Meclis Çalışmaları

06.07.2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 06.07.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

 

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

 

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ -  Abdullah AKTAŞ - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ -  Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Cindi Can POLAT -  Faysal YILDIZ - Münir DEMİR - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Kemal BÜYÜKKESİM.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çoğunluğumuz vardır. Meclisi açıyorum.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

02.07.2018 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 1’inci gündem maddesi.

 

1- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-13) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Çevre ve Sağlık, Kadın Erkek Eşitliği ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veli Bey’in saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5000) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, 3813 ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan Manavkuyu Mahallesi, 275/4 sokak, no:4 adresinde bulunan yapının zemin kat (675,50m2) taşınmaz malın Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına, Bayraklı ilçesi, 3813 ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan Manavkuyu Mahallesi, 275/4 sokak, no:4 adresinde bulunan yapının 1. kat (675,50m2) taşınmaz malın Baybel Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına 10 yıl süreli intifa hakkı değerleriyle birlikte belirtilen şirketlerimize ayni sermaye olarak konulmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım komisyonlardan geldiği gibi kabulünü öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu raporun komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Söz almak isteyen arkadaşımız. Bir bilgi vereyim bu arada Abdullah Bey’in önergesiyle ilgili Büyükşehir’den cevap geldi. Bizim de düşündüğümüz gibi sonucunu okuyorum. Uzun bir yazı; “1/1000 ölçekli Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu BUYA-1 uygulama alanı içerisinde BHA (İtfaiye Alanı) olarak ayrılan 4400 m2 büyüklüğündeki alan, Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri ile Yeni Kent Merkezine hizmet verilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Halihazırda Yeni Kent Merkezinde bulunan itfaiye tesisinin, imar planlarında Bölgesel Otopark Alanı kullanımında konumlandığı, yürürlükte bulunan imar planlarında ilgi yazıya konu olan BHA (İtfaiye Alanı) haricinde yakın çevresinde başka bir İtfaiye Alanı bulunmadığı ve bölgenin yapılaşma durumu da dikkate alındığında ileride bölge için önemli bir kullanım kararı olacağı dikkate alınarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki “İtfaiye Alanı” kullanımının kaldırılmaması gerektiği düşünülmekle birlikte, konuya ilişkin Belediye Meclis kararı alınarak iletilmesi halinde konu Belediye Meclisimizce değerlendirilebilecektir.” Yani siz gönderin biz reddedelim anlamına da geliyor bu. Yani bir karar alıp iletirsek reddedeceklerini bir anlamda… Latif Bey buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım hayırlı akşamlar diliyorum. Bu çevreyolunda yeni bir AVM açıldı, bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla. Fakat Bayraklı’mızın bu yataydaki semtlerindeki arkadaşlarımızın yaya olarak da olsa ulaşımları söz konusu baya bir gündem oluştu. Bu konuyla ilgili ilçemiz Büyükşehir’le görüşerek karayollarıyla bağlantı yollarının ivedi bir şekilde var ise ya da uygulamada ne var bilmiyorum ama, sadece vatandaşın beden dili adı altında bunu soruyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Onu planlama müdürümüz.

 

Latif AYDEMİR- Sibel Hanım eğer konuya vakıfsa...

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Sibel Hanım o konuda bilginiz var mı?

 

Latif AYDEMİR- Uygun görürseniz..

 

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- O konuyla ilgili bize iletilen herhangi bir şikayet olmadı. Yalnız o AVM’nin yapıldığı bölge Karayollarının kamulaştırma sınırı içinde ve bütün yetki Karayollarında. Orası Karayolları kamulaştırma sınırı olduğu için ve nerede nasıl bir yapılaşma olacağı plan üzerinde belli olmadığı için bağlantı yolları plan üzerinde yok. Belki bu saatten sonra bir çalışma yapılabilir bu konuda.

 

Latif AYDEMİR- O zaman şöyle biz sayın Abdulkadir Bey’le Bölge Müdürümüzle ilgili bürokrat arkadaşlar…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bizi de bilgilendirirseniz görüşmenin sonucunu kentimiz adına iyi bir hizmet…

 

Latif AYDEMİR-Teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ben teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen arkadaş Rukiye Hanım buyurun.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Hayırlı akşamlar. Bu konuda çok bilgim olmadığı için soruyorum. Kabristan ziyaretlerine gidecek olan vatandaşlarımıza Belediyemizin vermiş olduğu bir servis aracı var mıdır? Eğer yoksa vatandaşın talebi üzerine bu konuyla alakalı neler yapabiliriz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hangi birim o işle ilgileniyor? Veli Bey bilgilendirin.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu benim bildiğim kadarıyla arife günleri ve bayram günleri ücretsiz servis konuluyor Bayraklı’dan. Ama her zaman yok.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Şimdi doğru söylüyorsunuz. Onu biliyordum, ama yinede bir teyit almak istedim. Bu konuyla alakalı bir çalışma yapıp bir Cuma günü ayda bir Cuma olarak bir planlama yapıp mahallelerden araç, servis kaldırabiliriz ya da 2 ayda bir 1.5 ayda bir çünkü, yukarıda Cengizhan Mahallesinde oturan vatandaşın büyük bir isteği var bu konuyla alakalı. Böyle bir çalışma yaparsak hem vatandaş, hem ben çok mutlu olurum.

 

Veli TOPAL- Başkanım olabilir belirli günlerde…

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Sadece bayramları beklemeyelim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başkanlığa iletelim, değerlendirmeye alsınlar.

 

Veli TOPAL- Belli günlerde konulabilir vatandaşa duyurmak kaydıyla.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Çok teşekkürler ilginiz için.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet buyurun, buyurun Rukiye Hanım.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Birde Bayraklı Belediyemizi ilgilendirmiyor ama ben yinede burada dile getirmek istiyorum. İki gün önce bir Konak’a gitmek istedim. Gerçekten bu Büyükşehir Belediyesinin güzergah değişikliği, numara değişikliği Alsancak’ı merkez yapması, ne merkeziydi?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aktarma merkezi.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Aktarma merkezi yapması, aktarma merkezini Alsancak’ta olması çok büyük…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Halkapınar mı? Alsancak mı?

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Alsancak.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Alsancak evet.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Alsancak’ın aktarma merkezi olması gerçekten çok çirkin bir olay olmuş. zaten trafiğin en fazlası orada şuradaki duraktan binip Konak’a gidemedim. Bayraklı’dan Konak’a gidemedim. 3 tane 4 tane arabayla gitmemi istiyor benim. Bu İzmir için gerçekten çok hoş olmayan, birde o gün beni çok üzen bir şey oldu. Doğma büyüme İzmirliyim 4 kişiye sormadan Konak’a gidemedim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Rukiye Hanım…

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Bir günde bir günde…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Özür dilerimde bira abarttınız. Bakın bende aracı olmayan bir meclis üyesiyim.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Bende aracı olmayan bir meclis üyesiyim…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şuranda ben hemen otobüse biniyorum. Halkapınar’a gidiyorum. Halkapınar’dan metroya biniyorum. Konak’a gidiyorum. Benim için hiç zorluk teşkil etmiyor.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Sizin taktik o benimde şuydu;

 

Latif AYDEMİR- Cengizhan’da oturuyor yalnız.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Şuradan…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hiçbir zorluk çekmiyorum.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tamam tamam bende şunu söylüyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani biraz abartı var içinde. Muhalefet abartısı diyelim.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım siz Mansuroğlu’nda oturuyorsunuz hanımefendi Cengizhan’da

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Hayır dinlerseniz bir şey söyleyeceğim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Benim ulaşımım kolay Mansuroğlu’na Bölge durağından biniyorum…

 

Latif AYDEMİR- Bende onu diyorum sayın başkanım.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Başkanım bunu bir dinleyin. Benim ulaşımımda kolaydı. Karşıki duraktan 802’ye biniyordum hop Konak’taydım. Bu kadar basitti. İşte olay bu, bu kaldırıldı.

 

Veli TOPAL- Başkanım yine çalışıyor bu…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Pardon, Hatice Hanım buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Hatice Hanım çalışmadığınız yerden sorduk ama…

 

Hatice TATLI- Hayır ben hep dersime çalışır gelirim.

 

Latif AYDEMİR- Cengizhan’dan başlayalım yalnız.

 

Hatice TATLI- Şimdi Cengizhan’ı cevapladı.

 

Latif AYDEMİR- Tamam.

 

Hatice TATLI- Cengizhan’da bir sorun var. İsmail Bey’in söylediği Büyükşehir ekibi geldi o kavşakla ilgili bir çalışma yaptı. Ne yaptılar onu Pazartesi soracağım, size söylediğim gibi. Şimdi 802 ve 121 nolu otobüsler buradan geçerdi dosdoğru Konak’a giderdi. Ancak tramvay şimdi Halkapınar’dan başlayıp ağırlıklı olarak Alsancak Tren Garının önündeki durak aktif hale getirebilmek, sadece sabah saat 10’a kadar ve akşam da 4’den sonra yine doğrudan Konak’a gidiyor. Ama aradaki saatlerde trafiği, kent trafiğini yoğunlaştırmamak için sabah ve akşam aynı hiç değişiklik yok, 302 ve 121 Rukiye Hanımın bindiği 802 dosdoğru Konak’a gidiyor. Ara saatlerde kent içi trafiğini yoğunlaştırmamak adına otobüsler Alsancak
Garı aktarma yeri oluyor. Orada tam tramvayın istasyonu var orada ve insanlar tramvaya binerek gidebiliyorlar.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Hatice Hanım…

 

Hatice TATLI- Kent trafiğini rahatlatmak adına.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Hatice Hanım Alsancak’ta aktarma merkezi bu rahatlatmayı sağlayabilecek mi? iyice çözümsüz bir şeye mi gidiyoruz.

 

Hatice TATLI- Evet yeni başladı. Yeni başladı.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir deneyin Rukiye Hanım bir deneyin. Memnun kalmazsanız tekrar konuşalım. Çağlar Bey buyurun.

 

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Ben denedim. Orada bir düğüm oluşuyor o saatlerde buda İzmirli için…

 

Hatice TATLI- Alışılmadığı için…

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım şimdi İzmir’e iki tane, İzmir’in iki yakasına tramvay yapıldı. Bir tanesi en son durağı Mersinli diğeri İnciraltı’na kadar gidiyor, tamam. Alaybey’den Mavişehir’e Mavibahçe’ye kadar gidiyor. Şimdi ESHOT bugün ESHOT kendi ağlarını tramvay hattı üzerinden yelpaze halinde vatandaşı oraya tramvaya bindirmek istiyor. Buna da amenna, aktarmalı ulaşım daha önce Büyükşehir de büyük sıkıntıydı. Bir daha bu sıkıntı geldi üzerine. Tamam tramvay yapıldı, bitti. Ama vatandaş kullanacak, kullanılmaya mecbur ediliyor birazda.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toplu taşıma öyledir biraz.

 

Çağlar HASPOLAT- Toplu taşıma öyledir. Şimdi tamam. İki yakaya yapılan tramvay eğer Bayraklı üzerinden birbirine bağlanmazsa o sadece, İzmir’in bir projesi olmaz. Gelip Bayraklı üzerinden, Bayraklı sahili üzerinden birbirine kavuşturulması lazım. Orada karşıdan binen öbür tarafta insin ve Bayraklı’da  bakın Bayraklı’da ciddi anlamda ulaşım sıkıntısı var, yukarı mahallelerimizin de aynı şekilde, ana hatlarımız da aynı şekilde. Ne olacak bu? Bizim ben Büyükşehirdeki arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma da söylüyorum hep birlikte Bayraklı için bir şeyler yapmamız lazım artık.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bence de.

 

Latif AYDEMİR- Aziz Bey olduğu sürece zor.

 

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı bir üvey evlat muamelesi görüyor bunu yıllardır söylüyoruz. Ve hala görüyorum. Biz şimdi biz hükümet olarak Bayraklı’ya yaptığımız şeyleri…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Girmeyelim o konuya isterseniz.

 

Çağlar HASPOLAT- Anlatalım başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Girmeyelim.

 

Çağlar HASPOLAT- Anlatalım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fazla kalem tutmaz zaten de girmeyelim.

 

Çağlar HASPOLAT- Anlatalım. Bir de Büyükşehir’in, Büyükşehir’in Bayraklı’ya yaptıklarını anlatalım. Ben o ikisini de söylerim. Onun  yaptığını da söylerim, onun yaptığını da.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Her ikisine de girmeyelim Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi Büyükşehir tamam şuraya Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı yaptı. Şu kavşağı yaptı. Tebrik ederim helal olsun. Ve çok ciddi anlamda buradaki…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kartpostal gibi bir sahil düzenledi. Gerçekten belki de Avrupa’da bile yok.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bakın…

 

Latif AYDEMİR- İki yıl sürdü. Olsun o kadar yani.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi şöyle…

 

Latif AYDEMİR- İki yıl sürdü.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı yapıldı. İhtiyaçtı ellerine sağlık gerçekten.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hepimizin.

 

Çağlar HASPOLAT- Hepimizin eline sağlıkta Büyükşehir’in ellerine sağlık ama şurada dediğiniz gibi kartpostal gibi ama, ya vatandaş gidemiyor ki başkanım oraya.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya Çağlar Bey insaf

 

Çağlar HASPOLAT- Ya ulaşamıyor yapmayın başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Akşamları dolaşmıyor musunuz?

 

Çağlar HASPOLAT- Akşamları dolaşıyoruz da böyle değil ama ulaşım böyle değil. Bakın başkanım kaç kilometrelik hat var? Bu Bayraklı’nın sahili kaç kilometre başkanım? Biliyorsunuz 12 kilometre.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 12 kilometre

 

Çağlar HASPOLAT- 12 kilometre Bayraklı’nın kıyıya şeridi var ya. Ama bir tane üst geçit var başkanım. Yapmayın gözünüzü seveyim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet orada…

 

Çağlar HASPOLAT- Şurada…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sibel Hanım işaret edip duruyor demek ki bizi aydınlatacağı bir konu var.  

 

Çağlar HASPOLAT- Bitsin başkanım benim konuşmam. Şurada Bayraklı Sevgiyolu’nun yanında bir tane üst geçit var başkanım yıllardır. O da yıllar önce yapılmış bir üstgeçit.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Üstgeçit konusunda size katılıyorum eksiklikler var. Sibel Hanım.

 

Sema TURAN- Çağlar Bey bunu Büyükşehir’de söyleyeceksiniz. Burası değil muhatabı.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Olsun olsun biz sorun buranın sorunu olduğu için burada da konuşulabilir.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Büyükşehir’e gitmesi için bu konuların burada tartışılıp, Büyükşehir’e gitmesi lazım. Büyükşehir de ona göre karar vermesi lazım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey izin verirseniz Sibel Hanımın aydınlatacağı bir konu var, bununla ilgili. Buyurun.

 

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Öncelikle tramvay konusunda bir bilgi vermek istiyorum. Evet, Bayraklı da tramvayla ilgili bir çalışma yok ama Büyükşehir Belediyesinin son hazırladığı Ulaşım Master Planında Menemen aksından gelen metro veya İZBAN şuan adı tam konmadı ama büyük bir ihtimalle metro tarzında olacak. Yeni bir hat önerdiler mevcut İZBAN hattının artık kapasitesinin çok üstünde çalışmasından dolayı yeni bir hat arayışına girdiler. Bugün onaylanan Ulaşım Master Planında İzmir’de önerilen en önemli metro hatlarından iki tanesi Bayraklı ilçe sınırlarından geçiyor.

 

Latif AYDEMİR- Hangileri?

 

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Gümüşpala Emek Mahalleleriyle işte Nafiz Gürman arasında bir nokta tam yeri belli olmamakla birlikte, daha doğrusu biz bilmiyoruz tam yerini daha Ulaşım Master Planı elimize gelmedi ama toplantılarına katılıp önerileri gördük. Biz de revizyonlarımızda bunu dikkate alıyoruz. Bir kol dediğim gibi işte Çiğli üzerinden gelecek Emek Mahallesine ve Gümüşpala’nın üst taraflarında bir noktadan geçip Manas Bulvarına inecek. Yine Cengizhan taraflarında özellikle bu Kent Hastanesinden kaynaklı olarak Cengizhan Mahallesi civarlarında da bir metro hattı var bu Ulaşım Master Planında. İkincisi sahile ulaşımla ilgili…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey lütfen. Mahcup olursunuz lütfen. Saygıyla dinleyelim.

 

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Sahile ulaşımla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Hatırlarsanız daha önce biz bir meclis kararı aldık. Bu sahil düzenlemesinin bakanlıkta onaylanacak olan kısmıyla ilgili bakanlık belediyemizin görüşünü istemişti ve biz bunu mecliste onaylamıştık. Bizim o görüşümüzde bakanlığa gönderdiğimiz görüşte dile getirilen sorunu biz de dile getirmiştik. İşte sahilde çok iyi bir düzenlemenin yapıldığını ancak karayla sahil kısmının buluşmadığını bu nedenle Altınyol’un belli noktalarda yeraltına alınması gerektiğine ilişkin bir öneriyi zaten biz sunmuştuk kurum olarak ve meclisten de geçmişti. Bakanlığa giden bu görüşümüz doğrultusunda zaten Altınyol’un belli noktalarda yeraltına alınması ile ilgili çalışmalar Büyükşehir Belediyesince başlatılmış. Bunların da fizibiliteleri hazırlanıyor.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-Teşekkür ederim. Şimdi bir dakika Tarkan Bey’e karşılıklı cevap verir gibi olmayayım da. Ben şuna inanıyorum şehir hastanesinden dolayı o bahsettiğiniz proje, Sibel Hanımın bahsettiği proje öncelik kazanır. Hükümette de fazla beklemez Büyükşehir’in diğer projelerinde olduğu gibi ve kısa zamanda realize edilir. O konuda da mahcup olursunuz. Çok iddialı konuştun “Torunlarım göremez” lafı iddialı bir laftır. Evet İsmail Bey.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan..

 

Hatice TATLI- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hatice Hanım karşılıklı polemik yaratmayalım lütfen.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan şimdi sahilimiz evet gerçekten görüntü olarak da, kullanım  olarak da çok güzel tebrik ederiz. Yalnız otopark sorunu hat safhada olduğu için ve geçiş…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-Sahilde mi?

 

İsmail YAĞCI- Evet tek köprü olduğu için vatandaş maalesef  Altınyol birinci sıradan sonra ikinci sıraya da akşamları otopark araç park ediliyor. Bu da güvenliği sıkıntıya sokuyor. Şimdi burada köprüler 2-3 tane daha olursa bu tarafına bırakır rahatlıkla köprüden geçer pikniğini yapar.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Üstgeçit ihtiyacına katılıyoruz.

 

İsmail YAĞCI- Üstgeçitlerde elzem yapılması lazım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Oda Büyükşehir’in. Veli Bey buyurun.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım İsmail Bey otopark sorununu dile getirdi ki doğru, doğru ancak biz birazcıkta vatandaşın kendisini eleştirmesi gerekir. Şurada düğün salonunun önüne park ediyoruz.

 

Abdullah AKTAŞ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Veli TOPAL- Efendim bir saniye lütfen. Abdullah Bey bir dinler misiniz lütfen? Bakın ben bir şey söyleyeceğim burada.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Karşılıklı olmasın lütfen.

 

Veli TOPAL- Şimdi köprünün altındaki otopark boş iken vatandaş geliyor yolun üzerine park ediyor. Buna hepimiz tanık oluyoruz. Tabiî ki sizin görüşünüz doğrudur. Benim görüşüm böyle, benim görüşüme katılmak zorunda değilsiniz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toparlayalım lütfen.

 

Veli TOPAL- Burada trafik polisinin de görev yapması lazım. Anayol üzerindeki park eden araçları kaldırması gerekir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet ihtiyaçlar karşılıklı konuşuldu.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım söz almak istiyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey son sözü size veriyorum. Ondan sonra…

 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Veli Bey’in dediğine ben katılmıyorum. Cumartesi günü orada hatta Selver Hanımı da aradım. Otoparkta kapalı yani köprü altındaki otoparkta yer bulamadık. Arabayı koyacak yer bulamadık. Yürüdüm köprüye kadar hatta Selver Hanımı da aradım. Dedim bu tarafa geçiş yok mu nereden gireceğiz buraya her taraf kapalı? Bir sıra komple köprü altına kadar tek sıra yol yapılmış, Selver Hanım  dedi ki “ilerden sağdan yol açıldı oradan dönün” oraya da giremedik. Gırtlağına kadar orası da komple çakılı alttaki yani o üstgeçidin altında komple çakılı yani o bölgenin bir tane otoparka ihtiyacı var.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Katılıyorum.

 

 

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Meclise katılmayan üyeler Ali ALAN, Cindi Can POLAT, Faysal YILDIZ, Münir DEMİR, Adem SEÇİLMİŞ, Aynur ÇETİN, Kemal BÜYÜKKESİM’in mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Veli TOPAL-  Sayın başkanım 1 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 1 Ağustos Çarşamba günü buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.

 

                                                                                                                                        Necati YILDIZ

                                                                                                                                    Meclis I. Başkan V.

 

 

 

 

                                                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                                                     Üye                                                        Üye