DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 02.01.2019 ÇARŞAMBA SAAT 18.00'DA

28.12.2018 16:51:31

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2019 yılı Ocak ayı I. Birleşimi 02.01.2019 Çarşamba günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                               

                                                                                                                                                             Mustafa ÇEKİÇCİ

                                                                                                                                                       Belediye Başkan Vekili

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    02.01.2019

                                                                                                                   Çarşamba

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.12.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6608) Belediye Meclisimizin 02.04.2018 tarih 44 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6689) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3. dereceli Tercüman kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6607) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 23 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6688) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 1 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6425) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

6- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4826) Zabıta Personeline 2019 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17396) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17395) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 37199 ada, 2 nolu parseldeki 87/262 (87,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16533) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33090 ada, 2 parsel 263,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16534) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 32652 ada, 5 parsel 185,27 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16120) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D Pafta, 26184 ada, 6 nolu parseldeki 14/155 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-4081) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, İslam Kerimov Caddesi, No: 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 8/A, 8/B, 8/C, adreslerinin "Genel Emniyet ve Asayiş yönünden herhangi bir sakınca bulunmadığı" görüşü ile numarataj krokisinde de belirtilen adreslerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu ve önergenin reddine ilişkin İmar Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.