DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

ADALET MAHALLESİ, 34993 ADA, 17 NO'LU PARSEL PLANI HAKKINDA

30.10.2023 10:00:00

İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet mahallesi, 34993 ada, 17 no'lu parseli kapsayan alanda 2981/3290 sayılı kanunun 10/c maddesine göre yapılan ıslah imar planı uygulaması düzeltme işlemi, Bayraklı Belediye Encümeni’nin 26.09.2023 tarih ve 1130 sayılı kararı ile kararı ile onaylanmıştır.

 

2981/3290 Sayılı kanunun 10/c maddesine göre hazırlanan uygulama haritası ve dağıtım cetveli ilgililerinin tetkiki için Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 30.10.2023 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılacaktır. Bu sürenin bitiminde uygulama haritası ve dağıtım cetveli tescil için ilgili Kadastro ve Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir

 

3194 sayılı yasanın 19. maddesine istinaden duyurulur.