Meclis Çalışmaları

01/10/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 01.10.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ALAN- Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA-Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI- Fatma ATALAY- Fatma Duygu KUMAŞ- Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Gamze Gül ÇAMUR- Hatice TATLI-  Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Mustafa ÇEKİÇCİ- Mustafa KARAMAN- - Nail KURTULUŞ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Şeref BALBAY- Veli TOPAL- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Adem SEÇİLMİŞ- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Mustafa YILMAZ-  Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Kemal BÜYÜKKESİM.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, çoğunluğumuz vardır meclisi açıyoruz.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.09.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun. Gündeme…

Çağlar HASPOLAT- Meclis tutanaklarına evet başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Nerede? Oylattık gerçi ama…

Çağlar HASPOLAT- Şimdi sayın başkanım bir önceki meclis sonunda Fahrettin ORANDI ağabeyimiz bayraklının büyüğü, CHP de yıllardır siyaset yapan ağabeyimiz, “ben kahvehanede oturuyordum Çağlar HASPOLAT kardeşim ile ilgili gözaltına alınmış olduğunu söylediler” diye bir laf attı ortaya. Şimdi ben eğer gözaltındaysam burada olmam, bu mecliste olmazdım bu birincisi. İkincisi eğer kahvehanede konuşulanlarla bu bayraklı meclisini yöneteceksek kahvehanede konuşulanları ben burada anlatırım. Hem kendisi hakkında konuşulanları hem Bayraklı Belediyesi Hasan KARABAĞ hakkında bayraklı kahvehanelerinde konuşulanları…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey size yönelik bir şeyi düzelteyim derken bir başka suçlamaya da neden olmayalım. Arkadaşımız kastını aşan bir ifadede bulunmuş olabilir. Sözünü geri alırsa sorun çözülecektir.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi… Kastını aşmıştır. Ben Fahrettin ORANDI için kahvehanede konuşulanları anlatacak değilim. O seviyeye düşmem.

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey kastımı aşan bir ifade kullandım derse sorun çözülmüş olacaktır. Fahrettin Bey.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım bunda ne var yani?  

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kastımı aşan bir cümle ifadesini kullan tutanaklara öyle geçsin.

Fahrettin ORANDI- Kastımı aşan bir cümle değil başkanım. Bakın böyle bir şey konusu o bana burada böyle bir şey dese “ya geçmiş olsun Fahrettin” bunda ne var ya?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey bu kişilik haklarına…

Fahrettin ORANDI- Ya bu iyi dilek ne var bunda?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey birbirimizin kişilik haklarına…

Çağlar HASPOLAT- Şimdi kahvehanede konuşulanların yeri burası değil.

Fahrettin ORANDI- Başka yere çekmenin anlamı yok.

Çağlar HASPOLAT- Kahvehanede konuşulanları burada konuşacaksan arkasında duracaksın Fahrettin Ağabey.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben rica ediyorum o cümleniz o bölümü kastını aşan…

Çağlar HASPOLAT- Eğer kahvehanede konuşulanları ben burada anlatırsam yer yerinden oynar biliyorsun değil mi?

Fahrettin ORANDI- Söyledim size.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- “Kastımı aşan bir cümle olarak düzeltiyorum” de sorun çözülsün.

Fahrettin ORANDI- Tamam başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam, dedi. Düzeltilmiş şekli ile oylarınıza sunuyorum…

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkanım bir saniye düzeltilmiş şekli tutanaklardan geçen haftaki tutanaklardan…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tutanaklardan çıkartılacak o ifade evet Ali Bey tamam. Meclis tutanağını bu haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan birimlerden gelen önergelere geçmeden müsaade buyurursanız bir söz almak istiyorum. Bizim için önemli bir konu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ne ile ilgili acaba Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Bir söz verirseniz…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama şimdi gündemi takip edelim, dilek temennilerde o söz…

Aynur ÇETİN- Yok dilek ve temennilerde söylenilecek bir şey değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama ne ile ilgili bilmeliyim.

Aynur ÇETİN- Sayın başkanım madem söz verdiniz söylüyorum. Sizin I. Başkan vekili olarak epey zamandır meclise başkanlık etmenize saygımız sonsuz, başımızın üstünde yeriniz var. Ancak söyleyeceğim kelam bununla ilgili. Sayın belediye başkanımız Hasan KARABAĞ’ın gelmeyişiyle ilgili. Üzerimizde vatandaşın ki biz vatandaşın sesi derdine tercüman olmak için bir yerde de buradayız. Müthiş bir baskı var müsaade buyurursanız bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim öyle bir zorunluluk yok. Belediye başkanlarının meclisi yöneteceği sürekli yöneteceği diye bir zorunluluk yok. Zaten bunun için ihdas edilmiştir meclis başkan vekillikleri, biz de o görevi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Biz olmadığımız zamanda inşallah Latif Bey yönetecektir. Bu konu polemik konusu yapılacak konu değildir.

Latif AYDEMİR- Dört gözle bekliyoruz başkanım.

Aynur ÇETİN- Sayın başkanım sizin zaten layıkıyla yerine getirmenizle ilgili hiçbir problemimiz yok buna sitemimiz de yok, teşekkür ediyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşım mecliste alkış olmaz.

Aynur ÇETİN- Teşekkür ediyoruz ancak iki çift lafımız var bizim için önemli.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Söylediniz Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Hayır efendim yasa maddesi açık. Sayın başkan, Sayın KARABAĞ burada değil mi bugün? Bugün burada. Burada olduğunu hepimiz iyi biliyoruz grup toplantılarına geliyor, açılışlara geliyor, törenlere geliyor…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Burada olduğu için ben yönetiyorum zaten. Burada olup meclise katılmadığı için ben yönetiyorum.

Aynur ÇETİN- O zaman müsaade buyurun da bir şeyleri söyleyelim. Söz hakkımı kullandım her zaman kullanmıyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim bu konuda söylenecek yasaya aykırı, iç tüzüğe aykırı bir şey yok ki. Dilek temennilerde bu konuyu dile getirin.

 Aynur ÇETİN- Peki başkan dilek ve temenniler kısmında söyleyeceğim peki.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Okuyun lütfen.

SAYIN MECLİS HEYETİNE

İzmir İli, Bayraklı İlçesi Bayraklı Mahallesi 1971 ada 3 no.lu parsel ile 1973 ada 7 no.lu parsel, 1/1000 ölçekli Bayraklı Höyüğü (Smyrna) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırı içerisinde kalmakta iken, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 2014/1294 K. no.lu ve İzmir 5. İdare Mahkemesinin  2015/472 K. no.lu kararları ile  İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararları doğrultusunda hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih 05.38 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2018 tarih 7286 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile  3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiştir.

 Onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda  1973 ada 7 no.lu parselin Bitişik Nizam 4 Kat (B-4), 1971 ada 3 no.lu parselin Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) yapılaşma koşullu konut alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı  olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik önerisinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca Meclisimizce karar alınmak üzere gündeme alınması hususunu OLUR'larınıza arz ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, Veli Bey.

Veli TOPAL- Sayın başkanım sayın meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gündemdeki maddelerin gündem maddelerinin komisyon raporlarının gündemde yazıldığı gibi okunmasını, ek gündem maddesinin de gündeme alınmasını talep ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Önce ek gündem maddesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ek gündem maddesi ilave edilmiş şekliyle gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6276) Bayraklı Belediyesi 2019 yılı Performans Programı hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bunun Plan Bütçe ve Sosyal İşler komisyonlarına sevkini öneriyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Sosyal İşler komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6275) Bayraklı Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesi hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe komisyonuna sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Cuma günü görüşeceğiz bu her ikisini ve ilgili komisyonlar Cuma gününe yetişecek şekilde hazırlığını yapsınlar. Evet, devam edelim gündeme.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4782) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 9 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin oylanmasını talep ediyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4817) Belediye Meclisimizin 04.11.2013 tarih 10/140 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 7 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin de oylanmasını talep ediyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4640) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe komisyonuna sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11031) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-IB pafta, 25951 ada, 1 parsel 185,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11033) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-3D pafta, 36167 ada, 2 parsel 189,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin de İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11036) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33181 ada, 10 parsel 158,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11035) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIB Pafta, 37866 ada, 28 nolu parseldeki 27387/1197499 (8,83 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11034) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,  Alurca Mevkii, 26M-IIID Pafta, 36288 ada, 11 parsel, 349,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11037) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26MIVC Pafta, 36122 ada, 8 parsel, 140,00 m2  taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) Onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda 1973 ada 7 no’lu parselin Bitişik Nizam 4 Kat 1971 ada 3 no.lu parselin Bitişik Nizam 5 Kat yapılaşma koşullu konut alanı ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesini İmar, Kültür, Hukuk, Çevre ve Sağlık ve Sosyal Konutlar komisyonlarına sevkini öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu önergenin Veli Bey’in saydığı komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (BİLA) İlçemizde yaşayan engelli ve down sendromlu vatandaşlarımıza belediyemiz önünde hizmet edeceği kafeterya teşkil edilmesi hakkındaki önergenin kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu (oy birliği) raporu, Plan Bütçe, Sosyal İşler Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Mikail Bey önerge sahibisiniz.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım evet oradaki önergenin oy birliği, oy çokluğu tanımında bizim talep ettiğimiz yerde değil. Mevcut eski çıkmış olduğumuz özürlülere ait olduğumuz binada. Orada kuş uçmaz kervan geçmez. Burası vatandaşın yoğun olduğu yerde buraya açarsak bu girişte bir noktada verirsek bu Down sendromlu engelli vatandaşlarımıza üç beş kişi maaş alır. Yani benim önergeyi getirişimin altında yatan sebep bu. Nasıl yaptınız nasıl etiniz eski binaya götürdünüz. Eski binada insan yok ki orada para kazansızlar. Yanlış anlaşılma var.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya hiçbir yanlış anlaşılma yok.

 

Mikail BİLİCİ- Ne var sayın başkan?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi bakın belirttiğiniz o hizmet belediyemiz tarafından Osmangazi hizmet binamızda zaten veriliyor. Sizin önergenizi reddetme durumuna arkadaşlar düşmemek için onu destekler maiyette orada o hizmetin verileceğini orada bunu talep edenlerin de orada o hizmeti almasını…

 

Mikail BİLİCİ- Yine yanlış sayın başkan…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim sizin söylediğiniz başka bir şey o da…

 

Mikail BİLİCİ- Ben iktisadi işletmeden bahsediyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Restorasyon halindeki bir binada ticari amaç taşıyabilecek niyetlerle, istismara açık niyetlerle o hizmeti belediyemiz zaten veriyor. Onun içinde gereksiz şeylere düşmeyelim. O hizmet zaten veriliyor ama o hizmeti almak isteyen sizin yönlendireceğiniz insanlar varsa ilgili birime başvurup o hizmeti alırlar.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bir daha anlatayım. Bu engelli vatandaşlar normal vatandaşa hizmet edecekler onlardan alacakları ücretlerle maaşlarını tahsil edecekler. Normal vatandaşa hizmet edecekler engelli vatandaşlar. Burayı bir türlü anlatamadım, insan sürkilasyonunun olduğu yerde olur bu iş.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim konu anlaşıldı. Bu önergeyi Hukuk komisyonunun yazdığı gerekçelerle ve benim az evvel açıkladığım gerekçelere dayalı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ali Bey oy birliği mi, oy çokluğu mu?

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan oy çokluğuyla. Gerekçesini de hemen ben de söyleyeyim. Şimdi otizmli hastalarımız ve otizmli çocuklarımızın ellerinden tutmamız lazım. Sosyal yaşantıda toplum içerisine karıştırmamız lazım. Mikail Bey’in önerisi satış yaparak…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Belediyenin hemen yanı başındaki binada o hizmeti veriyoruz. Belediyemiz bu hizmeti zaten fevkalade biçimde yürütüyor. O hizmetin orada bir eksikliği, kusuru yok ki…

Ali KÖKOĞUZ-  Sayın başkan biz bu otizmli çocuklarımızın toplum içerisine karıştırmamız ve barıştırmamız gerekirken insanın uğramadığı herhangi bir binada mekân açılması…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ne münasebet insanın uğramadığı… Orası ciddi bir müdürlük orada da fevkalade…

 

Ali KÖKOĞUZ-  Vatandaş gelmiyor oraya sayın başkan.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Oraya gidenler vatandaş değil mi?

 

Ali KÖKOĞUZ-  Az, yetmez.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim yetmezse sayısını siz çoğaltın, yönlendirin.

 

Ali KÖKOĞUZ-  Sayısı çok olan yer varken ne gerek var…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu konu oylandı bitti…

 

Mikail BİLİCİ- Örnek belediyeler var bu konu ile ilgili çalışma yapan onlardan bilgi alın.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8829) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D pafta, 26168 ada, 13 nolu parseldeki 20/133  (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi kabul edilmesini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8827) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36942 ada, 5 nolu parseldeki 1/146 (1,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını talep ediyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8830) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3034 ada, 9 nolu parseldeki 9/74 (18,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8831) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3045 ada, 4 nolu parseldeki 14/131 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9512) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37023 ada, 16 nolu parseldeki 3/32 (12,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9511) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36218 ada, 7 parsel 298,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aynur Hanım, Çağlar Bey, Latif Bey, Tarkan Bey, Mikail Bey, Abdullah Bey… Benim aklımda belleğim çok güçlüdür. Veli Bey evet grup başkan vekilimiz. Evet, buyurun Aynur Hanım.

 

Aynur ÇETİN- Sayın başkan değerli meclis herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz önce de bahsettiğim üzere zatınızın meclise başkanlık etmesiyle ilgili bir problemimiz yok, gayet layıkıyla da yerine getiriyorsunuz. Ne zamandan beri? 2 Temmuz tarihli meclis toplantısı dâhil bugün 7. oturum oldu sizin başkanlığınızda toplanıyoruz. Kendi adıma konuşuyorum sayın başkan, grubum adına değil. Sayın Hasan KARABAĞ belediye başkanımız bugün de makamında bulunmasına rağmen bu mecliste huzurda değil. Kendisi radyo televizyon programlarına gidiyor. Açılışa, düğüne, nişana, merasime gidiyor hatta meclis öncesi CHP grup toplantılarına da katılıyor ama meclise başkanlık etmekten imtina ediyor. 320 bin nüfusun temsil edildiği bu meclis bu kadar değersiz değil. 2014 seçim sonuçlarına göre %38 seçmenin bizzat Ak Partiye ve kalan adaylara oy veren seçmenin birlikte topladığınızda %56 lık bir nüfusun mecliste sesine, derdine tercüman olmak üzere burada muhalefet grubu olarak mevcuduz.  Biz bu kadar değersiz değiliz meclis toplantılarını yaptığımız bu binanın 8. katında Sayın KARABAĞ makamında oturuyor ve meclis toplantılarını biliyorum canlı olarak izliyor. Kanun gereği üslendiği görevlerden bir tanesi de bu meclise başkanlık etmek. Ancak ona şahsına soracağımız, vatandaştan getirip soracağımız bir kısım sorular var soramıyoruz. Sorduğumuzda gıyapta konuşulduğundan bahsediyorsunuz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ediyorsunuz derken?

 

Aynur ÇETİN- Yani burada konuşulanlardan bahsediyorum sizin şahsınıza söylemiyorum. Eğer meclise başkanlık etmek kendisine zor geliyorsa zul geliyorsa ya da bizim kendisine yönelteceğimiz sorulara cevap vermek zor geliyorsa çekiniyorsa görevi bıraksın. Bu meclisten bile en az layıkıyla o görevi yerine getirecek en az 10 kişi çıkar. Bunu ifade etmek istedim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Büyükşehir belediye başkanı yapalım hep beraber kurtulalım.

 

Aynur ÇETİN- Bilemiyorum o konuyla ilgili olarak. Diğer bir husus müsaade buyurursanız kısaca geçmek istiyorum, vatandaşın bu konuda derdi çok büyük. Malumunuz bundan iki sene öncede bunu konuşuyorduk. Belediyenin kamulaştırmasız el atma nedeni ile Konyalı bir şirketin arsasına el atma nedeni ile Büyükşehir belediyesinin yetkisinden gelmiş olduğunu bizde gördük hukuki kısımlarını da tahlil ettik. Bir davadan ötürü ödemeye mahkûm olduğu bir tazminat var. 2015 yılı itibari ile kararı çıkmış o tarihte anapara 10 milyon 362 bin lira. Bir ay sonra Konya İcra Müdürlüğünden icraya konmuş 13 milyon 713 bin lira olmuş. Şimdi baktığımızda ki ödenmedi ödenemedi bu para ödenemediği için bugünkü rakam 20 milyon liralara kadar gelmiş.  Vatandaşın hissedarı ya da imar aflı yararlandığından dolayı gecekondu hak sahibi olarak arsaların üzerinde maalesef ciddi oranda bu rakamdan dolayı hacizler mevcut. Şimdi biz dilek temenni bölümünde soruyorum. Çünkü bunlara cevap verilmesi gerektiğini düşünüyoruz vatandaş bize çok müracaat ediyor muhakkak ki belediyeye de müracaat ediyor sorununa çözüm aramak amacıyla. Müsaade buyurursanız bir kısım soruları sormak bir dahaki meclise en azından bunların cevaplarını bugün veremiyorsanız. Sayın başkan siz başkanlık ettiğiniz için belki cevap verebilirsiniz yoksa bir daha ki mecliste bu sorulara cevap arayacağımızı bilinmesini istiyoruz. Şimdi alacaklı firma Koyuncu A.Ş tapulu arsasına yapılan el atma eyleminin Büyükşehir belediyesinin tasarrufu olduğundan bahisle bu tazminat davasında Danıştay’a temyiz yoluna gidildi bunu biliyoruz hepimiz. Hatta bir kısım bozma vesaire süreçleri yaşandı, bunun sonucunu bekleyerek bu belediyemiz bunun sonucunu bekleyerek hacizlerin kaldırılmasını sağlayamadı. Neden Anayasa Mahkemesinin iptal kararları ki bozmaya gerekçe bu bildiğimiz kadarıyla. İptal kararları öncesi belediyenin lehine mevcut olan kanun hükümlerini kullanma ve sorunu çözme yoluna gidilmemiştir? Sorunun birisi bu. Neden alacaklı arsa sahipleri ile uzlaşma yolları etkili biçimde kullanılmamıştır. O dönemdeki cari yasa mevcut yasa uzlaşmayı öneriyordu ve çözülebilirdi kullanılmamış. Alacaklar sahipleriyle uzlaşmaya yönelik olarak bayraklı belediyemiz başkanı sıfatıyla başkanımız neden hiç görüşme yapmamış? Neden masaya hiç oturmamış? Oturmadı biliyoruz. Yine belediye kanununun 15. Maddesinin son fıkra hükmüne göre borç miktarına yetecek kadar mal veya hakkı nitelik ve değerleriyle birlikte icra dairesine 10 gün içinde bildirmesi ve böylelikle tüm taşınmaz malların haczi akıbetinden kurtulması gerekirken neden böyle bir liste yasal süreçte verilmemiş? Verilmediğini gördük. Bakın zabıta geçiyor bunlar bugün verilmesi şart değil verilebiliyorsa verilsin ben devam ediyorum sorularıma. Alacaklının belediyenin tüm taşınmaz mallarına haciz koymasına mani olamayıp, taşkın haciz itirazı üzerine Konya 4. İcra Mahkemesinde açılan davada borcu karşılamak ve hacze konu olmak üzere dava dosyasına liste halinde sunulan taşınmazlar içind, belediyenin 1500’e yakın taşınmazı arasında sadece belediyeye ait ve itilafsız olan taşınmazlar değil de neden imar aflı gecekondu hak sahiplerinin taşınmazları ve vatandaş ile hisseli taşınmazlar mevcuttur? Sosyal belediyecilik yaptığınız iddianız ile bu durumu nasıl izah edeceksiniz? İmar aflı gecekondu hak sahiplerinin ve hissedarların bulunduğu çok sayıdaki taşınmazdan bir kısmı seçip üzerinden haczi kaldırtmak bir kısım üzerinde haczin devamı için o dosyaya sunarken vatandaşın veya arsanın hangi kriterlerini dikkate alıp hacze konu olacak taşınmaz listesi hazırlanmıştır? O listeyi kim veya hangi bürokratlar hazırlamıştır? O tarihte Emlak İstimlâk Müdürü olan Sayın Ahmet KAÇMAZ’ın görev değişikliği bu nedenle mi olmuştur? Hala hacizli olan taşınmazlardan hisseli olanların hisse satış talepleri imar affından yararlanan gecekondu hak sahiplerinin satış talepleri karşısında ne yapılmakta? Vatandaşa hangi cevaplar verilmektedir? Meclis ve Encümenden satış kararı çıkmış olup ta belediyeye hisse veya imar aflı gecekondu arsasının bedelini ödeyen vatandaşın tapu satışını nasıl gerçekleştirmektesiniz? Tapu kaydında haciz bulunan taşınmazı üzerindeki borç yüküyle mi devretmektesiniz? Bir iki sorum kaldı bitireceğim sayın başkan.

 

   Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İyi olur.

 

Aynur ÇETİN- Hacizli taşınmazın tapusunu haciz nedeniyle devredemediğiniz veya devredemeyeceğiniz hissedarın veya gecekondu hak sahibinin yapı ruhsat taleplerini vatandaşa hangi cevabı vererek geri çevirmektesiniz? Üzerinde haciz varken satışına karar verilen ve ancak haciz nedeni ile tapusunu devralamayan kaç tane hissedar ve gecekondu hak sahibi var? Üzerinde haciz varken satışa karar verilen ve ancak haczi nedeni ile tapusunu devredemediğiniz arsalar için hiç yapı ruhsatı verdiniz mi? Mahkemenin tazminat kararını verdiği 2015 yılındaki rakam 10 milyon küsurken bu gün 20 milyona yaklaştı. Bundan sonra devam edecek süreçte de bunun 30 milyona çıkması muhtemel. Bu bizim için kamu zararı işleyen ve işlemiş faiz kamu zararı. Uzlaşma yollarıyla bu iş bitirilebilir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Türkiye de ipin ucu kaçtı. Bir 30 milyonda böyle gider.

 

Aynur ÇETİN- Bu yük maalesef vatandaşın sırtına kambur olmuş durumda. Belediyenin bütçesinde ciddi sıkıntılar var bununla ilgili olarak ciddi cevaplar bekliyoruz, vatandaşın da mağduriyetine son verilmesini istiyoruz sayın başkan. Teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşlar bir konuyu hatırlatmama izin verin Türkiye Büyük Millet Meclisinde muhalefete mensup bir Milletvekili olduğunuzda konuşma hakkınız 1 dakikadır. Şimdi hoşgörüden toleranstan bahsediyoruz. Kaldı ki Aynur Hanım’ı ben yakından tanıma fırsatı buldum. Çok saygı duyduğum insan…

 

Aynur ÇETİN-  Teşekkür ediyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Yani bunları rica ediyorum çözümlemesi yapılıp ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğümüze önümüzdeki ay buradan kendilerine ne varsa bilgi sunacak biçimde bir hazırlık yapılırsa iyi olur. Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım şimdi bu Bayraklı Belediyesinde yeri gelmişken ben arsa satışları ve gecekondu hak sahiplerine satışlarına karşı değiliz hiçbir zaman. Hak sahibine satışlar yapılsın, fakat bugüne kadar Bayraklı Belediyesinin arsası sattığı arsalar, sattığı konut, gayrimenkul, daire ve gecekondu hak sahibine satışlar. Kaç metre… Bakın bugün bile 1000 m2 üzerinde satış yetkisi almak için komisyonlara gideceğiz, her meclis böyle. Bugüne kadar yapılmış satışların listesini özellikle dördüncü defadır istiyorum. Yazılı olarak lütfen, burada bu meclis üyelerinin bilgi edinme hakkı. Benim burada dördüncü defa söyleyişim ve bana bununla ilgili bir dönüş olmadı.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-Bu konuda da Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüz bir liste hazırlarsa Çağlar Bey ısrarla bunun üzerinde duruyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Çok sevinirim başkanım. Şimdi birde başkanım siz… Bitmedi başkanım.

 

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey sıra size gelmedi Latif Bey’de sıra. 1 dakikayı geçtiniz. Meclis iç tüzüğünü uyguluyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- Tamam kısa keseceğim başkanım. Başkanım tamam inisiyatif gösterin.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Geçen mecliste de benim hoşgörü ile karşıladığım bir sözü unutmuş değilim. “Yapamıyorsan çek git”. Böyle bir sözü söylemeye ne hakkın ne haddin. Onu bir defa muhatabınla konuşurken dikkat etmeni rica ediyorum.  Çağlar Bey bitirelim lütfen. O konu açıklığa kavuştu.

 

Çağlar HASPOLAT-  Sayın başkan şimdi siz Hasan KARABAĞ’ın çıtayı yükselttiğini söylediniz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, yani hep beraber destekleyelim, Büyükşehir’e gönderelim.

 

Çağlar HASPOLAT-  Allah korusun başkanım. Bayraklıya ne yaptı, Büyükşehir’e ne yapacak?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bayraklı o zaman gerçekten hak ettiği hizmete kavuşacak.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi sizin az önce dediğiniz gibi Bayraklı da kurtulur bizde kurtuluruz dediniz ya. Büyükşehir’e gider.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben onu kurtulma… Büyükşehir’e gönderirsek…

 

Çağlar HASPOLAT- Ben o fikrinize katılıyorum kesinlikle Allah korusun. Bayraklıya ne yaptı, Büyükşehir’e ne yapacak?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Büyükşehir belediye başkanı…

 

Çağlar HASPOLAT- İnsanlar aynaya baktığında kendisini çok dev aynasında görüyor. Hasan KARABAĞ fazla görmesin kendisini dev aynasında. Belki Bayraklı Belediyesini de vermezler ona aday adaylığını.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey teşekkürler. Latif Bey söz sizin.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım iki konuya değineceğim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tabi söz sizin.

 

Latif AYDEMİR- Hayırlı akşamlar diliyorum. Anadolu Caddesinde bulunan belediyemize ait sayın başkanım bir istasyon var. Yaklaşık aylardır kapalı. Bunun gerekçesi belediyemiz açısından bir kayıpsa sadece fikir ve bilgi anlamında rica ediyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O benzin istasyonunu mu kastediyorsunuz?

 

Latif AYDEMİR- Evet efendim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onunla ilgili Temmuz ayında komisyondan geçti. Sonucunu bilmiyorum, öğreniriz.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım şuan kapalı, önünden transit geçiliyor. Bir de bugün tarihi bir gün ben 2004 yılında Sayın Aziz KOCAOĞLU Beyefendiyle bir 4 aylık meclis üyeliği olma imkânına sahip oldum. Bugünde yapmış olduğu açıklamalarda ve yapmış olduğu iyi hizmetlerden dolayı kişiliğinden, dürüstlüğünden, insanlığından dolayı Sayın Aziz KOCAOĞLU Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşam hayatında da başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra da hizmetlerin daha bugüne kadarki yaşanmış bazı muhalif olduğumuz konularda da daha duyarlı olmasını hiç olmasa bayraklımıza sonra İzmir’imize hayırlara vesile olmasını diliyorum.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum. Dileklerinize bende katılıyorum. Evet, Tarkan Bey.

 

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar diliyorum. Birkaç bir şey söyleyeceğim birincisi, geçen yıl kullanılan bu 55 milyon TL’lik 4 proje sunuldu bizlere. Bu projeyle alakalı İç İşleri Bakanlığının izni ile 55 milyon TL’lik 4 proje. Bu 4 proje ne aşamadadır? 55 Milyondan ne kadarı bu 4 projeye kullanılmıştır? Bu konu hakkında bilgi istiyorum, birincisi bu. İkincisi belediyemiz bütçesi tarafından karşılanan AUDİ A6 marka siyah renkte plakalı bir araç firmanın ismi var aracın plakası var ama uygun düşmez. Bu araç belediyemiz tarafından bütçesi belediyemiz tarafından karşılanarak kiralanmış mıdır? Kiralanmışsa bu AUDİ A6 siyah araç nerede kullanılıyor? Bildiğim kadarıyla hangi birimde kullanılıyor? Veya başkana mı tahsis edildi? Bu konu hakkında bilgi istiyorum. Üçüncüsü, geçen mecliste kapanmıştı isimde söylememiştik ama artık telaffuz etmemizde bir sıkıntı yok personel olduğu için. Deniz KARABAĞ İŞİN 16 aydır belediyemizden ücret alarak işe gelmediği konuşulmakta. Böyle bir söylem var, bununla ilgili personel müdürümüz ya da gerekli müdür arkadaş böyle bir durum var mıdır? Senelik izinde midir? Ücretsiz izinde midir? İkincisi birkaç isim var daha önce biz hiçbir zaman isim vermedik burada personelleri zora sokmamak için, fakat haliyle bizimde bu belediyede çalışan eşimiz, dostumuz, akrabamız yani siz Ak Parti grubundaki arkadaşları gerçekten bizi enayi sanıyorlar bu net. Bir konuşayım bugüne kadar hiç efendiliğimizi bozmadık biz toleranslar içinde dedik ki, bakın bankamatik kartlı arkadaşlar var dedik, hiç dikkate alınmadı, isim vermedik dedik ki, iyi niyetli olarak yani Bayraklı Belediyesi, Bayraklıdaki halkın parası çalışan arkadaşlarımıza verilsin. Bugüne kadar hiç isim vermedik ama bugün birkaç isimle örnekleyeceğim sakıncası yoksa.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani kendini savunma şansı olmayan insanlar. Burada kendini ifade etme şansı olmayan. Genelleme içinde bir itirazım yok ama…

 

Tarkan DÜZMAN- Ama 2 senedir genelleme yapıyoruz başkanım. Yani Çağlar Bey, Aynur Hanım ben açın tutanakları inceleyin. Biz bunu 2 yıldır söylemişiz ve hiç dikkate alınmamış. Aynı isimler…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Duyumlarınız doğru çıkmazsa o insanların uğrayacağı manevi zararı nasıl tazmin edeceğiz.

 

Tarkan DÜZMAN- Peki o zaman biz bunu şöyle yapalım…

 

Çağlar HASPOLAT- Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gerçek, yargı kararları kesinleşince ancak gerçekleşir.

 

Tarkan DÜZMAN- Peki o zaman biz bunları personel müdürlüğünden gidelim meclis üyesi sıfatımla yazılı isteyim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Önergenizi bir dahaki meclise yazılı olarak getirin biz önergenizi cevaplaması istemiyle…

 

Tarkan DÜZMAN- Yani şuan elimde isim isim arkadaşlar var ve dairesine haftanın 2 günü gelip…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hak kaybına uğrarlar…

 

Tarkan DÜZMAN- Şehir dışında siyasi, 657’ye tabi olup, siyaseten Türkiye deki bütün programlara katılan…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Konusu suç teşkil eden bir eylem varsa yasalarımız adres olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarını göstermiş. Konusu suç teşkil etmeyen ama ima yollu duyum yollu…

 

Tarkan DÜZMAN- Duyum yollu değil.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İnsanları burada zan altında bırakma hakkımız yok.

 

Tarkan DÜZMAN- Duyum yollu değil kesinlikle belediyeden. Yani o zaman gideceğiz birimine oturacağız. Gelmediğini orada ben belediyede meclis üyesi olarak orada…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Benim ona itirazım olmaz.

Tarkan DÜZMAN- Ben bir haftamı ayıracağım yani.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kişi hakkında suç duyurusu bulunun. Zaten bazı arkadaşlarımız muhbirlerle çalışmayı sanat haline getirmişler. Benimde yabancı olduğum konu değil.

Tarkan DÜZMAN- Bakın bu yanlış. Bakın burada 2000 kişi çalışıyor burada akrabamızda çalışıyor, partilimiz de çalışıyor komşumuzda. Ya sokağa hiç çıkmıyor musunuz siz. Sayın başkan sokak bağırıyor Bayraklı Belediyesini bakın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sokağın isyanını biz burada dile getirirsek sabaha kadar tartışma büyür gider.

Tarkan DÜZMAN- Sokak değil. Bakın sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu kış geçsin sokağa o zaman göreceğiz.

Tarkan DÜZMAN- Bizim daha burada sözünü dile getiremediğimiz birçok şey…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey teşekkür ediyorum.

Tarkan DÜZMAN- Peki, ben bir soru hakkında bilgi alayım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hangi soru efendim?

Tarkan DÜZMAN- Başkan biz ne konuştuk burada yarım saattir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi bir İsim verdiniz.

Tarkan DÜZMAN- Hayır o da var AUDİ marka aracı sordum, 55 milyon TL deki 4…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İlgili birim not aldı bizi bilgilendirecek biz de sizi bilgilendireceğiz.

Tarkan DÜZMAN- Biz belediye başkanı neden istiyoruz biliyor musunuz Meclise, cevap alabilmek için. Bunu vatandaş soruyor. Bizim size…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Belediye başkanına ilgili birimden bilgi alıp öyle cevap verecek.

Tarkan DÜZMAN-  Sayın başkan belediye başkanı bunları ezberinde bilir. Bu tip sorulara daha elimde listem çok uzun ama birkaç tane sorayım da bir daha ki meclise...

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi bir dakika kuralını beş dakika ya çıkardım. Tarkan Bey sizde hoşgörü gösterin.

Tarkan DÜZMAN-  Şimdi ne olacak bizim bu sorularımız sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçen hafta zaten Abdullah Bey’i kızdırdık söz hakkını kullandırmadık diye.

Tarkan DÜZMAN-  Sayın başkan sorularımız ne olacak.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sorularınız tutanaklara geçti.

Tarkan DÜZMAN-  Peki o zaman ben bunlarla ilgili.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tutanaklar deşifre edilerek…

Tarkan DÜZMAN-  Sayın başkan ben bitireyim sözümü. Bir daha ki meclise sorduğum 3 soru ile ilgili, ilgili müdürlerden yazılı olarak istiyorum. Teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın konuşmalarımız bütün konuşmalarınız tutanaklara geçiyor, tutanaklar deşifre ediliyor zaten başkanın önüne gidiyor. Başkan bunların hepsinden bilgi sahibi oluyor cevaplanması gerekli olanları ilgili müdürlüğü talimatlandırarak burada cevap vermemiz gerekenleri burada öbür türlü neyse kuralları takip edilecek, Abdullah Bey sizi atlamayalım bir daha “Bırak git “ falan demeyesin diye.

Abdullah AKTAŞ- Hayır “Bırakalım gidelim” dedim başkanım yanlış anlaşıldı.

Mustafa YILMAZ- Sayın Başkan Tarkan beyin konuşması ile ilgili cevabı verdiniz. Söylediği ithamlarla ile ilgili böyle bir şey yok demediniz. İçimizde “muhbirler var onlar söylüyor” dediniz. Aslında bu söylenen şeylerin ne kadar doğru olduğunu kabul etmek gibi bir şey oldu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim ben neyi kastettiğimi kimi kastettiğimi o arkadaşlar da biliyor ben de biliyorum. Muhbirliği sanat haline getirmiş insanlar var. Profesyonel muhbir  gerçekten adam sabahtan akşama kadar kafasına bir şey takılıyor oturuyor Cumhuriyet Savcılığına, Emniyet müdürlüğüne, Başbakanlığa, Başbakanlık kalmadı ya işte Bimer e, Cimer e her ne varsa ve bununla siyaset, siyaset adamı elbette ciddiye alınan duyumları getirir meclise şey yapar ama bir muhbire itibar ederek bir muhbiri de bu kadar  bir sürü insan bir muhbir yüzünden mağdur ediliyor.

Latif AYDEMİR- Kim o başkanım?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya şimdi özel ikili görüşmelerimizde söylerim.

Tarkan DÜZMAN- Sayın Başkan biz Belediyenin bütçesine kullandığınız krediyi soruyoruz, hep böyle top çeviriyoruz yani.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bak yine şey yapmayayım. Evet.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi başkanım hayırlı akşamlar herkese. Şimdi bir şeyler soruluyor ama hiçbir zaman bir daha ki ay onun cevabı gelmiyor. Biz bunları öğrenmek istiyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tutanaklar geçiriyorsunuz en azından.

Abdullah AKTAŞ- Tutanaklara geçiliyor ama bir şey yapmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Şimdi benim de birkaç sorum var. Belediye resmi aracı ile öğrenci servisi yapıldığını görüyoruz. Hem müdür hem belediye çalışanı ve belediyenin resmi aracı ile servis yapılması, öğrenci servisi yapılması doğru mudur? Mesai saatleri içinde gidip gelmesi doğru mudur? Ayrıca herhangi bir kaza olması durumunda buradaki sorumlu merci belediyemiz midir, sorumlu birim müdürü müdür? Birde her halde belediyemizin 300-400 taneye yakın aracı var, bu araçlar araç takip sistemi ile takip ediliyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Adalet Mahallesinde bildiğiniz gibi imar değişikliği oldu. Geçtiğimiz dönemlerde belediyenin hisselerine ait olan yerlerin satışları durdurulmuştu, şuan bu satışlar başlandı mı, açık mı? Ne durumdadır öğrenmek istiyorum?  Birde imar durumunun şu anki son hali ile yani belediyeden Büyükşehirden geçti mi? Yasallaştı mı? Ne durumdadır onun bilgisini almak istiyorum. Şahsi konulara girmek istemiyorum ama…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu konuyu hemen sıcağı sıcağına, Serpil hanım oradan bakıyor bir açıklama yapsın. Sibel Hanım pardon, Serpil hanım emekli oldu değil mi.

Sibel ELÇİ ( Plan ve Proje Müdür V.)- Adalet Mahallesinde hazırladığımız planlar şuanda yürürlükte başvuran vatandaşlarımıza imar durumları veriliyor. Hisse satışları da yapılıyor şuanda. Planlarımızda her hangi bir şey yok açılmış davalar var. Davalar şuanda 19 davamız var, 19 davamızın yaklaşık 12 veya 13 tanesinde yürütmeyi durdurmayı ret geldi, dava süreçleri devam ediyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Abdullah Bey bak anında…

Abdullah AKTAŞ-  Planda şuanda geçti her halde bir sıkıntı yok.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, yürürlükte işliyor. Demek ki, doğru bir iş yapmışız. Çok büyük oranda işleyen bir plan yapmışsız.

Abdullah AKTAŞ-  Son bir cümlem var başkanım. Aslında şahsi konulara girmesi bu mecliste benim de tasvip etmediğim bir olay ama zaman zaman görüyoruz ki bazı arkadaşlarımız kalkıp burada insanların geçmişi ile ilgili daha önce yaşadıklarıyla…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O işi kurcalamayalım düzelttik o işi.

Abdullah AKTAŞ- Şahsi burada bir takım konuları dile getiriyorlar. Benim ki şahsi değil çünkü belediyemizin ilgilendirdiği için şahsi değil. Belediye bünyesinde çalıştığını öğrendiğimiz sayın meclis üyemiz Fahrettin ORANDI’nın belediyedeki görevinin ne olduğunu öğrenmek istiyorum? Bide kaç para maaş aldığını öğrenmek istiyorum? Bu kadar başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Belediyede belediye meclis üyeleri çalışamaz, öyle bir yasal engel vardır.

Abdullah AKTAŞ- Biz öyle öğrendik ya da bağlı…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Spor kulübünün yöneticiliği yaptığını biliyoruz ama onlar fahri görevler. Birde şirkette yönetim kurulu üyesiyse bildiğim kadarıyla ancak huzur hakkı alabilir.

Abdullah AKTAŞ- Biz hiç öyle duymadık yani.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bak işte sizin ki de duyum.

Abdullah AKTAŞ- İzin verecekseniz şahsı buraya getirelim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bunun sonu gelmez.

Abdullah AKTAŞ- Söylenen şahsı eğer konuşturacaksanız getirelim buraya.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu tip polemiklerin sonu gelmez. Fahrettin Bey, Ramazan Bey.

Fahrettin ORANDI- Kısa 2 cümle.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 2 cümle şimdi sıcağı sıcağına 2 cümle olmaz. Fahrettin Bey Ramazan Bey’e söz vermiştim.

Ramazan BULUT- Sayın başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çağlar Bey’in açıklamalarına kesinlikle katılmıyoruz. Neden mi diyecekseniz başarılı bir belediye başkanı 2 dönemden beri Bayraklıda sergilediğinden dolayı Büyükşehir’e kamuoyunda sürekli olarak ismi ön planda deklare edilmektedir. Demek ki başarılı görülen bir belediye başkanı Büyükşehir’e aday gösterilmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. Diğer konu ise daha önce ise daha öncede 2015 yıllarında yine Osmangazi belediye meclis salonlarında aynı şeyleri söylemişti hatta partimize dahi ağır bir hakaretlerde bulunmuştu kendisi. Demek çok büyük başarı ve belediye başkanlığı yürütmüştür ki, ikinci dönem 2014 yılında da Genel Merkez kendisini aday göstermiştir. Tarkan Bey’in konusuna gelirsek biliyorsunuz başkanım belediyeler genelde araç kiralama yöntemleri ile bu işleri yürütmektedir. Örneğin, geçenlerde Balıkesir Belediyesi Ak Parti Büyükşehir Belediyesi 23 milyon liralık yaklaşık 10 aylık araç kiralama sistemi sözleşmesi imzalamıştır. Burada genelde bütün belediyeler dışarıdan şirketler aracılığı ile araç kiralama yapabilir ve Sayın başkanımız da bu şekilde bir araç tahsil kullanma hakkı kazanmıştır.

Çağlar HASPOLAT- O araçları da özel işlerde kullanmazlar.

Tarkan DÜZMAN- Bu aracı…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Polemik yapmamak için kendimi zorluyorum. Çağlar Bey en son 450 milyon dolarlık uçaktan mı bahsetsem. Bunun muhabbetini yapmayalım.

Ramazan BULUT- Ben sadece Balıkesir Belediyesinin yaklaşık 10 aylık 23 milyonluk araç kiralama sözleşmesi…

Çağlar HASPOLAT- Bayraklıyı konuş Balıkesir’i ne yapacaksın. Bayraklıyı konuş borç içinde yüzüyorsunuz gidip araç kiralıyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey, ülke ne durumda. Çağlar Bey, Fahrettin Bey ikili sataşmalara…

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan çok kısa…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır Tarkan Bey bitirdik.

Tarkan DÜZMAN-  Aracın kiralandığı kabul edildi,  biz araç kiralanmasın demedik yanlış anlaşılmasın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yasal şeyler bunlar.

Tarkan DÜZMAN-  Hayır kiralasın yakışır bir belediye başkanına. Ama buradaki personele CHP deki meclis üyelerine Ak Partililere soruyorum.  Sayın Başkanımızı bu araçla gören bir kişi var mı? Belediyede soruyorum ya ben başkanın bütün sosyal medyadan takip ediyorum, ben başkanın o araca bindiğini görmedim. Ben niye kiraladı demiyorum bakın bu araç kiralanan bu araç nerde kullanılıyor? Belediye bütçesinden alıp evinin önüne koyup hafta sonları gezmekte mi kullanılıyor? Bizim belediyede başkan isterse 10 trilyonluk…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hafta sonları belediye başkanlarının araç kullanma hakları var.

Tarkan DÜZMAN-  Doğrudur…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Makam aracını sadece belediye başkanları...

Tarkan DÜZMAN-  Sayın başkan bütün araç bütün programları…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Mesai mensubuna bağlı olmaksızın kullanma hakları tanınmış. Nokta.

Tarkan DÜZMAN-  Siz konuyu anlamadınız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Konuyu çok iyi anladım.

Tarkan DÜZMAN-  İsterseniz bir dahaki meclise başkanın nereye hangi arabayla geldiğinin fotoğraflarını çekiyim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Neyi kastettiğinizi de, neyi ima ettiğiniz de anlıyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin bey.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkanım değerli meclis üyeleri arkadaşlarım. Sayın başkanım Aynur Hanım el atmalarla ile ilgili açıklama yaptı, gerçekten kendisini kutluyorum. Bayraklı Belediye başkanım Sayın Hasan KARABAĞ diğer belediyelerin yanlışlıkla el atmalarına şimdiye kadar 50 milyona yakın Bayraklı halkın fakir fukaranın parası ödenmiştir. Aynur Hanım’ın bahsetmek istediği el atmayla ile ilgili dava devam ettirmektedir, eğer Bayraklı Belediyesi Aynur Hanım’ın dediği gibi bir işlem yapsaydı Bayraklı halkına doğru dürüst hizmet yapılmazdı. Zaten Bayraklı Belediyesinin bütçesi belli. Değerli arkadaşlarım bu bütçenin %40 ı Büyükşehir yasası nedeni ile Büyükşehir’e gitmektedir, geriye kalan parayla da ancak temizlik işleri rutin işler yapılmaktadır.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan burada konuşmakla burada olmaz.  O zaman Büyükşehirde aynısını söyleyeceksin burada el koymaları Büyükşehir yapmış, sen de Büyükşehir belediye meclis üyesisin aynı şeyleri orda da konuş.

Fahrettin ORANDI- Grupta ben söylüyorum.

Çağlar HASPOLAT- Grupta konuşma. Konuşacaksan mecliste konuş.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey sakinleşin. Çağlar Bey lütfen, son söz Veli Bey’in. Veli Bey buyurun.

Fahrettin ORANDI – Başkanım sözümü bitireyim de ondan sonra ricada bulunuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani gerginlik oluşturmadan.

Fahrettin ORANDI – Gerginlik yok başkanım, gerginlik yok.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Nedense ikinizin birbirine karşı bir elektriklenmesi var.

Fahrettin ORANDI- Benim değil ya, benim onunla ilgili bir şeyim yok. Başkanım ben bayraklı halkının çıkarları için diyorum. Bak şunu söyleyeceğim Bornova Belediyesi değerli halkımız bunu bilsin. 1981 de kurulan belediye rahmetli Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunda kurulan bir belediye, bütçesi Bayraklının iki katı kadar daha bir hizmet binası yok. Karşıyaka Belediyesi 25 yıl kira da kaldı, 25 yıl ödediği kira parasıyla öyle 5 tane bina yapardı. Bayraklı belediyesi…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir biri ile çakıştırma başka yere gidiyor.

Ali KÖKOĞUZ- CHP li belediyelilerin başını soktuğunu izah ediliyor, lütfen konuşsun devam etsin.

Çağlar HASPOLAT- Harikasın, doğruları konuşuyorsun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bak ne güzel anlaştınız.

Fahrettin ORANDI- Yapılan hizmetleri orda bir sürü belediye başkanı gelip geçti ama biz doğruları söylemek zorundayız. Bayraklı Belediyesi bütçesini en düzgün kullanan bir belediyedir. Onun için arkadaşlarımız bu konuda çırpınıyorlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veli Bey buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Yani bu güzel bilgiler için teşekkürler. Bu arada Bornova Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesinin çalışmadığını öğrenmiş olduk sağ olun.

Veli TOPAL- Sayın başkanım, Sayın meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tecrübeli siyasetçisin adamlara koz verme.

Veli TOPAL- Ben hiç bir arkadaşım konuşurken cevap vermedim, hepsini dinledik lütfen. Lütfen arkadaşlarım da sataşmasınlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toparlayalım meclisimizi güzel güzel kapatalım.

Veli TOPAL- Şimdi belediye başkanımız nereye gidiyor? Ne iş napıyor? Meclise gelmiyor? Belediye başkanımız meclise gelmek zorunda değil, meclis başkan vekilimiz var en az belediye başkanımızı temsilen burada ve her sorulan soruya da cevap veriyor.

Çağlar HASPOLAT- Biz kendisini özledik.

Veli TOPAL- Tabi ki, Çağlar Bey lütfen ben sizi hiç.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Senin derdin o özlediğinizi biliyorum.

Veli TOPAL- Eğer arkadaşlarımızın merak ettiği konular varsa biz bürokratlarımızla araştırır yazılı ya da sözlü verilen öneriyi cevap veririz.

Çağlar HASPOLAT- 4 aydır bekliyoruz başkanım.

Veli TOPAL- Cevap verildi sizin sorduğunuz soruya ama siz tatmin olmadınız.

Çağlar HASPOLAT- Ben yazılı istiyorum. Öyle sözlü havadan yuvarlata yuvarlata söylediler.

Veli TOPAL- Valla herkesin her istediği gibi cevap verilmez ya bizde çok şey istiyoruz ama alamıyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bizim burada bilgi alma yetkimiz var ya.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey her şeye cevap vermek zorunda mısın?

Veli TOPAL- Belediye başkanımızı sürekli eleştiriyor arkadaşlar. Doğruda yapıyorlar neden doğru yapıyorlar. Neden doğru yapıyorlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Seçim yaklaştı mecburlar. Birde İlçe Başkanları geldiği daha hızlanıyorlar.

Veli TOPAL- Sayın Başkanım meyveli ağaç taşlanır.

Abdullah AKTAŞ- Seçimle alakası yok bunu 6 aydır gündeme getiriyoruz.

Veli TOPAL- Belediye başkanımız başarılı ki arkadaşlar...

Çağlar HASPOLAT- Tövbe olsun bir tane meyve görmedik ortada.

Veli TOPAL – Arkadaşlar lütfen konuşmayın lütfen. Ben siz konuşurken konuşmadım.

Ali ŞENAY- Sayın Başkan Ali Bey’e buradan hatırlatıyorum geçen hafta benim için konuştuğunu şimdi de konuşsun Ali KÖKOĞUZ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey elektriklenme yok. Gerilimi düşürelim.

Ali ŞENAY- Grup başkan vekili geçen hafta benim için konuştuğunu şimdi arkadaşlarının için konuşur musun?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Konuyu toparlıyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Gayet güzel konuşmuştunuz.

Veli TOPAL- Arkadaşlar müsaade ederseniz kısa bir sürede bitireceğim. Şimdi vatandaş sokakta ne konuşuyor, biz de sokaktayız biz de vatandaşla iç içeyiz. Belediye başkanımız sadece Cumhuriyet Halk Partisine oy verenlerin belediye başkanı değil, Bayraklı halkının belediye başkanı. Sizin konuştuğunuz tüm konuları belediye başkanımız geliyor ve çözüm üretiyor.

Çağlar HASPOLAT- Sokağı çıkıyor mu?

Veli TOPAL- Her gün sokakta belediye başkanımız. Bizde her gün sokaktayız.

Çağlar HASPOLAT- Vatandaş görmüyor.

İsmail YAĞCI- Veli Bey o yüzden telefon numarasını her hafta değiştiriyor. Kendi Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinden dahi saklanıyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Karşılıklı sataşmaya neden olacak şeylere girmeyelim. Veli Bey toparlayalım lütfen.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu herkesin masasında mikrofon bulunması demek herkes istediği zaman basıp konuşması anlamına gelmez. Bu bir kere etik değil bir meclis üyesine yakışmayan bir hareket, söz istenir ondan sonra konuşulur.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, o konuda haklısınız. En son Mustafa ÇEKİÇCİ 1 saattir kaldırıyor.

Veli TOPAL- Başkanım bir saniye lütfen. Şimdi arkadaşlar Deniz KARABAĞ ile ilgili sordular arkadaşlar. Deniz KARABAĞ devlet memurudur, her devlet memurunun hakkı neyse Deniz Hanım da o hakkını kullanacaktır. Şimdi bir doğum izni var doğum izni bittikten sonra yasaya göre 3 yıla kadar ücretsiz izin alabilir. Deniz Hanım da o hakkı kullanıyor Neden iki de bir siz bunu temcit pilavı gibi öne sürüyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu konu artık temcit pilavı yapılmaz.

Veli TOPAL- Geçen günde ima ettiniz bunu.

Çağlar HASPOLAT- Bizim bildiğimiz ücretsiz izin değil, ücretli izin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yasaların verdiği hakkı kullanıyor.

Veli TOPAL- Ücretsiz izinde. Ayrıca sayın başkanım şimdi 2009 yılından beri Bayraklı halkına hizmet eden ve köy olarak devir aldığı ilçeyi yaşanır bir seviye getiren Belediye başkanımız ben Bayraklıda yaşayan bir vatandaş olarak kendisini çok teşekkür ediyorum.  2019’da 31 Mart’ta seçimlerde Bayraklı Belediye başkanı başkanlığına aday değildir Sayın Hasan KARABAĞ. Kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum bundan sonra ki hayatında sağlık ve başarılar diliyorum.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım aday değil midir yanlış mı anladık. Aday mıdır, değil midir?

Veli TOPAL- Bayraklı Belediye Başkanlığına aday değildir.

Latif AYDEMİR- Büyükşehir’e?

Veli TOPAL - Efendim vatandaşın geleceğiyle ilgili kararı siz veremezsiniz biz de vermeyiz. O kendi düşüncesi olur ya da olmaz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim bu işin sonunu getiremeyiz.

Veli TOPAL - Bir bayraklının Büyükşehir Belediye Başkanı olmasına hepimiz gurur duyması gerekir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu işin sonu gelmez. Mustafa Bey son söz sizin.

Mikail BİLİCİ- Necati Bey benim ismimi yazdınız ama unuttunuz galiba yaşlılıktan galiba.

Mustafa ÇEKİÇCİ- Sevgili başkanım benim söyleyeceklerimi Deniz Hanım için sayın başkanım söyledi. Teşekkür ederim ağzınıza sağlık.

Veli TOPAL- Başkanım yeterlilik önergesi veriyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yeterlilik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kemal BÜYÜKKESİM’in mazeretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL- 5 Ekim Cuma günü.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 5 Ekim cuma günü toplanmak üzere sağlıkla kalın.

 

 

 Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye