Meclis Çalışmaları

03/06/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 03.06.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

08.05.2018 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2702) Belediye Meclisimizin 02.01.2014 tarih 59154606-1 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :43

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-215) Bayraklı Belediyesi ile Konya ili, Tuzlukçu Belediyesiyle Kardeş Belediye olunması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :44

 

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 20 adet aracın hurdaya ayrılması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-846) 5393 sayılı Kanunun "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri" başlıklı 67. maddesine göre  "Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi" için 01.09.2019  tarihinde başlayıp 31.08.2020 tarihlerinde bitmek üzere 12 (oniki) ay süreyle ihaleye çıkılması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :45

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-764) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Şehit Ümit Boz ve 75.Yıl Düğün Salonlarının "maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerine" verilmek üzere tarife cetvelinin 50 TL olarak düzenlenmesi hk.

HUKUK + KÜLTÜR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX


 

6- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-640) Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarihli ve 142 sayılı kararı ile Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak atanan Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Selin ORHAN'a verilen yetkinin iptal edilmesi, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili Selda ARSLAN'ın atanması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :46

 

7- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-792) İlçemizde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve önerilen bölgelerde, okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinin kurulması ve aile gelişimsel destek birimlerinin oluşturulması hk.

ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + EĞİTİM + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-27) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin  Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-706) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair  Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

HUKUK + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BİLA) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Masası" oluşturulmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk-Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE)  Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :47

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3357) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33270 ada, 16 nolu parseldeki 1558/36635 (15,58 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :48

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3361) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2A Pafta, 36840 ada, 13 nolu parseldeki 12/299 (12,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :49

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-375) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 25N-1B pafta, 32785 ada 1 no.lu parsel üzerinde ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine bir adet 4x6 metre boyutunda trafo yeri ayrılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :50

 

 

IV. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BİLA) Rayiç bedellerin düşürülmesi, yola teri olan parsellerin terkten sonra hak sahibine terksiz verilmesi hk.

 

PLAN VE BÜTÇE + İMAR + HUKUK + SOSYAL KONUTLAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2094) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereği, kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla; belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların kamu hizmetlerinde fiilen kullanılanların, kamu hizmetinde fiilen kullanıldığı hususunda karar alınması hk.

PLAN VE BÜTÇE + İMAR + HUKUK + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3291) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC Pafta, 31689 ada, 35 nolu parseldeki 29/117 (29,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

PLAN VE BÜTÇE + İMAR + HUKUK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi İrfan ÖNAL, Nilgün ALPASLAN, Hasan KARABAĞ, Şeyhmus BIÇAKÇI, Muhammet ŞAHİN’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 10.06.2019

Toplantı Saati: 18.0:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                                                                           Serdar SANDAL

                                                                                                                                               Meclis Başkanı