Meclis Çalışmaları

07/08/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 07.08.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT -Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mikail BİLİCİ -  Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ -Mustafa ÇEKİÇCİ - Abdullah AKTAŞ - Latif AYDEMİR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çoğunluğumuz vardır. Meclisi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

01.08.2018 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 1’inci maddeden devam ediyoruz.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6732) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D pafta, 32724 ada, 6 parsel, 101,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6733) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M.1A pafta, 37038 ada, 9 parsel, 350,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin de İmar, Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel, 206,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7521) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 18 nolu parseldeki 41/201 (41,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 22 adet aracın hurdaya ayrılması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3840) 24/05/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanıp imzalanacak olan en az 4 (dört) yıllık protokolde yer almak üzere "Periyodik Kontrol Taban ve Tavan Ücretleri (2018)" fiyat aralığına göre: Periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi, İlgili İdare Payı (İİP)’nın % 10 olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6427) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 4 nolu parseldeki 9/164 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6060) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID Pafta, 33033 ada, 14 nolu parseldeki 3658/26371 (36,58 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6430) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA pafta, 36973 ada, 1 parsel 79,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6061) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IIA pafta, 25949 ada, 12 parsel 157,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6428) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33094 ada, 1 parsel 137,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6429) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36219 ada, 12 parsel 199,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6522) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33095 ada, 7 parsel 215,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ali Bey buyurun.

 

 

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan bildiğiniz üzere İmar Barışı Yasası çıktı. Vatandaşlarımız bundan faydalanmak için müracaatlara başladılar. Fakat 31 Ekim’de son bulacak, tahminim 3 ay kaldı. Şimdi belediyemiz duyumlarımıza göre birkaç gün önce gerçi açılmış ama sitesi metrekare rayiç bedellerini bildiren site kapalı diye şikayetler geldi vatandaşlardan. Şimdi açılmış gerçi ama buna dikkat edilmesini rica ediyoruz. Ayrıca imar barışına esas belediyemizin yaptığı ve yapacağı edimler örneğin numarataj verilmesi, bilgi verilmesi gibi bunların çok ivedilikle yapılması gerekli ki 3 ay sonra çok sıkışıklık olacak ve belediyemize daha çok vatandaşın buraya hücum etmesini sağlayacak o bakımdan çok sağlıklı bir şekilde işlerin yürütülerek 40 yılda 1 gelen bu imar affından vatandaşlarımızın faydalanması iyi olur düşüncesindeyiz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İlgili başkan yardımcıları burada kendileri de duydular. Teşekkür ederim uyarınız için. Buyurun başka? Olmadığına göre.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan şimdi sizde yoruldunuz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yok hiç yorulmadım.

 

Mikail BİLİCİ- 3 - 4 toplantıdan beri başkanlık yapıyorsunuz. Yorgunluk vardır. Görevi sizden sonraki için bazen gelmeyin. Sizden sonra kim varsa o gelsin.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onu uygun bir zamanda halledeceğiz merak etmeyin.

 

Mikail BİLİCİ- Çok hoş olur.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, ama kendisi burada yok. Yani bugün bırakmayı düşünüyordum ama Latif Bey yok.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet arkadaşlar mazereti olan arkadaşlarımız Ali ALAN - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Mustafa ÇEKİÇCİ - Abdullah AKTAŞ - Latif AYDEMİR’in mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir sonraki toplantımız.

 

Veli TOPAL-  3 Eylül Pazartesi günü saat 18.00.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 3 Eylül Pazartesi saat 18.00’de buluşmak üzere oturumu kapatıyorum. Sağlıkla kalın.

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye