DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

1781 no.lu parselasyon planı hakkında

12.01.2024 14:43:54

                                                          BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Gümüşpala mahallesi, 25M-IIA  pafta, 36832 ada 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25  nolu parsellerin  bulunduğu alana uygulanan 1781 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli; Bayraklı Belediye Encümeni’nin 04.07.2023 gün ve 755 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 23.11.2023 tarih ve 96772592.302.03-01.1224 sayılı kararı ile onanmıştır.

            3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre hazırlanan 1781 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli ilgililerin tetkiki için Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 12/01/2024 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılacaktır.

            Askı süresi içerisinde plan için bilgi almak üzere başvuran mal sahiplerinin tapu ile vekillerinin ise vekaletname ile Bayraklı Belediyesine başvurmaları gerekmektedir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesine istinaden duyurulur.