Meclis Çalışmaları

01/08/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01.08.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ALAN- Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA-Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Hatice TATLI-  Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Mustafa KARAMAN- - Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Mustafa YILMAZ-  Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Gamze Gül ÇAMUR.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Hayrettin Bey’in burada olduğu belli oluyor. Çoğunluğumuz vardır toplantıyı açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.06.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Var mı? Tarkan Bey in var. Hepsini verin buraya okutalım meclisi ilgilendirenleri gündeme alalım.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan birde benim sözlü önergem olacaktı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam. Bunları okuduktan sonra sizin sözlü önergenizi de alalım.

 

 

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

Bayraklı belediyesinin 2017 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine dair 2018 yılı içinde oluşturulan Denetim Komisyonu üyeleri olarak 45 günlük yasal çalışma süresi içinde hazırlanan denetim komisyonu raporu, meclis huzurunda okunmuş, ancak AK Parti komisyon üyeleri olarak Sayın Hayrettin GÜNGÖR ve Tarkan DÜZMAN olarak şahsım tarafından hazırlanan yazılı muhalefet şerhi, mecliste okunmayarak Belediye Başkanı Sayın Hasan KARABAĞ tarafından incelenip gereğinin yapılacağı meclis huzurunda bildirilmiştir.

Denetim komisyon raporunun oylandığı günden bu yana geçen 4 aylık süre içinde, daha önceki meclis oturumlarında bu hususta bir girişimin olup olmadığı sözlü olarak sorulmuş olmasına rağmen, değerli meclise somut bir bilgilendirme yapılamamış olmakla;

2018 yılı Denetim Komisyonu raporuna ekleyerek Sayın başkanlığa sunduğumuz, muhalefet şerhi ve içeriğindeki somut tespitler ile hukuka ve kanuna aykırı olan bir kısım eylem ve işlemler ile ilgili olarak sayın başkanlıkça hangi girişimlerle bulunulduğu ve güncel durumun ne olduğu hakkında değerli meclise ayrıntılı bilgi verilmesi hususunu, şahsım ve Ak Parti meclis grubum adına saygılarımla arz ederim.

Tarkan DÜZMAN (Meclis Üyesi)

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet bu gündeme alınacak bir konu değil. Biliyorsunuz denetim komisyonu raporları doğrudan başkana bilgilendirme amaçlı. Bilgi verip vermeme konusu kendi takdirlerindeki bir konu onun için gündemli bir konu olmadığı için oylamaya gerek görmüyorum, tutanağa geçmiştir talep diğerine geçelim.

                          

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

2017 ve 2018 yılında Belediyemiz meclis üyesi ve çalışanlarında yurtiçi ve yurtdışı(Kıbrıs dahil) seminer ve sosyal projeler kapsamında her ne ad ve nam altında olursa olsun katılan kişilerin kim olduğu bu kişilerin ne sıfat ve görevle gittikleri hususunda grubunuzun ve meclisin bilgilendirilmesini arz ederiz.

Ak Parti Grubu Adına Meclis üyesi Ali KÖKOĞUZ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Buda Ali Bey bilgilendirme amaçlı tutanağa geçmiştir. Öbürüne geçelim. Gündemlik bir konu değil.

     

 

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

            İlçemizde yaşayan engelli, down Sendromlu vatandaşlarımız önündeki engellerin kaldırılması için belediye binamız önünde bu engelli vatandaşlarımıza hizmete edeceği kafeterya teşkil edilmesi gelirleri de bu vatandaşlarımızın engellerini aşması adına bu kişilere veya birliklerine bırakılması.

            Gereği bilgilerinize

Ak Parti Bayraklı Belediye meclis üyesi Mikail BİLİCİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündeme alınabilecek bir konu, gündeme alalım. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili gündem geldiğinde hangi komisyona sevki gerektiğini birlikte değerlendiririz.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

İlçemizde yaşayan bakıma muhtaç duruma gelmiş nüfusa katkı koyabilecek etkinlik içerisinde belediyemiz bünyesinde uygun bir bina varise yaşlı bakım evi olarak hizmette kullanabilmek için Türkiye Emekliler Derneği Bayraklı Şubesi ne tahsis edilmesi.

Gereği bilgilerinize

Ak Parti Bayraklı Belediye meclis üyesi Mikail BİLİCİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aynı şekilde bunu da gündeme alalım, ilgili komisyon değerlendirsin.

Veli TOPAL- Başkanım bu icranın işi bu icraya müracaat edilir, icra bunu araştırır eğer öyle bir yer varsa bunu sunar. Yani bu meclisi çok ilgilendiren konu değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O zaman gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla uygun bulunmamıştır. Konu kapanmıştır.

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

İlçemizde yaşayan 65 yaş üstünü aşmış yaşlılarımızın emeklilerimizin belediyemiz sosyal tesislerinden çay bahçelerinden ve kafeteryalardan benzeri hizmetlerinden %50 indirimli olarak faydalanması için belediye idaresince gereğinin yapılması ihtiyaç halinde meclis gündemine getirilip karar çıkarılması hususuna arz ederim,

Gereği bilgilerinize

Ak Parti Bayraklı Belediye meclis üyesi Mikail BİLİCİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veli Bey bu konuda sizin diyeceğiniz?

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu her iki konu şimdi Mikail Bey diyor ki, Yaşlı bakım evi. Yaşlı bakım evine karşı değiliz ama bu meclisin verebileceği bir karar değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Birde Büyükşehir’in görev alanındaki bir konu, İlçe belediyesinin görev alanındaki bir konu olmadığını biliyorum. Yaşlı bakım evini işletmek…

Çağlar HASPOLAT- Başkanım mevcut belediyenin tesislerinden %50 faydalanması %50 indirimli faydalanması…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O da icra ile ilgili. Bilgi alınmıştır tutanağa geçmiştir, oylamaya gerek olduğunu sanmıyorum illahda oylayalım derseniz oylayalım.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım son önergede Bayraklı belediyesine ait…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu önergenin gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?

Aynur ÇETİN- Alınmasını derseniz ona göre oylayacağız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Alınmasını diyeceğim tabi ki ben. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmemiştir. Oy çokluğu ile kabul edilmemiştir. Efendim yıllardır meclisteki teamülü biliyorsunuz…

Çağlar HASPOLAT- Komisyonlarda bir inceleselerdi öyle karar verseler.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey sizin bir önergeniz vardı?

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

Okulların tatiliyle beraber yaz tatiline çıkan çocukların kırsal bölgelerdeki aktivite yokluğu eksikliği veya yaz okulları gibi imkânlarının olmayışı konu edilmiş tatile çıkan okulların bahçelerinde bu öğrenciler için seyyar havuzlar yapılıp aktivitesi olmayan çocuklarımıza sosyalleşme ve iyi meziyetler edinmesi imkânı sunulması gecekondu bölgelerinde bu gibi hizmetlere çok ihtiyaç olduğu geçmişteki meclis toplantılarında dile getirmiştim.

            Gerekirse meclis gruplarımız belediyemizin bu çocuklar adına yapacağı harcamalar katkı için bir aylık oturum bedellerinin bu ödenek için tahsisi meclisten talep edilebileceği gereğini arz ederim.

Gereği bilgilerinize

Ak Parti Bayraklı Belediye meclis üyesi Mikail BİLİCİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet bu konuda icrayı ilgilendiren bir konu olduğu için gündeme alınmasına gerek yoktur. Başka önerge var mı?

   

 

 

BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

Bayraklı sırtlarında bulunan Ekrem Akurgal rekreasyon alanından faydalanmak isteyen bölge halkı yaşlısı, genci, kadını çocuğu park içinde insani ihtiyaçlarını giderecek bir wc(lavabo) ye acil ihtiyaç vardır. Park alanından faydalanan insanlar bu eksikliğin büyük sıkıntısını yaşamaktadırlar.

            İlçe belediyesi olarak İzmir Büyükşehirle görüşüp gerekirse kendi imkânlarımızla parkın içine kadın ve erkekler için birer wc ( lavabo) yapılması.

            Bölge halkı burada kötü alışkanlığı olan kişiler tarafından rahatsız edildiği motosiklet türünde iki tekerlekli araçların kalabalıklar içinde gürültü emniyet ve benzeri sıkıntılar yarattığı bu eksiklere müdahil olacak güvenlik birimlerin eksik kaldığı ikame edilmesini gerekmektedir.

Gereği bilgilerinize

Ak Parti Bayraklı Belediye meclis üyesi Mikail BİLİCİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İlgili başkan yardımcılarımız dinledi, değerlendirecekler. Buda gündeme alınacak bir konu değil.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu konu ile ilgili burada Büyükşehir Belediye başkanım Aziz Bey geldi toplantı yaptı muhtarlarımızla. Cengizhan Mahalle Muhtarımızla aynı konuyu burada gündeme getirdi. Dışarıya wc(tuvalet) yapılamayacağını ihtiyacı olan insanların o kurumun içerisindeki tuvaletlerden faydalanabileceğini burada kendisi bizzat belirtti ama biz yine de gerek bürokratlarımız gerekse biz görüşme yapalım iletişim kuralım elimizden gelen katkıyı sağlayalım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bu önerge aynı yazı şekli ile 2015 te verildi. Yine ben verdim aynen duruyor yani, hiçbir kımıldama hiçbir hamle yok.

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Mikail Bey söylendi kurumun içindeki tuvaletten yararlanılacak.

Mikail BİLİCİ- Oranın büyüklüğünü göz önüne alacak olursak Veli Bey orayı bilmiyor o zaman. Oradaki alanın büyüklüğü o kurumun orayı karşılaması mümkün değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Konu meclisimizi ilgilendiren bir konu olmadığı için gündeme almıyorum sadece bilgilendik tutanaklara da geçti. Evet devam edelim.

 

 

 

 

                BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

İlçemizde yaşayan yaşlı ve emeklilerimiz için Ekrem Akurgal Caddesi no: 27 arkası 8776 ada da bulunan kamuya terk edilmiş üçüncü derece sit olan arsanın ekonomi verileri zayıf yetersiz olan emekli ve yaşlılarımıza ücretsiz çay ikram edeceği ve sıkıntısız zaman geçirebileceği seyyar bir hizmet alan tesisi için bedelli veya bedelsiz Türkiye Emekliler Derneği Bayraklı Şubesi ne tahsis edilmesini hususlarınıza arz ederim.

Gereği bilgilerinize

Ak Parti Bayraklı Belediye meclis üyesi Mikail BİLİCİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet bu konuda gündemli bir konu değil, bilgilendik başka…

Mikail BİLİCİ- Bu konuya ilişkin bir yorum yapayım sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yorum yapmayalım. Dilek ve temennilere geldiğimizde yorum yaparsınız. Çağlar Bey buyurun sözlü önergenizi alayım.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi bu mecliste bizim verdiğimiz bütün önergeler ya cevabı geri gelmiyor ya da böyle burada çoğunluk kabul edenler, Etmeyenler? Kabul edilmemiştir. Başkanım şimdi bu meclis bir tuvalet bile yaptıramıyor, bu meclis üyeleri bir tuvalet bile yaptıramıyor. Şimdi daha önce ben yine bir önerge vermiştim sözlü önerge Bayraklı belediyesi bugüne kadar kaç tane gayrimenkul sattı? Kaç tane daire sattı? Kaç tane gecekondu halk sahibine yer sattı, arsa sattı? Ve buradan ne kadar gelir elde etti diye önergem vardı hala cevabı gelmedi. Hala elime bir bilgi ulaşmadı ve bunu tekrarlıyorum tekrar bugün bu mecliste tekrarlıyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Her yıl sunulan faaliyet raporlarında yazıyor.

Çağlar HASPOLAT- Ben faaliyet raporlarında değil başkanım yıllık faaliyet raporlarında değil ben bugüne kadar Bayraklı belediyesi kurulduğu günden bu yana ne kadar gayrimenkulden gelir elde etmiştir…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi önergeyle ilgili bölüme geçelim Çağlar Bey. Önergeniz nedir?

Çağlar HASPOLAT- Önergem bu başkanım. Tekrarlıyorum önergemi bu güne kadar Bayraklı belediyesi kaç tane gayrimenkul, daire, arsa satmıştır ve buradan ne kadar gelir elde etmiştir? Yazılı bilgi istiyorum başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet ilgili başkan yardımcısı…

Şeref BALBAY- Sayın başkanım ben cevaplayayım mı?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika kim cevap veriyor? Şeref Bey buyurun.

Şeref BALBAY- Sayın başkan değerli meclis üyeleri saygıyla selamlıyorum. Belediyenin kurulduğu gün itibariyle bugüne kadar 59 bin TL gayrimenkul menkul satışı olmuş. 15 Bin TL si bedelsiz el atmalara ödenmiş geri kalan 44 bin TL belediye kurulduğundan bugüne kadar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Milyon TL. Yani meclis üyemiz bu konularda bilgili…

Çağlar HASPOLAT- Başkanım yazılı istiyorum ben.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yeterli olmayanlar için ilgili birim hazırlık yaparsa… Şimdi gündeme geçelim. Gündeme alınan önergelerle birlikte gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3840) 24.05.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanıp imzalanacak olan en az 4 (dört) yıllık protokolde yer almak üzere "Periyodik Kontrol Taban ve Tavan Ücretleri (2018)" fiyat aralığına göre: Periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi, İlgili İdare Payı (İİP)’nın % 10 olarak belirlenmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Plan Bütçe ve Esnaf Sanatkar ve Pazaryeri komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Veli Beyin bahsettiği komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-456) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan 1101(bin yüz bir) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılması hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Gençlik ve Spor Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Veli Beyin saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6060) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID Pafta, 33033 ada, 14 nolu parseldeki 3658/26371 (36,58 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6427) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 4 nolu parseldeki 9/164 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6061) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IIA pafta, 25949 ada, 12 parsel 157,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6428) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33094 ada, 1 parsel 137,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6429) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36219 ada, 12 parsel 199,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6430) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA pafta, 36973 ada, 1 parsel 79,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6522) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33095 ada, 7 parsel 215,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2721) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/2 sokak civarında, Gümüşpala Mahallesi, 25M-1C pafta, 7000 sokak civarında ve Gümüşpala Mahallesi, 25M-2D pafta, 7021 sokak civarında olmak üzere üç adet 4x6 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin İmar ve Çevre Sağlık Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

11-(BİLA) İlçemizde yaşayan engelli ve down Sendromlu vatandaşlarımıza hizmet edecek belediye binamız önünde kafeterya teşkil edilmesi ve gelirlerin bu vatandaşlara bırakılması hk.

Veli TOPAL- Başkanım burada gelirlerinin bırakılması da var.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlarda görüşülsün, değerlendirilsin.

Veli TOPAL- Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-13) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5001) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID Pafta, 34173 ada, 3 nolu parseldeki 2/13 (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5002) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37037 ada, 8 nolu parseldeki 10/49 (30,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşlara söz vermeden önce izninizle iki konuda bir şey söylemek istiyorum. Bir tanesi bu hafta Zabıta haftası. Zabıta emekçilerimize hayırlı olsun kutlu olsun onlara başarılar diliyoruz. İkincisi dün insanlık tarihine geçecek hazin bir terör olayı yaşandı. 9 aylık bir bebekle annesi katledildi bunu hepinizin hissiyatına tercüman olarak lanetliyoruz, kınıyoruz ve bunu yapanlar herhalde insanlık tarihinin en utanç verici sayfalarında yer alacaklardır. Evet, şimdi Emre Bey buyurun.

 

Emre MARAZ- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. İlk önce Temmuz ayında andığımız 15 Temmuz 2016 da hain fetö girişiminde hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz bir kez daha saygı ile anıyoruz onları. Temmuz ayında yine 24 Temmuz 1923 de Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin uluslar arası zeminde misak-ı milli sınırlarının çizildiği ve dünyaca tanındığı Lozan Barış Anlaşmasının 95. Yıldönümünü kutladık. Bu konuyla ilgili başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İNÖNÜ ve ismi anılamayan birçok isimsiz kahramanı da saygıyla anıyoruz ve her birine tekrara Allahtan rahmet diliyorum. Sizinde bahsettiğiniz gibi başkanım dün elim sayılabilecek yani bütün Türk milletinin vicdanını kanatan bir olay yaşadık. Hakkâri Yüksekova da askerimizin eşi ve yavrusunu kaybettik. İnfilak getirilen bir PKK terör örgütünün düzenlediği bomba düzeneğiyle, Allahtan rahmet diliyoruz başta askerimize ondan sonra bütün Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin, teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet İsmail Bey buyurun.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan değerli meclis saygı ile selamlıyorum. Sayın başkan defalarca 2-3 yıldır söylüyorum 2140 sokak ile 2143 sokak köşede metruk bina var, istimlâk edilmesi gerekiyor. Zemin istimlakı yapıldı sadece enkaz bedelinin ödenip yıkılıp. Çünkü otobüsler karşı karşıya geldiği zaman geçemiyor ve yol tıkanıyor. İkincisi 1609/1 de üç ay önce kadar heyelan yaşandı ama oraya ilk gün meclis üyesi arkadaşlarımız belediye başkanımız ve belediyeden arkadaşlar gitti ondan sonrada bir daha gidilmedi. Şuan vatandaşlar sıkıntılı kimse gelip ilgilenmiyor verilen taahhütler yerine gelmiyor diye. Üçüncüsü de başkanım iki yıl geçti 15 Temmuz önce Bayraklı belediyesi meclisinde karar aldık daha sonra Büyükşehir meclisinde karara bağlandı. Bayraklı Sevgi yolunun başındaki meydanın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı diye ama bir tabela bile asılmadı. Bunu ben birkaç defa dile getirdim tamam yapıyoruz, geliyoruz, ediyoruz dendi ama hiçbir şey olmuyor bir tabela bile asmaya aciziz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İlgili başkan yardımcısı bunları not aldı. Bunları değerlendirecektir umuyorum. Bitti mi İsmail Bey?

 

İsmail YAĞCI- Dünkü elim olayı da lanet ile kınıyorum. Uzantılarını da meclise taşıyanları da aynı şekilde lanetliyorum. Teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Latif Bey buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım değerli katılımcılar ben de hepinizi saygı ile selamlıyorum. Başkanım ilçemizde yaklaşık iki yıldır devam eden bir hastane var. Kendilerini kutluyoruz güzel bir yatırım yaptılar. Fakat vatandaşın çevreden aldığımız duyumlarla bu hastanenin bir türlü açılamadığını açılmama gerekçesinin yada biz belediye olarak kendilerine destek olabileceğimiz, bilmediğimiz bir konu mu var? Çünkü biz de bilelim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hangi hastaneden bahsediyoruz?

 

Latif AYDEMİR- Tınaztepe denilen.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Özel hastane.

 

Latif AYDEMİR- Evet özel bir hastane. Tıpkı bölge hastanesi gibi çok hızlı bir şekilde yapılıp şantiyesi de tamamlandı diye biliyorum. Yardımcı olmamız gereken ya da mevzuatlarla ilgili bakanlıkla ilgili bir eksiklik varsa bizler ama belediyeyle ilgili bir şey varsa belediyemiz tarafından da üzerine düşen bizim bilmediğimiz eksik varsa ya da vatandaşın kendi eksiği ya da fazlası var ise bu konuda destekçi olunması ya da konuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyoruz. İkincisi de Selahattin BOYU adı altında Nafiz Gürman da oturan bir engelli kardeşimiz Nafiz Gürman Pazaryerinde 124 Nolu bir tezgâhı satın almış noter kanalıyla. Fakat vatandaş vefat ettiği için, ilgili müdürlüğümüz hanımefendi yanılmıyorsam müracaat etmişler, borcu yoktur kâğıdı var ve yıllardır da ödemesini  bu kardeşimiz yapıyor. Gerek engelli oluşundan dolayı gerek bayraklı çocuğu olduğu için bu kardeşimiz ile ilgilide bazı ağabeylerimiz büyüklerimizden de rica ettik. Girişimde bulundular fakat şuan olumsuz bir cevap alıp arkadaş devrini yapamıyor. Bu konuda ilgili müdür ya da başkan yardımcımızla Selahattin BOYU diye not alma imkânı varsa bu engelli kardeşimize de 124 nolu Nafiz Gürmandaki tezgâh ile ilgili biran önce satışını gerçekleştirirsek. Birde bu pazaryerinin yıkımı söz konusuymuş duyduğumuz kadarıyla bu sefer arkadaşın hak sahibi olma nedeni bir anda pasivize olmuş olacak. İlgili müdür arkadaşlarımızdan bir sonraki mecliste ya da bize de bilgi verirlerse bizde arkadaşımızı bilgilendirmiş oluruz. Teşekkür ediyorum iyi akşamlar.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben teşekkür ederim. Evet, Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım İmar barışı yasası çıktı vatandaşlarımızdan çok ciddi müracaatlar gitti, güzel bir tepki aldı ve ciddi anlamda bu güne kadar kronikleşmiş bir sürü vatandaş ve millet arasındaki problemler çözüldü. Vatandaşın tapusu yok, arsası var elektriği yok. Bir sürü böyle sorunların özelliklede kentsel dönüşümün önünü açtı. Şimdi Bayraklı Belediyesinin de imara aykırı yerleri var biliyoruz. Bununla ilgili Bayraklı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaatta bulundu mu?  Daha önce ben bunu söylediğimde Fahrettin Bey Bayraklı Belediyesinin böyle imara aykırı bir durumu yoktur diye söyledi ama ona istiyorsa buradan okuyabilirim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gerek yok, varsa da…

 

Çağlar HASPOLAT- Varsa da Bayraklı Belediyesinin biran önce müracaat edip bu yerleri yasallaştırmasını istiyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 31 Ekime kadar müddeti var. Eğer o zamana kadar yapılmamışsa ondan sonra o eleştiri hakkını kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- Bir ikincisi de başkanım Çevre ve Şehircilik bakanlığımız İzmir de Millet Parkı yeri arıyordu. Özellikle bizim partimizin tavsiyesi ile Turan daki askeri alana bir Millet Parkı yapılmasını tavsiye ettik. İnşallah büyük ihtimalle o olacak ve orada daha önce cephanelik diye kullanılan mağaralar vardı oralarda restore edilip vatandaşımızın hizmetine açılacak, buradan duyurayım dedim başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İzmir’e yapılacak her hizmet bizleri mutlu eder, yapanların eline emeğine sağlık. Hatice Hanım lütfen. Ramazan Bey size sonra Mikail Bey’e Tarkan Bey’e sırayla.

 

Ramazan BULUT-  Sayın başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bir gün önce LGS sonuçları açıklandı ve LYS sonuçları da açıklandı. Bizim bağlı olduğumuz BAY-SEM de yaklaşık 126 öğrenci sınavlara katılmıştır. Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon 381 bin 412 adayın yarıştığı sınavlarda 457 ve 451 puan alan öğrencilerimiz sıralamasında ilk 25 bine giren öğrencilerimiz olmuştur. 150’nin üzerinde puan alınarak 122 öğrencimiz de 180 puanın üzerinde alınarak 4 yıllık fakülte ve yüksekokulları tercih edilme hakları kazanmıştır. LGS deki sonuçlar ise yine büyük bir başarı elde edilmiştir Fen ve Anadolu, Anadolu Meslek liselerine yerleşmeyi başarmışlardır. Böylece BAY-SEM olarak 2018 LGS de yaklaşık %99 luk bir başarı sağlanmıştır. Dolayısıyla Bayraklı Belediyemizde başarılı işler yapıldığı görülmektedir ve bu eğitim emekçi kardeşlerimize buradan tekrara başarılar diliyorum. Tabi bu başarıda büyük katkı Sayın Bayraklı Belediyesi Başkanı Hasan KARABAĞ’ ın büyük bir emeği vardır. Buradan kendisine çok teşekkür ederiz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Buyurun Tarkan Bey.

 

Tarkan DÜZMAN- Evet, hayırlı akşamlar. Belediye başkanımızda bir hastalık mastalık yoktur inşallah. Son üç meclistir kendisini görüp…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Allah hepimize sağlık versin.

 

Tarkan DÜZMAN- Bizde zaten aynı temennideyiz de yani bu üçüncü meclisimiz oldu kendisine böyle özelde yüzüne söylemek istediğimiz şeyler var, unutuyoruz vatandaştan gelen talepler var size sorsak diyeceksiniz o başkanla alakalı. Herhangi bir sıkıntı yoktur değil mi 3 meclistir göremiyoruz. Katılmama sebebi, mesaiye geliyor galiba belediyede mesaiye geliyor ama meclislere katılmıyor herhalde.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim şimdi sayın başkanın niye katılmadığı…

 

Tarkan DÜZMAN- Ya mutlaka kendisine kalmış arkadaşlar ama 3 meclistir gelmiyorsa bir soralım neden gelmiyor diye. Hastadır belki geçmiş olsuna gideriz, taziyesi vardır bir sıkıntısı varsa…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani şunu… Meclisleri vekillerin genel olarak vekiller yönettiğini son 3 toplantıda da Sayın KARABAĞ en bunlar içinde devamlı olanı. Çünkü çevre ile irtibatımız var bizim de, son 3 toplantıdır gelemiyor oda benden umarım bir şikâyetiniz yoktur onu aratmamaya çalışıyorum.

 

Tarkan DÜZMAN- Yok şikâyet maksatlı değil sayın başkan sizlerin yetkisi belli o belediye başkanı icra makamı o. Meclis bazı şeyleri kendisinin yüzüne söylemek istiyor. Çünkü sana sorsak diyeceksiniz ki ya o belediye başkanı…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İstediğiniz zaman ulaşılabilen bir…

 

Tarkan DÜZMAN- Yok bir şey söyleyeyim mi? Hasan KARABAĞ ben hiç unutmuyorum bu dönem başlangıcında mecliste dedi ki arkadaşlar birkaç ay sonra en ulaşılabilir dönemim olacak. Ben Hasan KARABAĞ’ı 1-2-3-4-5-6-7-8 de bıraktım artık kaydetmeyi bakın 8 tane telefonu var cep telefonumda benim kayıtlı ulaşılabilir cümlesini kesinlikle kabul etmiyorum arkadaşlar da burada bizim meclis hatta sizin meclis üyesi arkadaşlarımız da burada zaman zaman onlardan da kulağımıza dolaylı olarak geliyor, ulaşılamayan bir belediye başkanı kesinlikle bunu kabul etmiyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- Evet başkanım bu konuda bende muzdaribim kendisini arayacağım bir geçmiş olsun diyeceğim bulamıyorum.

 

Tarkan DÜZMAN- Zaten ayda bir yarım saat görebiliyoruz kendisini meclis üyesi olarak söyleyebileceklerimizi yarım saat içinde, o da yeterlilik önergesi vermezseniz 5 dakika 1 dakika söyleyebiliyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kendisine ileteceğim.

 

Tarkan DÜZMAN- Aynen kendisine iletin bekliyoruz belediye başkanımızı meclislerde görmek istiyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi Mikail Bey oradan işaret ediyor…

 

Fahrettin ORANDI- Başkanım Mikail Beyden sonra bana söz verir misiniz?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veririm.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan 6 önerge verildi tarafımdan 1 tanesini gündeme aldınız. Diğer önergelerin tamamı bölgenin sosyal konularını kapsayan önergelerdi. 1 tanesini kısaca bahsedeyim önerge üzerinde olduğu için. Arkadaşlar bayraklı nüfusunun %30’u yaşlı bu nüfusun içinden emekli ve emeksiz bazı vatandaşlarımız var bir tek lira çay parası vermemek için o Sevgi Yolunda akşama kadar geziyor o banketlerin üzerinde paylaşıyorlar ve büyük sıkıntı yaşıyorlar. O çay parasını kahvehaneye vermemek için burada bir önergemizde yer talep ettik 8776 parseli bizim niyetimiz şu; başkanında bilgisi var orada 250 kuruşa bu insanlara çay sunabilmek düzgün bir gün geçirmelerini temin etmek. Bunu olabilir verilmeyebilir biz bunu yapmayabiliriz ama şunu yapalım madem başkan bir ekibe talimat versin oradaki esnafları çay ocaklarını örneğin; bazı dernekler var lokaller var o derneklere söylesin bu insanlara 250 kuruştan çayı versinler ay sonunda getirip faturayı Emekliler Derneğine faturayı kessinler gelsinler bizden alsınlar. O insanların zulmü bitsin biri buydu. Çok önemli bunu gündeme almadınız tabi bunlar devamlı olarak önümüzdeki ayda gelecek buraya. İkincisi de bayraklı halkının emeklisinin %74’ü tatille tanışmışlığı yok kurucularımız burada. Emekliler derneğini Selahattin Bey, Celal Bey iyi bir potansiyel 30 bine yakın nüfusu olan bir dernek. Arkadaşlar görev bir şekilde bize tevdi edildi. O derneğin bir iki konu ile ilgili bilgisini vereyim buradaki arkadaşlarımızda faydalanabilir. Foça Cezaevinin ürünleri dernekte satışa başladı…

 

Veli TOPAL- Başkanım yine derneğin reklamına başladı. Bende şimdi…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Derneğin tanıtım yeri değil burası.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır canım bir şey söyleyeceğim Avukatlık hizmeti görülüyor Cuma günleri ücretsiz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İyide derneğin tanıtım yeri değil burası.

 

Mikail BİLİCİ- Bir şey söyleyeceğim dernek diyor ki, bize bir yer gösterin orayı sosyal alan olarak yaşlı evi yapalım, gündeme almıyorsunuz ya…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi bakın ben konuşmak istemezdim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın son seçimlerde sempati uyandıran Millet Kıraathaneleri diye bir projesi var. Herhalde belli bir periyotda hayata geçecektir, orada zaten kek de çay da bedava olacak. O bakımdan bununla birleştiririz hep beraber yararlanırız. Yani bunu uzatmayı çok doğru bulmuyorum.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım hepinizi saygı ile selamlıyorum. Şimdi Tarkan Bey konuşma şekli biraz “Hasan KARABAĞ ı göremedim Hasan KARABAĞ a ulaşamıyorum”. En son dile getirdiniz onu da şimdi daha uygun bir lisan olabilirdi. Her neyse şimdi farklı Mikail Bey emeklilere bende bir emekliyim bu emeklilerin maaşını biz belirlemiyoruz, bu emeklilerin durumunu biz belirlemiyoruz. Keşke bu emeklilerimize Avrupa’daki emekliler gibi bir maaş verilse de bizim emeklilerimiz de sosyal imkânlardan faydalansa, tatile gitse, yurt dışına gidebilse ama bunları biz belirlemiyoruz lütfen, taşı kendinize atıyorsunuz. Çünkü iktidar sizsiniz.

 

Latif AYDEMİR-  Sayın başkan bu emeklilerin hepsi sizin zamanınızdaki hükümetlerin emeklisi.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi buradan ters geldiği için göremiyorum. Çok defa da söz hakkını yemiş oluyorum.

Veli TOPAL- Başkanım bir saniye bu imar barışı…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar barışı…

Veli TOPAL- İmar barışıyla ilgili bir saniye efendim.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL- İmar barışıyla ilgilide bizde belediyemiz olarak girişte imar barışı masası kurduk. Oradaki çalışan bürokratlarımız elinden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar. Her türlü imkanı sunmaya çalışıyorlar. Teşekkür ediyorum başkanım.

Latif AYDEMİR- Veli Bey maaşınızı almadığınız bir hükümet dönemi oldu mu? Bizim 16 yıllık dönemimizde?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey, Fahrettin Bey karşılıklı olmasın lütfen.

Latif AYDEMİR- Bizim hükümetimiz döneminde.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Polemik yaratacak konuşmalardan kaçınalım. Fahrettin Bey sonra Sema Hanım ondan sonra yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki en son size verip konuyu kapatacağım.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım Mikail Bey kardeşim Emekliler Derneği Başkanı. Mikail Bey kardeşim Emekliler Derneği Başkanı olduğu için kendimde emekli olan emekli işçisiyim. Kendisine şu soruyu soracağım. Değerli kardeşim…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kendisine sormayın bana sorun.

Fahrettin ORANDI-Size sorayım ona sormayayım

Mikail BİLİCİ- Bana soruyor bana.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım asgari ücretle 1600 lira net asgari ücretle emekli olan SSK pirimi ödeyen 7200 gün olarak emekli olduğunda 718 lira eline para geçmektedir. Taşeron yasası çıktığında, belediyede bizde 60’a yakın kardeşimiz emekli oldu. 2300 lira çalışıp da net maaş alan kardeşlerimize 1050 lira 1025 lira maaş bağlanıyor. Şimdi bu kardeşim Emekli Derneği Başkanı, bu emeklilerin kendilerine hükümet 1900, 2008 yılında SSK da yapılan bir değişiklikle Türkiye’de işçi emeklileri modern bir köle haline getirdi.

Latif AYDEMİR- Şimdi başkanım bunları mı tartışalım biz? O zaman düğün salonu fiyatlarını…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Ali KÖKOĞUZ- Başkan konu amacını saptı şimdi…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Olayı toparlayalım..

İsmail YAĞCI- Yanlış yönlendiriyor başkanım yanlış söylüyor.

Çağlar HASPOLAT- Bayramda 2 maaş alacağız, az kaldı. Kurbana az kaldı.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

İsmail YAĞCI- Sayın başkanım yanlış bilgilendiriyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yardımcı olun, yardımcı olun…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

İsmail YAĞCI- Başkanım cevap hakkı doğdu lütfen.

Latif AYDEMİR- Hayır, hayır Veli başkan toparlayacak bir dakika, Veli başkan toparlayacak.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toparlayalım.

Fahrettin ORANDI- O yetmiyormuş gibi birde geçen yıl garibim emekli kardeşlerimize, emekli olanlara TOKİ’den ev verilecek diye kandırdılar. Her gariban gitti orada kayıt oldu. Bir senede 28 lira alalım diye.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sizinde konuşmanız…

Fahrettin ORANDI- Yani emeklilerle ilgili Mikail Bey’in söyleyeceği bir sözü yoktur.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Sema TURAN- Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım.

Mikail BİLİCİ- Derneğe gel, etkinliklerini gör Fahrettin Bey.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Karşılıklı olmasın lütfen.

Sema TURAN- Tarkan Bey’e cevaben ben konuşmak istiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kime cevaben?

Sema TURAN- Tarkan Bey’e

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey’e cevaben yapmayın karşılıklı, bana hitaben söyleyin.

Sema TURAN- Yok, başkanımızın sağlığıyla ilgili endişe duyduğundan bahsetti.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O zaman söz hakkı doğuyor, bana hitaben söyleyin.

Sema TURAN- Peki başkanım size hitap ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Daha bir şey konuşmadı. Bana söylüyor.

Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bana söylüyor.         

Sema TURAN- Başkanımız sağlığı öncelikle gayet yerinde, dimdik ayakta. Endişe duyanlara buradan duyurulur. Öncelikle bunu söylemek istiyorum.

Çağlar HASPOLAT- Çok endişeliydik.

Sema TURAN- Duyuyorsunuz ki soruyorsunuz burada Çağlar Bey. O zaman gündeme getirmeyiniz. Daha sonra ulaşılabilir belediye başkanı anlamında aradığımız her zaman kendisine ulaşabiliyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Ya biz ulaşamıyoruz. Biz ulaşamıyoruz, kim ulaşıyor ya?

Sema TURAN- Bir bayan olarak konuşma yapıyorum.

Çağlar HASPOLAT- Ya bir geçmiş olsun diyeceğiz. Evine hırsız girmiş bir geçmiş olsun diyeceğiz bulamıyoruz adamı.

Sema TURAN- Sesinizi yükseltmeyin, sesinizi yükseltmeyin.

Çağlar HASPOLAT- 12 tane telefon değiştirmiş. Allah Allah sen ulaşıyorsun, biz ulaşamıyoruz.

Sema TURAN- Demek ki sende bir problem var. Aynaya bakacaksın.

Çağlar HASPOLAT- Sen ulaşıyorsun, ben ulaşamıyorum. Ben meclis üyesiyim ulaşamıyorum.

Sema TURAN- Sesinizi yükseltmeyin, üslubunuza dikkat edin. Mahalle kahvesi burası değil. Siz yapıyorsunuz onu daha iyi yapıyorsunuz. Burası değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey karşılıklı olmasın.

Çağlar HASPOLAT- Benim tarzım…

Sema TURAN- Daha sonra koruma kullanmadan her gün halkın içinde gezen bir belediye başkanı.

Çağlar HASPOLAT- Yalan koruma kullanmadan. 40 tane korumayla geziyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir bayana karşı yalan demek…,

Çağlar HASPOLAT- Ama başkanım yalanlara…

Sema TURAN- O sizin başkanınız.

Çağlar HASPOLAT- Göz göre göre şimdi buradan da tamam diyemeyiz başkanım ya..

Sema TURAN- O sizin başkanınız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yakıştıramadım.

Çağlar HASPOLAT- Bende yakıştıramadım.

Veli TOPAL- Başkanım bizim başkanımızın 1 tane koruması var. 1000 tane korumayla gezenlere bakmak lazım.

Çağlar HASPOLAT- Onlar devleti yönetiyorlar. Git KOCAOĞLU 1 tane koruması yok ya, ayıp ya. Git koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı, git odasına elini kolunu sallaya sallaya giriyorsun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ona devlet veriyor korumayı.

Çağlar HASPOLAT- 40 tane kapıdan geçerek böyle, geçmiyorsun demir kapılı kapılar, parmaklıklar, parmak izleri. Biliyoruz hepimiz biliyoruz.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey bir hanımefendi konuşsun müsaade edin.

Sema TURAN- Sizi saygıya davet ediyorum.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Tarkan DÜZMAN- Hangi belediye başkanının kapısı ferforje demir kapılı bana söyle ya….

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Sema TURAN- Ben bunları söylemek istiyorum. Her zaman ulaşılabilen halkının içinde

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey, Tarkan Bey

Sema TURAN- Sıradan vatandaşın bile ulaşabildiği bir belediye başkanıyken meclis üyelerinin ulaşamam demesi çok çirkin. Bu kadar başkanım benim söyleyeceklerim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum en son Abdullah Bey konuyu kapatalım.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yeni polemik yaratmayacak bir konuşma lütfen.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Abdullah Bey son söz sizin buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan herhalde makam koltuğunu kaybetmemek için odasından çıkmıyor galiba.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

 

Abdullah AKTAŞ- Arkadaşlar lütfen ben sizi sessizce dinledim. Lütfen rica ediyorum ya. Bir saniye lütfen.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Siz bana hitap edin bana.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Tarkan kardeşimin söylediklerini aynen bende söyleyecektim. Benden önce kendisi davrandı. Şimdi gerçekten başkanımızın bir rahatsızlığı mı var? Yoksa niye gelmiyor? Bu bir.. ikincisi arkadaş diyor ya, arkadaş diyor ya…

Fahrettin ORANDI- İrlandalıların ağzıyla konuşuyorsunuz, İrlanda… başkalarının ağzıyla konuşma.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey lütfen yardımcı olun.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey başka bir şey var mı?

Abdullah AKTAŞ- Var başkanım.

Latif AYDEMİR- Biz var ya hiç kimseden korkmuyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Latif Bey.

Latif AYDEMİR- Ama korkuyor diyor…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Oturun gerginliğe gerek yok.

Latif AYDEMİR- Neden korkuyoruz ya..

Abdullah AKTAŞ- Başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Abdullah Bey evet başka konu neydi?

Abdullah AKTAŞ- Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bir konuyla ilgili başkana ulaşmaya çalıştık. Bize verdiği cep telefonu ulaşılmıyor. CHP grubundan birkaç arkadaşımı aradım. Aynen verdikleri cevap şu buradalarsa çıksınlar erkek gibi konuşsunlar. Diyorlar ki “başkan bize telefonu kimseye vermeyin dedi veremeyiz.” Biz bir belediye meclis üyesi bu Bayraklı Belediyesinin meclis üyesi olarak…

Fahrettin ORANDI- Dedim ya İrlandalıların ağzıyla konuşma…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Arkadaşlar hoş görümü sonuna kadar zorladınız

Abdullah AKTAŞ- Başkanım

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Söz kesme durumunda olmayayım toparlayın.

Abdullah AKTAŞ- Tamam başkanım bu Bayraklı Belediyesinin meclis üyesi olarak arkadaş ulaşıyoruz diyor. Oda yalan söylüyor eminim buna. Biz başkanımıza neden ulaşamıyoruz? Başkanın cep telefonu bizde neden yok? Ya ben neden CHP grubunda üç beş kişide varda onlarda vermekten korkuyorlar?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Şikayetleriniz ve dileklerinizi ben başkana ileteceğim. Tamam konu kapanmıştır.

Abdullah AKTAŞ- Sayın başkanım biz bir maruzatımızı iletmek için meclis üyesine mi gitmemiz gerekiyor, başkana mı gitmemiz gerekiyor?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Teşekkür ediyorum.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toplantıya katılmayan Gamze Gül ÇAMUR’un mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Önümüzdeki toplantının gün ve saati?

Veli TOPAL-  Sayın başkanım 7 Ağustos Salı saat 18.00.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 7 Ağustos Salı saat 18.00 buluşmak üzere sağlıkla kalın.

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye