Meclis Çalışmaları

05/10/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI TOPLANTISININ 05.10.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    :  Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mikail BİLİCİ -  Mustafa YILMAZ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Faysal YILDIZ - Hasan KARABAĞ - Adem SEÇİLMİŞ - Latif AYDEMİR - Rukiye BAYRAK KARATAŞ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum. Gündeme geçmeden evvel dün Batman da hain bir terör tuzağına düşen 7-8 şehidimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2018 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Evet gündeme devam ediyoruz.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5039) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11712) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC Pafta, 37645 ada, 7 nolu parseldeki 22073/53793 ( 220,73 m2 ) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11701) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB Pafta, 32777 ada, 24 nolu parseldeki 329/108400 (13,16 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar ve Hukuk…

Veli TOPAL- Düzeltiyorum sayın başkanım Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11319) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 15 nolu parseldeki 1003/10903 (10,03 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 37872 ada, 7 parsel 87,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışı hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4640) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım şimdi iki tane uzun sürecek gündem maddemiz var. Bir tanesi performans, bir tanesi bütçe gruplar adına 20’şer dakika, şahıslar adına 5’er dakika ancak zamanı tasarruflu kullanmak durumundayız. Arkadaşların gerekli özeni göstereceklerini umuyorum. Aksi takdirde yeterlilik önergesi vermek durumunda kalınır. Bu uyarıyla görüşmeyi başlatıyorum. Evet.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan her iki görüş bütçe ve performans için ayrı ayrı değil mi?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 20’şer dakika gruplar adına ayrı ayrı, ayrı ayrı. Evet 2’inci gündem maddesini okuyalım lütfen

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6276) Bayraklı Belediyesi 2019 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Sosyal İşler Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet bu konu hakkında Ak Parti Grubundan kim görüşecek?

 

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Dağıtıldı, performans raporları dağıtıldı efendim.

 

Ali KÖKOĞUZ- Siz yapılan işlemleri savunmayacaksınız onu mu anlıyoruz?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim ben müzakereyi başlatıyorum. Tartışmayı başlatıyorum. Performans raporu, komisyon raporu ortada, komisyon raporunun lehinde, aleyhinde söz almak isteyenler…

 

Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır, teamül gereği önce muhalefete söz verilir. Ak Parti…

 

Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim benim yetkimi herhalde bana öğretecek değilsiniz. Gereksiz tartışma başlatmayalım. Ak Parti Grubu adına kim konuşacak efendim?

Çağlar HASPOLAT- Biz ilk defa performans yapmıyoruz başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey lütfen. Ak Parti Grubu adına kim konuşacak sayın başkan?

 

Ali KÖKOĞUZ- Ben konuşacağım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Lütfen başlayın efendim 20 dakika.

 

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi sayın başkan temayüllerde bu güne kadar bütün iş ve işlemlerde performansla ilgili kendi iktidar partisi savunmasını yapar, yapacağı işlemleri söyler bizde muhalefet partisi olarak eleştirimizi yerine getiririz. Bu güne kadar buydu değişen ne oldu da…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim bu icranın performansı burada gruplar siyasi gruplar icra noktasında değil. İcranın bir taraf lehine bir taraf aleyhinde konuşacak. Önce aleyh de konuşmaya söz verilir. Herhalde 40 yıllık siyasetçi olarak benim bazı şeyleri bildiğime lütfen itimat edin.

 

Ali KÖKOĞUZ- Geçtiğimiz yıllarda bu değildi.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim, Ali Bey yani bundan bir tartışma çıkarmayalım lütfen buyurun başlayın.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri, çok değerli Bayraklı Belediyesi çalışanları, bürokratları, basınımızın değerli emekçileri…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Mikrofonunuz…

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan tekrar ediyorum. Sayın başkan, değerli meclis üyeleri, basınımızın değerli emekçileri, Bayraklı Belediyesi çalışanları, bürokratları ve kıymetli misafirlerimiz hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ak Parti Grubu adına söz verdiğiniz için de teşekkür ederim. Sayın başkan 2019 Bayraklı Belediyesi Performans Programını sizin dediğiniz gibi okuduk. Gene aynı geçmiş yıllarda olduğu gibi kopyala yapıştır, bütün icraatları yapılacak cek cakla geçiyor bütün konular. Yetersiz, iş bilmez, beceriksiz bir performans programı olduğunu gördük. Gene Bayraklı Belediyesi bu programı hazırlamakla vatandaşın yıllarını heba etmekte, beceriksizce iş ve işlemlere devam etmekte. Bunları tek tek ele almak istiyorum. Sayın başkan performans programına baktığımızda ilk önce alt yapı sorunlarına yine değinilmediğini görüyoruz. Tretuvar çalışmalarının yetersiz olduğunu, yol çalışmalarının da yetersiz olduğunu, ondan sonra Bayraklı Belediyesi’nin bir tören alanı olmadığını, bir meydanı olmadığını görüyoruz. Bir tane Sevgiyolu’nun çıkışında meydanımız var. Tören alanı olarak orası kullanılıyor ama ufak bir alan, dolmuşlar gelip geçiyor, insanların can emniyeti yok oluyor, ufak bir yağmur yağdığında 10 dakikalık yağmur yağdığında sel felaketiyle karşı karşıya kalıyoruz ve bunlara da daha hala Bayraklı Belediyesi’nin el atmadığını görüyoruz tam 9 yıldır. Performans kitapçığına baktığımızda personel harcamaları gene facia, bütçe açığı gözükmekte. Huzurevi yapılmasıyla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını görmekteyiz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Huzurevi?

 

Ali KÖKOĞUZ- Evet yetersiz, yetersiz. Ve Bayraklı Belediyesi’nin bir programı vardı 2010 yılında kentsel dönüşümle ilgili vatandaşın  yüzü gülecekti. “Yeni bir kent oluşacak” diye oluşacak diye Bayraklı Belediyesi şahin gibi ortaya çıktı. Ama bunu 2010 yılında Bayraklı Belediyesi Büyükşehir Belediyesi’ne protokolle vererekten Büyükşehir Belediyesine sorumluluktan kaçmış oldu. Şuan da kentsel dönüşüm kararı alınan mahallelerimizdeki vatandaşlarımız hasretle beklemekte ama bir planı dahi yapılamadı Kentsel dönüşümle ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından. Ve bunun takipçisi de olamadı Bayraklı Belediyesi. Bu Bayraklı’daki yaşayan vatandaşlarımız, çoğu da zaten emekçi ve işçi vatandaşlarımız olduğu için tırnaklarıyla, alın teriyle yıllara has bir şekilde biriktirdikleri paralarla bu evleri yapmışlardı. Ama üzerlerine şimdi yeni ev yapılmasına müsaade edilememekte. Neden, CHP’li zihniyetle Bayraklı Belediyesi’nin protokolle devretmesi kentsel dönüşüm planlarını Büyükşehir Belediyesi yapamadığı için vatandaş beklemekte bazıları da ömrünü yitirmekte vefat eden çok vatandaşımızı tanıyoruz burada. Lütfen şu kentsel dönüşümü protokole nasıl verdiyseniz Büyükşehir Belediyesine lütfen bunu takipçisi olunuz lütfen. Sayın başkan kültür mirasımız çok önemlidir, geleceğe taşımaktır. Burada en başta İzmir’in kurulduğu yer olan Smyrna Antik Kenti ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiği sürekli söylenmekte ama performans programında Smyrna Antik Kenti’nin gelişimiyle ilgili, ziyaretiyle ilgili, turistin çekilmesiyle ilgili hiç ibare görememekteyiz ve Smyrna Antik Kenti ayağa kalkamamaktadır. Bu 5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyenin asli görevlerinden birisidir. Yani sonra demeyin ki biz işte bu bakanlığın görevi şudur budur demeyin. Bakanlık yetki vermiştir, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetki vermiştir belediyelere, 5393 de çokta böyle geniş yetkiler vermiştir. Bunu ele alınmasını ben bilhassa vatandaşlar meclis üyesi olarak rica ediyoruz. Gene kültür mirasımızın en büyük görünür yapılarından bazıları da tescilli yapılardır. Tescilli yapıların restorasyonuyla ilgilide herhangi bir işlem yapmamaktasınız. Bunun en belirgin örneği belediyemizin bahçesinde kültür mirasımız olan bir eski eser tescilli bir bina vardır. Etrafına tahta perde ile çevirdiniz, üzerine yalandan birde fotoğraf koydunuz ve bu yapı neden restore edilemez anlaşılamaz bir durumdasınız performans programında bu dahi yer almamaktadır.  Yeterli parklar, yeşil alanlar teşekkül etmemektedir. Performans programında 2019 performans programında gördüğümüz gibi 2019 da gene 2 tane park yapmayı düşünüyorsunuz. Nedendir? Neden arttırılamaz bu parklar? Neden kamulaştırma yapılıp da birçok kamulaştırılması gereken yeşil alanlarımız var, neden kamulaştırılıp da park haline getirilemez, botanik bahçesi haline getirilemez? Yine büyük yetkilerle donatılmış belediyelerimiz ibadethanelere, okullara ve bakıma muhtaç kişilerin ev temizliğinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ve bunların işte 7 tane okul temizlenmiş, 7 tane ibadethane temizlenmiş ve bakıma muhtaç yaşlımızla ilgili sayısal olarak çok az verilerle ev temizliği az yapılmaktadır. Vatandaşa yetkisi olmasına rağmen neden yardımcı olunamamaktadır? Dikilen ağaç sayısı 2019 da 5000 adet olarak belirlenmiş bu 5000 adeti İzmir’den bir hayırsever bir veya birkaç hayırsever 5000 ağacı vatandaş olarak dikmekte. Koskoca 300 milyon bütçeli bir belediyenin yılda 5000 ağaç dikmesi ayıp değil midir? Bunun 1 milyona yaklaşması lazım değil midir? Ağaç dikimi, fidan dikimidir çünkü bu. Engelli vatandaşların yaşantısını kolaylaştırmak için neden hızla hareket edilmiyor? Engelli vatandaşların nakil hizmetleriyle ilgili neden daha çok özverili davranılmıyor? Engelli vatandaşlarımızın gezi, piknik, Engelliler Haftası, Dünya Engelliler Günü, engelli merkezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gibi çok önemli hizmetlerden birisi olan bu hizmetin neden ivedilikle ve çoklukla yapılamıyor? 1 yıllık bu adı geçen 5 kalem engelli kardeşlerimizle ilgili yapılması gereken hizmetlere 304 bin lira ayrılmış ama konserlere tabi konserlere de ayrılacak, sanat iş ve işlemlerine de ayrılacak bütçe, ama engelli kardeşlerimize ayrılan para çok azdır çünkü nüfusun %8’i - %10’u engelli olduğuna göre her zaman bu sayıyı tekrar ediyorum belirgin olması adına 314 bin nüfuslu bir yerde 8-10 olduğunda yaklaşık 25-30 bin civarında engelli kardeşimiz olduğu bilinmekte olduğu çok açık ortadadır. Koruyucu ve sağlık tedavi hizmetleriyle ilgili gene yasa yetki vermesine rağmen bunun böyle baştan sağma giderildiği vatandaşlar tarafından dile getirilmektedir. Evde kan alımı, diş muayenesi bunlar yeterli çalışma yapılamamakta olduğu vatandaşların şikâyetidir. Yeni yapılan otopark alanlarından 2009’da açık alan yapıda değil bakın 2000 metrekarelik bir işlev yapmayı performans programında belirtmişsiniz. 2000 metrekare otopark alanı yeterli olabilir mi büyük bir kentte? 314 bin nüfuslu bir kentte yapı yapmıyorsunuz, bir bina yapmıyorsunuz, katlı otopark yapmıyorsunuz. Sadece araziyi düzeltip 2000 metrekarelik bir açık otopark yapmayı düşünüyorsunuz. Çok şaşılacak bir konu; binlerce vatandaşın arabası var, bunlar arabalarını nereye koyacak? Belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi otopark yapmaktır. Bu işlevi de baştan sağma yapmaya devam etmektesiniz. 2019’da 2 adet spor tesisi yapmayı düşünüyorsunuz, yeterli midir? Burası mahalle midir, muhtarlık mıdır burası? Burası 314 bin nüfuslu bir kenttir. Spor tesisi 2 adet, sosyal tesis 3 adet şaşılacak bir şey. Bir çiftlikte bir aile reisi bunları yapabilir, çok rahat 2 tane spor tesisi, 3 tane sosyal tesis. Ama Bayraklı Belediye Başkanlığı iktidardaki sizler maalesef bunları 2 adet, 3 adetle sınırlıyorsunuz. Düzenlenen konser 20 adet tamam 120 adet olsun ama öncelik öncelik bu mudur? Öncelik alt yapısı gerektiren iş ve işlevler olması gerektiğidir. Bayraklı’da yaşayan maddi durumları iyi olmayan öğrencilerin sınava hazırlanmasıyla ilgili bir kişi belirliyorsunuz. Dev gibi şehirde 1500 tane öğrenci belirliyorsunuz. Ve bunun da bütçesi 380 bin lira, neden 3500 tane öğrenciyi tespit etmiyorsunuz, yardımcı olmuyorsunuz? Neden 5000 kişi, 5500 kişiye yardımcı olmuyorsunuz? 1500 de kalıyorsunuz. Neden bunun bütçesini arttırmıyorsunuz? 380 bin lira ayırıp da göstermelik bir harcama yapıyorsunuz geleceğimiz olan çocuklarımıza. Lütfen buna dikkat edilmesini Ak Parti grubu olarak talep ediyoruz. Bayraklı halkına yönelik okuma yazma, meslek edindirme, hobi, el sanatları çeşitleri sanatsal kurslar düzenlemesi için 1 milyon lira para topluyorsunuz para harcıyorsunuz. Kadınlarımız, gençlerimiz kurslar, sanat kursları, el işleriyle ilgili, hobi, el sanatlarıyla ilgili yapılacak iş ve işlemlerle ilgili binlerce insanın, kadınımızın, gençlerimizin 1 milyon liralık bütçe yeterli olabilir mi? Maalesef vatandaşımızın yanında olmuyorsunuz. Gelelim muhtarlarımıza vatandaşlara hizmet sunumunda gerekli görülen ihtiyaçların karşılanması esastır muhtarlarımıza. Muhtarlar vatandaşa en yakın kurumsal kişiliktir. 24 tane mahallemizin 24 tane muhtarına bu harcamalarla ilgili yasada yeri olmasına rağmen 420 bin lira ayırmışsınız. Muhtar başına 18 bin lira düşer yıllık, aylık 1200 lira ortalaması bu muhtarlarımız ayda 1200 liraya yapılacak iş ve işlemlerle ilgili nereye harcayabilsin ki? Onun için sayın başkan, değerli meclis üyeleri yine gördüğümüz gibi bu iş ve işlemlerle ilgili Performansta iş ve işlemlerle ilgili 270 milyon lira bir gelir elde edilen bütçeyle karşılaşıyoruz. Yine bir 30 milyon lira borçlanmaya götürüyorsunuz. Yine borç içinde eski borçlara daha hala faizleri 7 milyon faiz olduğunu görüyoruz Performansta ve bütçede. Gayet beceriksizce, başarısızca hazırlanmış 2019 yılı Performans Programını görüyoruz. Bu nedenle Ak Parti Grubu olarak Performans Programına, 2019 yılı Performans Programına ret oyu vereceğimizi şimdiden bildiriyoruz. Teşekkür ederim.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veli Bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkan, sayın meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önce dün Batman’da şehit olan 8 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bunun son olmasını diliyorum. Şimdi Ali Bey’in konuşmalarını dinledik. Önce kısaca isterseniz onlara bir cevap vereyim. Tören alanıyla ilgili eleştirileri vardı. Belediyemizin önünde çok güzel bir tören alanı oluşturduk. Ancak yetkililer…

 

Ali KÖKOĞUZ- Bir dakika sayın başkanım. Soru cevap şeklinde gidiyorum ama olsun.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey şimdi karşılıklı lütfen olmasın. O da konuşsun…

 

Ali KÖKOĞUZ- Belediyenin önünde tören alanı var dedi. Biz göremiyor muyuz?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sataşma olmadığı müddetçe…

 

Ali KÖKOĞUZ- Burası belediyenin bahçesi, tören alanı görmedi galiba Sayın Veli Bey.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tören yapılabilecek bir mekan.

 

Veli TOPAL- Evet yani…

 

Ali KÖKOĞUZ- Onu söylesin, meydanımız yoktur ama…

 

Veli TOPAL- Evet tören yapılabilecek bir alanımız var, belediyenin önünde. Uygun görürlerse törenlerimizi burada yaparız.

 

Ali KÖKOĞUZ- Zaten demek istediğimizde bu. Sizin kafanız işte bu kadar dar kapasiteyle…

 

Veli TOPAL- 2010 yılında çıkarılan kanunla kentsel dönüşümler Büyükşehirlere devredildi. Bizde ister istemez, bunu yapmak zorunda kaldık. Yoksa Türkiye’de ilk kentsel dönüşümü başlatan belediye bizdik. İlk deprem etüdü merkezi kurduğumuz gibi ilk defa zemin etütlerini hazırlayan belediye bizim belediyemizdir. Ancak çıkan kanunla Büyükşehir’e devredildi. Biz kanun koyucu değiliz. Kanun koyucular öyle yaptılar. Engellilere hizmet 2-3 tane sadece engellilere hizmet veren aracımız var. Her türlü hizmeti vermekteyiz. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Ayrıca yeterli miktarda talep olursa semt merkezlerimizde her türlü kurs açılmakta. Sayın başkanım 2009 yılında başlamış olduğumuz insan odaklı, çevreye tarihe saygılı yönetim anlayışı ile yaşam kalitesi yüksek, kentleşmede dünya standartlarına ulaşmış turizm, ticaret ve tarihi kent olmak vizyonuyla sosyal belediyecilik anlayışı ile şeffaf, hesap verilebilir hizmet anlayışı ile Bayraklı halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Öncelikle her türlü alt yapısı tamamlanmış hemşerilerimizin gurur duyduğu modern bir binada onlara hizmet vermekten dolayı bizde gururluyuz. Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için güçlü bir kurumsal yapı oluşturulmuştur.. Bu şartlarda vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bayraklı’da yaşayan hemşerilerimize hayvan sevgisi aşılayarak sokak hayvanlarının sorunlarına olan duyarlılığı artırmak ve sokak hayvanlarının bakım ve tedavi işlemlerini yaparak, insanlığa olumsuzluklarının önüne geçmek üzere 2018 yılında örnek bir hayvan rehabilitasyon binası yapılmış, 2000 sokak hayvanına poliklinik hizmeti verilmiş, 700 sokak hayvanı kısırlaştırılmış, 70 noktaya sokak hayvanlarının beslenme odağı oluşturulmuştur. Halkımızdan gelen şikayetlerin 2000 şikayet değerlendirilmiş, hayvan sever sayısını arttırmak için 30 adet seminer düzenlenmiş, çalışmalarımız aynı hassasiyetle 2019 yılında da devam edecektir. 10 tane daha sokak hayvanlarının beslenmesi için odak belirlenmiş, oralarda o noktalara da hayvan beslenmesi için şeyler konulacaktır. Birçok belediyeye örnek olan İSO 9001 ödülü alan müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 4000 konteynerın bakımı onarımını yapılmış, 3000 konteyner alınmış, 14000 konteyner dezenfekte edilmiş, 300 engelli, yatalak ve yaşlılar demin Ali ağabeyim bunları görmemiş galiba, okumamışta olabilir veya dikkatini çekmemişte olabilir. Yaşlılar ile ilçemizde okul, ibadethane ve kamuya ait yerlerin temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

 

Ali KÖKOĞUZ- 7 tane okul, 7 tane ibadethane yaptınız. Söyledim zaten okudum…

 

Veli TOPAL- O tamir bakım…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ali Bey siz konuşurken o  da sesini çıkarmadı.

 

Veli TOPAL- Zaten şimdi onu dile getireceğim. Daha güzel görünüm sağlamak amacıyla 360 konteyner kamufle edilmiş, haşere ve sinekle mücadele %90 başarılmış, şikayetler azalmıştır. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız da yapılan anketlerde %90 memnuniyet çıkmıştır. Eylül ayı meclis toplantısında meclis üyemiz Çağlar Bey “Bayraklı ilçesinde geri dönüşüm ihalesi kime verilecek” diye sormuştu, verildi diye sormuştu doğru. Merkezi hükümetin uygulamış olduğu ekonomik politika gereği her sokakta bir geri dönüşümcü vatandaşın olduğunu görmediği veya görmek istemediği kanaatindeyim. Çünkü her sokakta birden fazla geri dönüşümcü var artık geri dönüşüm firmalarına da gerek kalmadı.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-Hayatın gerçeği.

 

Veli TOPAL- Evet. Halkımızın içinde yaşamaktan onur ve zevk duyacakları bir çevre oluşturulması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için, 2 yeni park yapılmış, 1 parkımız komple yenilenmiş, 20 parkımız revize edilmiş, 69 tane kamu kurumlarına ait park ve bahçe revize edilmiş, 200 bin mevsimlik çiçek, 5000 ağaç dikilmiş, 10 çocuk grubu, 100 adet dış mekan spor aleti, 250 adet bank çocuklarımızın parklarda daha güvenli bir ortamda oynayabilmesi için 2000 metrekare alanın zemini kauçukla kaplanmıştır. 267 parkımız her gün düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılmaktadır. 7000 metrekare otomatik sulama sistemine geçilmiştir. 7 adet akrilik zemin basketbol sahası yapılmıştır. 2019 yılında 3 yeni park, 2 parkın komple yenilenmesi, 25 parkın da revize edilmesi planlanmaktadır. Burası çok önemli Ali Bey demin eleştirmişti. Haklıdır bilmiyorum. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz yatalak ve yaşlı vatandaşlarımıza başta olmak üzere muayene, pansuman gibi 9000 insanımıza sağlık hizmeti vermiştir. Bu 2019 yılının bu ayı itibariyle 7 ayrı noktada…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 2018.

 

Veli TOPAL- 2018 düzeltiyorum. 7 ayrı noktada doktorlarımız da 14000 vatandaşımızın diş tedavisi yapılmış. Merkezi hükümetin vatandaşımızı müşteri gibi görerek, yapılmakta olan hastanelere doluluk garantisi vermiş olduğunu göz önüne alırsak belediye bütçesinin tasarruf gerekçesiyle %30 kesilmesine rağmen 2030 yılından bu güne…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 2009.

 

Veli TOPAL- Lütfen not alsınlar 2009 yılından bu güne kadar 144 bin 825 vatandaşımıza genel sağlık, 112 bin 747 vatandaşımıza diş tedavisi ücretsiz olarak uygulanmıştır.

 

Ali KÖKOĞUZ- Asli göreviniz, yapacaksınız tabi ki mecbursunuz. Az bile yapıyorsunuz. Zaten demek istediğimizde bu.

 

Veli TOPAL- Evet ayrıca…

 

Ali KÖKOĞUZ- Vatandaşın adına bir şey yaptığını ifade ediyor, yasal göreviniz.

 

Veli TOPAL- 8’inci diş polikliniğimiz de, 8’inci diş polikliniğimiz de İhsan Alyanak Kültür Merkezinde çok yakında hizmete girecektir. Fen İşleri Şantiye ve diğer eklentilerinin eksiklikleri tamamlanmış, 25 metrekare kilit parke döşenmiş, ilçemizin cadde ve sokaklarına 5000 ton asfalt kullanılmış, 2 adet pazaryeri, 2 adet spor tesisi, 2 adet sosyal tesis, 5000 metrekare otopark, 7 okul ve 4 mabedin bakım onarımı yapılmıştır. Halkımızın depreme karşı duyarlılığını arttırmak, bilinçlendirmek ve geçmişte yaşamış olduğumuz acıları unutturmamak ve tedbir almalarını sağlamak için 20 adet seminer düzenlenmiş, 2019 yılında 1 adet pazaryeri, 1 adet kültür merkezi, 7 adet okul ve 4 mabedin bakım ve onarımı yapılması ve 20 adet depremle ilgili seminer düzenlenmesi planlanmıştır. Belediyemiz yapılan inşaat ve iş yeri ruhsatı başvurularıyla ilgili güncel veriler ışığında en kısa sürede değerlendirerek vatandaşımızın önünü açmaktadır. Ülkemizin bir deprem bölgesi üzerinde bulunduğu göz önünde bulundurarak, ilçemizde %70 oranında olduğu tahmin edilen gece kondu ve sağlıksız yapılan imar planları revize edilerek halkımızın daha çağdaş ve güvenli bir kentte yaşayabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yapımı devam eden inşaatların çevrede yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için 50 adet inşaat kontrol edilmiş vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu şekilde alış veriş yapabilmesi için pazaryerleri 720 defa kontrol edilmiş. Seyyar satıcı ve dilencilerle mücadeleye devam edilmekte. İlçemizde faaliyet gösteren 1500 sıhhi müessese kontrol edilmiş, vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerin %80’inin gereğini yapmış, halkımızın güvenliği ve sağlığı için bu uygulamalar daha titiz bir şekilde devam edecektir. Bayraklı halkının sosyal, eğitsel, kültürel, sportif ihtiyaçlarının karşılanması, vatandaşların aynı etkinlik içinde bulunması, kaynaşmaları, toplumsal moralin yükselmesi, ortak bir kent kültürünün oluşması için tiyatro, bale gösterimi, kültür turu düzenlenmesi, seminer ve konferans gibi… Konferans, bilgilendirme, kutlama ve anma günü gibi organizasyon düzenlenmesi yapılmıştır. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitimin sınırları ne olursa olsun, en önce, her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına kendi belleğine ve milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etme gerçeği öğretilmelidir.” sözünün ışığında Bay-Gem 1.500 öğrencimize kurs dershane hizmeti verilmektedir. Merkezi hükümetin tasarruf gerekçesi ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 2 milyar lira kesinti yapmasına rağmen, belediyemiz önemli olan insana yapılan yatırımdır anlayışıyla şartlara uyan ve maddi imkânı olmayan başarılı öğrencilerimizin diğer öğrencilerle eşit şartlarda yarışmasını sağlamıştır. Gıpta edilecek seviyede %100’e yakın başarı sağlamıştır. 15 spor dalında kursa açarak 5500 çocuğumuza ve vatandaşımıza “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” ilkesi doğrultusunda çocuklarımızı sokaktan kurtarmıştır. Aynı hizmetler 2019 yılında daha üst seviyeye çıkararak devam etmesi planlanmaktadır. 16 kütüphanede 6000 kitap var, çocuklarımıza ve halkımıza okuma alışkanlığı kazandırılması ve geliştirilmesinde güncel yayınların takibinin yapılarak halka ulaştırılmasını sağlamaktadır. Engelli vatandaşlarımızın kitap ihtiyaçları %100 oranında karşılanmaktadır. Meclis üyemiz Sayın Mikail BİLİCİ’nin meclisimize vermiş olduğu yazılı ve sözlü önergelerde belirttiği gibi “emeklilerimiz ve yoksul vatandaşlarımız bir bardak çay içebilmek için sokak sokak dolaşıyor” diyerek halkımızın durumunu özetlemiştir. Belediyemiz bu vatandaşlarımızın ve fakir öğrencilerimize bir nebzede olsa katkı koyabilmek için 3500 vatandaşımıza gıda, yakacak, giyim, nakdi yardım yapmış 1150 başarılı ve fakir öğrencimize burs yardımı yapmış, her yıl çeşitli semtlerde kurulan iftar çadırı ile 3000 vatandaşımıza iftar yemeği vermektedir. 700 yaşlı ve engelli vatandaşımızın periyodik olarak evinde tıraşı yapılmaktadır. 720 vatandaşımıza da taziye hizmeti verilmiştir. 25 semt evinde 32 kurs düzenlenmiş, semt evleri aracılığı ile belediyemizin hizmetleri vatandaşın ayağına götürülmektedir. Yeni doğan 2500 çocuğa hoş geldin bebek projesi kapsamında hediye verilmiş, 3 adet sosyal market ile vatandaşlarımızın kullanmadığı giyim, ev eşyası gibi malzemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmektedir. Bu çalışmalar 2019 yılında daha etkili şekilde yapılması planlanmıştır. Kısaca belediyemiz doğumdan ölüme kadar vatandaşın yanındadır. Yaptıklarımız yapacağımızın teminatıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Performans Programına olumlu oy vereceğimizi belirtir, hepinize saygılar sunarım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Arkadaşlar şahıslar adına izin verirseniz birer arkadaş çünkü zaman darlığını da dikkate alarak 5 er dakika.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan Ali Bey…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yeterlik önergesi verilirse o da kalkar lütfen.

Mikail BİLİCİ- Ali Bey…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani bakın yeterlik önergesi verilirse o da kalkar. Bakın yanımda getirdim İç İşleri Bakanlığı’nın bu konudaki genelgesini lütfen.

Mikail BİLİCİ- Bir şey söyleyeceğim. Ali bey 10 dakika kullandı. 10 dakika bende. Sayın  başkan..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şahıslara adına 5 dakika Çağlar Bey buyurun size veriyorum.

Mikail BİLİCİ- Evet aynen öyle 10 dakika kullandı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 5 dakika Çağlar Bey, yardımcı olun lütfen.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan, sayın meclis iyi akşamlar diliyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 1 kişi bu gruptan 1 kişi bu gruptan, 1’er kişi evet.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı Belediyesi’nin performans kitapçığını inceledik. Sayın başkan bu performans kitapçığında 2019 yılında yapmak istediklerinizi yazmışsınız. Şimdi daha doğrusu geçmiş dönemlerde de aynı şeyler vardı geçmiş yıllarda da yapmak istediğiniz ve yapmadığınız beceremediğiniz şeyleri yani son 6,5-6 ayda nasıl yapacaksınız? Yani burada geç kaldınız. Ben Bayraklı Belediyesi’nin çalışan personelinin emek vermiş çaba göstermiş anlının teri ile ekmeğini helal kazanmış çalışanlarımıza saygı duyuyorum. Onların ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum ben, bankamatikler hariç. Şimdi Bayraklı Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ’ın burada olması gerekiyordu esas, yani böyle önemli bir bütçe ve performansta olması gerekiyordu neden gelmediği bilmiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Biz temsil ediyoruz kendisine merak etmeyin.

Çağlar HASPOLAT- Kendisi adına size sesleneceğim başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bize seslenin tabi zaten öyle.

Çağlar HASPOLAT- Kendisine iletirsiniz. Şimdi Sayın Hasan KARABAĞ’ın misyonu ve vizyonu Bayraklı’yı yönetecek kapasitede olmadığını daha önceden söylemiştim. Tekrarlıyorum başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İki defa tersini şey yapıyorsunuz. Efendim bir dakika. Fahrettin Bey bir dakika ben varım burada.

Çağlar HASPOLAT- Fahrettin ağabey seninde vizyonun, misyonun yetmiyor buna.

Ramazan BULUT- Karşılıklı yapmayalım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim bakın şimdi karşılıklı olmasın, Çağlar Bey lütfen.

Çağlar HASPOLAT- Fahrettin ağabey benim seninle şahsi bir sıkıntım yok. Kalkıyorsun Büyükşehir’de diyorsun ki kafasını İrlandalılara kiraya vermiş. Bak İrlandalılar bu işi biliyor, kafası olmayana gitmez. Tamam tamam saygı duyuyorum sana...

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşlar, Çağlar Bey bana dönün Çağlar Bey…

Çağlar HASPOLAT- Eğer siyaset yapacaksak yapalım.

Ramazan BULUT- Başkanım konuşmasını yapalım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar bey bana hitap edin lütfen.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi evet tekrarlıyorum Bayraklı Belediye Başkanı Hasan KARABAĞ’ın misyonu da vizyonu da Bayraklı’yı yönetecek kapasitede değil. Amaç ve hedeflerin farklı olduğu yetkili gücün ve bütçenin yanlış kullanıldığını her zaman söylüyoruz ve tekrarlıyoruz. Şimdi burada birkaç tane örnek vereceğiz başkanım. Gerçi kendisi çıtayı yüksek tutmuş sizde söylüyorsunuz Büyükşehir’e oynuyormuş, Bayraklı’yı halletti.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz biz.

Çağlar HASPOLAT- Bayraklı’yı halletti sıra orda, oranın bütçesi daha büyük.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onu halk taktir ediyor.

Çağlar HASPOLAT- Yav  hasbelkader Allah korusun. Şimdi Veli başkanım geri dönüşüm için sorduğum bir soru vardı, bu toplanan kime ihalesiz verilmiş? Doğrudan teminle verilmiş bunun cevabı işte her köşede geri dönüşümcü açılmış değil. Kime verilmiş diye sordum ben bunun cevabını bekliyorum sizden. Şimdi Bayraklı gibi bir belediyenin kurumsal yapısında olması gereken temel değer ve ilkelerin uygulanmadığını, yönetime yansımadığını,  vatandaşa yansımadığını şimdi kitapçıkta yazmışsınız temel değerlerimiz ve ilkelerimiz bir belediye başkanında da bu yok insan odaklı olmak, adil ve tarafsız olmak, güvenilir olmak, dürüstlük, çağdaşlık, katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, açıklık, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, güler yüzlü, hoşgörülü ve hızlı hizmet sunmak, tarihe ve kültür mirasının korunması, doğaya ve çevreye saygı, çalışan memnuniyetini gözetmek. Şimdi şunlara ben bu yıl içerisinde yaşadığımız olaylardan birkaç tanesine örnek vermek istiyorum. Şimdi insan odaklı olmak.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 1 dakikanız kaldı. Toparlayın.

Çağlar HASPOLAT- İnsan odaklı olmak şimdi Manavkuyu, Mansuroğlu, Adalet Mahallesinde çok ciddi vatandaşlarımız güzel belediyeden hizmet alıyor. Cengizhan, Alparslan, Gümüşpala, Doğançay da aynı hizmetleri almıyor. İnsan odaklı çalışmıyoruz. Adil ve tarafsız olmak, güvenilir olmak şimdi güvenilir olmak Özkanlar Pazaryerinde kapandı pazaryeri. Oradaki pazarcı esnafından Bayraklı Belediyesi para topladı; size kapalı pazaryeri yapacağız diye. 1 milyona yakın para toplandı. Sonra yapamıyoruz dediler, 200 milyonunu geri iade ettiler. Şimdi pazarcı esnafının suçu ne bunda? Neden yapamayacağınız bir şey için pazarcı esnafından para topluyorsunuz da kapalı pazaryeri yapacağız diyorsunuz? 1 milyon para 200 bin lirası gitti. 800 bin lirası ortada yok devam ediyor. Dürüstlük, çağdaşlık katılımcılık şimdi Hasan KARABAĞ burada olsa aynısını yüzüne söyleyecektim. Kendisine de söyleyin bunu. Hasan KARBAĞ bir programda diyor ki:” Bayraklı’yı Sünni yobazlara teslim etmeyeceğiz” Evet aslında var. Yine bir alevi kardeşlerimizin toplantısında ayağa kalkmama nezaketliğini gösteriyor.

Fahrettin ORANDI- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey…

Çağlar HASPOLAT- Burada Faaliyet Raporu değil. Burası performans, performansta yazdığınız sayfa 16’ya bak yazdığı şeylere bak onlara cevap veriyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey lütfen toparlayalım.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi şeffaflık bitiyor bitiyor şeffaflık, hesap verebilirlik, açıklık şimdi şeffaflık…

Fahrettin ORANDI- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Çağlar HASPOLAT- Aklı olanlara giderler, aklı olamayana gitmezler.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey toparlayalım lütfen.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Bay-Bel diye bir şirketimiz var. Tedarikçi şirket diye kullanıyoruz bunu daha önce de söylemiştik. Hep zarar, belediyenin bütçesinden her yıl zararı kapatıyoruz. Vatandaşa kullanılması gereken bütçeden 12 tane kafe, düğün salonu hepsinin zararını oralar hiç para kazanmıyor, buradan destek çıkıyoruz. Vatandaşın parasını ve orada kazanılan para nereye gidiyor belli değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu saydıklarınızın hepsi bir molozun milyonda biri etmez ya bir moloz muhabbetini Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Ney moloz mu?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Moloz moloz.

Çağlar HASPOLAT- Ne molozu?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hiç duymadınız mı?

Çağlar HASPOLAT- Ona geleceğim. Ona geleceğim başkanım. Şimdi kaynakların etkin ve verimli kullanmak şimdi bütçede şurada performansta taşıt kiralama giderlerine 15 milyon lira ayırmışsınız. Ya bu parayla kaç tane araç alınır sayın başkan? 15 milyon lira 1 yılda 2019 yılında 15 milyon liralık bir bütçe ayırmışsınız araç kiralamaya, giderlerine. Güler yüzlü, hoşgörülü bir hizmet sunmak ya başkanın yüzünü gören yok nerde güler yüzlü. Yüzünü göremiyoruz. Halkın içine çıkmıyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim toparlıyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Hafriyat dediniz. Bir dakika başkanım. İki konum kaldı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın hoş görümü fazla zorluyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- İki konum kaldı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İki konu dediğin 5 dakika senin, zaten toplam hakkın 5 dakika.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi doğaya ve çevreye saygı demişsiniz bu moloz işi vardı ya, Doğançay’da bir tane hafriyat sahası yapıldı dere kenarına…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tekrar tekrar aynı şeylere dönme ya. Dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Söyleyeceğim tabi ki burada sonuçta 1 yıllık performansınızı ölçüyoruz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama Çağlar Bey Dilek Temennilerde kalanını devam edin.

Çağlar HASPOLAT- 1 yıllık performansınızı ölçüyoruz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adına, sahsı adına Ramazan BULUT. 5 Dakikayı geçmesin Ramazan Bey.

Mikail BİLİCİ- Sayın Başkan Ali Bey’in kullanmadığı 10 dakikayı ben kullanacaktım. Öyle konuştuk ama siz de bir sıkıntı oldu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O kendi taktirleri bir şey diyemem. Grup adına kullandı.

Ali KÖKOĞUZ- Alacaklıyız sayın başkan.

Mikail BİLİCİ- 10 dakikayı kullanalım biz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir daha ki sefere inşallah.

Ramazan BULUT- Sayın başkan öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu gün 2019 yılı bütçesini görüşmek üzere buradayız. Bayraklı hepimizin yakından bildiği üzeri gelirleri kısıtlı ama eksikleri fazla olan bir ilçe. Ancak belediyemiz öncelikleri doğru belirleyen akılcı, şeffaf, sosyal belediyecilik anlayışı ile sorunlara en etkin çözümleri üretmektedir. Sosyal projelerin yanında kentin çevresini değiştirecek kente değer katacak yatırımlara da devam etmektedir. Yatırımlarda izlenen öncelik bölge halkının ihtiyaçlarıdır. Yapılan dershanemiz, kültür merkezlerimiz, açılan diş polikliniklerimiz bunun en güzel örneğidir. “Yapılan en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır.” İnancıyla güzel işler yapılmıştır, yapılmaya da devam etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu durum tabiî ki de belediyemizi etkilemektedir. Gelirlerimizin %40 Büyükşehir yasasından kaynaklanan sebeplerle zaten Büyükşehre devredilmektedir. Uygulanmaya başlamasa da şimdide Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller Bankasından gelirlerimizin %30’u bir kesimi kesintisi söz konusudur. 2009 yılında iki ilçeden bölünüp tekrar birleştirilmesiyle kurulan belediyemiz Bornova, Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırmasız el atma işlemlerinden kalan 13 milyon liralık bir tazminat bedeli ödemesi yapmıştır. Kurulduğu günden bu yana belediye hizmet binası başta olmak üzere, kentte kazandırılan yatırımlar için yaklaşık 12.5 milyon lira kamulaştırma bedeli ödemiştir. Bayraklı Belediyesi Belediye Meclis’i tarafından başkana verilen yetki ve çekilen krediler Bayraklı’da yatırımlar için ve taşeron yasasından kaynaklanan personel giderleri için harcanmıştır. Bütçe ve faaliyet raporları açıktır harcanılan her kuruşun hesabı orada verilmiştir. Son Sayıştay raporlarıyla ülkenin hali ortadadır. Devlet hazinenin açığını yerel yönetimlerin gelirlerinden yaptığı kesintiler ile giderme yoluna gitmiştir. Sürekli çıkartılan vergi affı ile belediye gelirlerinde büyük azalma görülmüştür. Şimdi imar barışı çıkartılmış ve riskli bölgelere yapı kayıt belgesi verilerek sırf kaynak yaratılsın diye büyük risk alınmaktadır.

Ali KÖKOĞUZ- İmar barışına karşı mısınız? Sayın başkan onu söylesin Ramazan Bey.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Değiliz. Değiliz.

Ali KÖKOĞUZ- O zaman devam edin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Olası bir riske dikkat çekiyor görevi. Yani gelecekte Allah korusun olası bir deprem halinde herhalde manevi şeyini kimse ödeyemez.

Ali KÖKOĞUZ- Binalar zaten var yıksınlar mı vatandaşın başına binaları?

Ramazan BULUT- Bayraklı Belediyesi Türkiye Cumhuriyet’inden bağımsız değildir. Ülkedeki kriz Bayraklı’yı da etkilemektedir. Ülke krizle boğuşurken ülkeyi yönetenler itibardan tasarruf olmaz edebiyatıyla saltanat sürerken Bayraklı Belediyesi krizi vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak için sosyal projelere ağırlık vermiştir. Hasta olana şifa, eğitim ihtiyacı olana okul, işsize iş, dertliye derman olmaya çalışmıştır. Bütçedeki rakamlar Bayraklı halkının gelirlerinden elde edilen gelirler sadece ama sadece Bayraklı halkının refahı için kullanılmıştır. Hassas ve şeffaf yönetim anlayışı için başkanımız sayın Hasan KARABAĞ ve Bayraklı kaliteli hizmet üretmek için emek harcayan personelimize teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet ben teşekkür ederim. Bu görüşmeler ışığında 2019 yılı Performans Programını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Diğer gündem maddesi bütçeye geçiyoruz.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Dilek temennilerde konuşabilirsiniz. Bütçede konuşabilirsiniz.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan lütfen oturumu yasalar çerçevesinde yürütünüz. Sizin oturumu birden bire kesmeniz göreviniz değildir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İtiraz olur diye bakanlığın yönetmeliğini getirdim.

Ali KÖKOĞUZ- Okuyun o zaman sayın başkan. Hayır yanlış okuyorsunuz siz onu. Yanlış okuyorsunuz. Getirmişsizin okuyun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır hayır ben olağanüstü hoş görülü davranıyorum. Evet bütçede aynı usul devam ediyor. Bütçede Ak parti adına kim konuşuyor efendim?

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım okuyun dinleyelim.

Mikail BİLİCİ- Ben konuşuyorum sayın başkan.

Ali KÖKOĞUZ- Size inanmıyoruz ya, size inanmıyoruz. Lütfen okuyun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O sizin sorununuz bana inanıp inanmamak. Sen kendi önünde var. Ben görevimi biliyorum.

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım okur musunuz. Getirdiniz okuyun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Niye okuyum ben görevimi biliyorum siz de görevinizi bilin.

Ali KÖKOĞUZ- Niye yalandan kâğıdı söylüyorsunuz bize.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gereksiz polemiklerden kaçınalım.

Ali KÖKOĞUZ- İlk defa mı bu performansı burada görüyoruz… 9 yıldır biz meclisteyiz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bunlar ucuz polemikler hiç birimize yakışmıyor.

Ali KÖKOĞUZ- Hayır. Neden meclis üyesinden söz vermiyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey bunlar size hiç yakışmıyor.

Ali KÖKOĞUZ- Kaçmayın lütfen.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sizin seviyenizde ki bir adam basit bir konudan münakaşa üretir mi?

Ali KÖKOĞUZ- Neden korkuyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Neden korkacağım ben ya!

Ali KÖKOĞUZ- Söz verin o zaman. Verin o zaman söz. Bırakın muhalefet eleştirsin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim bütçe görüşmelerini başlatıyorum. Ak Parti Grubu adına kim konuşacak? Mikail Bey mi?

Ali KÖKOĞUZ- Performans bitmedi ki daha sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Performans’ı oyladık bile beyefendi.

Ali KÖKOĞUZ- Bakın söz vermiyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Oyladık bitti.

Ali KÖKOĞUZ- Meclis üyesine saygı gösterin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim saygı eğer burada saygı konusunda bana bir şey derseniz aşk olsun.

Ali KÖKOĞUZ- Babanızın şirketi gibi yönetiyorsunuz burayı. Bu şeklide yönetmeniz yasalara aykırıdır.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim bütçe konusunda Ak Parti Grubu adına kim görüşme yapacak? Konuşacak?

Ali KÖKOĞUZ- Mikail Bey konuşacak.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Mikail Bey buyurun 20 dakika.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bir dakika sizin hazırlığınız varsa bütçeye 10 dakika 10 dakika pay ederiz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fark etmez 10 dakika 10 dakikada olabilir. Ya da 1 kişi 20 dakikayı da kullanabilir. 3 kişi 7 dakika olabilir 4 kişi 20 dakika olabilir. Açalım tamam hayhay. Tarkan bey memnuniyetle.

Mikail BİLİCİ- Evet. Sayın başkan, sayın meclis başkanının yetersizliğini.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O kendi takdirleri ben ne yapabilirim.

Ali KÖKOĞUZ- Neyin takdiri sayın başkan ya.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim o kadar konuştunuz. Ak Parti Grubu adına siz söz aldınız. Başka söz alan olmadı. O konuşmayı tamamladınız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup başkanı o da 20 dakikasını tamamladı.

Ali KÖKOĞUZ- Söz isteyen meclis üyelerine siz ne için söz vermezsiniz? Yasaya aykırı olarak.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şahsı adına, şahsı adına…

Ali KÖKOĞUZ- Engelleyici bir durum yok sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim isterseniz yeterlilik önergesi verilsin oylayalım.

Ali KÖKOĞUZ- Meclis çalışma yönetmeliği elinizde okuyun lütfen.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Performansı oyladık bitti bütçeye geçtik.

Ali KÖKOĞUZ- Yeterlilik önergesi veremezsiniz. Bunu tehdit olarak kullanamazsınız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tehdit değil lütfen.

Ali KÖKOĞUZ- Meclis başladığından beri yeterlilik önergesi verip kısa keserim diyorsunuz. Kimi korkutuyorsunuz siz.

Kemal BÜYÜKKESİM- Siz buraya gelirken kurulmuşta gelmişsiniz kendinizi hazırlamışsınız. Daha gelirken, başlarken diyorsunuz ki “Yeterlilik önergesi verip burayı bittiririm.” diyorsunuz böyle bir şey yok ya. Okurum diyorsunuz okuyamıyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Okurum.

Kemal BÜYÜKKESİM- Buyurun okuyun o zaman.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın söylüyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Lütfen.

Kemal BÜYÜKKESİM- Okuyun dinleyelim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başkan gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular var ise meclise bildirir. Yani o zaten yapılıyor. O her zaman yapılan bir şey. Meclis başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçeleri kabul eder meclise sunar tabi ikinci şey olduğu için öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi esas bizi ilgilendiren;

Ali KÖKOĞUZ- Grup adına.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündem konusunda ve usul hakkında leh ve aleyh olmak üzere birer üyeye söz verebilir. Verebilir verir demiyor verebilir, yapılacak konuşmalar en fazla 10 dakika ile sınırlıdır üst sınırı 10 dakika.

Ali KÖKOĞUZ- Grup adına.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır şahıslar adına.

Ali KÖKOĞUZ- Bir paragrafta daha atlayın siz orda.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Daha sonra gündem maddeleri sırayla okunur ve görüşülür. Gündem sırasında değişiklik yapılmasına başkan ve üyeler tarafından yapılan teklifler, bu gündem ile ilgili…

Ali KÖKOĞUZ- Normal gündem ile ilgili performans ve bütçe ile ilgili mi lütfen.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Konuşmalar başkana hitaben yapılır.

Ali KÖKOĞUZ- Tamam doğrudur.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başkan her zaman söz hakkına sahiptir. Yani araya girebilir. İhtisas komisyonları siyasi parti gruplarıyla konuşmalar 20’şer dakika.

Ali KÖKOĞUZ- Evet.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Üyelerin konuşmaları 10 dakika ile sınırlıdır en fazla.

Ali KÖKOĞUZ- Kaç üye okuyun bana o zaman, okuyamayacaksınız şimdi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Devam edeyim, bütçe ve performans parti grupları bu süre 2 kat olarak uygulanabilir. Meclis bu sürenin değiştirilebilmesine de karar verebilir.

Ali KÖKOĞUZ- 2 katıda uygulayabilir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Görüşmelerin yeterli olduğu meclisçe kabul edildiği taktirde başka üyeye söz verilmez. Meclis toplantıları halka açıktır. Meclis başkanı üyeler her hangi birinin gerekçeli teklif üzerine kapalı oturum yapılmasına da karar verebilir. Yani biz bunun dışında bir şey uyguluyor muyuz?

Ali KÖKOĞUZ- Meclis üyelerinin söz istemesine rağmen söz vermeyişinizden bahse diyoruz. Orada kaç adet meclis üyesinin konuşturulacağına dair bir adet yok, hüküm yok.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Adet yok, başkanın taktirine bırakmış.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım niye böyle bir polemiğe giriyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- O zaman meclisi toplamayın o zaman niye 3 yıldır yapıyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O dilek temennileri de o yüzden gündem maddesi olarak koymuşlar.

Ali KÖKOĞUZ- Performansın dilek temennisi mi olur? Oylama yapılacak çünkü.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O zaman her bir üye 10’ar dakika konuşursa yarın akşama kadar buradan çıkamayız.

Ali KÖKOĞUZ- Bu mantıkla da 3 kişiye 2 kişiye söz vermeniz mi gerekiyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet Halk Partili bir üyeye tanılan 1 dakika. Biraz insaflı olun.

Ali KÖKOĞUZ- Ya ne alaka şimdi sayın başkan.

Ali ŞENAY- Arkadaşlar lütfen meclise dönelim.

Ali KÖKOĞUZ- Biraz testere gibi olun hep keser gibi olmayın. Burası belediye meclisi.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan bir cümle sarf edebilir miyim?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aynı iç tüzük hükümleri geçerli.

Ali KÖKOĞUZ- Hayır.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aynı iş tüzük hükümleri geçerli.

Ali KÖKOĞUZ- Meclis çalışma yönetmeliği yasalar ile donatılmış orada elinizde yönetmelik var. İkisi de farklı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bütçeye geçiyoruz bütçeye.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Beni sen böyle delirttin. Bütçeye geçiyoruz. Arkadaşlar Abdullah Bey lütfen. Bütçeye geçiyoruz. Gereksiz zaten şuan lüzumsuz tartışma ile 15 dakikamız gitti.

Ali KÖKOĞUZ- Bu lafı biz size söyleyecektik. Niye böyle yapıyorsunuz işte.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama ona zemin hazırlıyorsun.

Ali KÖKOĞUZ- Verin sözü rahatlayın. Boşu boşuna zaman kaybettiriyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali bey yardımcı olun lütfen. Ak Parti Grubu adına bütçede Mikail Bey siz mi konuşuyorsunuz?

Aynur ÇETİN- Ben de konuşacağım sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aynur Hanım yarı yarıya 10 dakika Mikail Bey, 10 dakika Aynur Hanım doğru mudur?

Aynur ÇETİN- 10 dakika sürmeyecek sayın başkan benimkisi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam Mikail Bey ilk söz sizin.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam süreyi başlatıyorum. Siz de Tarkan Bey tamam.

Mikail BİLİCİ- 8’inci ayın 1’inde 6 önerge verdim. Hepsi de sosyal içerikliydi. Emeklinin konumuna katkı koyacak, belediyenin katkısını gerektiren parklarınızdan, bahçelerinizden, çay ocaklarınızdan emeklinin faydalanması için talep getirdik, önerge halinde reddettiniz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bütçeyi konuşuyoruz.

Mikail BİLİCİ- Bütçeyi konuşuyoruz şuan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bak burada o yazıyor hangi konu şeyse konu dışına çıkılamaz diyor.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan sizin yetersiz olduğunuzu, vekâleten bu işi yapamadığınızı söyledim mi size?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Öyle mi?

Mikail BİLİCİ- Unutkan olduğunuzu söyledim mi?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sen mi taktir edeceksin benim yetersizliğimi.

Mikail BİLİCİ- Ben tektir ediyorum. Ben böyle taktir ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sizin bakın öyle bir tartışma açarsanız altında ezilirsiniz Mikail Bey. Siz kompleksli bir adamsınız.

Mikail BİLİCİ- Eyvallah teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben çok kompleksli adam tanıdım, ama o kompleksiniz bana sökmez.

Mikail BİLİCİ- Sökmez geçelim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Lafınızı da bilin konuşun.

Mikail BİLİCİ- 6 tane önerge verdim sizin başkanlığınıza.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İstersen 60 tane önerge ver, hiç fark etmez.

Mikail BİLİCİ- Anlatıyorum 1 saniye. Bütçeye giriyoruz. Önergeler içerisinde bütçe vardı. Vatandaşın cebindeki bütçe. 6 önergenin bir tanesi kabul edildi; engelli, down sendromlu rahatsızlıklar ile ilgili.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onların da arkasına fazla saklanma. Herkes herkesi tanıyor.

Mikail BİLİCİ- Tanıyor tanıyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Engellilerin arkasına saklanma, herkes herkesi tanıyor.

Mikail BİLİCİ- Hasan KARABAĞ’ın yerini dolduramıyorsunuz. Oturduğunuz bölge, Hasan KARABAĞ’a ben bu önergeleri getirmiş olsaydım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın kişisel olarak devam ederseniz sözünüzü keserim.

Mikail BİLİCİ- Kesin, kesin Hasan KARABAĞ’ın oturduğu yerde…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bütçeyle ilgili konuşursanız sözünüze devam edin. Bütçeyle ilgili konuşursanız sözünüze devam edin yoksa sözünüzü keserim.

Mikail BİLİCİ- Bütçeye geçiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçin bütçeye.

Mikail BİLİCİ- Arkadaşlar kişinin yaptığı siyaset vatandaşta karşılığı var ise dimdik yapar siyaseti. Kişinin yaptığı siyaset birilerinin elindeyse ibrikçi olur, peşkirci olur, kapının önünde dikilmekten de öteye geçemez. Sayın başkan 3 ay, 4 aydan beri buraya gelmeyişi anlattığım siyasetin tamamına oturuyor. O yüzden bütçeye geçiyoruz da, bütçeye geçmeden önce kendi sıkıntılarımıza bir değinelim. Hakikatten başkanın yokluğu keyfimizi kaçırıyor. Bizim onu dilendirmemize tepki vermeyin. Değerli arkadaşlar 2018 tahmini bütçemiz 250 bin lira olarak hesaplanmış,  20 bin lira borçlanırız söylevi ile bütçe karşımıza gelmiş 270 bin lira milyon lira  bu 270 milyon lira bankadaki faiz ortamında bin lira ödemeyle her 3 devre, 4 devre dört 1000 liralık bir ödeme ile karşımıza dikilmiş. Şimdi ki bütçe 2019 bütçesi bu mevcut 270 bin liradan arkadaşımız tasarruflardan bahsediyor.  Yine gerçeğe reale dönüş yok. 270 bin lira harcanan bütçe tahmini yapılıyor. Üstüne 30 bin lira borçlanacağız deniliyor 300 bin lira. Bakıyorsunuz doğurduğu faiz kaynağına 1000 lira bir önceki sene tahmin edilen bütçe 1750 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bu 1750 lira olarak da kalmayacak yani 1750 çarpı 1 milyon 750 bin çarpı 4. Değerli arkadaşlar mevcut bütçede vatandaşın ödenen faiz 4-5 tane, 6 tane müdürlüğün harcama bütçesine denk bir rakam. Taaa 2005 ten beri konuşuyoruz. Sayın başkan bütçe çekilsin reale dönsün. Bütçe çekilsin reale dönsün. Tamam, çekmediler dönmedi. Olabilir. 2016-2015 yılı bütçesi 130 milyon gibi bir rakamla tescil olmuş. 2015 bu biz geldiğimizde bu bütçe konuşuluyordu. 2019 bütçesi giderken konuşuluyor. 300 bin lira gibi bir rakam konuşuluyor. 300 milyon pardon 300 milyon lira ile 2015 bütçesi 139 milyon, 140 milyon deyin yani %214 artış olmuş, 5 yılda bizim bütçemizde %214 artış olmuş. çok kabadayıyız ya, sosyal belediyeciyiz ya, devrimciyiz ya, işçiyi koruruz ya, işçilerin artışına bakın o demin konteynırlardan monteynırlardan sohbet edilen işçi artışı olduğu temizlik şirketinin temizlik birimin harcadığı rakam 2015 bütçedeki rakam 19 milyon, 2019 bütçedeki rakam 35 milyon artış %84. Bunların içerisinden personel ücretleri de var. Madem bu kadar bütçede anormal rakamlar oynuyorsunuz, o zaman işçiyi de %214 artış yapında göreyim. İşçiyi de 1500 lira verdiyseniz 2015’te şimdi 3225 lira veriyor olmanız lazım. Bu bütçeler sizin sağlıklı diyor iseniz, o kadar konuştum o kadar söyledim sayın başkana rica ettim şu faiz ortamından çek bizi gerçek harcamalar bu değil. Alaşağı almadı. Kızgınlığım varmış yav olacak tabi. Arkadaşlar mevcut temsil ettiğiniz bölümde performans ile hazırlayan resimde baktığınız zaman sizin gidici olduğunuzu resimler gösteriyor zaten. Gidici olduğumuzu resimler ile gördüğümüz yetmiyormuş gibi, sayın başkanımız bütçe görüşmelerine bile gelme tahammülünde bulunmuyor. Şunu söylüyor; “Artık sizinle benim işim bitti.” eyvallah doğrudur. Bu meclis, bu son bütçe ile beraber burada işi de bitmiştir zaten doğrudur. Ama bu kadar da açık, bariz olmasa gerek. 2015, 2018, 2019 değerli arkadaşlar Ali Bey Milli Eğitimdeki eğitim ile ilgili olaya değindi. Evet çok doğru söyledi ya. Benim yaşadığım bölgede fakirliğin kısır döngüsü var. Fakirliğin kısır döngüsünün tarifi bakın şöyle oluyor: aramızda iktisatçılar var bilirler. Gelirin az ise tasarrufun azdır. Tasarrufun az ise yatırımın azdır. Yatırımın az ise katma değer üretemezsin tekrar gelirin azdır. Bu bölgede dokunulabilecekler var milli eğitim ile ilgili, ne ona dokunuluyor doğru düzgün, madem öyle sosyal içerikli aile hayatına dokunulabilen yardımlar var. Madem onlar da 2015’le bu dönem arasında dediğimiz şekilde %214 artsaydı, onlar ne yazık ki aşağılara çekildi. Yani sosyal belediyeciliğimiz rafta, dokunduğumuz zaman dökülüyor. İşçi dostuyuz belediyeciliğimiz rafın en altına düşmeye başladı. Değerli arkadaşlar mevcut performans, bütçe ya ben nesine değineyim ki.

Ali ŞENAY- Mikail Bey aynen Türkiye’nin yönetimini anlatıyor başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet lütfen Ali Bey siz sesiz olun.

Mikail BİLİCİ- Ben mevcut bütçenin faiz doğurduğundan dolayı, faiz ödemelerini arttıran bir bütçe sağlıklı bir bütçe değildir. Faiz ödemeleri ile beraber aynı bütçenin işçiye bakışı, sıkıntılı ailelere bakışı, yardıma bakışı ve mevcut kendi işçisine de bakışında da artış oranının yarısı dahi yok. Artış oranı bütçedeki 300 milyar, 130-140’a denklediğiniz zaman 214, işçideki temizlik işlerindeki artış %84. Yani birisi %214 birisi %84. Bu bütçenin de, bu performansın da bu kadar emeğin üzerinde yanlış görüntüsünü dile getirmek istiyorum. Teşekkür ederim sağ olun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Aynur Hanım kalan müddeti siz tamamlayın. Şeref Bey kalan müddeti tamamlasın ondan sonra size söz vereyim.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan önce iyi akşamlar diliyorum. Af buyurun Mikail başkanım benim değineceğim konuların büyük bir bölümüne zaten değindi. Bu anlamda bireysel hakkımı kullanmayıp bir kısım söyleyeceklerimi dilek ve temenniler de kullanmak istiyorum. Grubumda şahsi adına konuşmak isteyen başka arkadaşım varsa bu hakkı o değerlendirsin. Teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şahıslar adına geldiğinde değerlendirir. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi adına kim konuşacak? Şimdi değil, şimdi değil. Şeref Bey şu müzakereyi bir sağlıklı şekilde tamamlayalım.

Mikail BİLİCİ- Veli Bey de cevap veriyor ama kendi derneğinden %50 indirim yapmıyorsun.

Veli TOPAL- Seninle dilek ve temennilerde konuşalım.

Mikail BİLİCİ- Konuşalım konuşalım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şeref Bey onu unutmuş değilim, Şimdi şu müzakereyi sağlıklı bir şekilde tamamlayalım.

Sema TURAN- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri öncelikle beceriksizlik ithamını kabul etmiyoruz ki belediye başkanımız 2’inci dönemindedir. Bayraklı halkı performansımızı ve becerimizi onaylamıştır. Bayraklı Belediyesi devletten yatırım alamayan ilçemizde, görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Halen bir kaymakamlık binası, emniyet binası, bir hastanesi olmayan ilçemizde devletde iktidarda olan partinin mensuplarının belediyemizi eleştirmesi komik olmaktadır. Ayrıca Çağlar Bey’in

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkanım bir saniye, bir saniye. Bayraklı’daki performansı konuşuyoruz, 2019 yılında…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Siz CHP zihniyeti derken onlar tepki koydu mu?

Ali KÖKOĞUZ- Bizde yapalım yani…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Genelleme yaptınız.

Ali KÖKOĞUZ- Konuşma tekniği buysa bizde yapabiliriz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O zaman konuştuğunuzun ya farkında değilsiniz, siz CHP zihniyeti derken taaa 23’lere kadar uzattınız işi.

Ali KÖKOĞUZ- Yok uzatmadık. CHP zihniyeti…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Farkında değilsiniz, CHP zihniyeti

Ali KÖKOĞUZ- Bayraklı’nın performansını niçin konuşamıyorsunuz ki sizler?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ali bey tahammüllü olun. Yani onlar Cumhuriyet Halk Partisi Grubu size karşı, hatta çok çirkin sataşmalara karşı bile son derece tahammüllü davrandı. Lütfen sizde tahammüllü olun.

Ali KÖKOĞUZ- Lütfen sayın başkan iddia ettiğiniz gibi bir başkasının ayıbı veya beceriksizliği sizin beceriksizliğinizi yok eder mi?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O bir başkasıyla dediğiniz sizin grubunuz.

Ali KÖKOĞUZ- Siz diyorsunuz ki bir başkasından müdahale beklerdim .

Sema TURAN- Kabul ediyorsunuz yani Ali bey.

Ali KÖKOĞUZ- Bizde günah yok diyorsunuz, günahınız var kardeşim

Sema TURAN- Ayrıca Çağlar Bey Başkanın misyonunu ölçecek kapasitede değildir. Bayraklı halkı 2 dönemdir Hasan Başkana şehre emin sıfatını verirken, Çağlar Bey’in durumu ortadadır. Hasan KARABAĞ dimdik siyaset yapmıştır, yapmaya da devam ediyor. Yüzünü…

Çağlar HASPOLAT- Gelsin o zaman

Sema TURAN- Onu size sormayacak. Yüzünü…

Çağlar HASPOLAT- Kaçmasın o zaman.

Sema TURAN- Çağlar Bey dediklerimi kuvvetlendiriyorsunuz bu şekilde konuşarak onaylamış oluyorsunuz, evet.

Veli TOPAL- Biz dinliyoruz onları, bizim konuşmacı arkadaşımız konuşamıyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet siz konuşun hiç ara vermeden devam edin.

Sema TURAN- Yüzünü göremiyoruz ortalıkta yok dediğiniz başkan, bugün 1 saat boyunca Sevgiyolu’nda vatandaşla iç içeydi.

Çağlar HASPOLAT- Yok öyle bir şey.

Sema TURAN- Ancak, onu bile bilmiyorsunuz tebrik ederim. Ancak görmeyen gözleriniz için çokta yapabilecek bir şey yok maalesef. Evet buyursaydınız. Taşerona kadro diye çıkarılan kararname ile işçimize yapacağımız zammı da elimizden aldınız. Bugün bu ülkede asgari ücret açlık sınırının altındadır. Eleştiri yaparken daha akılcı, vicdanlı olmaya davet ediyorum sizleri. Mikail Bey sizi de. Rica ederim. Evet İzmir’in ilk yerleşim yeri olan Bayraklı’da 29 Mart 2009’da kurulan belediyemizde kurulduğu ilk günden bu yana bilimin ışığında, akılcı, insan odaklı hizmet anlayışı ile 10 yıllık bir süreci geride bıraktık. Bugünde 10 yıllık hizmet süremizin 2’inci dönemimizin son bütçesini görüşmek üzere toplandık. İlçemiz konumu gereği İzmir’in en güzel noktasında kurulmuş, körfeze hakim fakat sanayisi olmayan, gecekondusu çok olan bir bölge. Dolayısıyla kayıtlı mesken ve işyeri az olan gelir potansiyeli düşük bir bölge. Gururla söylüyoruz ki belediyemiz tüm kısıtlı imkânlara rağmen sağlıktan spora, kültürden çevre düzenine kadar insan odaklı, çağdaş, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışını en üst düzeyde uygulayan bir belediyedir. Ne yazık ki ilçemiz devlet yatırımına hala aç, hala devlet kurumlarının bile kendi binası yok. Fakat belediyemizin yatırımları ve hizmet anlayışı sayesinde Bayraklı marka kent haline gelmiş, geçilen yer değil gelinen yer olmuş ve örnek alınan bir belediye haline gelmiştir. Ülkemiz büyük bir ekonomik bunalımın içindedir. Paramız her gün maalesef değer kaybetmekte, vatandaşlarımız enflasyon yükü altında ezilmektedir. Tabi ki bundan belediyemiz de etkilenmektedir. Bütçemizin büyük bölümünü oluşturan personel giderleridir. Bayraklı’mız için kaliteli hizmet üretmek adına görev yapan işçi, memur tüm personelimizin maaşları sendika üretmek adına sendika sözleşmeleri yoluyla iyileştirilmiş ve personelimizin enflasyon yükü azaltılmaya çalışılmıştır. Ve en iyi maaşı veren kurumlar arasında yer alan belediyemiz de personel maaşları bir gün bile aksamamıştır. Her yıl başarılı öğrencilere burs yardımı sağlanmış, ücretsiz dershane ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine öğrenciler gönderilmiş ve son üniversite sınavında derece yapan öğrencilerden biriside belediyemiz dershanesinde eğitim görmüştür. Yine her yıl tüm yıla yayılan ayni ve nakli yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmakta, her yıl küçük delikanlılarımız toplu sünnet şenlikleriyle erkekliğine ilk adımlarını atmakta, ilçemiz de yeni doğan bebeklerimizi hoş geldin bebek diye karşılayıp, cenazelerde vatandaşlarımızın acı günlerinde de ikram ve servis araçlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Sayın başkan değerli meclis üyeleri 24 mahalleden oluşan ilçemiz genç nüfusun yoğunlukta olduğu bir bölgededir. Bu sebeple Spor İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde açılan spor okullarımızda çocuklarımız hem yaz tatillerini daha kaliteli geçirmekte, hem de topluma yararlı bireyler olarak yetişmektedir. Kentin 4 bir yanına yayılan parklarımız, yeşil alanlarımız ve spor tesislerimiz yılın 12 ayı halkın kullanımında hoş vakit geçirecekleri alanlardır.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, sayın hatip Sema Hanımefendi birisinin yazdıklarını burada okuyor. Bu yapılan iş ve işlemleri…

Sema TURAN- Neden zorunuza gidiyor?

Ali KÖKOĞUZ- Cesareti varsa kâğıdı okumadan söylesin bakalım. Hadi bakalım.

Sema TURAN- Siz kâğıdı okuyorsunuz.

Ali KÖKOĞUZ- Okumdan söylesin, hadi bakalım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey ben eminim ki siz onun yaşında eminim ki mikrofon karşısında titriyordunuz. Biraz saygılı olun.

Ali KÖKOĞUZ- Nerden titriyordum? 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Mikrofonun karşısında eminim ki titriyordunuz, konuşmada.

Ali KÖKOĞUZ- Ne zaman? Ne zaman?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-Ya onun yaşındaki bir insanı teşvik edici olmanız lazım.

Ali KÖKOĞUZ- Ne zaman titriyorduk? Ya ne zaman titriyorduk?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Öyle tahmin ediyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Öyle tabi öyle tahmin edin siz. Ama eğer…  

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çünkü geçmişin CHP’li biliyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Bu yapılan iş ve işlemleri eğer biliyorsan tek tek daha okumadan…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- CHP’de kürsü öyle hafif, kolay bir şey değildir.

Ali KÖKOĞUZ- Söylediklerinize siz bile inanmıyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İlçe kongrelerinden eminim ki sen konuşamıyordun bile.

Sema TURAN- Siz benim 2 katı yaşımdasınız.

Ali KÖKOĞUZ- Bırakın kâğıdı, bırakın kâğıtları bakayım…

Sema TURAN- Siz benim 2 katım yaşındasınız 2 katım…

Ali KÖKOĞUZ- Söyleyemez, söyleyemez.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 50 yıllık siyasetçisin sen bile kâğıttan okudun.

Ali KÖKOĞUZ- Ben kâğıttan okumadım. Ben başlıklara bakıyorum burada.

Sema TURAN- Siz benim 2 katı yaşımdasınız ve kâğıttan okuyorsunuz Ali Bey rica ediyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Sizin gözümüze baka baka..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu kadar hoşgörüsüzlük hayret.

Ali KÖKOĞUZ- Onları başkası hazırlıyor siz okuyorsunuz Sema Hanım.

Sema TURAN- O sizin hüsnükuruntunuz.

Ali KÖKOĞUZ- Madem bu kadar çok iş yapılıyor belediyenizde söyleyin o zaman, kâğıda bakıp okumayın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey…

Sema TURAN- Ali Bey…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu bir anlamda hakarete girer, yakışmıyor.

Ali KÖKOĞUZ- Burada spikerlik, sunuculuk istemiyoruz biz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali bey yakışmıyor.

Sema TURAN- Gerçekleri duymak niye zorunuza gidiyor?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir bayana genç bir bayana bu hitap tarzınız yakışmıyor. Başkasının yazdığı, bu çok yakışıksız bir sözcük..

Ali KÖKOĞUZ- O zaman söylesin bakalım. Ezberinde söylesin, söyleyemez.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu size yakışmıyor.

Sema TURAN- Siz niye ezberinizle söylemiyorsunuz? Siz neden ezberinizle söylemiyorsunuz?

Ali KÖKOĞUZ-  Söyleyemez iddia ediyorum. Kapat kâğıdı bakalım söyle.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben sizi ilk gördüğümde haza…. Ali bey dinler misiniz?

Ali KÖKOĞUZ- Söyleyemezsiniz.

Sema TURAN- Ben size kendimi kanıtlamak zorunda değilim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben sizi ilk gördüğümde haza İstanbul beyefendisi sanmıştım. Yakından tanıdıkça hayal kırıklığına uğradım.

Sema TURAN- Ben size kendimi kanıtlamak zorunda değilim.

Ali KÖKOĞUZ- Doğruyu söylemek böyle.

Mikail BİLİCİ- Tabi tabi beyefendilik bir size bide Ali Bey’e

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hakikaten sizi dışarıdan gören bir İstanbul beyefendisi sanır, ama yakından tanıyınca gerçekten bir hayal kırıklığı.

Ali KÖKOĞUZ- Meclis üyesi fikrini özünde söyler spikerlik yapmaz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Devam edin.

Emre MARAZ- Öyle bir mecburiyeti yok başkanım.

Sema TURAN- Siz, siz, siz, meclis başladığından beri kâğıttan okuyorsunuz. Siz benim 2 katı yaşımdasınız ve siyasi tecrübe…

Ali KÖKOĞUZ- Yüzüne baka baka konuşuyorum ben.

Ali ŞENAY- Ali Bey…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sema Hanım

Ali ŞENAY- Böyle başlık olmaz Ali Bey, Ali Bey.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sema Hanım tebrik ediyorum sizi, bu kadar grubu hop oturtup, hop kaldırdınız.

Ali KÖKOĞUZ- Bakın başlık var. Kameraya gösterin.

Konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.  

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey, Ali Bey tebrik ediyorum. Bak güzel bir kahraman yarattınız. Tebrik ediyorum sizi. Kutluyorum sizi de, devam edin. Bir genç bayan koca bir Ak Parti grubunu hop oturttu, hop kaldırdı ayağa.

Konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir. 

Ali KÖKOĞUZ- Devam edin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam.

Ali ŞENAY- Bir saniye, bir saniye bir şey söyleyeceğim

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sen hiç bir şey söyleme.

Ali ŞENAY- Mecliste daha önce kendisi meclis kurallarını uygulamadığı için…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yeterlilik önergesi verelim de kapatalım konuyu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Konuşmana devam et.

Ali ŞENAY- İkincisi Ak Parti grubunu hükümetten başka neyle eleştireceğiz, neyle eleştireceğiz?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ali Bey tamam bir dakika Ali Bey. İki tane Ali Bey’le karşılıklı..

Sema TURAN- Sağlık İşleri Müdürlüğümüz 4 doktor…

Kemal BÜYÜKKESİM- Ali Bey milletvekilleriniz var, genel başkanınız var bunları eleştirirler burası Bayraklı meclisidir.

Ali ŞENAY- Fark etmez biz burada Ak Parti kürsüsünü neyle eleştireceğiz? Kişiliğinizi mi eleştireceğiz?

Kemal BÜYÜKKESİM- Nasıl kişiliğinizle mi eleştireceğiz?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ali Bey… Ali Bey…

İsmail YAĞCI- Ali Bey lütfen kişiliklere girmeyelim, herkesin kişiliği ortada.

Kemal BÜYÜKKESİM- Ali bey burası Türkiye Büyük Millet Meclis değil, burası Bayraklı Meclisi.

Sema TURAN- Sağlık İşleri müdürlüğümüz 4 doktor

İsmail YAĞCI- Ali Bey herkesin kişiliği ortada lütfen kişiliklere girmeyin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey, lütfen yardımcı olun bana, bari onlar yardımcı olmuyor. Seçim yaklaştı, adamlar mecbur bari siz yardımcı olun bana.

Mikail BİLİCİ- Unutun unutun siz bir daha seçimi meçimi..

Sema TURAN- Sağlık İşleri Müdürlüğümüz 4 doktor, 8 diş hekimi ve hemşirelerimizle.

Mustafa YILMAZ- Başkanım bütçeyi konuşsun ama…

Sema TURAN- Ambulanslarımızla, cenaze araçlarımızla, engelli nakil araçlarımızla

Mustafa YILMAZ- Necati Bey bütçe…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bütçeyi konuşuyor.

Sema TURAN- 7\24 bayraklı halkının hizmetindeyiz.

Mustafa YILMAZ- Hayır bütçeden bahsetmiyor

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamda 12 den bütçeyi konuşuyor. Helal olsun sana.

Sema TURAN- Devlet hastanelerinde aylar sonrasına verilen…

Mustafa YILMAZ- Başkanım dinlemiyorsunuz dinleseniz bütçeden bahsetmiyor başkanım.

Sema TURAN- Diş randevularını, özel diş polikliniklerinde 1.000 liraları aşan diş tedavilerinin olduğu bir ülkede, ücretsiz hizmet veren 8 adet diş polikliniği vatandaşlarımızın büyük bir sorununu çözüme kavuşturmaktadır.

Mustafa YILMAZ- Başkanım bütçe konumuz.

Sema TURAN- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri belediyemiz toplumumuz için büyük önem arz eden dini, milli bayramlarda, özel günlerde, özel etkinliklerle kent vatandaşının kültürel etkinliklere katımlını sağlamakta, milli değerlerimizi yaşatmakta öncülük etmektedir. İşin özü belediyemiz işsizliğin, yoksulluğun hat safhada olduğu yatırıma aç bir bölgede kısıtlı imkânlarla vatandaşa kaliteli hizmeti ön planda tutarak, sosyal belediyeciliği yaşatarak, sorun odaklı değil çözüm odaklı çalışmaları ile başarılı bir yönetim anlayışı uygulamıştır. Bunda da  hiç kuşkusuz  Bayraklı’da yaşayan Bayraklı’nın sorunlarını bilen bir belediye başkanı tarafından yönetilmesinin büyük bir katkısı vardır. Sözlerime son vermeden önce sorunları bilen, öncelikleri doğru planlayan, her kesimden vatandaşına dokunabilen ve hizmet anlayışında hiçbir ayrım gözetmeyen 10 yıllık süreçte Bayraklı’mızın gelişimine, değişimine emek veren değerli ve ufku geniş başkanımız Hasan KARABAĞ ve çalışma ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Teşekkür ederim. Kemal Bey siz mi konuşacaksınız şahıs adına? İsmail Bey mi? Siz mi konuşacaksınız İsmail Bey buyurun. Şahsı adına 5 dakika İsmail Bey’e söz verdim.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan, değerli meclis saygıyla selamlıyorum. 2019 ön görü bütçesini görüşüyoruz. Tamamını değil birkaç tanesini ele alacağım. Park ve Bahçeler 35 bin 700, 35 milyon 700 bin lira bütçe ayrılmış, 5000 fidan yıllık tahmini veriliyor ama vatandaş geldiği zaman belediyeye bir tane iki tane istediği zaman böyle bir hizmetimiz yok diye verilmiyor. Daha bizim belediye olarak yeşillendirmeye ağaçlandırmaya teşvik etmemiz gerekir. 2018 bütçesinde 8 milyon 752 bin lira ceza öngörülmüş bütçesinde, 2019 yılında tekrar aynı şekilde yani beyin okuyuculuğa mı başladık? Aynı 2018’deki rakamla 2019’daki ceza kesme rakamı. Gelirlerimiz kopyala yapıştır aynı 2018 ve 2019 belediye olarak üretim yok. Gelirlerimizi arttıracak hiçbir gelişme yok. Sadece ihtiyaç kredilerle günü tamamlamak. Ve bu nedenle 10 yıldır Bayraklı Belediyesi her geçen gün borç batağına giriyor. 2019 yılında tekrar borç batağına girecek. Teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Evet şahıslar adına Veli Bey şahsı adına grubu adına konuştu zaten.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu kısaca bir arkadaşlara cevap vermek istiyorum. Bütçemiz 300 milyon lira bunun %51’i yatırımdır. Şimdi Çağlar Bey belediye başkanımızın misyonundan ve vizyonundan bahsetti, yeterli değil dedi. Ben Çağlar Bey’in böyle görmesine çok rahatsız değilim. Neden rahatsız değilim, çünkü hakikaten layık değil, Bayraklı’ya layık değil. Bana kalsa belediye başkanımızın ben Başbakan olmasını isterdim. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor yani Bayraklıya uygun değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başbakanlık kalktı ne yazık ki.

İsmail YAĞCI- Önce genel başkanınızı değiştireceksiniz.

Tarkan DÜZMAN- Kulalı ya Kulalı, ondan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Büyükşehir’le..

Veli TOPAL- Bir saniye bir saniye şimdi sayın başkanım..

Ali KÖKOĞUZ- Başbakanlık diye bir kavram kalmadı Veli Bey’e hatırlatın.

Veli TOPAL- Biliyorum efendim. Başbakanlığın kalktığını da biliyorum. Bizim gönlümüzden geçen demokraside Başbakan

Ali KÖKOĞUZ- Başbakanlık geçmişte kaldı.

Veli TOPAL- Gelecek gelecek oda gelecek. CHP zihniyeti, CHP zihniyeti, CHP zihniyeti sizin dediğiniz gibi. Bakın Büyükşehir Belediyemiz Agora’da orada büyük bir kent ortaya çıkardı. Oda CHP zihniyeti.

Ali KÖKOĞUZ- Kent 100 senedir var ya.

Kemal BÜYÜKKESİM- Veli Bey demokrasi derken seçimlere gitmedik mi? Başkan seçilmedi mi? Yani demokrasi nasıl oluyor başka? Millet vermedi mi sandıkta, sizin demokrasi anlayışınız nasıl oluyor?

Veli TOPAL- Kardeşim ben seçime falan gitmedik demedim, ben beklentimi söylüyorum. Yani niye yani alınıyorsunuz?

Ali KÖKOĞUZ- Başbakanlık yok onu söylüyoruz yani Başbakanlık kalmadı.

Veli TOPAL- Bir saniye lütfen, lütfen dinler misiniz? Sonra diyor ki belediyemizde üretim yok. Kardeşim ülkede üretim kalmadı, ülkede. Samandan ete kadar hepsini ithal ediyoruz. Ne üretiminden bahsediyorsunuz siz? Bunun ana sorumlusu sizsiniz, lütfen birazcık elinizi vicdanınıza koyun öyle konuşun.

Çağlar HASPOLAT- Sen elini vicdanına koyuyor musun Bayraklı’daki  konularla ilgili?

Veli TOPAL- Elbette koyuyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veli Bey toparlayalım. Oylamaya geçelim. 2019 yılı hayır öyle bir hakkı yok Çağlar Bey, birer kişiye söz verdim bitti.

Mustafa YILMAZ- Başkanım ismi kullanıldı ama, başkanım ismi geçti ama..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 2019 yılı Bütçe Kararnamesi madde 1

Çağlar HASPOLAT- Bütçe hakkında konuşmadım ama başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Madde 1, Dilek ve Temennilerde konuşun Çağlar Bey. Madde 1

 

 

 

2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Madde 1

Belediye birimleri için "(A)Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 300.000.000,00.-TL (Üçyüzmilyontürklirası) ödenek verilmiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ad okuyarak oylama yapıyoruz.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ali ALAN.

 

Ali ALAN- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ali ŞENAY.

 

Ali ŞENAY- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ayşegül ÇETİNKAYA.

 

Ayşegül ÇETİNKAYA- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Cindi Can POLAT.

 

Cindi Can POLAT- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Emre MARAZ.

 

Emre MARAZ- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Fahrettin ORANDI.

 

Fahrettin ORANDI- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Fatma ATALAY.

 

Fatma ATALAY- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Fatma Duygu KUMAŞ.

 

Fatma Duygu KUMAŞ- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Gönül VURAL.

 

Gönül VURAL- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Gamze Gül ÇAMUR.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Hatice TATLI.

 

Hatice TATLI- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Hamdi VATANSEVER.

 

Hamdi VATANSEVER- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Münir DEMİR.

 

Münir DEMİR- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Mustafa ÇEKİÇCİ.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Mustafa KARAMAN.

 

Mustafa KARAMAN- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Nail KURTULUŞ.

 

Nail KURTULUŞ- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ramazan BULUT.

 

Ramazan BULUT- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)-  Sema TURAN.

 

Sema TURAN- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)-  Şeref BALBAY.

 

Şeref BALBAY- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Veli TOPAL.

 

Veli TOPAL- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Yeşim TEKOĞLU.

 

Yeşim TEKOĞLU- Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Ali KÖKOĞUZ.

 

Ali KÖKOĞUZ- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Abdullah AKTAŞ.

 

Abdullah AKTAŞ- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Aynur ÇETİN.

 

Aynur ÇETİN- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Çağlar HASPOLAT.

 

Çağlar HASPOLAT- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- İsmail YAĞCI.

 

İsmail YAĞCI- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Kemal BÜYÜKKESİM.

 

Kemal BÜYÜKKESİM-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Mikail BİLİCİ.

 

Mikail BİLİCİ-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Mustafa YILMAZ.

 

Mustafa YILMAZ- Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Tarkan DÜZMAN.

 

Tarkan DÜZMAN- Duble ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Tahsin ÜNAL.

 

Tahsin ÜNAL-Ret.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)-  Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Necati YILDIZ.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Kabul.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)-   Başkanım 10 ret, 22 kabul.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Evet 1. Madde kabul edilmiştir. Diğer maddelerin işaret oyuyla oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği mi Ali Bey?

 

Ali KÖKOĞUZ- Oy birliği.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Oy birliği ile kabul edilmiştir. Madde 2.

 

Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi 270.000.000,00.-TL (İkiyüzyetmişmilyontürklirası) olarak tahmin edilmiştir.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 3

2019 Yılı Gider Bütçesinde yer alan 300.000.000,00.-TL’sı ödenekler toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen; 270.000.000,00.-TL’sı gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 30.000.000,00.-TL (Otuzmilyontürklirası) kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle toplam 300.000.000,00.-TL’sı olarak bütçede denklik sağlanmıştır.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 4

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 5

6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 6

Bütçeye cetveller eklenmiştir.

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Madde 6’yı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Madde 7’yi oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 8

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Madde 8’i oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Madde 9

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Madde 9’u oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bunada mı oy çokluğu yaptık Ali Bey?

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan biz genel olarak..

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yani yürürlük tarihine de mi muhalefet ettiniz?

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan onu demiyorum. Her şeye karşıyız neden? Gelir düzeyinde gelirleri adaletli toplamıyorsunuz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya bu kanun kanun, yürürlüğü kanun…

 

Ali KÖKOĞUZ- Bütçe gelirlerini adaletli harcamıyorsunuz.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kanuna karşımı geliyorsunuz?

 

Ali KÖKOĞUZ- Kanunla bunun ne ilgisi var?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Neyse zabıtlara geçti.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Biz çarşıyız, her şeye karşıyız başkanım.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Madde 10.

 

Madde 10

Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

1- 2019 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİNİN BİRİM BAZINDA FONSİYONEL SINIFLANDIRMA BİRİNCİ DÜZEYİ.

 

01-GENEL KAMU HİZMETLERİ    108.230.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

02  Özel Kalem Müdürlüğü   3.500.000,00 TL    

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  3.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

10  Bilgi İşlem Müdürlüğü    3.380.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

18  Yazı İşleri Müdürlüğü   2.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

20  Teftiş Heyeti Müdürlüğü  650.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

25 Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü  3.500.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

28 Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü  300.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

31  Destek Hizmetleri Müdürlüğü  46.700.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

37 Mali Hizmetler Müdürlüğü 44.700.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

50 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 500.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

03-KAMU DÜZENİ ve GÜVENLİK HİZMETLERİ 11.250.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.750.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

45 Zabıta Müdürlüğü 9.500.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

04-EKONOMİK İŞLER ve HİZMETLERİ 84.100.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

33 Fen İşleri Müdürlüğü 44.900.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 35.700.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

40 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.700.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

46  Veteriner İşleri Müdürlüğü  1.800.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

05-ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 39.450.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

43 Temizlik İşleri Müdürlüğü  39.450.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

06-İSKÂN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ  14.720.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


32 Emlak İstimlâk Müdürlüğü  6.800.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

34 Kentsel Tasarım Müdürlüğü 520.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4.900.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

39 Plan Proje Müdürlüğü 1.250.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

44 Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.250.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

07-SAĞLIK HİZMETLERİ 4.650.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

41 Sağlık İşleri Müdürlüğü 4.650.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

08- DİNLENME, KÜLTÜR ve DİN HİZMETLERİ 26.950.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

29 Spor İşleri Müdürlüğü 7.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 16.700.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

48  Kütüphane Müdürlüğü 2.850.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

29 Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü 400.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

10-SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ  10.650.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü  10.650.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buna bile ret öyle mi?

 

Ali KÖKOĞUZ- Neye efendim?

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sosyal hizmetler, fakir fukaraya yardım.

 

Ali KÖKOĞUZ- Yetersiz sayın başkan onun için reddediyoruz.  İaşe dağıtır gibi öyle insanları…

 

TOPLAM-  300.000.000,00 TL.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

GELİR BÜTÇESİ BİRİNCİ DÜZEY GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

01 Vergi Gelirleri  103.270.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

03  Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri  41.237.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

04  Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 585.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

05  Diğer Gelirler  104.143.100,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

06  Sermaye Gelirleri  20.810.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

09 Ret   ve  İadeler  -45.100,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

TOPLAM-  270.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

 

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

 

1  İÇ BORÇLANMA 30.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

4 NET BORÇLANMA(-) -30.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

5  NET FİNANSMAN  30.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

TOPLAM- 30.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

 

I. 3 AYLIK 75.000.000 TL

 

Ayşegül ÇETİNKAYA- Başkanım başkanım madde 2 Gider Bütçesi oylanmadı.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onu oylamıyoruz.

 

I. 3 AYLIK 75.000.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

II. 3 AYLIK 75.000.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

III. 3 AYLIK  75.000.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

IV. 3 AYLIK  75.000.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

TOPLAM300.000.000,00 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2019 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

 

I.3 AYLIK  67.500.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

II. 3 AYLIK 67.500.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

III. 3 AYLIK 67.500.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

IV.3 AYLIK 67.500.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

TOPLAM- 270.000.000 TL

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

2019 Yılı Tarife Cetvelleri

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 2019 Yılı Tarife Cetvelleri.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Oylanacak sadece başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarife cetvelleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Bayraklı’mıza 2019 yılı ülkemiz için gerçekten zor bir yıl olacak. Yani Bayraklı’da bunun dışında Bayraklı Belediyesi de bunun dışında bir kurum değil. Yani bütün eleştiriler dikkate alınacaktır. Her türlü eleştiri kişilik haklarına dokunmamak kaydıyla saygı değerdir. Buna karşı eleştirilere verilen cevaplar da kişilik haklarına dokunmamak kaydıyla aynı şekilde saygı değerdir. Burada karşılıklı ufak tefek şeylerde sürçülisan ettikse affola. Ama bundan sonraki Dilek ve Temennilerimde arkadaşlarımdan daha özenli bir dil kullanmalarını rica ediyorum. Bu bütçe son bütçemizdi. Ama tatlılıkla, tatlı hoş bir anıyla bu bütçe görüşmelerini bağlayalım istiyorum. Bu benim dileğim.

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey her zamanki gibi önce Aynur Hanıma veriyorum. Bayanlardan başlatıyorum. Evet Aynur Hanım söz sizin.

 

Aynur ÇETİN- Sayın başkan özellikle Dilek ve Temennilerde konuşma hakkımı kullanmak istediğimi arz etmiştim size, o yüzden dakika sınırlaması demeyeceğim ama…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Lütfen özen gösterelim.

Aynur ÇETİN- Çok uzatmayacağım, çünkü birden çok konuya değineceğim. Özellikle bir konuyu aslında ifade etmek için buraya gelmiştim. Ama gelişen süreçte bir kaç konuşmaya cevap verme birer cümlede cevap verme ihtiyacı hissediyorum. Her şeyden önce grubum adına, dün milli birlik ve beraberliğimize yönelmiş, vatan evlatlarımıza, yiğitlerimize yönelmiş hain ve kalleşçe bir pusuyla bir saldırı gerçekleşti terörist saldırı gerçekleşti. Terör nerden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu anlamda şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı, milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza da şifa diliyoruz. Başımız sağ olsun. Ben biraz önce sayın BULUT sanırım performans görüşmesiyle ilgili bir söz aldı, orda dedi ki o benim dikkatimi çekti. “Belediyemizin gelirleri vergi aflarıyla maalesef azaltılmıştır.” Dedi. Hemen bir cümle söyleyeceğim. Vergi afları gelirleri azaltmaz aslında, baktığınız zaman sıcak para akışını da sağlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar afları, vergi affı demedi.

Aynur ÇETİN- Vergi affı dedi özellikle dikkatimi çekti.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ramazan Bey ne dediniz?

Ramazan BULUT- Af dedim ben.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Af dedi.

Aynur ÇETİN- Ya imar affına da değindi ama vergi affı da dedi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar barışı doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gittiği için, onun belediyeye bir katkısı yok.

Aynur ÇETİN- Tutanaklarda geçer sayın başkan,

Aynur ÇETİN- Ne yaparsanız yapın her surette sıcak paranın derhal akışını sağlayan yasal düzenlemeler bunlar. Biz bakıyoruz her yıl bütçede, performansta, belediyenin vergi alacakları zaten %50’yi aşkın surette tahsil edebiliyor değil. Yani %50’sini ancak tahsil edebiliyoruz. Zaten tahsil edemiyoruz. Hiç olmazsa bu yasalarla gelecek sıcak para bizim bütçemize katkı sağlayan düzenlemeler. İkincisi ben çok dikkatimi çekti sayın TURAN söz aldığında dedi ki “Bizim bütçelerimizin büyük bir bölümünü personel giderlerine gidiyor, işte  taşeron yasası vesaire belimiz büküldü.” dedi. Hemen akabinde sayın TOPAL son söz aldığında dedi ki “300 milyonluk bütçemiz var, bunun da %51’i yatırım.” Bu nasıl bir çelişkidir sayın başkan? Yani bizim aklımızla dalga geçilmesin lütfen. Bir taraf derken personel gideri bütçenin neredeyse tamamını alıyor. Bir taraf da diyor ki %51’i yatırım.

Sema TURAN- Ben öyle bir şey demedim Aynur Hanım.

Aynur ÇETİN- Şimdi asıl söylemek istediğim konuya gelmek istiyorum. Bu dilek temenni gerçekten dilek temenni, şimdi 2014 yılı mart ayından bu yana geçen 5 yıllık sürede biz, bu dönemlerde, yılın bu dönemlerinde performansı bütçeyi burada görüşüyoruz. Kitapçıklar dağıtılıyor. Biz muhalefet grubu olarak bunları eleştiriyoruz. Şerhler düşüyoruz. Ama maalesef belediyemiz ne yolunu ne yöntemini değiştirebiliyor, değiştirmedi bugüne kadar. En çok da biz şuradan dem vurduk. Yani tedbirler alın kaynakları, kamu kaynaklarını israf edecek girişimlerden, eylemlerden vazgeçin. Özellikle Bay-Bel AŞ. İle ilgili olarak bunu  gündeme getirdik. Bay-Bel AŞ. Bayraklı Belediyesine ait olduğu günden bu yana, her yıl %100 artan oranda belediyenin nakit kaynağı oraya aktarılıyor. 4 yılda ben hesapladım toplam 20 milyon lira nakit sermayeyi biz Bay-Bel’e aktarmışız. Sermaye aktarımlarının oylanmak üzere meclise getirildiği günlerde hep şunu sorduk. Dedik ki neden aktarıyorsunuz? Zarar mı var? Ne var? Bize verilen cevap aynen şu oldu; “Yasal hakkımız, yasa bize bu hakkı vermiş.” Biz bunu sormadık ki, biz bunu sormadık. Yasa tabi ki bu hakkı veriyor. Ama neden aktarıyoruz bu kadar ciddi bir parayı dediğimizde cevap yok. Sükutu ikrar var burada. Nedir, evet zararı var. Hatta açık açık ikrar edildiği günlerde oldu. Bay-Bel zarar ediyor ki buraya sermaye tırtıklandığı için aktarım yapıyoruz. Şimdi yine dedik ki “Bay-Bel günden güne borç batağına sürüklenmekte, piyasadaki diğer emsali ticari şirketler kadar gelir elde etmesine rağmen zarar etmekte, profesyonel olmayan, işten anlamayan, işin niteliğini kavrayamayan kişiler, şirketin yönetim kadrolarında görülmekte bunları değiştirin” dedik. Yani buna da itibar etmediniz. Bugün gelinen nokta 9’uncu yılda 2009’dan bu yana bugün 2018 deyiz, hem şirket batıyor, hem de belediye batıyor. Daha bu yılın başında bir kez daha sermaye aktarımı meclise geldiğinde, kamu hizmetine odaklı çalıştırılmadığı için, şirketin para yutma  makinesi haline geldiğini söylediniz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Biz de Mackenzie çağırsak ne yapsak?

Aynur ÇETİN- Sayın başkanım bitireceğim. “Şirket faaliyetlerinde daha fazla kamu kaynağına ihtiyaç duymayacak şekilde tedbirler alınması şart” dedik. “Belediyeye kaynak yaratmak yerine şirketin belediyeni giderlerini arttırdığını, zarara soktuğunu, bunun artık kambura dönüştüğünü” söyledik. Bir kulağınızdan girdi, bir kulağınızdan çıktı. 20 milyon lira sermaye 4 yılda eridi bitti gitti. Bu miktar ayan beyan kamunun zararı, bu zarara daha ne kadar göz yumacaksınız bunu bilmiyoruz. Bu mecliste ben özellikle bu konuda uyarmak istiyorum. Bay-Bel’in yönetim kadrolarına baktığımızda ilk günden bu yana, isim veriyorum sayın başkanım…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Lütfen isim vermeyelim. Burada kendilerini savunamazlar. İsim vermeyelim. Zaten savunsunlar da demiyorum.

Aynur ÇETİN- Buradalar yani, savunsunlar da demiyorum. Bu hepimizce malum, şirket müdürümüz Selver Hanım zarar eden bu şirketten, ne kadar huzur hakları aldıklarını, ne kadar ücret aldıklarını bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Ama dünyanın neresine gidersek gidelim, bu tür şirketlerde başarısız olan şirket kadroları değiştirilir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bunlar Sayıştay denetimine tabi Aynur Hanım, siz bunu biliyorsunuz.

Aynur ÇETİN- Efendim daha önce de söylediniz bunları paylaşmadınız bizimle.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Neden Sayıştay’a bu kadar şaşı bakıyorsunuz anlamadım.

Aynur ÇETİN- Bakın biz sonuca bakıyoruz. Bir deyim var. “Hatice’ye değil, neticeye bakalım.” bizi ilgilendiren kısım bu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Yasal kurumu bırakacağız…

Aynur ÇETİN- Bizim meclisimizin vebali var. Halka karşı sorumluluğumuz var. 5 yılın sonuna geldiğimiz bu dönemde artık o vebalin gereğini yerine getirmek zorundayız. Bu güne kadar eleştirilerimiz göz ardı edildi. Bu yöneticiler kendiliğinden istifa eder diye bekledik, istifa etmediler. Sayın başkana, sayın KARABAĞ’a sesleniyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bizde çok bekliyoruz istifa etmesi gerekenleri ama bir türlü görevden kıpırdamıyorlar.

Aynur ÇETİN- Sayın KARABAĞ’a sesleniyorum. Bunları görevden almaya da mı gücü yetmiyor sayın başkanın ya? Biz gerçekten vebal altındayız. Günden güne ezilen…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Aynur hanım daha konuşacak arkadaşlarımız var hoşgörünüzü istiyorum.

Aynur ÇETİN- Bitiriyorum, bitiriyorum. Biz bu eğer bununla ilgili tedbirler alınmazsa Ak Parti’li meclis üyeleri olarak bununla ilgili yasal müracaatlar dahi yapacağız ve takipçisi olacağız. Son olarak şunu söylemek istiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Zaten bazı muhbir vatandaşlar yapmışlar.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan da itibardan tasarruf etmemiş, ben yeni öğrendim ve bunu paylaşmaktan da çekinmeyeceğim burada. Bu yıl ocak ayında diye duydum. Form Bornova civarında 4 katlı bir saray yavrusu almış, ailecek taşınmış kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Efendim 10 yıldır Belediye Başkanlığı yapan bir insana herhalde…

Aynur ÇETİN- Hayırlı uğurlu olsun ailesiyle Allah güle güle oturmayı nasip etsin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Eğer öyle bir şey varsa bile helal hoş olsun.

Aynur ÇETİN- Şimdi Bayraklı Belediye Başkanlığına aday olmayacağını geçen meclis oturumunda sayın TOPAL aracılığıyla açıkladı. Ben aklıma direk bu geldi, bunu öğrendikten sonra herhalde Bornova’ya adres değiştirdiği ikamet geçirdiğine göre, herhalde Bornova Belediye Başkanlığından aday olacak kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Evet evet size haksızlık ettiğimin farkındayım lüfen. Ya Şeref Bey lütfen, kaç defadır biraz bu tarafa nedense şey bakıyorum.

Aynur ÇETİN- Teşekkür ederim Sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Hep böyle muhalefet tarafına kulak kabartıyorum.

Şeref BALBAY- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mikail Bey’e cevap vermek için söz almıştım. Mikail Bey faiz, faiz, faiz, diyor. Mali müşavir kendisi, Bayraklı Belediyesinin bütçesindeki faizi eleştirmesini gayet doğal karşılıyorum. Yalnız Türkiye–Dünya ekonomisinde faiz oranı %24 ile Dünya 3.sü olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Kendisi ya yanlış yerde oturuyor ya da hesaptan kitaptan anlamıyor. Teşekkür ederim. 

Mikail BİLİCİ- Tabi şimdi cevap verme hakkımız doğuyor. Sayın başkan, sayın başkan…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Tarkan Bey size hiç söz vermedim bugün, zaten aynı komisyondayız sonra sitem ediyor. Tarkan Bey.

Tarkan DÜZMAN- Evet hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi önce Sema Hanımın iki cümlesine cevap vereyim. Dedi ya “Bayraklı’da hastane yok.” Türkiye’nin en büyük hastanesi…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Yapılıyor.

Tarkan DÜZMAN- Yapılıyor ve kabası bitti. Ve 50 yataklı, 100 yataklı ilçelerdeki hastanelerden aşağı yukarı 25 kat büyüklükte, İsmi de “Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü” hanımefendiyi bir buradan bilgilendirelim bu bir. İnşaattın kabası da bitti çok ciddi şuan 3000 kişi çalışıyor bu ekonomik krizde devam ediyor bilginize. İkincisi Kaymakamlık…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ekonomik krizde dediniz demi?

Emre MARAZ- Evet kabul etti, kabul etti. 

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan, sayın başkan

Ali KÖKOĞUZ- Krizi kimin çıkarttığını biliyorsunuz sayın başkan.

Tarkan DÜZMAN- Şimdi ikinci olay kaymakamlık binası gene sayın meclis üyelerimizi bilgilendirelim. Çevre ve Şehircilik Binası…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Hepimizi bilgilendirin ya..

Tarkan DÜZMAN-  Tabi ya basında da var, her yerde yazıyor ama, bilmek lazım. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binamızın olduğu yer, bundan 2-3 ay önce ihalesi yapıldı. Kat karşılığı olarak, 53 puan devlete kalıyor galiba, 47’si müteahhit alan firmaya kalacak. Çevre ve Şehircilik boşaltıldı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Orda da rant

Tarkan DÜZMAN-  Yok rant değil %53’ü devlet’e veriliyor. Sayın başkan %53’ü, ya rant için söylemiyorum, bilgilendireyim sizi oraya hem kaymakamlık, hem devlet kurumlarımızın tamamı Allah nasip ederse çok kısa bir sürede başlayacak.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  İnşallah

Sema TURAN- Tarkan bey 10 yıldır bugün yarın hastane yapılacak bunlar zaten henüz caklı cekli cümleler.

Tarkan DÜZMAN-  Ee zaten siz de Bayraklı..

Sema TURAN- Henüz faaliyette olmayan projeler.

Tarkan DÜZMAN-  Ben sizi bilgilendirmek istedim sadece bu bir. Bu belediye bütçesinden kiralanan Audi 6 bir araç demiştim değiştiriyorum, 2 araçmış. Bu kayıp araçlarla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapacak hiç kimse var mı? Bu bir.  İkincisi hep böyle top taca atılıyor. Bu 55 milyon TL’yi sorduk. Süper bir bütçeyle karşılaştık. Bu arada bütçenin de ne kadar layeten hazırlandığı şu son maddede oyladık ya, dedik ya şu son 300 milyon TL’yi, yani bunu, benim 6 yaşında oğlum var. Vallahi billahi böler.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İlla küsuratlı olacak.

Tarkan DÜZMAN-  Dedi ki birinci dönemde 75 milyon, ikinci dönemde 75 milyon, üçüncü dönemde yani gerçekten bunu kim hazırladıysa hakikaten tebrik ediyorum. Bakın sene başında kurumlar alım yaparlar, şöyle deseydin bari ya; ilk üç ay 100 milyon, ikinci ay 50 milyon.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu tahmini bütçe.

Tarkan DÜZMAN- Yıl sonuna kadar…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-Tahmini bütçe, adı üstünde.

Tarkan DÜZMAN-  Ya bunlar atmasyon bütçe, atmasyon bütçe.  

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Adı üstünde tahmini bütçe, tahmin ediyor. Yani milimi milimine enflasyonu tahmin edebilir miydi.

Tarkan DÜZMAN-  Ya Necati Bey bakın Sayın Başkan…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Enflasyonu tahmin edebilir miydi sayın Mehmet ŞİMŞEK enflasyonun %24.5 olacağını daha şimdiden, yılın başında tahmin edebilir miydi? Türkiye’de bir tek bürokrat tahmin edebilir mi? Ama oldu.

Tarkan DÜZMAN-  Sayın başkan, biz Denetim Komisyonu üyeleri olarak 2 sefer görev aldım. Dar çerçeve de önümüz kesile kesile ben bile belediyenin ilk 3 ay, ikinci 3 ay, üçüncü 3 ay ve dördüncü 3 ay ne yapabileceğini sadece orada incelediğim dosyalardan emin olun bundan çok daha iyi raporlarım. 9 yılı var bu yöneticilerin, bu bürokratların, bu çalışanların kim hazırladıysa yani oradan bu bütçenin ne kadar özensiz beceriksiz hazırlandığı ortada.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Rakam takıntınız var anlaşılan.

Tarkan DÜZMAN- Birde, yani girmeyecektim bu konuya. Ama çok ciddi ısrar var. Kıramadım arkadaşları. Bu geçen hafta ismini telaffuz ettiğim arkadaşla ilgili Veli Bey dedi ki “2 yıllık ücretsiz izinde” fakat gelen bilgiler doğrultusunda, Çağlar Bey’in burada dile getirdiği dönemden sonra ücretsiz izne çıktığı konusu geldi. Biz şunu soruyoruz bir yetkili ağızdan dinleyelim, konuyu kapatalım. Desin ki bize şu tarihten itibaren ben kayıtlara geçmesini istiyorum özellikle. Yani Veli Bey’in söylediği anda doğru çünkü Çağlar Bey söyledikten sonra Veli Bey’in bana verdiği cevapta doğru yıllık ücretsiz izindeydi. Geriye dönük 16 - 17 aya baktığımızda bu personelimiz ücretsiz izinde miydi? Yoksa izinde olduğunu kabul ettiniz, onla ilgili zaten hiçbirinizin bir itirazı olmadı. Bu süre zarfında kendisine maaş yattı mı, yatmadı mı? Kamu zararı var mı, yok mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Saygılar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim af buyurun Tarkan Bey siz Sayıştay Murakıbı mısınız? Mülkiye Müfettişi misiniz? O onların görevi

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan meclis üyesi sorabilir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O onların görevi.

Tarkan DÜZMAN- Sayın grup başkan vekilimize cevap vermesini istiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın başkalarının kişilik haklarını imalı cümlelerle,

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkanım başkaları dediğiniz,

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İma yaratan şüphe yaratarak hiç birimizin hakkı yok.

Tarkan DÜZMAN- Bizim belediyemizde belediye personeli, biz de bu belediyede meclis üyesiyiz, bir şey yok ki.

Aynur ÇETİN- Biz bilgilenme yollarını kullanıyoruz. Sayın başkan, nasıl öğreneceğiz başka türlü? 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Fahrettin Bey, Ali bey bir dakika Fahrettin Bey’e söz vereceğim. Başkalarına cevap hakkı yaratacak konuşmalardan uzak duralım.

Fahrettin ORANDI- Yok yok başkanım. Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, ben iki tane belediyeyi örnek vereceğim. 1- Selçuk Belediyesi, bi de…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ha şükür.

Fahrettin ORANDI- Yok yok şey olarak, Selçuk Belediyesinde meclis üyesi sayısı, baktığın sıra Cumhuriyet Halk Partisi önde, yani sayı olarak. Belediye başkanı maddeleri geçirirken Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri tavır koyduğunda hiç bir maddeyi getiremeyecek durumda. Bunun dışında Burhaniye de öyle. Burhaniye de bir Ak Partili Belediye Başkanı adayınız, ama ben iki belediye başkanıyla da konuştum. Bir tanesi öğretim görevlisi “ben” dedi, “arkadaşlar” dedi, “Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticilerinin, meclis üyelerinin bu kadar ülke sevdalısı, bu kadar insancıl oldukların bilmiyordum. Hiç bir tanesi siyaset yapmıyor. İlçe için menfaati neyse, benden daha çok olaya sahip çıkıyorlar.” Bir oraya baktığım da bir de bizim buraya baktığım da, olayları karşılaştırdığım da inan ki…

Çağlar HASPOLAT- İşte sen de örnek al.

Aynur ÇETİN- Keşke siz de aynısını yapabilseniz.

Fahrettin ORANDI- Bir de bu Çağlar Bey’e…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Birde birde bu Çağlar Bey’in Fahrettin Bey’e özel bir şeyi var.

Fahrettin ORANDI- Sen oradaki meclis üyelerini örnek al kendine, işte onun için diyorum sana.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fahrettin Bey, Fahrettin Bey bak haksızlık…

Çağlar HASPOLAT- Asıl kendin al.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey bir dakika ya, bir dakika Çağlar Bey, toparlayalım Fahrettin Bey.

Fahrettin ORANDI- Hemen toparlıyorum. “Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti” Ali Bey dedi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 29 Ekim 1923’te kurulmuş bir şerefli…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Üstelik üzüldüm eski bir Cumhuriyet Halk Partili olarak.

Fahrettin ORANDI- Ali Bey işte onu diyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Yanlışı da mı söylemeyeceğiz? Beceriksizliğinizi de söyleyemeyeceğiz? Atatürk sizi görse dayak atar.

Fahrettin ORANDI- Cumhuriyet Halk Partisi 1923 yılından 1950 yılına..

Ali KÖKOĞUZ- Dayak atar ya.

Fahrettin ORANDI- Ali Bey, Ali Bey siz sevdiğim, saydığım bir insansınız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey bize dayak atardı. Size neler yapardı?

Fahrettin ORANDI- Bak 1920 ile 1950 arasında yaptığı hizmetlerle, birde 2002 yılından bu günümüze kadar burada yapılanlarla, burada satılanları, izin verirseniz...

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır Fahrettin Bey.

Sema TURAN- Başkanım söz alabilir miyim?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir hayli gecikti. Benim bir şey söylememe izin verin. Şu seçim şeyi kapıya dayanmasaydı, bizim Ak Partili arkadaşlarımız da, oradaki Selçuk’taki Cumhuriyet Halk Partililer gibi uyumlu çalışıyorduk. Anlaşılabilir bir şey seçim zamanı, seçim kapıya dayandı.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan her Ekim de konuşuyoruz ya.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hele Allah’tan ilçe başkanları burada yok.

Konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım o senin kanaatin, kendi kanaatini kendine sakla.

Aynur ÇETİN- Her Ekim ayında biz bu muhalefeti yapıyoruz, bu sözleri söylüyoruz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sizi biraz farklı tutuyorum. Biraz daha bilimsel muhalefet yapıyorsunuz. Abdullah Bey, Çağlar Bey hep her şey de parmak kaldırıyorsunuz, hiç konuşmayanlar var.

Sema TURAN- Başkanım çok kısa bir söz alabilir miyim?

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle hayırlı akşamlar, Sema Hanım sizde bizi dinler misiniz, biz sizi dinledik.

Çağlar HASPOLAT- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir. 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kapatalım. Kapatalım. Yeter saat 8’e geldi gözünü sevdiğim.

Çağlar HASPOLAT- Ya 5 dakika, ya 5 dakika..

Abdullah AKTAŞ- Herkese hayırlı akşamlar..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey’den sonra yeterlilik önergesi veriyoruz.  

Sema TURAN- Sayın başkan ben konuşabilir miyim Abdullah bey den sonra

Mikail BİLİCİ- Şahsınız ve Şeref Bey’in ismimi alarak konuşmaları var. Cevap hakkım var benim.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım konuşabilir miyim?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tabi lütfen.

Abdullah AKTAŞ- Bir düğünde aynı masada tesadüfen denk geldik.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şahıs ismi vermeden.

Abdullah AKTAŞ- Ve bu kişinin konuşmalarına şahit oldum. Bordro yetkilisi olduğunu öğrendiğim ya da eğitmeni olduğunu öğrendiğim kişi karşısındaki kişiye aynen şunları anlatıyordu; Hasan Başkanın çok iyi bir insan olduğunu, bir program yapalım dediğinde gereği neyse yaptığını, gerekli ödenekleri ayarladığını, karşısındaki kişiye ballandıra ballandıra anlatıyordu. Hatta 23 Nisan programında kendisine dedim ki, onun sözleri; “bize bütçe ayırın 1,50 milyon yani eski parayla 1,50 trilyon ayırın güzel bir program yapalım” dedi. Kendisi anlatıyor. Hasan Başkanın da bu ödeneği program için ayırdığını söyledi. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu program için 1.50 milyon lira bütçe ayrılıyor bu yıl konuştuğumuz bütçe de bu 3 milyonun yarısını almayan bir sürü rakam var bir.

Fahrettin ORANDI- Belediyeyle alakası yok

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu hepimizin onur projesi olması lazım. Böyle bir şeyden rahatsız olmamanız lazım.

Abdullah AKTAŞ- Yapılan programa itirazımız yok başkanım, yapılan programa itirazımız yok

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Nasıl yapılacak, Bayraklı’yı en iyi temsil eden programdır.

Abdullah AKTAŞ- Yapılan programa itirazımız yok. Ben şunu merak ediyorum. Sadece 1 kişiye 1.50 milyon lira veriliyorsa acaba bu programın tamamına kaç para gidiyor? bir. İki tamamının belki 4-5 milyonu bulan bu programın gelirleri nerden karşılanıyor? Nerden ödeniyor? Bütçenin neresinde var bu? Bir şey daha belirtmek istiyorum. Denetim raporlarında belirtilen konularla ilgili Hasan Başkanımız gerekli mercilerin inceleyeceğini, müfettişlerin raporlarının sonuçların da bu mecliste açıklayacağını söylemişti. Aradan neredeyse 1 yıl geçti. Ne denetim raporlarından bahsediliyor ne de denetim raporlarının sonuçlarından bahsediliyor. Eğer bir kusur bulundu ise müfettişler tarafından bir kusur bulundu ise ne işlem yapıldı? Ya da sonuçları nedir bilgi almak istiyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet yeterlilik önergesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edildi.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Faysal YILDIZ, Hasan KARABAĞ, Adem SEÇİLMİŞ, Latif AYDEMİR, Rukiye BAYRAK KARATAŞ’ın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir sonraki toplantı.

Veli TOPAL-  1 Kasım Perşembe.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 1 Kasım Perşembe saat 18.00’de buluşmak üzere sağlıkla kalın.  

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye