DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

2021 yılı Evsel Katı Atık Tarife Cetveli ve Evsel Katı Atık Tarife Raporu

27.01.2021 10:07:32

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereği belediyemizce yapılan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup; Mesken ve İşyerleri için 2021 yılında uygulanacak Evsel Katı Atık Tarife Cetveli ve Evsel Katı Atık Tarife Raporu yayınlanmıştır.

 

Evsel Katı Atık Tarife Cetveli ve Evsel Katı Atık Tarife Raporu için tıklayınız