Sıkça Sorulan Sorular

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

1-    Ruhsat Başvurusu İçin İlk Olarak Ne Yapmalıyım?

Cevap:
Çamkıran Hizmet Binası 1. Kat Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğüne;
-    İşyerinin Tapu Fotokopisi İle Başvurulacak.
-    Tapu Bulunamadığı Durum Da;
-    Ada, Parsel, Pafta Bilgilerinin Bulunduğu Numarataj, Yapı Kullanım İzin Belgesi, İmar Affı Belgelerinin Herhangi Birisi İle Başvurabilir.

 

2-    Bornova Veya Karşıyaka Belediyesine Ait Ruhsatların Yenilenmesi İçin Gerekli Evraklar:

Cevap:
Gerçek Kişler: Ruhsat Asılları, Vergi Levhası Ve 4 Adet Fotoğraf.
Tüzel Kişiler: Ruhsat Asılları, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Vekaletname.
Not:01.03.2012 Tarih 10/40 Sayılı Meclis Kararına İstinaden Ruhsat Yenileme Harcı Alınmadan Ruhsat Yenilenmektedir.(Hafta Tatili Ruhsatları 1 Yıl Süreli Olduğu İçin Ücret Alınmaktadır.)

 

3-    Ruhsat Devri:

Cevap:
Faaliyet Konusu Ve Adresin Değişmemesi Durumunda Devralanın Başvurusu Üzerine Devir Sözleşmesi Yapılarak Dosyadaki Bilgi Ve Belgeler Esas Alınmak Suretiyle Yeni İşletmeci Adına Tekrar Ruhsat Düzenlenir.


4- Ruhsat İptalleri İçin Neler Gerekli?

Cevap:
Ruhsat Aslı, Vergi Kapanışı Ya Da Adres Değişikliği Yoklaması ; Belediyemiz Gelir Biriminden İşyerine Ait Borcu Yoktur Yazısı.

 

5- İçkili Yerlerin Ruhsat Başvurusunda İlk Olarak Ne Yapmalıyım?

Cevap:
İşyerinin  İçkili Yer Kapsamında  Bulunup Bulunmadığı Hakkında Dilekçe İle Başvurulur. Uygun İse Tapu Fotokopisi İle Başvuru Alınır.


6-İşyerleri Hakkında Şikayette Bulunma Nasıl Olur?

Cevap:
Belediyemiz Osmangazi Hizmet Binasında  Bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünden Kimlik İle Dilekçeniz İşleme Alınır.

 

7-Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Hangi Ruhsatları Verir?

Cevap:
A-Sıhhi İşyerleri                     
B-Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence  Yerleri 
C- Hafta Tatili Ruhsatı       
D- Canlı Müzik Belgesi   
E- Mesul Müdürlük Belgesi
Not: Gsm Ruhsatları  Belediyemiz Çevre Ve Denetim Müdürlüğünden Verilmektedir.