Meclis Çalışmaları

03/09/2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 03.09.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Hatice TATLI -  Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT- Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ -  Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Faysal YILDIZ - Gamze Gül ÇAMUR.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi ben o tarafa bakıyorum Hayrettin Bey’in sesi geliyor ama kendisi yok. Evet, toplantıyı açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.08.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Var mı? Okuyalım.

BAŞKANLIK MAKAMINA

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan ve Belediye Meclisimizin 07.12.2017 tarih 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Tabip kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Diş Tabibi kadrosunun ihdas edilmesi gerekmektedir. 

Değişikliğe esas form ekte sunulmuş olup, konunun belediye meclisine havale edilmesi hususunu Olur’larınıza arz ederim.   

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teklifin gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Pardon, gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Gündeme devam edelim.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Belediye Meclisimizin 07.12.2017 tarih 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Tabip kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Diş Tabibi kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu ek gündem maddesinin oylanmasını…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ek gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-456) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan Bin Yüz Bir (1101) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılmasının kabulüne ve belirlenen miktarlara ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6732) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D Pafta, 32724 ada, 6 parsel 101,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6733) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M.1A Pafta, 37038 ada, 9 parsel 350,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N 3D Pafta, 32660 ada, 3 parsel 206,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7521) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33284 ada, 18 nolu parseldeki 41/201 (41,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2721) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/2 sokak civarında, Gümüşpala Mahallesi, 25M-1C pafta, 7000 sokak civarında ve Gümüşpala Mahallesi, 25M-2D pafta, 7021 sokak civarında olmak üzere üç adet 4x6 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sonuçlanmayan önerge var bir tane.

1- (BİLA) İlçemizde yaşayan engelli ve down sendromlu vatandaşlarımıza belediyemiz önünde hizmet edeceği kafeterya teşkil edilmesi ve gelirlerin bu vatandaşlara bırakılması hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu sonuçlanmayan önergeyi…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika. Mikail Bey o konuda söz istiyor, buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bu önerge Ankara Çankaya Belediyesinde var uygulaması. Belediyeye gelen vatandaşlarımız var, yani bu engelli vatandaşlarımızın ve down sendromlu çocuklarımızın seyyar veya sabit bir nokta gösterilip, onlar orada buraya hizmet almaya gelen vatandaşlarımıza çay, kahve ikramı soğuk meşrubat ikramı yapmaları orada kaç kişi çalışacaksa maaşlarının bu bölümden çıkacağına inanıyorum ben onun örneğini gördük, Çankaya Belediyesiyle de diyalog kurabilirsiniz. Teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, o konuda bende bir şey söyleyeyim. Müdürlüklere yazıldı esas görüşü önemlim olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görüşünü okudum. Osmangazi hizmet binasında bahsettiğiniz hizmet veriliyor onu da bilgi olarak size sunuyorum. Önergeyi yeniden komisyonlara…

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım sizinde belirttiğiniz gibi Türkiye’nin en büyük engelliler merkezine sahip bir belediyemiz var. Engellilerimize orada her türlü hizmet verilmekte bu gündem maddesinin ilgili komisyonlar Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet bu önergenin tekrar Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey sırasıyla Emre Bey sonra Latif Bey.

 

Aynur ÇETİN- Bana söz vermeyecek misiniz başkanım?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Pardon önce size söz veriyorum.

 

Aynur ÇETİN- Teşekkür ediyorum sayın başkan.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Rica ederim.

 

Aynur ÇETİN- Sayın başkan değerli meclis, herkese iyi akşamlar diliyorum. Söz alma sebebim önceki günlerde haftalarda idrak ettiğimiz önemli günlerle ilgili. Daha birkaç gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922 de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız münasebetiyle büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz, değerli meclis ve halkımızın bayramını kutluyoruz. Yine geçen hafta içerisinde Kurban Bayramını idrak ettik hep birlikte paylaşmanın ve birbirimize sevgiyle yakınlaşmanın adı olan Kurban Bayramını hep birlikte kutladık. Bu vesile ile değerli meclis ve tüm halkımızın geçmiş bayramını bir kez daha kutluyor, tüm İslam âlemine dünyaya barış, huzur getirmesini temenni ediyoruz. Teşekkür ederim, saygılarımla.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum Emre Bey.

 

Emre MARAZ- Merhabalar başkanım. Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle burada hazır bulunan bütün arkadaşlarımızın, katılımcıların Bayraklı’lı hemşerilerimizin Kurban Bayramını bizlerde kutluyoruz. 30 Ağustosu yaşadık, 30Ağustos 1922’yi anmadan geçemeyeceğiz. 30Ağustos 1922’ye gelirken buna gelmeden öncesine biraz bakmak gerekir I. İnönü, II. İnönü, Sakarya Meydan Muharebeleri ile beraber halkın umudu, kaybolan umudu… Çünkü Yunan askerleri İngiliz destekli Yunan askerleri aynı şekilde yerli işbirlikçiler ile beraber hareket edip Anadolu’nun ortalarına kadar ilerlemişlerdi. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla beraber halkta bir umut belirdi. O umudun sonunda 26 Ağustos 1922 günü sabaha karşı bir yürüyüş başlatıldı. Ve 4 gün süren bir muharebelerden sonra 30 Ağustos 1922’de de bu taçlandırılmış vaziyete geldi. Başkomutanlık Meydan Muharebesinde ilk defa Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutan olarak yönettiği bir savaş olduğu için bu aynı zamanda Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak anılmaktadır. Akabinde Yunan Askerleri İzmir’e kadar takip edildi ve 9 Eylül’de de İzmir’de denize dökülmesiyle yunan askerlerinin yurdun düşman işgalinden kurtuluşu sağlanmıştır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İsmet İNÖNÜ bütün değerli komutanlarımız ismi olan ismini hatırlayamadığımız bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara çok şey borçluyuz, Allah rahmet eylesin. Bütün parti gurubum adına da bu sözleri dile getirdim teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim, Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım, sayın meclis Bayraklı İlçe Emniyet Müdürümüz yeni görevinde Zabıta Müdürümüz olmuş Bayraklı Belediyesinde. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Burada mı kendisi? Lütfen bir arkadaşlar tanısınlar.

 

Volkan KAYA (Zabıta Müdürü)-  İsmin Volkan KAYA. Yaklaşık 25’in üzerinde seneyle Polislik yaptım. Daha önce Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulundum. Bu sene içerisinde emekli oldum. Zabıta Müdürü olarak Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosuna müracaat ettim ve kabul edildim. Teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayırlı olsun, teşekkür ederiz. Çağlar Bey devam edelim.

 

Çağlar HASPOLAT- Hayırlı olsun. Başkanım şimdi bu Bayraklı Belediyesinin Katı Atık Toplama işini doğrudan teminle bir firma yapıyor. Bu firma hangi firma? İhalesiz doğrudan teminle verildi. Ne kadar süreyle, kaç paraya verildi? Bir bunu sormak istiyorum. Katı Atıkları çöpleri… Bayraklı Belediyesinin…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır bölge Bayraklı sınırları olabilirde yetki Büyükşehir’in diyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Değil değil. Burada toplanan çöpleri söylüyorum başkanım. Geri Dönüşüm…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hangisinde anlaşalım. Geri Dönüşüm…

 

Çağlar HASPOLAT- Geri Dönüşüm.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam şimdi anlaşıldı.

 

Çağlar HASPOLAT- Geri Dönüşüm işi hangi firma yapıyor? Doğrudan teminle yapıldı ve ne kadar süreyle verildi? Birde şimdi bir belediye çalışanlarımızdan isimde vereceğim başkanım, bu Kültür Müdürlüğünde…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kendini savunma hakkı olmayan insanlara meclisimizde isim vermesek daha şık olur diye düşünüyorum, Çağlar Bey yinede takdir sizin.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi gidip de maaşını alıp 16 aya hiç işe gelmeyen birinden bahsediyoruz. İsim vermeyeyim mi?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani ne kadar şık olur? Çünkü kişinin burada kendini savunma hakkı yok.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan burası kıraathane ortamı değil, burası belediye meclisi istediğiniz şekilde isimde verilir, şahıslar suçlanabilir, şahıslar onore edilebilir. O bakımdan her şeyin aşikâr olması lazım diye düşünüyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Peki takdiri konuşana ait olmak üzere buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi sayın başkanım Kültür Müdürlüğünde çalışan biri o zaman ismini vermeyeyim 16 aydır işe gelmiyor, maaşını da alıyor. Ve bunu da dışarıdan bize söylendi. Doğruluk derecesi nedir bilmiyoruz ama eğer böyle bir ayrıcalık tanınıyorsa tanınmamasını ve bunun üzerinde durulmasını istiyorum özellikle. Teşekkür ederim başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani bu konuda bende bir şey söylemek isterim ama zatıâlinizde tanıyorsunuz. Bende isim vermeyeyim. Muhbirlik yapan bir arkadaşımız var. Adeta profesyonel muhbir olmuş bir başka görevi de var. Onu sizde tanıyorsunuz oda benzer durumda bunlar hakkında idare gerekeni yapıyor diye biliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Latif Bey buyurun.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım değerli meclis, saygı değer katılımcılar bende hepinizi saygı ile selamlıyorum. Çok yakın zamanda bu Kanun Hükmünde Kararnamelerden dolayı İzmir’de 10 tane kaymakamımızın yerleri değişti. Ben Adem ARSLAN Beyefendiye ilçemizde bu süre içerisindeki yapmış olduğu tüm hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yeri İstanbul Çekmeköy, başarılarının devamını diliyoruz. Antalya Vali yardımcımız Canan HANÇER BAŞTÜRK Hanımefendi görevine başlayacaktır, ona da buradan başarılar diliyorum. Bu arada İlçe Emniyet Müdürümüz Volkan KAYA Beyefendi de, yeni görevi de hayırlı uğurlu olsun diyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim, Adem Bey benimde tanışmaktan onur duyduğum değerli bir bürokrat, idareci bir Bosna-Hersek seyahatinde de beraber olmuştuk çok yararlandığım bir insan. Bende yeni görevinde başarılar diliyorum ve ilçemize yaptığı katkılar içinde ayrıca hepinizin adına teşekkür ediyorum. Evet, Ali Bey buyurun.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Sayın başkan, değerli meclis üyeleri bildiğiniz üzere belediyelerin görevleri 5393 sayılı kanunla çerçevelenmiştir. Bu kanun çerçevesinde yapısal hizmetler, sosyal aktiviteler ve doğumdan ölüme kadar vatandaşın yanı başında olan belediyelerin asli görevidir buraya hizmet yapmak. Oysaki bugün 3 Eylül 2018 meclis birleşimi şuan da görüyoruz ki herhangi bir gündem maddesi yok. 340 bin nüfuslu Bayraklı Belediyesin’de. Hiçbir hizmete esas bir madde yoktur, hiçbir çalışma neden yoktur bu yüz kızartıcı bir durumdur…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yüz kızartıcı… Yani şimdi Ali Bey. Bak biz seninle çok iyi anlaşmaya başlamıştık ama bu ifade çok sivri bir ifade.

 

Ali KÖKOĞUZ- Yine anlaşalım sayın başkan hizmet bağlamında sözümü geri alıyorum, utanç verici bir durumdur bu. Bu nedenle, bu nedenle lütfen zaten seçimler yaklaşıyor ak kara ortaya çıkacaktır. Seçim vaatleri ortadadır. Vatandaşın beklentileri ortadadır. Bu nedenle daha çok gündem maddesi eklemek vatandaşa hizmet edilmesini sevgi ve saygıyla rica ediyoruz sizden.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Peki, teşekkür ediyorum. İnşallah bu kışı vatandaş olarak Bayraklı’da dâhil sağ salim atlatalım. Benimde Allahtan en büyük isteğim, dileğim budur. Buyurun Veli Bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım, sayın meclis hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bizde Zabıta Müdürümüz Sayın Volkan Bey’e aramıza hoş geldiniz diyorum. Görevinde başarılar diliyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. Çünkü Bayraklı’yı en iyi tanıyan bir kişi, kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Sayın başkanım şimdi 31 Ağustos günü bu öğrenci yerleştirme yüksek öğretim sonuçları açıklandı. 122 tane öğrencimizin 106 tanesi istediği bölümlere girme şansını yakaladı. Bu öğrencilerimizin kazandığı bölümler içerisinde Tıp Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, tam burslu özel üniversiteler gibi bölümler var. İşite biraz önce sayın Ali Bey dedi ki, belediyelerin görevi halkın yanında olması dedi, çok doğru söyledi. Şimdi iktidarın Milli Eğitimden 2 Milyar lira tasarruftan kesinti yaptığı bir dönemde, belediyelerin de % 30 gelirlerini kestiği bir dönemde, Bayraklı Belediyemiz bu fakir fukara çocuklarına her türlü konuda eğitimde fedakârlık yaparak bunlara yardım ediyor ve bugün bu fakir çocukları bu noktalara geldi. Daha nasıl olur? Nasıl vatandaşın yanında olunur? Onu bilemiyorum.

 

Ali KÖKOĞUZ- Şöyle olur bankamatik memurlarını bir kaldırırsanız…

 

Veli TOPAL- Ali Bey ben sizin sözünüzü kesmedim Ali Bey müsaade ederseniz…

 

Ali KÖKOĞUZ- Çalışmadan para kazananları kaldırırsanız daha…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey siz grup başkan vekilisiniz biraz daha tahammüllü olun.

 

Veli TOPAL- Gündemle ilgili Ali Bey’in bir eleştirisi var. Kendiside Büyükşehir’de meclis üyesi. Geçen ayın Çarşamba oturumunu hatırlarlar orada da bir bilgilendirme ve komisyon raporları vardı. Bunlar olabilir, bu gündem maddesi belediyenin çalışmadığı anlamını taşımaz. Onun için ben bu sözün bana göre yersiz olduğu düşüncesindeyim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Zaten kendiside tavsiye etti.

 

Veli TOPAL- Evet evet aynen öyle. Eğer isterlerse bu arkadaşlarımızın kazandığı okullarla ilgili kendilerine de birer tane örnek verebilirim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İyi olur.

 

Ali KÖKOĞUZ- Daha da fazlalaştırılmasını isteriz 122 kişi çok az koskoca Bayraklı da. 422 kişi için…

 

Veli TOPAL- Sayın başkan bu üniversite bunun yanında Ortaöğretimle ilgili olanlar var onları saymadım. Bu çok büyük bir başarıdır hemen hemen %100 lük bir başarı bunu kutlamak lazım. Ben burada başta Belediye Başkanımız olmak üzere bu kurumda çalışan tüm eğitimci arkadaşlarımıza ve çocuklarımıza her türlü fedakârlığı yapan onlara hizmet eden arkadaşlarımıza grubum adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim, Ramazan Bey son söz sizin.

 

Ramazan BULUT- Sayın başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Belediyemizde yeni göreve başlayan Zabıta Müdürü olarak göreve başlayan Sayın Volkan KAYA’ya görevinde başarılar diliyorum. Sayın başkanım ben farklı bir konuya değinmek istiyorum. Adli yılın açılmasıyla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ülke olarak adalet aradığımız bir günlerde üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülke dilerim. Tek bir vatandaşımızın dahi adaletsizlik hissine kapılmadığı, evrensel hukuk ve ilkelerinin geçerli olduğu adil yargılama ve savunma hakkı kutsallığın gerçekten anlam kazandığı bir adli yıl olmasını ve yeni adli yılın ülkemize ve tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. İçerimizdeki meclis üyesi arkadaşlarımız var hukukçu onlara da bu yeni yılın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi bak eğer adaleti önce belediyede kuracaksınız. Önce adaleti belediyede kuracaksınız ondan sonra…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bak o adalet işleri için Ankara’dan yeniden Avrupa Birliği çıtasını ele aldık, orada bir komisyon kuruldu. Abdullah Bey buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ-  Hayırlı akşamlar. Çağlar arkadaşımızın da dediği gibi…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Balık biliyorsunuz en baştan başlıyor.

 

Abdullah AKTAŞ-  Şimdi biz bu belediye meclisinde folklor ekibiyle hiçbir alakası olmadığı halde yurtdışına belediyemiz adına folklora gönderdiğimiz insanlar gördük, yani hiç alakası olmadığı halde. Adaleti önce bu belediyede kurmak lazım ki ondan sonra başka yerde aramak lazım, bu bir. İkincisi Veli Bey diyor ki dershanede ki başarıdan bahsetti, teşekkür ediyoruz belediyemize böyle hizmetten dolayı ama bu gökten zembille inmiş bir şey değil. Birçok belediye de var bunu uyguluyor. Ayrıca uygulanması gereken bir şey bu belediyede yapması gereken bir şey.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir ara kapatıyorduk.  Ne kötü biliyor musunuz?

 

Abdullah AKTAŞ-  Evet, yapılması gerekiyor belediyemiz de duyarlı olduğu için teşekkür ediyoruz. Yani bu normal hizmetlerin içinde olan bir şey yani farklı bir şey değil. Üçüncüsü başkanım herhalde dördüncü aya girdik başkanımızın yüzünü görmüyoruz. En son meclis toplantısında…

 

Çağlar HASPOLAT- Özledik kendisini başkanım. Hayırdır başında bir iş mi var? Başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başkanımızla istediğiniz zaman görüşme şansı olan insanlarsınız.

 

Abdullah AKTAŞ-  Biz görüşemiyoruz başkanım.

 

Çağlar HASPOLAT- Telefon numarası yok bizde.

 

İsmail YAĞCI-  Sayın başkanım telefon numarası dahi yok nasıl görüşeceğiz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Meclis görevi bende onun yerine bakıyorum.

 

İsmail YAĞCI- Akşama kadar makam odasında oturuyor, ama meclise inmiyor artı telefon numarasına ulaşamıyoruz. Telefon numarasını takip edemiyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İsmail Bey siz istedikten sonra… arkadaşlar karşılıklı olmasın…

 

İsmail YAĞCI- Biz meclis üyesi değimliyiz bize sorulacak tabi…

 

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toplantıya katılmayan Faysal YILDIZ ve Gamze Gül ÇAMUR’un mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Son toplantı tarihi… toplantı tarihi…

Veli TOPAL- Sayın başkanım özlemek çok güzel belediyenin santrali var oradan arkadaşlarımız arar bağlatırlar başkanımla görüşürler.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toplantı tarihi…

Veli TOPAL- 6 Eylül Perşembe günü saat 18.00.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 6 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de buluşmak üzere sağlıkla kalın.

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye