Meclis Çalışmaları

06/06/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 06.06.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Hatice TATLI-  Hamdi VATANSEVER- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Mustafa KARAMAN- Necati YILDIZ- Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- Mustafa YILMAZ- İsmail YAĞCI- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN, Cindi Can POLAT, Emre MARAZ, Gamze Gül ÇAMUR, Hasan KARABAĞ, Kemal BÜYÜKKESİM.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

BAŞKAN- Evet arkadaşlar çoğunluğumuz vardır meclisi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

01.06.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunup oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1449) Müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılan iş makinalarının daha etkin ve verimli olarak kullanılması amacıyla araç arkasına yapılacak olan 1 Adet yarı römork ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanununun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4465) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37023 ada, 11 nolu parseldeki 1/43 (1,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN Bu maddenin Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-877) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı hizmet verecek olan Postacılar Mahallesi 26698 ada, 3 parsel 7600 Sokak No:103 adresinde yapımı devam eden Kültür Merkezine "Arif SAĞ Kültür Merkezi" isminin verilmesi hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Kültür, Eğitim, Sosyal İşler ve Gençlik ve Spor Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Sayın Veli TOPAL Beyin saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1343) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 1 Adet Motosiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4279) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2d pafta, 26199 ada, 2 nolu parseldeki 1/128 (1,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4280) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36954 ada, 5 nolu parseldeki 1/58 (4,16 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan değerli meclis saygıyla selamlıyorum.  Sayın başkan akşamları malum seçim arifesi olduğu için mahallelerde toplantılarımız oluyor. Borsa İlk Öğretim Okulunun altında 2140/5 Sokak…

 

BAŞKAN- Bir daha söyler misin?

 

İsmail YAĞCI- 2140/5 Sokağın bitimine yaklaşık 25 ile 30 kişi Westpark’ta çalışıyorlar, gitmek için 3 km yol yürümek zorunda kalıyorlar. Orada bir prefabrik yaya geçidi olarak bir köprü yapılması için talepleri var…

 

BAŞKAN- Onu İZSU ya yazalım.

 

İsmail YAĞCI- İkinci meclis olduğu için önerge veremiyoruz, dilek ve temennilerde söyleyelim ki…

 

BAŞKAN- İlgili arkadaş not alsın İZSU ya bir yazı yazın. Çelik köprü izini verirlerse yaparız.

 

İsmail YAĞCI- İkinci bir konu önümüzdeki Ramazan Bayramını Bayraklımıza, İzmir’imize, Ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim aynı duygularla. Başka söz almak isteyen? Buyurun Ali Bey.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Sayın başkan öncelikle bu otopark yönetmeliği değişmişti 01.06.2018 en son günüydü ve bu güne hazırlıklı olmak için bütün İmar Müdürlüğü şahsında teşekkür ederiz, çaycısından İmar Müdürüne kadar bütün personel çok özveri ile çalıştılar.  Bütün ruhsatları verebilmek ve göğüsleyebilmek adına gece gündüz çalışmayı programladılar. Gerçi uzatıldı şimdi ama o günde aynı şey çıkacak. Kendilerine ben grubum adına teşekkür ediyorum.

 

BAŞKAN- Bizde teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza.

 

Ali KÖKOĞUZ- Birde sayın başkanım bu Pazaryeri hikâyesi artık şey oldu…

 

BAŞKAN- Hangisi?

 

Ali KÖKOĞUZ- Pazarcılar.

BAŞKAN- Hangi Pazar? Çay Mahalle pazarıyla ilgili başkan yardımcısı arkadaşım toplantı yaptı. Onların taleplerini belli ölçüde yapılabilenler yapıldı, yapılacaklar da devam ediyor. Belli bir tarih koydular o tarihte kura çekimini yapacağız.

Ali KÖKOĞUZ- Peki bu Özkanlar Pazaryeri…

BAŞKAN- Özkanlarla ilgili benim önerdiğim yerler dışında…

Ali KÖKOĞUZ- Bu belediye işgaliyeleri vesaire bunları falan bir aydınlığa kavuşturmak lazım yani bu sosyal bir yara olmaya başladı.

BAŞKAN- İşgal etmemeleri gerekiyor. Arada provokatörler var yani pazarcı olmayan arkadaşlar var arasında onların.

Ali KÖKOĞUZ- Bunların elinden tutamaz mıyız sayın başkan?

BAŞKAN- Elinden ben tuttum.

Ali KÖKOĞUZ- Olgun başkanla falan görüşerekten nasıl olsa viyadüklerin altına yeri vermişken neden bu tatlıya bağlanıp da pazarcıların yüzü güldürülmüyor.

BAŞKAN- Vallahi Sayın Valimizin yetkileri var, bir yazı ile o pazaryerinin altını açabilir Olgun başkan dâhil olmak üzere uygular.

Ali KÖKOĞUZ- Yani belediyeler burada bir şey yapamaz mı? Yapabilir aslında.

BAŞKAN- Defans yapan biri varsa o şekilde çözülür. Buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Hayırlı akşamlar. Başkanım siz geçen mecliste yoktunuz. Bu güvenlik görevlisi arkadaşların izin konuları vardı ya daha önce konuştuğumuz sonrasında ücret ödüyoruz biz demiştiniz izinle ilgili…

BAŞKAN- Evet ödüyoruz.

Tarkan  DÜZMAN- Arkadaşlardan ödenmediği konusunda… Onu ben başkan yardımcımıza ilettim ama…

BAŞKAN- Kıdem alırken ödeniyor.

Tarkan DÜZMAN- Çıkışta.

BAŞKAN- Kıdem emekli oluyor mesela bütün izin paralarını alıyor.

Tarkan DÜZMAN- 10 sene çalışırsa?

BAŞKAN- Yani 10 sene çalışırsa yani o yok izin…

Tarkan DÜZMAN- Hayır ödenebiliyorsa yasal şeklini bilmiyorum. Ödenebiliyorsa bayram öncesi bir harçlık gibi ödensin diye söyledim. Yani bir önerimiz olmuştu.

BAŞKAN- Yani güvenlik arkadaşlarımızın sayısı az. Biz yeni duruma göre Çalışma Bakanlığına yazı yazdık güvenlik alınması için izin alınması gerekiyor ve diğer personel için o izinler geldiğinde biz zaten alım yapacağız alım yaptığımızda herkesin… Ya bizim derdimiz değil ki arkadaşlar niye izine çıkmasın? Herkes çıksın kimseye bizim sıkıntımız yok öyle bir derdimiz yok. Zaten doğru görev yapamaz adam güvenlik sıkıntılı bir şey. Evet, buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım şimdi bu Özkanlar pazarıyla ilgili provokatörler var dediniz.

BAŞKAN- Var. İçinde pazarcı olmayanlar var biliyorum isim isim.

Çağlar HASPOLAT- Genelde hepsi pazarcı.

BAŞKAN- Genelde yok. Öncülük yapan adam bir kere pazarcı değil.

Çağlar HASPOLAT- Hepsi pazarcı. Yani şimdi provokatör var içinde deyip de çıkamazsınız işin içinden.

BAŞKAN- Çıkmak için söylemiyorum.

Çağlar HASPOLAT- Daha dün bile burada belediyenin önünde neler yaşandı sizde biliyorsunuz. Domatesler, biberler patlıcanlar havada uçuştu, yumurtalar havada uçuştu. Başkanım bunun gerçekten artık bir siyasi dava olarak biz bakmıyoruz çözüme kavuşmasından yanayız. Biz bu şekilde hem Bayraklı Belediyesinin hem Büyükşehir’in bir yer göstermesini istiyoruz. Yer belli ama…

BAŞKAN- Yer belli…

Çağlar HASPOLAT- Buna da Bornova Belediyesi tamam demesi lazım.

BAŞKAN- Ya o konuda yetkili Valimizdir. Eğer ki siyasi iradeler engellemiyorsa Vali gereğini yapar.

Çağlar HASPOLAT- Siz ne yapacaksınız başkanım?

BAŞKAN- Ben yapacağım bütün önerileri onlara yaptım. Mesela…

Çağlar HASPOLAT- Ne yaptınız başkanım?

BAŞKAN- Çamkıran pazarını 1 gün… Haftada 2 gün açılıyor. 1 gün giyim pazarı olarak ful kullanın, diğer pazarcıları dağıtabiliriz diğer pazarcılara dendi, kabul gördü ondan sonra kendi aralarında tartışma çıktı, gıdacılar reddetti. Mesela, o Çamkıranın yakını 300-400-500 metre ilersindeki okul alanını oda hedef gösterdi oraya o pazarın yapılması Çevre ve Şehircilik açısından 2 Pazar yan yana yapılmaz. Zaten Çamkıran pazarı var orada 1 gün yine verilir onlara akıl işi değildi o yani. Bunun dışında Tepekule pazarı 1 gün önerildi. 1 gün yapılıyor ya cumartesi onlar 1 gün belirlediler şu gün yaparız. Gidin bakın dedik…

Çağlar HASPOLAT- Sizin yer tespitiniz var mı başkanım?

BAŞKAN- İşte benim önerilerim bunlar hep. Yani Tepekule pazarı haftada 1 gün. 2 günü kaldırabilirdi.

Çağlar HASPOLAT- Yeni Pazar yeri buldunuz mu başkanım?

BAŞKAN- İşte yeni Pazar, bu pazara uygun yeni Pazar. Bu pazara uygun yeni Pazar. Yeni pazaryeri yok ki Mansuroğlu nda bir tek yer var Telekom un oradaki ikinci küçük arsa. O arsanın talebini 2013 de reddetti Büyükşehir…

Latif AYDEMİR- Büyükşehir reddetti onu.

BAŞKAN- Büyükşehir reddetti. Eğer Milli Eğitim geri adım atıp biz buraya okul yapmayacağız derse orayı yeniden gündeme alırız. Yani Sayın Valimizi oraya yönlendirmek lazım. Çamkıran ın yanındaki ikinci eğitim alanı iki Pazar yan yana olmaz. Sadece Telekom’un arkasındaki o küçük parsel orası olur. O küçük dediğimde 5000 m2.

Çağlar HASPOLAT- Burada yer belli başkanım şu viyadüklerin altı.

BAŞKAN- Yer belli Valimiz yetkisini kullanırsa…

Çağlar HASPOLAT- Bununla ilgili siz Bornova Belediyesinden bir talepte bulundunuz mu? Böyle bir yetkimiz var mı? Bornova Belediyesi…

BAŞKAN- Benim öyle bir yetkim Bornova Belediyesine yok. Çünkü yetki Kara Yollarının mülk Bornova Belediyesinin değil. Burada Bornova belediyesi ne yapacak belediye olarak? Zabıta görevi yapacak, temizliğini yapacak. Ben haber gönderdim dedim ki temizliğini de oda yöneticilerine her şeyini ben üstleniyorum dedim. Yani ne gerekiyorsa orada fiziki anlamda yapılması gereken ne gerekiyorsa ben yaparım pazarcılara.

Ali KÖKOĞUZ- Peki sıkıntı nerede başkanım burada?

BAŞKAN- Sıkıntının nerede olduğunu tüm kamuoyu biliyor.

Ali KÖKOĞUZ- Efendim.

BAŞKAN- Sıkıntı Bornova kabul edilmedi orada.

Ali KÖKOĞUZ- Yani siz talep ettiniz Bornova Belediye Başkanı hayır mı dedi? Bunu dillendirelim o zaman.

BAŞKAN- Evet öyle dedi. Basında da çıkıyor söyledikleri.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım bu provokatör konusuna takıldım ben izin verirseniz hani bunlar sizin rakipleriniz mi? Ya da…

BAŞKAN- Ya şimdi bunu mesela…

Latif AYDEMİR- Ne işleri var adamların, başka işleri yok mu? Bu işleri…

BAŞKAN- İçinde pazarcı olmayanlar var. Bunların ne işleri var pazarda?

Latif AYDEMİR- Bende baktım takım elbiseli olanlar var baya bir…

BAŞKAN- Ne işi var? Kim gönderiyor acaba merak ediyorum.

Latif AYDEMİR- Öndekileri gördüm birinin nike giymiş biri adidas giymiş ben giyemiyorum. Hayır, bir şeyler var yani.

BAŞKAN- Var işte malzeme oldu bu, ne güzel oldu. İşte bizi bir şekilde…

Çağlar HASPOLAT- Hepsinin ekmek davası başkanım.

BAŞKAN- Yok hepsinin değil.

Çağlar HASPOLAT- Yok yok yok.

BAŞKAN- Sen pazarcı mısın nereden biliyorsun?

Çağlar HASPOLAT- Ben biliyorum başkanım bende içindeyim başkanım, ben organize ediyorum.

BAŞKAN- Anlaşıldı şimdi.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım… Bitti mi senin konuşman? Tamam devam et.

Latif AYDEMİR- Özür dilerim. Başkanım erzak dağıtımı ya da böyle görüyoruz belediyenin sosyal yardımları olarak da bir de bizlerin her akşam sokak iftarı ve sahur yaptığımız için Adalet ve Kalkınma Partisi olarak belediyenin bir faaliyetine ben şahsen  gezdiğimiz yerlerde belki denk gelmedik bilmek adı altında uygunsanız bu konu ile ilgili hani hangi mahallelerde ya da sokaklarda bizde faydalanabiliriz belki gittiğimiz zaman komşu olabiliriz. Yapılıyor mu? Her yıl yapılıyordu ya faaliyet olarak sayın başkanım.

BAŞKAN- Bu Ramazan eğlenceleri onu mu diyorsun?

Latif AYDEMİR- Hayır hayır. Sokak iftarları.

BAŞKAN- Sokak iftarı bir Nafiz Gürman da yapılıyor.

Latif AYDEMİR- Diğer yerlerde yok mu başkanım?

BAŞKAN- Tek tek yapılan… Mesela nerede yapıyoruz? Şehit’in sokağında yaptık, şehidin 52 siydi galiba değil mi? Şehidimizin sokağında yaptık.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşler M.V)- Meclis üyemiz yapılanları mı söylüyor, bu ramazan çadırlarının dışındakileri mi soruyorsunuz?

Latif AYDEMİR- Genel olarak efendim hepsini. Hani erzakla ilgili…

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşler M.V)- Osmangazi de yapıyoruz, Nafiz Gürman da yapıyoruz, Ümit Boz, Yamanlar, Merkezde yapıyoruz. 6 yerde var 3000 kişiye veriyoruz.

Latif AYDEMİR- Her gün oluyor mu sayın müdürüm?

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşler M.V)- Her gün oluyor evet.

Latif AYDEMİR- Allah kabul etsin.

BAŞKAN- Sen bunu mu sordun?

Latif AYDEMİR- Evet.

BAŞKAN- Her sene yaptığımız yerler ya sen bilmiyor musun?

Latif AYDEMİR- Bu sene sayın başkanım görmedikte o yüzden.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşler M.V)- Gümüşpala da yapıyoruz sayın başkanım.

BAŞKAN- Gümüşpala düğün salonu.

Latif AYDEMİR- Dün gece Gümüşpala daydık .

BAŞKAN- Gümüşpala düğün salonu.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşler M.V)- Ümit boz da.

BAŞKAN- Şimdi okulların bahçesinde çadır kuruyorduk tabi…

Latif AYDEMİR- Sokakta niye yapmıyoruz sayın başkanım ya da sayın müdürüm.

BAŞKAN- Ya kapalı yerde hijyenik ortamda yapıyoruz. Nafiz Gürman’da taziye evinde yapıyoruz salonunda.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşler M.V)- Osmangazi de sokakta yapıyoruz çadırımız var başkanım.

BAŞKAN- Orada iki bölgede çadırımız var.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşler M.V)- Yamanlarda da yapıyoruz.

BAŞKAN- Ümit Boz tesislerinde yapıyoruz. Başka? Sevgi yolunda yapıyoruz.

Sakine AKYÜZ (Sosyal Yardım İşler M.V)- 6 yerde.

Latif AYDEMİR- Birde sayın başkanım dün biraz çok karışık bir ortam içerisindeydik. Cengizhan Mahallesindeki bir arkadaşımızla ilgili telefon açtırdım ben sağ olsun ilgili birimdeki arkadaşlarımız her kimse Yeşilyurt Devlet Hastanesinden o kanser olan bayraklı’lı hastamızı evine kadar bırakmışlar. Bu tür hizmetlerin ne derece nasıl hangi kriterlerde alabiliyoruz bilelim ki bilgi sahibi olmadan bizler de vatandaşa karşı…

BAŞKAN- Bize ulaşan herkese yetişmeye çalışıyoruz.

Latif AYDEMİR- Şimdi şöyle biz 112 yi aradığız zaman böyle bir şey olmadığı söyleniyor.

BAŞKAN- Yok bizde var.

Latif AYDEMİR- Biz belediye olarak… Bunu bir sağlık birimi…

BAŞKAN- Sayın müdürlerim ben bir söz vereyim, otur.

Latif AYDEMİR- Yani bu konuda bizlerde bilgi sahibi olmadığımız için hani vatandaşın hem yanında hem yakınında…

BAŞKAN- Nasıl ulaşacağız diyorsun?

Latif AYDEMİR- Gibi. Hayır görev kapsamıyla ilgili mesela cenaze ile ilgili kaç km kadar? Fiyatı nedir?

BAŞKAN- Kendi ilçemiz içinde…

Latif AYDEMİR- Dışarıya yapıyor muyuz?

BAŞKAN- Dışarı yapıyoruz. Şimdi o zaman Sağlık Müdürümüz…

Latif AYDEMİR- Bunun bir hikâyesini anlatırsanız sayın başkan.

BAŞKAN- Hikâyeyi anlatsın sağlık müdürümüz. Buyurun.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Ben kısaca özetleyeyim. Şöyle, aslında bu hizmeti İzmir de ilk ve tek tutarlı yapan belediye biziz. Ben o açıdan gurur duyuyorum müdürlüğümle.

BAŞKAN- Biraz mikrofonu yanaştır.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Şöyle,..

Latif AYDEMİR- Görevli müdürümüz kim?

BAŞKAN- Görevli müdürümüz Sağlık İşleri Müdürü.

Latif AYDEMİR- Göremiyorum başkanım.

BAŞKAN- Göremezsin aşağıda, boyu kısa biraz. Osman Bey.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Geçmiş olsun öncelikle dünkü hastadan zaten bizzat haberim var.

Latif AYDEMİR- Çok teşekkür ederim.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Benden onay alındı. Bu resmi olsun diye onay alınıyor şu açıdan ben hemen bilgilendireyim, şimdi bizim ambulanslarımız 3 tane ambulansımız var bu ambulanslar hasta nakil amaçlı. Yani…

Latif AYDEMİR- 24 saat hizmet verebiliyor muyuz sayın müdürüm?

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Hayır veremiyoruz nedenini ben size açıklayacağım bunun. Şu nedenden dolayı, şimdi nakil ambulansların bir prosedürü var yani bunlar mavi bantlı oluyor biliyorsunuz doktoru bulunmuyor. Şimdi hastanelerden genellikle ben yaklaşık 15 yıl da Alsancak Devlet Hastanesinde çalıştım taburcularımızı biz geceye bırakmıyoruz. Devlet hastanesinin kurallarıdır bu ama acildeki bazı hastalar ya da yataklı servisteki bazı hastalar imza atıp çıkmak istiyorlar. Bu durumda kendi isteğiyle çıktığı için mecburen bu kişilere zaten hizmet sağlamakta zor oluyor şu açıdan çünkü riskli grup oluyor. Zaten bu durumlarda da devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri eğer bu kişiyi taburcu etmek istiyorlarsa 112 den ambulans isteme hakları var. Fakat ne hikmetse genelde bu hizmeti yapmak istemiyorlar benim çalıştığım dönemde de şahit olmuştum ama biz buna rağmen çok özel durumlar olduğu zaman insanlar bize ulaşıyorlar. Çünkü bizim telefonlarımız 341 31 31 7/24…

BAŞKAN- 341 31 31sağlık hizmetleri.

Latif AYDEMİR- Sayın başkan özür dilerim karşılıklı olursa siz Yener Bey döneminde mi bu ambulanslarla ilgili çalışmıştınız? Çünkü 112 bir ara veriyordu o da vermeyince vatandaş…

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Şöyle efendim onu arz eydim ben size aslında 112nin acile bakmakla yükümlü bir ambulansları var. Bunun yanında da bu tür hasta nakil için ambulansları görevli tutuluyor. Fakat bunun için izin alınması biraz zor olduğu için doktor arkadaşlar bu konuyla ilgili biraz sıkıntı yaşıyorlar ve girmiyorlar genelde. Bayraklı belediyesinin de bir ünü var bu konuda yardımcı olma gerçekten bunu biz kim olursa olsun bunu görev biliyoruz gereklide bir görev eksikte bu yapılması gereken. Benim annemde yatalak çünkü çok iyi biliyorum…

Latif AYDEMİR- Benim de.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Ankara da çünkü. Hatta bir yeni hizmet üzerinde de çalışıyoruz daha sonra başkan beyimiz ile görüşeceğim. Yani buna önem veriyorum ama bu hizmeti Ankara da dahi 112 den almak için çok zorlanıyorduk. Şimdi burada böyle bir sıkıntı olunca 7/24 çalışan bu telefonumuzdan bana ulaşıyorlar benim sürekli telefonum açık zaten.

Latif AYDEMİR- O zaman cebinizi de alalım sayın müdürüm.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Tabi veririm. Şöyle bir sıkıntı var yalnız. Şimdi taburcu olan kişiler kapasiteyi bilmeyince her türlü kişinin taburcu olabileceğini zannediyor yani o ambulansta gidebileceğini. Hâlbuki bazı hastalar var ki nakil aracıyla olmaz doktorlu ambulans gerekir. Fakat bana gelen bilgilerden tabi elemine etmem lazım. Neden? Çünkü bu hastaları aldığımız zaman Allah korusun yolda kaybedersek, bunun adli yükümlülüğü ve vicdani yükümlülüğü var.

Latif AYDEMİR- O zaman şöyle sayın müdürüm bizim 330 bin nüfuslu bir yerde 3 tane ambulans bana göre çok yetersiz. 24 mahallede neden…

BAŞKAN- 112 yi kapatalım…

Latif AYDEMİR- Önemli değil kapatırız sayın başkanım. Ülkenin %8 i engelliyse Bayraklının % 8 i engellidir.

BAŞKAN- Engelli aracı ayrı o var.

Latif AYDEMİR- Ona geleceğim sayın başkanım anladım da, efendim…

BAŞKAN- Latif bey bir tanesine sponsor olsun…

Latif AYDEMİR- Başkanım ben burada greyderi konuşmaktansa benim için her şeyden önemli engelli arkadaşlarımızın…

BAŞKAN- Ben biliyorum beraber gittiğimiz bir ev vardı.

Latif AYDEMİR- Sizin ilk seçildiğiniz günün ertesi günü biz sizinle 2009 31 Mart günü hala o hanımefendinin aldığı…

BAŞKAN- Yaşıyor değil mi?

Latif AYDEMİR- Yaşıyor ve yerde yatalaktı. Zatıâlinizle gidip orada kahvaltı edip ziyaret etmiştik ve her zaman buradaki arkadaşlarımıza da dua ediyorlar. İsmi de Adalet Hanım.

BAŞKAN- Adalet Hanım.

Latif AYDEMİR- Şuna geleceğim sayın başkanım gerekirse biz çok pahalı bir greyder alıyoruz gördüm ben. Tamam, bu da bir ihtiyaç…

BAŞKAN- Bu aldığımız mı?

Latif AYDEMİR- Evet.

BAŞKAN- Yok ya bu silindirleri çekmek için römork bu.

Latif AYDEMİR- Bize Mustafa Bey grupta öle söyledi ama yanlış bilgimi.

BAŞKAN- Römork ya römork.

Latif AYDEMİR- Tamam. Sayın müdürüm devam edebilir miyim başkanım?

BAŞKAN- Asfaltta kullandığımız römorkları asfalt üstünde götürmemek için kullandığım bir römork.

Latif AYDEMİR- Ya zaten zaman var o yüzden.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Latif AYDEMİR- Başkanım bazen  23 Nisanı 90 dakika izin veriyorsunuz bırakında sağlıkla ilgili izin verirseniz ben sayın müdürümü zevkle…

BAŞKAN- Tabi canım çok güzel açıklama yapıyor.

Latif AYDEMİR- Ya beni başkanın hoşuna gitmesi ilgilendirmiyor benim bayraklı halkımın hoşuna gitsin yeter.

BAŞKAN- Seni tebrik ederim Latif Bey.

Latif AYDEMİR-  Rica ederim başkanım. Ben yok burada biz varız.

BAŞKAN- Evet Osman Bey devam et.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Şimdi efendim şöyle arz edeyim.

Latif AYDEMİR-  Hayır ben…

BAŞKAN- Yeterli mi arkadaşın bilgisi devam etsin biraz daha.

Latif AYDEMİR- Ben tatmin olmadım sayın başkanım.

BAŞKAN- Son noktayı koy. Nasıl yapacağız?

Latif AYDEMİR-  Eksikliklerimizi de söyleyelim yani fark etmiyor.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Efendim tabi ki. Şimdi bizim dikkat ettiğimiz bir unsur var ben geldiğimden beri nicelikten çok niteliğe dikkat ediyoruz. Yani ben buna çok önem veriyorum hizmetin sürekliliği ve götürdüğümüz kalite standart olması lazım hasta yani defalarca kullanıp yattı. Benim evde sağlık hizmetim var mesela gidiyorum ziyaret ediyorum aslında aile hekimlerinin de katılması lazım ama yoğunluklarından yetişemiyorlar hatta benim telefonumu veriyorlar. Zevkle de yapıyorum gururda duyuyorum çünkü benim işim bu ve bu hizmeti yürütürken hiçbir şikâyet almadan yani bugün eğer dikkat ediliyorsa hiçbir şikâyette gelmiyor. Bu çok büyük bir başarı sağlıkta çünkü sağlıkta duyuyorsunuz da televizyonda biz sıfır şikâyetle çalışıyoruz. Çünkü verdiğimiz çalışan hizmet eden arkadaşlar da bunu çok büyük bir gayretle yürütüyorlar çok iyi seçici davranıyorlar.

BAŞKAN- Şimdi işin aslına gelelim.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Yani bizim götürdüğümüz hizmet yatalak olacak, hastaneden çıkan doktorundan olur alması lazım yani evet, doktorsuz ambulansla gidebilir şeklinde bunları sağladıktan sonra yazılı aldıktan sonra biz seve seve bunu yapıyoruz.

BAŞKAN- Bizim ambulanslarda doktor olmadığı için nakil aracı.

Latif AYDEMİR- Ona geleceğim sayın başkanım. Sayın müdürüm çok teşekkür ederim bu arada.

BAŞKAN- Teşekkürler Osman Bey. Sağlık hizmetlerinin propagandasını güzel yaptın tebrik ederim.

Latif AYDEMİR- Yani tüm müdürlerimizin hepsi harika aslına baktığımız zaman genel olarak çalışmalarında Yazı İşlerinden tutun teşekkür ediyoruz kendilerine. Fakat sayın başkanım bizim gördüğüm kadarıyla her yıl bir tane diş doktoru alıyoruz hani Bayraklının…

BAŞKAN- Bir tane daha alacağız.

Latif AYDEMİR- Onu almayalım gece doktoru alalım bir tane pratisyen hekim.

BAŞKAN- Var 4 tane bizim doktorumuz.

Latif AYDEMİR- Varsa o gece servisine…

BAŞKAN- 4 tane onlar idare ediyorlar…

Latif AYDEMİR- Madem Bayraklıda bu kadar sağlıkta iddialıysak bu eksiklikte ortaya çıkmış oluyor.

BAŞKAN- Nasıl?

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Cenaze hizmetlerini de yürütüyorlar lütfen.

BAŞKAN- Bunlar 4 doktor cenazelere de gidiyorlar.

Latif AYDEMİR-  Kusura bakmayın…

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Tamam eks ve…Konuşayım mı yoksa…

Latif AYDEMİR- Estağfurullah…

BAŞKAN- Benden alacaksın izni…

Latif AYDEMİR- Ben de başkan vekiliyim bu arada.

BAŞKAN- Mikail, senden alıyor başkanlığı Latif yalnız.

Mikail BİLİCİ- Hayırlı olsun başkanım.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Teşekkür ederim başkanım. Kusura bakmayın ben pek bilmiyorum yeniyim…

BAŞKAN- Heyecanlandın evet.

Latif AYDEMİR- Olsun oda güzel.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Şöyle şimdi bizim belediyemizin şu özelliği de var 4 hekimiz biz çalışan ve asıl bizim önem verdiğimiz cenaze hizmetlerimiz var ve bu hizmetlerin maksimum 1,5 saatlik işe ulaşıyoruz cenazeye. Şuan İzmir de bile en ivedi çalışan biziz yani gece gündüz arandığımız an saat kaç? 3- 4 fark etmiyor…

BAŞKAN- Bizim doktorlarımızın…

Latif AYDEMİR- Metropol dışına gidiyor muyuz sayın müdürüm?

BAŞKAN- Yok canım kendi ilçemize gidiyoruz.

Latif AYDEMİR- Neden gitmiyoruz?

BAŞKAN- Ambulansı gönderiyoruz, cenazeyi gönderiyoruz.

Latif AYDEMİR- Cenazeyi diyoruz sayın başkanım.

BAŞKAN- Cenazeyi gönderiyoruz.

Latif AYDEMİR- Çünkü kilometrelerle ilgili bir fiyat farkı var mı?

BAŞKAN- Var. 100 km ye kadar almıyoruz, 100 km sonra 5 TL alıyoruz dönüşte para almıyoruz.

Osman LENGER( Sağlık İşler M. V)- Meclis kararıyla bu belirleniyor zaten efendim bu

Latif AYDEMİR- Bu arada Türk Hava Yollarının da bu şekil devletimizin de var sayın başkanım bilinsin. Orada da bedelsiz cenazeyi adresine kadar gönderip 2 kişinin de uçak biletini yine ücretsiz.

BAŞKAN- Çok güzel.

Latif AYDEMİR- Gidiş dönüş.

BAŞKAN- Allah muhtaç etmesin. Tamam mı Osman Bey?

Latif AYDEMİR- Teşekkür ederiz başkanım.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım Şimdi bu Bayraklı belediyesine ait olan ve gelirlerinin belediye bütçesi içinde yer alması gereken kafeler, düğün salonları ve restorantlar var. Bunları ve benzeri para kazanan tesisler var bunları şu anda BAY-BEL işletiyor buraları. Şimdi…

BAŞKAN- Düğün salonları Kültür Müdürlüğüne ait.

Çağlar HASPOLAT- Kültür Müdürlüğü düğün salonları sadece bildiğim kadarıyla Kültür Müdürlüğüne oda işte kesilen resmi rakamın Kültür Müdürlüğüne yatıyor.

BAŞKAN- Hizmet satın aldığı şirketten alıyor o da BAY-BEL oluyor genelde.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi bu işletmelerin kontrolü maalesef bizim meclisin elinde değil. Bu tamamen BAY-BEL in elinde. Normalde ciddi paralar kazanması gereken bir şirket BAY-BEL ama hep zarar etti. Yıllarca biz burada hep BAY-BEL’i Bayraklı belediyesinin bütçesinden süspanse ettik sermaye artışıyla…

BAŞKAN- Sülvanse ettik.

Çağlar HASPOLAT- Evet, var olan zararı, açığı daha doğrusu kapattık. Şimdi bu BAY-BEL in para kazanması gerekirken zarar etti. Bayraklı belediyesi kendi bütçesinden bu paraları kapattı. Şimdi daha önce demiştiniz BAY-BEL kar amaçlı kurulan bir şirket değil.

BAŞKAN- Belediye şirketlerinin tümü öyle hemen hemen.

Çağlar HASPOLAT- Değil ama bugün…

BAŞKAN- Mesela Büyükşehirdesin hangi şirketin sermaye artışı gelmedi size.

Çağlar HASPOLAT- Sermaye artışı yapılırda…

BAŞKAN- Hepsinden geldi.

Çağlar HASPOLAT-  Ama BAY-BEL ide bir tedarikçi şirket gibi kullandınız başkanım.

BAŞKAN- Nerede tedarik ettik?

Çağlar HASPOLAT- Bütün alımlarda doğrudan temin alımlarında…

BAŞKAN- Şeref Bey de şeyi var onun. Şimdi size açıklar onu.

Çağlar HASPOLAT- Doğrudan temin. Bununla ilgili biliyorsunuz başkanım siz de ve bununla ilgili soruşturma çıkmıştı.

BAŞKAN- Soruşturmadan kaçmayız biz.

Çağlar HASPOLAT- Bakanlıktan soruşturma çıkmıştı.

BAŞKAN- Çıksın, ne yapalım?

Çağlar HASPOLAT- Soruşturulacaksınız…

BAŞKAN- Baskı altındaki müfettişler yazıp geçiyor korkusundan.

Çağlar HASPOLAT-  Yok öyle bir şey başkanım. Biz bunu daha önce…

BAŞKAN- Sen bana soracaksın, sen nereden biliyorsun?

Çağlar HASPOLAT- Sende bana soracaksın ben yıllardır burada söylüyorum. Sen BAY BEL i tedarikçi şirket gibi kullanıyorsun ve dışarıdan alınan fatura belli dışarıdan mamul almış Bayraklı belediyesine kaça sattığı belli.

BAŞKAN- Bir ara ver. Ya sesini yükseltme kardeşim bağırarak konuşma yavaş yavaş.  Buyurun Şeref Bey.

Şeref BALBAY- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. BAY-BEL ile Bayraklı belediyesi arasındaki ticari ilişki 1.953 tl, 1trilyon 953 milyon lira kesilen 2017 yılı itibari ile kesilen fatura rakamı. Dolayısıyla bunun %10 kar amacıyla 195 bin lira kar etmiş görünüyor BAY-BEL. Bunun 21 bin 800 lirası vergiye gitmiş geri kalan bir rakamı da ecrimisil olarak milli emlak ve belediyelere geri dönüşü ödenmiş. Dolayısıyla bu belediyeyle BAY-BEL arasındaki ticari ilişki belediye bütçesinin yaklaşık % 2 si gibi. İstanbul da sizin yönettiğiniz belediyelerde belediye şirketleri ve belediye arasındaki ticari ilişki belediye bütçesinin % 20 si rakamına yaklaşıyor. Dolayısıyla Bayraklı belediyesi ve BAY-BEL arasındaki ticari ilişki % 2 bunu hatırlatmak istedim.

BAŞKAN- Buyurun şimdi.

Çağlar HASPOLAT- Bende size hatırlatayım o zaman bakın iddianamede Bayraklı belediyesi ile BAY-BEL şirketi arasında 2013 yılından bu yana 22 adet ödeme emri belgesiyle biri 638 milyon lira…

BAŞKAN- Şimdi resmi bir evrakı burada konuşmanın bir anlamı yok.

Çağlar HASPOLAT- Madem öyle o zaman ben çürütürüm.

BAŞKAN- Kesinleşmemiş…

Çağlar HASPOLAT- Ben çürütürüm dediği eğer fatura o kadarsa…

BAŞKAN- Çağlar bir dakika…

Çağlar HASPOLAT- 162 adet fatura var.

BAŞKAN- Çağlar Bey ben sana bir şey söyleyeyim. Sayın müfettişler buraya geliyor bir kere mevzuattan haberleri yok.

Çağlar HASPOLAT- Bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz mevzuatı…

BAŞKAN- Mahalli idarelerden gelen Valimiz ile konuşursan kimin ne kadar bildiğini sana söyler.

Çağlar HASPOLAT- Siz bu konuda uzmanlık yaptınız başkanım.

BAŞKAN- Ben uzman değilim ben Makine Mühendisiyim. Şimdi bunlar bilirkişi istiyor. Nerden gidiyor bilirkişi? Bilirkişi Kaymakamlıktaki çalışan memur. Hangi belediye mevzuatını biliyor, neyi çalışmış? Vergi uzmanı mı? Gelir uzmanı mı? Neyin uzmanı? Bilirkişi raporuna dayanarak evet soruşturma izni veriyorum diyor. Ondan sonra da nereden girdim ben bu bilirkişiye diyor. Ben size söyleyeyim olay Sayıştay’a gidiyor. Sayıştay müfettişleri raporu ile bunların yazdığının arasında dağlar kadar fark oluyor hiç onlar gerçekmiş gibi burada okuma. Birçok insan imza atmış zan altında bırakmayın. Hepsi bizim çocuklarımız.

Çağlar HASPOLAT- Benimde söylemek istediğim burada bakın başkanım…

BAŞKAN- Şimdi oran geldi burada. Şimdi Sayıştay müfettişinin biri geldi. Bir dakika konuşuyoruz ya. Tamam, bitireyim ondan sonra vereyim. Şimdi bak buraya Sayıştay müfettişi geldi dedi ki, kardeşim siz istisnai işler almışsınız izinler almışsınız belediye şirketine, siz dedi neden dışarıdan gidip alış veriş yapıyorsunuz kendi şirketinizin üzerinden yapın dedi. Çünkü sizin şirketiniz %100 belediye sermayeli bir şirket dedi ve arkadaşlar buna dayanarak belediye şirketinde bütçenin ne kadarı? %2 si kadar cüzi 1 milyon 900 bin liralık alış veriş yapmışlar. Tamam mı?

Latif AYDEMİR- Başkanım çok özür dilerim. Kaymakamlıktaki çalışan bir normal vatandaş olan personelin gelip yapmış olduğu bir müfettiş konusunu mu konuşuyoruz şuan?

BAŞKAN- Bilirkişi olarak tayin edilen Kaymakamlıkta çalışan…

Çağlar HASPOLAT- Hayır Kaymakamlıktan değil başkanım.

BAŞKAN- Kaymakamlıktan.

Çağlar HASPOLAT- İç İşleri Bakanlığından Mülkiyeden ve Defterdarlıktan gelen müfettişin raporu bu başkanım.

BAŞKAN- Müfettiş raporunu hazırlarken…

Çağlar HASPOLAT- Müfettişin raporu…

BAŞKAN- Bağırmadan konuş yavaş konuş. Müfettiş raporunu hazırlarken kendisi bilmediği için bilirkişi istiyor, bilirkişiyi de bizim bu Kaymakamlıktaki arkadaşları istiyor. Bu arkadaşlardan birkaç tanesi de bu belediyede çalışmak istiyordu, bak ağzımı açtırmayın.

Latif AYDEMİR- Şimdi başkanım bizde bir arıza varsa Kaymakamlık da onu tedavi ya da telafi etmek adı altında…

BAŞKAN- Kaymakamda suç yok. Müfettiş istiyor oradan bu olsun şuradan bu olsun.

Latif AYDEMİR- Başkanım buradan da biri istense atıyorum Aysel Hanımı mı göndereceksiniz. Konuya vakıf olan biri mi?

BAŞKAN- Mevzuatı bilecek. Sayıştay nedir? Sayıştay belediye ilişkileri nedir? İstisnai işler nedir? Belediye şirketleri istisnasını kit ten alır ve nasıl alış veriş yapar? Bunları bilecek.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi iddianamede ne vardı biliyor musunuz başkanım?

BAŞKAN- Ne iddianamesi ya.

Çağlar HASPOLAT- Diyor ki, dışarıdan fiyat almış BAY-BEL tamam mı? O BAY-BEL in fiyat aldığı firmaları yerinde bulamıyorlar.

BAŞKAN- Yalan söylüyorsun, hepsini buldular.

Çağlar HASPOLAT- Yerinde bulamadılar.

BAŞKAN- Hepsini buldular. Ben gittim müfettişiyle konuştum.

Çağlar HASPOLAT- İnceleme başlatmışlar başkanım.

BAŞKAN- Başlatsınlar kardeşim.

Çağlar HASPOLAT- Bakacaklar işte.

BAŞKAN- Sabaha kadar incelesinler.

Çağlar HASPOLAT- Ama biz yıllarca burada aynı şeyi söyledik. Dedik ki BAY- BEL i bir tedarikçi firma gibi kullanamazsın burada dedik. BAY- BEL i sürekli…

BAŞKAN- Oranını söyledi sana.

Çağlar HASPOLAT- Hayır sürekli zarar eden bir şirket söyledik biz uyardık.

BAŞKAN- 150 tane adam çalışıyor sendikalı.

Çağlar HASPOLAT- BAY- BEL kendi belediyesine bile fatura keserken kar koyuyor üzerine.

BAŞKAN- Koyacak tabi.

Çağlar HASPOLAT- Niye zarar ediyor o zaman?

BAŞKAN- Olur mu canım…

Çağlar HASPOLAT- Niye zarar ediyor o zaman?

BAŞKAN- Zarar ediyor. Çünkü ucuz işçilik.

Çağlar HASPOLAT- Kendi belediyene sen mamul alırken kar bırakıyorsun sen üzerine. Kar etmesi gereken bir şirket neden zarar ediyor?

BAŞKAN- Edecek.

Çağlar HASPOLAT- Neden halkın parasını aktarıyorsunuz oraya?

BAŞKAN- Sen neden 1,5 liraya çay içiyorsun gidip orada.

Çağlar HASPOLAT- Halkın parasını neden…

BAŞKAN- 5 liraya çay içmen gerekiyor kar etmesi için.

Çağlar HASPOLAT- 1,5 liraya…

BAŞKAN- Evet konu kapanmıştır. Buyurun Tarkan Bey.

Latif AYDEMİR- Başkanım 3 teklif aldık mı hiç?

BAŞKAN- Ya kardeşim Sayıştay dedi ki siz ne teklifle uğraşıyorsunuz dedi. Doğrudan teminle teklif alma zorunluluğu da yok.

Latif AYDEMİR- 3 teklif alma zorunluluğu yok mu?

BAŞKAN- Yok.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım sizin dediğiniz gibi öyle fatura değeri 22-23 milyon… Ne kadar dediniz Şeref Bey? 162 tane fatura var arada.

BAŞKAN- Toplam meblağa bak sen meblağa.

Çağlar HASPOLAT- Toplam meblağları söylüyorum ben.

Latif AYDEMİR- Başkanım seyirci arkadaşlara bakar mısınız bir?

Çağlar HASPOLAT- 1 milyon 282 bin lira.

BAŞKAN- Tarkan bir ikaz edilecekse ben ederim. Buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Ben de ederim.

BAŞKAN- Sen edemezsin.

Tarkan DÜZMAN- Deminden beri kulağım duyuyor bir şey demiyorum…

BAŞKAN- Sen edemezsin.

Tarkan DÜZMAN- Siz söz veriyorsunuz ben tamam söz almayacağım küstü küstü diyor. Personel yerini yurdunu bilsin bakın ben bunu hep söyledim. Şu belediye de neyin ne olduğunu bu arkadaşlara öğretin. Biz saygı istemiyoruz ama hadlerini bilsinler o bana küstü kızdı diyemez. Kim o ya?

BAŞKAN- Ya duymayacaksın.

Tarkan DÜZMAN- O zaman ben de Ak Partilileri buraya toplayayım her dakika arkanızdan pres yapsın. İlk defa şurada oturuyorum deminden beri arkadan gelenleri duysanız…

BAŞKAN- Arkadaşlar müdahale etmeyin arkadan.

Tarkan DÜZMAN- Adamlığımla cevap vermiyorum ama haddini aşmasınlar lütfen, rica ediyorum.

BAŞKAN- Tamam arkadaşlar ikaz ediyoruz lütfen. Sende sesini fazla yükseltme buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Personelinize söyleyin.

BAŞKAN- Sesini yükselterek doğru olduğu söylenemez her söylenenin.

Şeref BALBAY- Şimdi Takan Bey iyi bir futbolcu olsa türbindeki söylenenlere kulak vermez, oynayamadığı için zannediyorum türbine daha çok kulak veriyor.

BAŞKAN- Evet. Kapatalım bu konuyu.

Tarkan DÜZMAN- Bir dakika bir dakika. Ne dedi bu arkadaş…

BAŞKAN- Faysal Bey buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Gel burada otur saygısızca konuşmaları dinle, hadlerini aşan konuşmaları dinle 1,2,3 oldu 5 oldu cevap vermedim.

BAŞKAN- Tamam artık ya. Faysal Bey buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli arkadaşlar…

BAŞKAN- Tarkan Bey şimdi böyle karşılıklı olmasın yalnız.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli arkadaşlar belediye meclisinin meclis çalışma yönetmeliğine göre kanunlarla bezenmiş yönetmelik maddeleri ile idare edilebilir. Dışarıdan kimse laf atamaz, konuşamaz, alkışlayamaz burada bile laf atıyorsa Tarkan Beyin dediği doğrudur. Lütfen bu sorumluluk size aittir sayın başkan.

BAŞKAN- Ya ben duymadım o duymuş.

Ali KÖKOĞUZ- Şeref Bey de meclis üyesi kalkıyor futboldan bahsediyor türbinden bahsediyor. Burası alaturka bir yer değil ki. Kanunlarla yönetilen bir yer burası lütfen.

BAŞKAN- Bence alaturka haline getirmeyelim. Evet, başka söz almak isteyen var mı?

Ali KÖKOĞUZ- Onun için lütfen kanunları uygulama yönetmeliği meclis çalışma…

BAŞKAN- Ne zaman yapıyoruz meclisi?

Veli TOPAL- Sayın başkanım…

BAŞKAN- O tür işlerden bir şey çıkmaz, buyurun.

Veli TOPAL- Konular yeteri kadar tartışıldı, Çağlar Bey de baya bir inceleme yapmış faturalarla ilgili falan zaten soruşturma da başlamış onun için çok fazla bu konunun detayına inmeye gerek yok.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Ali ALAN, Cindi Can POLAT, Emre MARAZ, Gamze Gül ÇAMUR, Hasan KARABAĞ, Kemal BÜYÜKKESİM’in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

BAŞKAN- Ne zaman yapıyoruz meclisi?

 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Veli TOPAL- 2 Temmuz Pazartesi saat 18.00.

 

BAŞKAN- 2 Temmuz Pazartesi saat 18.00 de buluşmak üzere. Şimdiden iyi bayramlar arkadaşlar.

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye