Belediye

Yönetim

BAŞKAN HASAN KARABAĞ
  • Özel Kalem Md. / Çağla Kadakal
  • Teftiş Kurulu Md. / Serpil Eslek
  • Hukuk İşleri Mv. V. / Çağla Kadakal
  • Veteriner İşleri Md. V. / Armağan Kirdeci
  • Fen İşleri Md. V. / Gökalp İşin
  • Temizlik İşleri Md. V. / Gökalp İşin
  • Destek Hizmetleri Md. V. / Tuğba Altundağ
  • Bilgi İşlem Md. V. / Gökalp Işın
  • Çevre Koruma ve Kontrol Md. / Hatice Acar