlenmesine yönelik plan değişikliği önerisi hk. (07/11/2013 günlü Meclis Birleşiminde İmar, Hukuk Komisyonlarına havale edildi.) divan tarafından okundu.

Cindi Can POLAT- 3. madde de gene aynı şekilde sonuçlanmadı. Bu madde de imar ve hukuk komisyonlarının gündemindeydi tekrar bu komisyonların gündeminde tutulmasını talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Üçüncü maddenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. DİLEK VE TENMENNİLER

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Ali bey.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri bu hafta 2 ? 9 Aralık Mevlana haftası. Mevlana haftasının dünya ve ülkemiz adına barışa ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yarın da 3 Aralık engelliler günü. Engelli kardeşlerimizin engelliler haftasını kutluyorum. Dolayısıyla da 4 yıldan beri şu engelli rehabilitasyon merkezini bir türlü terk edemedik. Her yıl bunun kavgası oldu. Neden bu binayı terk edemiyoruz engelli kardeşlerimize teslim edemiyoruz bu bir. Bunun acilen çözüme ulaştırılmasını talep ediyorum. Diğeri sayın başkan geçen ayki meclis toplantısında dilek ve temennilerde bir soru getirmiştim ve daha sonra bildireceğinizi söylemiştiniz söylemediniz aktarmadınız. Nermin BEZMEN hanımefendinin Yerel Yönetimlerle ilgili sempozyumu paneli olmuş belediyemizde. Nermin BEZMEN hanımefendi sanırım romancı ve hikayeci. Bu romancı ve hikayeci hanımefendinin hangi otellerde kaç para fatura ile masraf edildi ve cebine ne kadar harçlık konuldu diye sormuştum. Lütfen bunun cevabını siz söz vermiştiniz 30 gün içerisinde bilgilendiniz mi bilgilenmediniz mi bunun cevabını rica ediyorum teşekkür ederim.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Onu bir dahaki mecliste dile getireyim.

Ali KÖKOĞUZ- Başkan zor bir problem mi soruyoruz size acaba? Yani burada gemi mi yapıyorsunuz inşaat mı yapıyorsunuz? Bir soru soruyoruz bunun cevabını niçin alamıyoruz. Bu kadar zor bir soru mudur arkadaşlar bu?

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Ali bey öfkelenmeyin lütfen.

Ali KÖKOĞUZ- Şaka mı yapıyorsunuz o zaman bana?

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Hayır şaka yapmıyorum. Niye şaka yapayım?

Ali KÖKOĞUZ- 30 günde 2 cümle bir şey neden bildiremezsiniz bende bunu anlayamıyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Şimdi Ali bey.

Ali KÖKOĞUZ- Unuttum desin o zaman sayın başkan. Unuttunuz mu sayın başkan?Unuttunuz mu?

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Açıklamama fırsat vermiyorsunuz.

Ali KÖKOĞUZ- Unuttum desin.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Arkadaşlar bir saniye lütfen. Şimdi tamam ben o konuyu unuttum. Bir daha ki mecliste

Ali KÖKOĞUZ- Ne kadar zor bir soruymuş bende anlamadım.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Ayrıca dilek ve temennilerinize bizde katılıyoruz. Mevlana haftasını ve engelliler gününü kutluyoruz ve inşallah yeni binamız yapıldığında en kısa sürede bu binayı engellilerimize terk edeceğiz.

Ali KÖKOĞUZ- Üçüncü soruyu alamadım. Nermin BEZMEN hanımefendiye kaç para verdiniz?

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Önümüzdeki mecliste bildireceğim dedim. Unuttum. Her gün belediye başkanlığı yapmıyoruz yani.

Ali KÖKOĞUZ- Tamam unuttum desen bizde peşinden onu kabul edeceğiz. Unuttuğunuzu kabul ediyoruz sayın başkan.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Tamam tamam. Buyurun Cindi bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkan değerli arkadaşlar biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak dünyada engelli olduğunu düşünmüyoruz. Engellerin olduğunu düşünüyoruz. Dünyada engellerin olmadığı ve engelsiz yaşadığı bir hayat diliyorum herkese. Gene aynı şekilde grubumuz olarak Mevlana haftasından dolayı Mevlana barışın kardeşliğin ve hoşgörünün simgesi. Ben grubumuz adına barışın kardeşliğin hoşgörünün hakim olduğu bir dünya diliyorum ve teşekkür ediyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Ben teşekkür ediyorum. Buyurun Baki bey.

Baki DURMUŞ- Sayın başkan değerli arkadaşlar, belediyemizin ne kadar hunharca çarçur edildiğini tek birkaç tane örneğini vereceğim. Plansız programsız beceri anlamında çok yoksul bir belediye ile bir yönetimle yönetildiğimizi izahat edeceğim bir iki konu ile. Bir tanesi geçen ayda belirtmiştim. Bizim Soğukkuyu ve Postacılar mahallesinde 3-4 tane sokak ve caddeler var. Bunların hepsi kırıldı, meğerse yanlışlıkla kırılmış yanlışlıkla sökülmüş. İZSU?yun çalışması varmış. Gerçekten de İZSU?yun çalışması var orada.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Ben onun notlarını aldım bilgi verecektim size. Buyurun.

Baki DURMUŞ- Üç aydır belediye orda Yeni Girne?de çalışma yapıyor İZSU. Ancak o da beceri anlamında o kadar yoksun ki, esasen orası o bölge birkaç günlük iş. Üç dört günde bitirilecek bir iş ben biliyorum. Ve yapanları da görüyoruz. Adam bir günde açıyor, borusunu döşüyor kapatıyor, ertesi günde asfaltını döşüyor. Şimdi benim tahminim 5 ? 6 aydan önce İZSU o çalışmayı bitiremeyecek ve bütün o vatandaş da o yolu o şekilde kullanacak. Geçelim bunu. Şimdi arkadaşlar bizim herhalde bildiğim kadarıyla basım atölyesi var değil mi arkadaşlar. Sayın başkan basım atölyesi var mı bizim.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Evet var.

Baki DURMUŞ- Peki bizim basım atölyemiz dururken burada istihdam da varken biz neden pankartımızı afişimizi şuyumuzu buyumuzu basım atölyemizde yaptırmıyoruz da dışarı yaptırıyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Ebatları farklıdır onun için. Her şeyi yapamaz bir yer bunu kabul etmek lazım.

Baki DURMUŞ- Demek ki o basım atölyesinin adı var kendisi yok. Koskoca 330.000 nüfuslu ilçede belediye basım atölyesi yapıyor ama bizim işte gördüğümüz pankartı şuyu buyu yapamıyor. Demek ki adı var kendisi yok. Başka bir konu, daha önceki günlerde Cengizhan mahallesinde bir kütüphane açılacak diye planlama yapılmış program yapılmış, bunun içinde pankarttır, afiştir şudur budur yapılmış. Aldığım duyduğum duyuma göre de basılan şeyler de 11 bin lira fatura edilmiş ödenmiş. Ancak açılış yapılmadığından dolayı ve bütün o yapılanda çöpe gitmiş. Şimdi arkadaşlar kimin parasını böyle çok kötü kullanıyoruz, kimin parasını alıp da birilerinin cebine indiriyoruz. Bu nasıl anlayış bu nasıl bir mantık lütfen bunu bir izah eder misiniz sayın başkan bu nasıl olmuş bir bilgilendirin. Doğru mudur, yalan mıdır belki biz bu bilgiyi doğru almamışızdır. Bize bir zahmet bildirirseniz bu konu nasıl olmuş bunu grubumuz ve bize bildirirseniz memnun kalırız sayın başkan.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Kütüphane müdürümüz sizi o konuda bilgilendirsin. Bu malum sokaklarda İZSU?nun çalışması varmış sizde belirttiniz zaten. Buyurun Serap hanım.

Serap ALTIN (Kütüphane Müdür V.)- Orada bir karışıklık oldu. Kütüphanemiz Semt evinin bulunduğu yerde açılacaktı. Ama sonra Muhtarlıkla yapılan görüşmeler sonucunda Semt evinin taşınmamasına son dakikada karar verildiği için bizde kütüphane olarak orayı Semt Evi ile aynı anda kullanamayacağımız için değişiklik yapmak zorunda kaldık. Ama yeni Semt Evi açılışında pankartlara ücret ödenmeyecek.

Baki DURMUŞ- Sayın başkan teşekkür ederim, haklısınız zaten bizim belediyede bir çok iş aynı böyle karışıklıkla oluyor. Çok güzel izahat memnun olduk. Şimdi başka bir bilgi aldım. Mahallenin ismini vermeyeceğim. X bir mahallenin Cengizhan değil orası başka bir mahalle. Muhtarlığı evi gibi kullanıyor ve oraya bir Semt Merkezi açılması düşünülüyor ve muhtar herhalde bizim belediye görevlilerini kovuyor. Böyle bir şey de var. Demek ki bizim belediyede bütün işler böyle gidiyor. Sağolun.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri, sanırım konu Semt evi ve kütüphanelerle ilgili öyle değil mi? Şimdi ben hiçbirisine girmedim, girmek de istemiyorum. Trafiği hızlı olan, can emniyeti olmayan caddelerde Bayraklı belediyesi bir tabela asıyor kütüphane yada semt evi yazıyor. Birde Bayraklı Belediyesinin amblemini koyuyor. Bu Bayraklı?ya yakışır mı arkadaşlar? Neden biz bir bina yapamıyoruz 150 trilyon bütçe ile. Neden yaşam kalitesi yüksek, çalışma kalitesi yüksek neden binalar yapamıyoruz. Bu kadar zor mudur bir semt evi, kütüphane yapmak. Gidiyorsunuz bir dükkanı tutuyorsunuz bir de tabela manav dükkanı açar gibi kütüphane yazılıyor ve bu utanç verici bir şey. Bunu hepinizin önünde ısrarla söyleyeceğim. Bu yapılabilir mi Bayraklı vatandaşına Bayraklı halkına niçin bu şekilde muamele yapılıyor bunu anlamış değilim. Hemen bir tabela bir dükkan ve o dükkanlarda zaten çoğu yasal mıdır değil midir onu bilemiyoruz. Kullanım rahatlığı nedir, tuvaleti nedir, müdür odası var mıdır, ısıtması nedir, soğutması nedir? Trafiğin aktığı bir yerden amblemi koyaraktan semt evi. Böyle semt evi olmaz, böyle kütüphane olmaz. Bayraklı?ya yakışan bir şey olsun. Rica ediyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun.

Mualla AYTEKİN (Sosyal Yardım İşler Müdür Vekili)- Şimdi öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Semt evlerinin açılış amacı vatandaşa hizmeti yerinde götürmek. Biz buralardan çok belediyenin genelinden gelen şikayetleri toptan alıyoruz. Ayrıca kursları veriyoruz, insanların bilinçlenmesi için her türlü kursumuz var burada değerlendiriyoruz. Ve bunlar yapılırken de bina kiralanırken de Emlak İstimlak müdürlüğünde her türlü inceleme yapıldıktan sonra biz kiralamaya geçiyoruz. Bu sıradan bir iş şeklinde düşünülmesin onu talep ediyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Remzi bey.

Remzi PALABIYIK- Sayın başkan değerli meclis üyeleri saygılarımı sunuyorum hepinize. Şimdi Veli bey muhalefetin nazikçe kibarca muhalefetini kabul etmek iktidarın bir anlayışı olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Semt evleri ile ilgili Ali bey konuşurken trafikten bahsediyor işte yollardan bahsediyor. Sanki Bayraklı çok modern bir kent de biz gidiyoruz bilerek öyle yerlerden yer tutuyoruz. Şimdi 23 tane mahallemiz var, seçim programımızda var. Dedik ki her mahalleye semt evi açacağız dedik. Semt evleri o bölgedeki halkımızın sorunlarını mini belediye anlayışı içerisinde belediyeye aktaran birimlerimiz ve yerlerimiz. Orada yaşayan halkımızın el işi v.s gibi becerilerini ifade ettikleri yerler. Bunu Ali bey de biliyor Baki bey de biliyor. Baki beyin zaten hiçbir şey beğendiğini ben görmedim. Sağol teşekkür ederiz bir şeyler buluyorsun. Bir şey anlamadım yalnız ne kırılmış, kırılan ne anlamadım. Baki bey bir şey söylerken kırılmış deyince onu anlamakta güçlük çektim de. Şimdi Hüsnü bey sürekli söz istiyor. Yani meclisimizin daha sakin, huzurlu geçmesi anlamında, demiyorum demiyorum. Uzatmamak anlamında yani Hüsnü bey sabırsızlıkla bekliyor da, Ali bey belediye başkan aday adayı AK partiden. Yani 23 tane mahalledeki semt evlerini bu noktada düşünüyor olmasını ben yadırgıyorum. Kendisi nerde yaşıyor bilmiyorum. Bostanlıda mı yaşıyor nerde yaşıyor? Bayraklı böyle bir yer. Trafik aksı yok mimari yok, imarı yok. Onun için muhalefetteki arkadaşlarımızın ifadelerini saygıyla kabul ediyoruz. Ama Baki beye bir şey söyleyeceğim, maddi temeli olan doğru şeyler söylesin. Tamam söylersin Baki bey söylersin tamam.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Hüsnü bey.

Hüsnü BOZTEPE- Arkadaşlar Mevlana?dan bir söz gördüm demin. Ne güzel demiş; ?Ne mutlu o kimse ki kendi ayıbını görür.? Bu gün ayın kaçı arkadaşlar? İkisi, yani devlet memurlarının siyaset yapması için istifası son gün dün değil mi? Bu gün değil. Şimdi arkadaşlar demin burada Ali KÖKOĞUZ arkadaşım konuyu konuşurken arkada bir hanımefendi çıktı siyaset yapıyor. Burada biz sorular sorduğumuz zaman o soruya cevap verir. Yaptığı yanlıştır. Dün istifa edecekti bu gün o şansı da kalmadı. Olmaz o cevap olmaz. Şimdi tutanaklarda var yarın öbür gün okursunuz. Böyle şey olmaz siyaseti siyasetçiler yapacak. Ama arkadaşımız kaçırmış dündü son gün.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Onu cevap anlamında söyledim. Doğru mu cevap anlamında.

Hüsnü BOZTEPE- Cevap anlamında, bakın biz burada sordu hangi amaçla, değil. Şimdi arkadaşlar bakın biz dedik ki seçime giderken biz 23 tane mahallede semt kültür evi açacağız. Dediniz diye böyle illa Ali başkanın söylediği gibi kardeşim bulduk bir yerde 2 oda bir salon buraya hemen yapalım. Olmaz. Ya 10 tane yapın, 3 tane yapın bölge bölge yapın dört dörtlük yapın her şeyiyle. Şimdi o yüzden biz söz verdik ne yaptınız 23 tane buldunuz kendi bazı yakınlarınızın tanıdıklarınızın evlerini kiraladınız şunu yaptınız bunu yaptınız. Şimdi bunlara girmek istemiyorum. Artık arkadaşlar bakın bu gün aslında ben sağ olsun geçen gün Hasan başkan seçim bürosunda ziyarete geldi oturduk biraz da sohbet ettik. Bundan sonra zaten seçime 3 - 4 ay kalmış, mecliste gerginlik yapmanın hiçbir anlamı yok artık. Bundan sonra meydanlarda hesaplaşılacak, bundan sonra onları konuşacağız. Şimdi arkadaşlarım bence biraz daha mütevazi olsanız, ?Ya kardeşim hakikaten bizde şunu yapamadık beceremedik, yapamadıklarımız var?. Yani bundan 2007 seçimleri sonrasıydı galiba tam hatırlamıyorum başbakan çıktı bu demokratikleşme konusunda geri kaldık, bunlar bir erdemliktir. Bunları niye söylemiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi inanın ki burada artık siyaset yapmanın bir şeyi yok. Demin Remzi başkanım ?neyi kırmış? dedi. Kalbimizi kırdınız kardeşim kalbimizi kırdınız. Daha ne yapacaksınız? Yani şurada 5 yıldır mahkemelik olduk şunu yaptık bunu yaptık. Geçen gün Hasan başkana da söyledim. Mahkemeyi ben açmadım, dedim ?sen açtın kardeşim?. Doğru diyor yani bunlara ne gerek vardı. Ben bundan sonra pek de mecliste konuşacağımı da sanmıyorum. Çünkü artık gerek yok artık. Bundan sonra son 3 ay birbirimizi kırmadan ama bu mecliste hakikaten de eğer ki ben bu güne kadar birilerini kırdıysam özür dilerim. Ama birkaç kişiye de hakkımı helal etmiyorum bunu da söyleyeyim. İsimlerini vermiyorum gerek yok birkaç kişi. Kim üstüne alırsa beni ilgilendirmez. Şimdi o yüzden gerçekten de son 4 ayımızı ama arkadaşlar keşke daha güzel şeyler yapsaydık. Yarın öbür gün çocuklarımıza biz meclis üyeliği yaptık Bayraklıda. Ne yaptık yani ne ürettik? Keşke daha iyi şeyler yapsaydık. Sizde çıkın ?ya arkadaşlar hakikaten de yapamadık edemedik onun için ikinci bir beş yıl istiyoruz.?Böyle şeyler söyleyin bunlar yani sizi güçlendirir. İnan ki çekinmeyin korkmayın yapmadınız kardeşim yapamadık deyin. Münir bey hakikaten olmadı yani bunu hepiniz biliyorsunuz, bütün arkadaşlar biliyor gerek yok. Burada birbirimizi demin Remzi abinin dediği gibi ne yaptık birbirimizin kalbini kırdık. Gerçekten de buna gerek yoktu. Ben kendim şahsen kimi kırdıysam kimi üzdüysem özür diliyorum. Teşekkür ederim.

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi sayın başkan meclisin yasalarla çerçevelenmiş bir çalışma hükmü var, yönetmeliği var. Meclislerde başkan ve meclis üyeleri toplantı yapar ancak detay ve teknik konularda siz bilgi almak istediğiniz zaman bürokratınıza sorarsınız. Bakın saygıdeğer hanımefendi kalktı,

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- O da müdürümüz onun için,

Ali KÖKOĞUZ- Bir dakika söz hakkı verdiniz ancak ve ancak teknik detayı bilgilendirebilir. Hanımefendi diyor ki bakın siyasetin içine giriyor orada. ?Biz seçimden önce söz vermiştik? diyor. Bir dakika bir dakika ?biz yerinde yapmak zorundayız? diyor. ?işlevlerimiz bunlar? diyor. Ben bu konu ile ilgili konuşma yapmadım ki ilgili ve ilintili. Ben neyi konuştum, neyi konuştum?Tabi ki mahallelere hizmet gerekli ama bu yapıları sağlıklı bir şekilde yapabiliriz arsalarımız var yapabiliriz, inşa edebiliriz bunu söylüyorum hanımefendi işlevle ilgili siyaset yapıyor burada. Buna karşıyım. Sayın Remzi bey de kalkmış saygıdeğer büyüğüm kalkmış şunu anlatıyor. ?Ali bey bilmiyor galiba buraları gecekondu, bu tür dükkanlarda olması normal? diyor. Bunu nasıl reva görürsünüz biz yeni bina yapamaz mıyız, kütüphane yapamaz mıyız, semt evi yapamaz mıyız?

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Yapacağız yapacağız.

Ali KÖKOĞUZ- Biz Amerika?yı yeniden mi keşfedeceğiz? Bunu anlatmak istiyorum başka bir cevap alıyorum. Bu binaları yapabiliriz, düzgün yapabiliriz.

Remzi PALABIYIK- Önümüzdeki dönem yapacağız.

Ali KÖKOĞUZ- Böyle konuş böyle konuş.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Müdürümüz belki yanlış anlaşıldı. Onu söylemek istemedi.

Ali KÖKOĞUZ- Bende onu söylüyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Kasıtlı bir şey yok.

Ali KÖKOĞUZ- Benim anlatmak istediğim binayı şekillendirmek binayı yapmamızı hizmete esas anlatmak istiyorum.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Evet doğru.

Ali KÖKOĞUZ- Onun yaptığı siyaset.

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Evet buyurun Fahrettin bey.

Fahrettin ORANDI- Değerli arkadaşlarım meclisin böyle geçmesi gerçekten sevindirici bir şey. Ben bazen diyordum ki, şu meclisi Dingo?nun ahırına çevirmeyelim daha seviyeli olalım, daha düzenli olalım. Şimdi biraz da burada mizah yapalım. Ali bey engellilerle ilgili gerçekten doğru söylüyor. Neden doğru söylüyor? 4-5 yıldır Emniyet binası orada bir Emniyet binası yapamadılar. Ali bey bina yapılamadı dedi. Bir dahaki mecliste sayın başkanım konuşayım.

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Meclise katılamayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IX. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- Bir sonraki toplantımız?

Cindi Can POLAT 6 Aralık Cuma saat 18.00

Veli TOPAL (Belediye Başkan Vekili)- 6 Aralık Cuma saat 18.00?de buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.


MECLİS BAŞKANI

Veli TOPAL

Belediye Başkan Vekili

ÜYE        ÜYE


 


 


 


 

         ÜYE                   ÜYE