Meclis Çalışmaları

02.07.2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 02.07.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

 

HAZIR BULUNANLAR    :

 

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Cindi Can POLAT - Hamdi VATANSEVER - Tahsin ÜNAL.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet arkadaşlar tamam mıyız? Yeterli çoğunluğumuz vardır. Meclisi açıyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Hayrettin Bey seyircilerin arasında otursa da gönlümüzün meclis üyesi. Her zaman farkını hissettiriyor. Teşekkür ederiz.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.06.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerince Gündeme İlave Edilecek Önerge var mı? Yok.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3248) Kurumumuzda mevcut norm kadro standartları cetvellerinde memur kadro kütüğünde mevcut unvanlar arasında yer almayan ve belediyemiz bünyesinde istihdam edilmekte iken 20.06.2018 tarihi itibariyle unvanı değiştirilen personelin boşalttığı Zabıta Komiser Yardımcısı kadro unvanının iptal edilmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5000) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, 3813 ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan Manavkuyu Mahallesi, 275/4 sokak, no:4 adresinde bulunan yapının zemin kat (675,50m2) taşınmaz malın Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına, Bayraklı ilçesi, 3813 ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan Manavkuyu Mahallesi, 275/4 sokak, no:4 adresinde bulunan yapının 1. kat (675,50m2) taşınmaz malın Baybel Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına 10 yıl süreli intifa hakkı değerleriyle birlikte belirtilen şirketlerimize ayni sermaye olarak konulması hk.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım bu gündem maddesinin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündem maddesinin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5001) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID Pafta, 34173 ada, 3 nolu parseldeki 2/13 (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5002) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37037 ada, 8 nolu parseldeki 10/49 (30,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teklifin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım bu konuların bir muhatabı da İmar Komisyonu olması gerekmiyor mu?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim onu anlaştılar 100 metrekareyi geçenlerde İmar Komisyonu devreye giriyor.

 

Latif AYDEMİR- Kim anlaşıyor onu?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani daha evvel bir prensip kararı alındı. Her iki grup arasında, her iki grup arsında bir prensip kararı alındı. 100 metrekareyi geçenlerde İmar Komisyonuna sevk ediliyor. Ali Bey de biliyor tabi.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1449) Müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılan iş makinalarının daha etkin ve verimli olarak kullanılması amacıyla araç arkasına yapılacak olan 1 Adet yarı römork ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu komisyondan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-877) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı hizmet verecek olan Postacılar Mahallesi 26698 ada, 3 parsel 7600 Sokak No:103 adresinde yapımı devam eden Kültür Merkezine "Arif SAĞ Kültür Merkezi" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-2213) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4465) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37023 ada, 11 nolu parseldeki 1/43 (1,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4281) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Alurca Mevkii, 26M-IIID pafta, 36305 ada, 2 parsel 118,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (BİLA) Adalet Mahallesi yeni imar planlarındaki (itfaiye yeri olarak ayrılan alanın) itfaiye alanının Bayraklı da başka bir yere taşınarak, bu alandaki kesintilerin kesinti yapılan parsel hak sahiplerine geri verilmesi önerisinin reddine ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Dilek ve Temenniler, Ali Bey, Ali KÖKOĞUZ Bey buyurun.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerini yaşadık. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri yenisi bulununcaya kadar ey iyi yönetim şekli demokrasidir. Demokrasinin de vazgeçilmez unsurlarından birisi sandık ve seçimdir. 24 Haziran seçimlerinde de Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkan seçilmiştir. Cumhur İttifakı da iktidarı kazanmıştır. Hükümet olacaktır şimdi. Ülkemize…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir yanlışlık yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı iktidarı temsil ediyor artık. Parlamento iktidarı temsil etmiyor.  Sayın Cumhurbaşkanı iktidarı o temsil ediyor, yeni sisteme göre.

 

Ali KÖKOĞUZ- Ben kazandığını vurgulamak istemiştim, kazanmıştır.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O anlamada…

 

Ali KÖKOĞUZ- Evet.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-Yanlış akılda kalmasın.

 

Ali KÖKOĞUZ- Tabi Sayın Başkan. Şimdi memleket için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ve bu seçim yarışı da çok centilmence ve demokratik devam etmiştir. Tabi ki bu tür yarışlarda yenilgiyi de hazmetmek çok önemli bir olaydır. Sayın CHP’nin adayı Muharrem İNCE beyefendi de çıkmıştır seçim sonucunda “Adam 10 milyon fark attı, adam kazandı.” demiştir. Hiçbir uç bir nedene neden olmadan, problem olmadan demokrasi düğünümüz ve bayramınız bu şekilde bitmiştir. Ak Parti Grubu adına Muharrem İNCE beyefendiyi bu yenilgiyi kabul etmesini takdir ediyoruz. Teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben teşekkür ederim. Bende baştan söyleyecektim.  Bir defa seçimlerin ülkemize hayır ve huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. Meclisimiz adına hepinizin adına Sayın Cumhurbaşkanını bizde tebrik ediyoruz. Ve hepimizin Cumhurbaşkanı olması en büyük dileğimizdir, en büyük isteğimizdir. Tespitlerinize katılıyorum. Elbette demokrasi neticede sandıkta sonuçlanır. Başka unsurlarda vardır ama en önemli unsurlarından bir tanesi sandıktır. Tecelli etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı da büyük bir olgunlukla tebrik etmiştir Sayın Cumhurbaşkanını. Bizde meclis olarak bu dileklere katılıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi adına Emre Bey buyurun.

 

Emre MARAZ- Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi Haziran ayında Ramazan Bayramımızı idrak ettik. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş bayramlarını kutlarım Bayraklı halkımızın. Yine 24 Haziran’da bir seçim yaşadık. Tabi ki seçimler ülkemize en acil şekilde huzur, rahatlama, ekonomide düzelme getirmesini diliyoruz. Ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Temmuz meclisimizin ilk meclis günü 2 Temmuz bu çok önemli bir tarih itibariyle Türkiye’nin tarihine geçmiştir. 2 Temmuz günü ülke tarihimizin yaşadığı en büyük trajedilerden bir tanesi olan Sivas Madımak’ta 1993 yılında büyük bir katliam yaşanmıştır. Türkiye’nin aydın sanatçıları içinde yurttaşları, aydınlık yüzleri olan 37 insanımız o gün orada hayatlarını yitirmişlerdir. Bu bedeli aydınlanmanı bedeli ve insanca yaşamanın, savunmanın en acı bedeli olarak canlarıyla ödemişlerdir bu bedeli. Onların aziz hatıraları da hiçbir zaman unutulmayacak ve bizlere yol gösterici olacaktır. Bu vesileyle Sivas Madımak’ta hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet dileriz. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ülkemiz terör örgütlerinden 35 yılı aşkın zaman içerisinde yaklaşık 17 bine yakın çoğu Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak üzere içinde öğretmen, polis, özel harekat, vatandaş…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 40 bini buldu 17 bin çok gerilerde kaldı.

 

Emre MARAZ- Evet 17 binide geçmiştir muhtemelen, bunlardan dolayı birçok vatandaşımız şehit olmuştur. Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili, kurumsal yapısıyla ilgili ve değerli yöneticilerini hedef alan bir takım açıklamalar duymaktayız. Bunlar sağduyulu devlet yöneticilerimizin vasıtasıyla bunlara bir an evvel engel olunması temennimizdir. Çünkü; gidişat hakikaten tehlikeli boyutlara varabilme noktalarını gösterdi bize. Bir şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisinin mesela çelengi yerle bir edildi. Tamamı ile provoke edilerekten tabi ki devlet yöneticilerimizin de daha sağduyulu şekilde bu olaylara yaklaşması en büyük temennimizdir. Çünkü şehitlerimiz bizim Kurtuluş Savaşı’nda da olsun, Kore’de, Kıbrıs’ta, PKK ile olan savaşta, 15 Temmuz da şehitlerimiz bizim 81 milyon insanımızın şehididir. Şehitler arası ayrım yapılamaz. Bu yönden dikkati çekmek istemiştim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, neyse şimdi ortak karar…

 

Mustafa YILMAZ- Şehitler arası nasıl ayrım yapılamaz? Hayır hayır itiraz ediyorum…..

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşlar lütfen…

 

Mustafa YILMAZ- Sözünü geri alsın.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sözünü geri alacak, geri alınacak çok önemli bir şey görmüyorum.

 

Mustafa YILMAZ- Olur mu canım?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İsterseniz şöyle yapalım. O konuşmasını bitirsin. Siz itirazınızı seslendirir daha iyi….

 

Emre MARAZ- Tabi ki sonuçta bizim şehitlerimiz üstünden tabi ki yani hepsi üstünden…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey lütfen. Sözünüzü Emre Bey lütfen tamamlayın.

 

Emre MARAZ- Tamamlayayım Başkanım…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başka söz almak isteyen arkadaşımız.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan, sayın meclis şimdi bu Adalet Mahallesindeki itfaiye yeriyle ilgili olarak, itfaiye yeri olarak ayrılan yerin başka bir yere taşınması, orada yapılan…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Lütfen bakın arkadaşımız konuşuyor, dikkati dağılmasın.  

 

Latif AYDEMİR- Hayır başkanım arkadaşımız böyle bir cümle söylediyse önemli bir konu.

 

Üst üste ve mikrofonsuz konuşmalar olduğundan deşifre edilmemiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Mustafa… Arkadaşlar bir saniye, arkadaşlar bir saniye Latif bir saniye arkadaşım. O konuya bir açıklık getireceğiz birazdan. Şimdi itfaiye yeriyle ilgili olarak daha önce burada bir başkanımızın kararıyla bu komisyonlara sevki oldu. Hukuk ve İmar Komisyonu böyle bir şeyin olmayacağını söylemiş komisyondan gelen raporda oy çokluğuyla ki burada grup başkanımızda aynı şeyi söyledi Ali Bey. Bu Büyükşehir’e de gitse buradaki komisyonlara da gitse yasal olarak böyle bir şeyin olmayacağını bizde burada dile getirmiştik. Şimdi benim söylemek istediğim şey bile bile sanki topu taca atar gibi burada vatandaşın hakkını koruyacağız ama göstermelik bir eylemde kaldı sadece bu. Ben bunu dile getirmek istiyorum. İkincisi de sayın başkanımın dediği gibi devlet büyükleri bu CHP’ye karşı yapılan sosyal medyadaki saldırıyı devlet büyüklerimizin görmesi gerektiğini…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kast ettiği farklı bir şey.

 

Çağlar HASPOLAT- Aynen öyle devlet büyüklerimizin görmesi gerektiğini söylemek istedim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim hassasiyeti anladığım kadarıyla sayın İç İşleri Bakanımızın…

 

Çağlar HASPOLAT- O konuda aynı hassasiyeti bizde taşıyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT- Bizlerde taşıyoruz. Aynı hassasiyeti CHP’nin başındaki Genel Başkanın da göstermesini beklerdik.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kuşkusuz yani biz en azından üstümüze düşeni karşılıklı yapalım. Sonra büyüklerimizden daha kapsayıcı davranışlar bekleyelim.

 

Çağlar HASPOLAT- Aynen öyle Başkanım. Teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet buyurun Aynur Hanım.

 

Aynur ÇETİN- Ses geliyor mu? Geliyor.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geliyor geliyor.

 

Aynur ÇETİN- Sayın Başkan, değerli meclis herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz önce Sayın Emre Bey’in ifade ettiği Madımak Katliamı’nın yıldönümü nedeni ile belirttiği bir kısım ifade var, bizde katılıyoruz. Ahmed Arif’in dediği gibi “Nerde bir can ölse, orada olmalı yüreğimiz biz insanız çünkü” bizim içinde önemli bir yıldönümü. Ancak şunu da eklemeden edemeyeceğim ben. Maalesef bu tür kitlesel olaylar bütün kamuyu kitleyi ilgilendiren bizim duygularımıza dokunan olayların yaşanmasından hemen sonra, bir başka kesimde intikam hırsıyla benzer olayları bu topluma bir kere yaşatmışlar ve yaşatmaktalar. Keşke bunlara bir son verebilsek. Madımak’ı ne kadar kınıyorsak, ne kadar üzülüyorsak hemen 3 gün sonrasından “Madımak’ın intikamını aldık” diyen bir grup PKK desteği ile yapılmış bir başka katliam var bizim ülkenizde. 1993’de Erzincan Kemaliye’ye bağlı Başbağlar Katliamı orada bir köy ateşe verildi. Sünni köyü ve 33 tane vatandaşımız maalesef katledildi. Madımak’ı anarken 3 gün sonra intikam olarak alınan, yapılan bu eylemi de kınamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve nerede bir terör destekçisi varsa, nerede bir terör eylemi varsa bu ideolojik bağlılığı nereye ait olursa olsun hepimize karşı yapılmıştır. Buna inanıyoruz biz, birlik ve beraberliğimize kast eden bütün eylemleri her dönemde kınadık. Bundan sonrada kınayacağız, lanetleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben teşekkür ederim. Veli Bey buyurun.

 

Veli TOPAL-  Sayın Başkanım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sivas’ta ölen aydınlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Arkadaşım Başbağlar’dan bahsetti, biz terörün her türlüsüne karşıyız. İnsanı öldüren, insanın canına kasteden sadece terör değil kadın cinayetlerine, çocuk cinayetlerine, çocuk istismarlarına hepsine şiddetle karşıyız. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Burada bizim gündemimiz terör, onun iyisi bunun iyisi olmaz, terörün iyisi olmaz nereden gelirde gelsin terörün hepsini lanetliyoruz. Ayrıca, bu Adalet Mahallesi itfaiye yeriyle ilgili tabi ki bu komisyonda bekleme süresi var. Komisyonda bekleme süresi dolduğu için arkadaşlarımız bu kararı aldı. Bu arkadaşlarımızın hepsi konuyu biliyor. 1/5000’lik 1/25000’lik imar planlarını Büyükşehir yapar ve ayrıca resen 1/1000’lik imar planlarında yapma yetisinde. Onun için arkadaşlarımız bu konuyu reddetmiştir. Bizim topu taca atma gibi bir niyetimiz yoktur…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Beyde farklı bir şey söylemedi bu konuda hem fikiriz.

 

Veli TOPAL- Sadece topu taca attı gibi…

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan şöyle bir şey tekrar gündeme alacak mısınız bu konuyu?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yok.

 

Çağlar HASPOLAT- Topu taca atmaktan başka bir şey değil.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O konuda izniniz olursa ben bir şey söyleyeceğim, Bende Hukuk Komisyonunun üyesiyim.  Biz Aynur Hanımla da paylaştık. Büyükşehir’e yazılmış ilgili müdürlükçe Büyükşehirden henüz cevabi bir yazı gelmemiş.  Bizim de tutma süremiz belli yani bir karar verip, şimdilik eğer Büyükşehirden olumlu bir yazı gelirse yine gündeme alınır…

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım o zaman oylayalım gündeme alalım o zaman.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim.

 

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alalım o zaman oylayalım. Madem oradan haber bekliyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Beyhude emek sarf etmemek için Büyükşehir’den pozitif bir yaklaşım gelirse gündeme ya sizlerin önergesiyle ya başkanlık önergesiyle alınır, tekrar görüşülür, bizim irademize bağlı bir olay bu. Yani bunu bir tartışma konusu yapacak bir yönünü görmüyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar isterseniz… Evet Abdullah Bey buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ- Tartışma konusu olarak söylemiyoruz bunu. Biz o bölgede bunun gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Bir sürü atıl yer varken bir sürü köşe yer, kenar yerler varken kalkıp kent merkezinin ortasına 5000 dönümlük bir yere bunun konması biraz garip. Orayı sosyal donatı haline getirebilir, insanların kullanabileceği farklı bir şey haline getirebilir. Yanlış hatırlamıyorsam müdürümüzde burada BHA mıydı bir eklemeyle görüşmüştük kendisiyle Sibel Hanımla. Yani sosyal, insanların kullanabileceği tarzda bir yer açılabilir. Bu itfaiyede başka bir yere kaldırılabilir, kent merkezi olmasından dolayı. Şimdi mademki burada Büyükşehirden bir bilgi bekliyoruz, o zaman tekrar gündeme alalım bu konuyu gündemde kalsın. Çünkü oradan bir cevap geldiğinde biz haberdar olmayacağız. Çağlar Bey’in dediği gibide bu şey top taca gidecek ve orada kalacak.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Öyle şey olur mu yani? Oradan olumlu bir yazı gelirse niçin ilgili müdürlük kendi yazısının gereğini yapmasın? O itimatsızlık doğru bir şey değil.

 

Abdullah AKTAŞ- O zaman önümüzde ki dönem, önümüzdeki ay tekrar mı…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim şimdi bir şey diyemem, yazının cevabı gelirse ilgili müdürlükte gündeme alınmasını isterse tekrar görüşürüz. Yani ben sizi bağlayıcı bir şey söyleyemem. Latif Bey buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım, değerli katılımcılar bende hepinizi saygı ile selamlıyorum. Güzel bir seçim yaşadık hep beraber Türkiye olarak. Kaybeden olmadı bence, kazanan Türkiye oldu. O günün anlamı adı altında tekrar yaşanmaması malum önümüzde de seçimler var. Ben Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu’nun okul sorumlusuydum. Orada hoş olmayan sizlerin de siyasi partisinin temsilcisi olarak okul sorumlusu olan bir beyefendi vardı, ismini zikretmek istemiyorum. O arkadaşımız günün ilerleyen saatlerinde bir okul temsilcisi sıfatıyla alkollü bir şekilde polis arkadaşlarımızın zorla uzaklaştırmalarına rağmen ve sağ olsun Ramazan Bey ve Fahrettin Bey ve Sayın İlçe Başkanımız Cemalettin Bey irtibat kurarak yerine yeni bir arkadaşın gelmesi sağlandı. Bu tür etkin yerlerde daha böyle sağlıklı ve dikkat edersek... Çünkü birçok arkadaş o esnada çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu arkadaşımızın zaman içerisinde tarafınızdan ya da partiniz tarafından bu tür aktif görevlerde değil de arka bahçelerde değerlendirilmesini tavsiye ediyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Partiyi ben temsil etmiyorum. İlçe Başkanımız zaten anında gereğini yapmış. Zaten kendiside burada konuya vakıf anında da gereğini yapmış sizin hassasiyetinizi…

 

Latif AYDEMİR- Teşekkür ediyorum. Bir de Başkanım tamamlamadım. Gecede Mustafa Kemal Lisesinin bahçesinde yaklaşık 500 taneden fazla arkadaşımız ben ve Tarkan DÜZMAN Beyefendinin de olduğu bizler 10-15 kişiydik. İlçe başkanımız seçim zaferi kazanılması nedeni ile gelişi güzel oradaki koridordan yürürken ufak bir alkış temposuna karşılık çoğunluğu belediye çalışan kardeşlerimiz, ağabeylerimiz, ablalarımızın tespit ettiklerimizden bir tanesinin uzun boylu olmasından dolayı yakışıklı bir kardeşimiz vardı. Girerken şuan burada gördüm. Oda bana bakıyor yan yan…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Seyirciyi işaret etmeyelim.

 

Latif AYDEMİR- Seyirci değil benim kolum ağrıyor farz edin orayı gösterdim. Burada bir anlam ifade ettiği için bu arkadaşımız bu belediyenin çalışanı olduğu için bu arkadaşlarımızın çoğu o akşam mesaimi adlılarda, bir anda bir grup, bir Whatsapp grubunuz mu vardı? Bizde bundan faydalanalım da tecrübelerimizi geliştirelim sayenizde. Nasıl oldu da bir anda 500-600 kişi bir anda bizim, bizde temsilciyiz ve seçilmiş insanlarız, o arkadaşlarımızda çalışan emekçiler saygı duyuyoruz. Ama o arkadaşımızın Faysal Bey de Cemal EROĞLU Beyefendi de araya girmeleri Emniyet Müdürümüz ve teşkilatının… Ya arkadaşlar hepimiz bu Mahallenin çocuklarıyız yani amacınız neydi anlamadım. O kadar agresif ağza alınmadık bir şekilde yapılan tarafıma ve arkadaşlarıma tamamını o arkadaşa onlara iade ediyorum. Çünkü ağza alınmayacak belden aşağı yapılan küfürleri benim Bayraklı Belediyesinde ki hiçbir arkadaşım yapamaz. Bunu Hasan KARABAĞ Beyefendi de duysa kapının önüne koyar. Öyle bir belediye başkanımız olduğunu…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Seçimin olumlu taraflarını konuştuk zaten olumsuz detaylara girmek bizim meclisimizin görevleri arasında değil. Seçim psikolojisinde bazen olumsuzluklar ne yazık ki oluyor.

 

Latif AYDEMİR- Sayın Başkanım bizden kaynaklananlardan dolayı bizde arkadaşlarımızdan gelip orada o esnada özür bile diledik. Bu bir erdemliktir. Ama biz okulun bahçesinin dışına zorla atıldık.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Asıl olan şu Latif Bey, karşılıklı iki grup olumlu yaklaşım içinde ilçe başkanları olumlu yaklaşım içinde olumsuzlukları gidermişler.

 

Latif AYDEMİR- Arkadaşlarımızın arasında en ufak bir sorun yok sayın başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bunu tekrar tazelemek çok doğru bir şey değil.

 

Latif AYDEMİR- Ama ne münasebet Bayraklı’da olan itilaf Tomalar geldi sabaha kadar sürdü, herhalde sizler uyuyordunuz evinizde. Ben evime aracımla geçemedim efendim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onu bilemezsin uyuyor muydum?

 

Latif AYDEMİR- Hayır bakın Mustafa Kemal Lisesi’nin etrafında, bahçesinde sabaha kadar biz il başkanlığı bahçesinde kutlama yaparken benim benzin istasyonunun bahçesinde Gümüşpala Mahalle yöneticim olan hanımefendi bütün ulusal kanallara çıktı ve bu arkadaşımın elinden Türk Bayrağı alındı. Bunu alan şerefsiz kimse onu kınıyorum. Türk Bayrağı hepimizin bayrağı.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Latif Bey siyasi konuları en detay konuları meclisin gündemine getirdik. Zaten bunu yapmamamız gerekiyor. Belli bir hoşgörü içinde karşılıklı konuştuk. Bunu fazla derinleştirmek doğru değil.

 

Latif AYDEMİR- O zaman ben şunu beklerdim Başkanım sizde bir temsilseniz şu an vekâleten bakıyorsanız ben arkadaşımıza gerekli uyarıyı yaparım, doğru söylüyorsunuz deyip ufakta olsa böyle empatiyi sempatiye çevirebilirsiniz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben şundan eminim Sayın İlçe Başkanım partimizi temsil eden Sayın İlçe Başkanım o gün bir olumsuzluk görmüşse, mutlaka müdahale etmiştir. Biz ona güveniyoruz sizde belirtiyorsunuz.

 

Latif AYDEMİR- Bizim bu anlattıklarımız sizin için ne ifade ediyor?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi benim için ben meclisi yönetmekle görevliyim…

 

Latif AYDEMİR- Ama belediye çalışanı efendim…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yasaların çizdiği çerçeve içinde kalarak meclisi yönetmekle görevliyim. Siyasi konuları tahrik ederek tartıştırmak benim görevlerim arasında değil.

 

Latif AYDEMİR- Bunun adı tahrik değil ki.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım Latif Bey’in demek istediği bir belediye meclis üyesine bir belediyenin personeli küfür edemez esefle bende kınıyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Etmemeli…

 

Çağlar HASPOLAT- Etmemesi gerekiyor.

 

Latif AYDEMİR- Aynı şeyi biz yapmış olsak, biz özür dileriz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani etmemeli. Veli Bey grup başkan vekilimiz bu konuda fikrini beyan etsin isterseniz bu konuyu tatlı biçimde bağlayalım.

 

Latif AYDEMİR- Tamamlayabilir miyim başkanım?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Daha devam ediyor mu? Bu konu mu?

 

Latif AYDEMİR- Hayır belki birkaç konu var izin verirseniz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu konuysa yani bunu daha fazla… Anlaşıldı bu konu anlaşıldı.

 

Latif AYDEMİR- Bu konuda alması gerekenler mesajı almıştır diye düşünüyorum. Tekrarlanmamasını olası bir erken seçim olursa aynı yüzlerle tekrar sahada değil masada görüşmeyelim. Hani ben samimiyetle davet ediyorum bu arkadaşlarımızı. Bakın gördüm, koridorda da gördüm belki iki laf söyleyebilirdim. Ama ben onun büyüğüyüm ben ona örnek olarak burada sadece ismini bile zikretmiyorum. Çünkü olmaması gereken bir şey.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Çocuğu resmen gösterdin yani nasıl zikretmediniz Latif Bey.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gamze Hanım.

 

Latif AYDEMİR- O zaman sizde biliyorsunuz Gamze Hanım?

 

İsmail YAĞCI- Oda o hataları yapmayacak Gamze Hanım.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Belediye personeli diyerek arkadaşları burada…

 

İsmail YAĞCI- Geçen günkü mecliste burada bir meclis üyesi…

 

Gamze Gül ÇAMUR- Kendisi bizim Gençlik Kolları Başkanımızdır.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika arkadaşlar… Arkadaşlar bir dakika…

 

Latif AYDEMİR- Başkanım benim sözüm bitmeden…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Latif Bey bu gereksiz gerginliğe meydan vermeyelim.

 

Latif AYDEMİR- Ne münasebet gereksiz..

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim..

 

Latif AYDEMİR- Hayır gereksiz olduğuna siz karar veremezsiniz.

 

Gamze Gül ÇAMUR-  Burası belediye meclisi ayrıca. Onu sonra dışarıda konuşalım bir şikayetiniz varsa.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Burası yeri değil siyasi partilerin kendi ortamlarındaki konuları buraya geldik taşıdık müsamaha ettim artık cılkını çıkardık.

 

Latif AYDEMİR- Allah Allah ya 45 dakika konuşanlara müsamaha ediyorsunuz da.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kardeşim belediye meclisinin görevleriyle ilgili ne konuşursan konuş sabaha kadar dinlerim.

 

Fahrettin ORANDI- Meclisin gündemi bu değil. Meclisin gündemiyle Latif Bey….

 

Latif AYDEMİR- Fahrettin Bey siz Yunanistan’ın sularından bahsediyorsunuz burada ya ne oluyor.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Latif Bey o zaman bizde arkadaşlarımızın haksız yere yediği Tomaları, silahla gelip orada şehir içi gangster gibi silahla tehdit edilmelerini mi konuşalım burada?

 

Fahrettin ORANDI- Yeterlilik önergesi veriyorum.

 

Gamze Gül ÇAMUR- O gece ülkede neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bence bunları konuşmayalım şuanda.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yeterlilik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ali ALAN, Cindi Can POLAT,  Hamdi VATANSEVER, Tahsin ÜNAL’ın mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Meclis toplantısı ne zaman?

 

Veli TOPAL- 6 Temmuz Cuma.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 6 Temmuz Cuma günü saat 18’de buluşmak üzere teşekkür ediyorum.

 

                                                                                                                                         Necati YILDIZ

                                                                                                                                      Meclis I. Başkan V.

 

 

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye