Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/02/2019

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2019 yılı Şubat ayı II. Birleşimi 07.02.2019 Perşembe günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

                               

                                                                                                                                                           Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                            Belediye Başkanı
 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                07.02.2019

                                                                                                                                Perşembe

                                                                                                                                  Saat : 18:00

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.02.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-682) Belediye Meclisimizin 04.11.2013 tarih 10/140 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 7. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-683) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Programcı, 1 adet Ekonomist, 1 adet Tekniker'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-25) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak 2019 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere belirlenen aylık miktarına ilişkin Plan Bütçe, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-36) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2019 yılı için güncellenmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.