Meclis Çalışmaları

07.11.2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 07.11.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT  TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    : 

 

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

 

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hamdi VATANSEVER - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Aynur ÇETİN - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Faysal YILDIZ - Hatice TATLI - Hasan KARABAĞ - Adem SEÇİLMİŞ - Çağlar HASPOLAT - Latif AYDEMİR.

 

 I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2018 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Birimlerden gelen önerge var mı? Yok. O zaman gündem maddelerinin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 1’inci maddeden başlayalım.

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5581) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Kameraman’a ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-13606) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37074 ada, 8 nolu parseldeki 15/46 (45,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-14495) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37050 ada, 17 nolu parseldeki 298/58995 (2,98 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-13624) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 26M-2D Pafta, 36913 ada, 8 nolu parseldeki 1575/18406 (15,75 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-13621) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 25M-IIA Pafta, 25903 ada, 11 nolu parseldeki 3/115 (6,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-13614) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D Pafta, 26153 ada, 24 nolu parseldeki 35/219 (35,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-13611) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-4B Pafta, 33504 ada, 10 nolu parseldeki 28/149 (28,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2955) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahallelerini kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Revizyonu ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanıncaya kadar, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygulamasına devam edilmesi halinde telafisi imkansız zararlar doğabileceğinden; Ek(1) listedeki adalarda; inşaat ruhsatı süresinde devam eden yapılar ve yapı kullanma izin belgesi almış yapılar (ilave inşaat ruhsatı başvuruları hariç) dışında kalan taşınmazlara ilişkin imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu önergeyi oylatmadan evvel izniniz olursa Ali Bey önce ortak komisyonda oy birliği ile geçti. Orada bütün arkadaşlar bilgi sahibi oldular. Şimdi isterseniz meclisimize Sibel Hanım görsel olarak da sunum yapsın ondan sonra üzerinde görüşmeler yapalım. Buyurun Sibel Hanım.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bunlar keşke gelmeden önce sunumu yapılsaydı. Ondan sonra komisyonlara gitseydi. Yani komisyonlardan oy birliği…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Usulü..

Kemal BÜYÜKKESİM- Usulü bence öyle olması lazım. Yani usul geçtikten sonra olmaz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Benim tatbik ettiğim usul doğru.

Kemal BÜYÜKKESİM- Meclis bilgilendirilir ondan sonra sunum yapılır.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kemal Bey oylamadan evvel önce…

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım sizde burada değil misiniz? Daha önce Tepekule, Çaymahalle’de böyle yapmadık mı? Sunum yapmadık mı?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Oylamadan evvel ben başkanım kadar deneyimli değilim. Yani kuşkusuz onun tatbik ettiği yöntemi tatbik edemem. Benimde kendime göre yoğurt yiyişim var. İsterseniz..

Kemal BÜYÜKKESİM- Sizin yoğurt yemeniz, sizin nasıl yoğurt yediğiniz bizi ilgilendirmez. Nasıl yiyorsanız yiyorsunuz. Yoğurt bizi ilgilendirmez. Önemli olan…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sibel Hanım sunumunu yapsın, bir anlatsın. Zaten biz ortak komisyonda da her iki grupta oy birliği ile geçti.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sizin yoğurt yiyişinizi sormuyoruz ya bakın bu önemli bir konu bu Bayraklı’yı ilgilendiren kaç tane mahalleyi ilgilendiren…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama daha konuya başlamadan siz…

Kemal BÜYÜKKESİM- Daha önce bunu yapsaydık. Yaptık bunu daha önce diyorum, Bayraklı’da başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Nerde? Mahallelerde anlatılıyorsa…

Kemal BÜYÜKKESİM- Tepekule’de Çaymalle’de  daha önce yapmadık mı? Toplamadık mı meclis üyelerini?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi anlatsın bir bakalım. Dur bir bakalım. Buyurun Sibel Hanım.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Şimdi öncelikle şunu belirteyim, şuanda size anlatacağımız konu imar planı revizyonunun oylanması değil. Biz imar planı revizyonu çalıştığımız alanlarda uygulamaların durdurulmasına ilişkin bir gündem maddesi getirdik imar planı çalışması zaten son noktaya geldiğinde sizlerle de ayrıca paylaşacağız.  

Kemal BÜYÜKKESİM- Sibel Hanım daha önce yapmadık mı bu görüşmeleri?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kemal Bey lütfen..

Kemal BÜYÜKKESİM- Bir dakika ama ya..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Size söz verdiğimde konuşursunuz.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bir dakika soruyoruz Sibel Hanıma..

Veli TOPAL- Sayın başkanım, Kemal Bey bakın şuanda durdurma kararı var, planları onaylamıyoruz.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın başkanım Sibel Hanım bir şey söyledi, bende bir şey öğrenmek istiyorum. Bakın bu kadar müdahale etmeyin. Rahat olun yani.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim anlatsın ondan sonra.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sibel Hanım bir şey öğrenmek istiyorum. Sibel Hanım daha önceki yaptığımız plan revizyon planlarında siz bilgilendirme yaptınız m? Yapmadınız mı bize?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- O planlarda planlar hakkında bilgilendirme..

Kemal BÜYÜKKESİM- Yaptınız değil mi?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Ama şuanda zaten planlar hakkında bilgi vermeyeceğim. Planlarla ilgili bilgilendirmemiz daha sonra yapılacak onlar henüz gündeme gelmedi. Biz şuanda..

Kemal BÜYÜKKESİM- Bunu da daha önce yapsaydınız. Keşke komisyonlara gitmeden önce

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- İmar planlarımız son noktaya gelmediği için şuanda size imar planlarımızla ilgili, hazırladığımız, revizyonla ilgili bilgilendirme yapmıyoruz. Ama bir sonraki aşamada zaten imar planı revizyonuyla ilgili o gündeme aldığımızda o bilgilendirme toplantısını ayrıca yapacağız sizlerle.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sibel Hanım lütfen, lütfen siz nereleri kapsıyor, hangi aşamalar… Nereleri kapsıyor, hangi aşamalardan geçecek…

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım bizde destekliyoruz. Oy birliği ile geçti. Yani bizde…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hangi aşamaları geçecek? Kemal Bey karşılıklı olmasın lütfen. Hangi aşamalardan geçecek lütfen siz bilgilendirmenizi yapın sonra biz tartışalım.  

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Bilindiği gibi Bayraklı ilçe sınırları içinde birçok bölgede imar planı revizyonu çalışmalarını sonlandırdık devam eden bölgelerimiz var şuanda imar planı revizyonu için çalıştığımız bölge Nafiz Gürman Mahallesinin bir kısmı, Yamanlar, Onur, Körfez, Postacılar Mahallesinin tamamı ve Soğukkuyu Mahallesinin bir kısmı. Bu bölgede yaptığımız revizyon imar çalışmaları Büyükşehir’le yaptığımız ortaklaşma çalışmalar noktasında son noktaya gelmek üzere sadece aşmamız gereken, daha doğrusu anlaşmamız gereken bir nokta kaldı. Eksik görüş denildi onları tamamlıyoruz. Ama bu süreçte bu bölgelerdeki ruhsatlı yapılaşmalar daha sonrasında uygulamaları zorlaştıracağı için veya şuanda verilen ruhsatlar daha sonra sorulabileceği için uygulamaların durdurulması yönünde bir karar alınmasını talep ettik meclisimizden. Şuanda ekranda gördüğünüz bugün üzerinden uygulama yapılan yürürlükteki imar planımızıdır. Bu bölgede çalışma alanımız zaten yaklaşık 610 hektarlık bir alan şuanda gördüğünüz leke meskûn bir alandır. O bölgede şuanda yürürlükte olan imar planlarındaki adalarımızda emsalli Y koşullu B-2 B-3 ve B-4 yapılaşma koşulları var. Ekrana gelen resimde gördüğünüz kahverengi imar adaları yürürlükteki imar planındaki plan kararlarını koruyan imar adalarıdır. Sarı lekelerde bizim uygulamanın durmasını talep ettiğimiz imar adalarıdır. Bu alan yaklaşık 175 hektarlık bir alandı. 175 hektarlık bir alanda uygulamaların durdurulmasını talep ediyoruz. Şuanda ekranda gördüğünüzde bizim üzerinde son noktaya geldiğimiz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı taslağımızdır. Çalışma alanımıza yaklaşık 746 tane imar adası giriyor. Bu 746 imar adasından 599’unda imar uygulamalarını durduruyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başka Kemal Bey sorunuz neyse şimdi sorun. Evet sorusu olan arkadaşımız var mı Sibel Hanım’a? Abdullah Bey buyurun.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Bu alanda toplamda 6715 tane parsel var, yapılaşma 6715 tane parsel var. Yani şu 175 hektarlık alanda 6715 tane parsel var. Bunların sadece 550 tanesinde ruhsat var. Yani buda toplamda %8’lik bir oranı kapsıyor. Uygulamaları durduğumuz alanda %8 ruhsatlı yapılaşma var.

Abdullah AKTAŞ- Peki şimdi önce Çaymahalle, Tepekule’ye başladık. Yanlış anlamayın eleştiri yapmıyorum, öz eleştiri yapıyorum, belediye olarak. Orda yapılan hatalar Adalet Mahallesinde düzeltilmeye kalkıldı bilindiği gibi. Şimdi Adalet Mahallesinin değişmesini bende size çok geldim, gittim. Ellerinize sağlık, ama o zamanda söylemiştim size yürümeyecek bir plan olduğunu söylemiştim. Yani neden adaların büyüklüğünden 250 tane kişi o parseli bir araya getirip anlaşması mümkün olmadığından. Yani şuan bile 4-5 kişi bir araya gelip de bir adada bir yerde bir şeyler yapamıyor yani. En düşük kişi sayısı, parsel sayısı 154 en fazlada herhalde yanlış hatırlamıyorsam 270 kişi falandı. Adalet Mahallesinde 8 hektarla 10 hektar arasındaydı uygulama adaları. Şimdi buradaki uygulama adaları nasıl? Yani onlardaki büyüklük nedir?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Bu alanda bizim en büyük düzenleme sahamız 6 hektarlık bir alan. Ama 6 hektarlık alanın içinde 1 hektarlık bir okul alanı var zaten. Henüz kamunun eline geçmemiş üzerinde şahıs mülkiyetinin olduğu bir alan var. Bu nedenle büyük bir düzenleme sahası oldu. Bu okul alanının kamunun eline bedelsiz kalabilmesi amacıyla Kubilay Caddesi üzerinde bir düzenleme sahasıdır. Onun dışında en büyük düzenleme sahamızda 170 tane hissedar vardır. Buda otoyolun kuzeyinde kalan Onur Mahallesinin otoyolun kuzeyinde kalan kısmıdır. Buradaki mülkiyetler çok küçüktü. Yani 80 metrekare, 90 metrekare, 100 metrekarelik mülkiyetlerdir. Ancak bu kadarlık bir parseli bir araya getirdiğimizde sağlıklı imar adalarını oluşturabildik. Mülkiyetler çok küçük olduğu için. Ama onun dışında kalan alanlarda ortalamada 60 ila 70 tane parsel bir araya gelerek düzenleme sahalarını oluşturuyor.

Abdullah AKTAŞ- Peki Adalet Mahallesine neden bunu uygulayamadık? Niye 60-70….

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Adalet Mahallesinde çünkü gabariler daha yüksekti. İnşaat haklarını rantabl olarak kullanılması için düzenleme sahalarının biraz daha büyük olması gerekiyordu. Buradaki mevcuttaki yapılaşma koşulları 2 kat zaten, Adalet Mahallesinde 3 kat ve 4 katlı yapılaşma vardı. Burada 2 katlı yapılaşmalar olduğu için inşaat hakkı, yürürlükteki imar planından gelen inşaat hakkı daha düşük, dolayısıyla biz bunları daha küçük düzenleme sahalarında daha rahat çözebiliyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Ama şuan oradaki emsalle Adalet Mahallesindeki emsal aynı değil mi şuan ki emsal eski imarda? Orası da 3 kat burası da 3 kat değişen bir şey yok. Arsa payları da…

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Orda 3 ve 4 kat vardı yürürlükteki imar planında burada %80 de 2 kat var. Burada da 3 ve 4 katları görüyoruz ama adaların bir kısmında 4 kat var azınlıkta yani geniş caddeye bakan kısımda arka taraflar 2 kat olduğu için dolayısıyla yürürlükteki imar planından gelen inşaat hakları daha düzenli.

Abdullah AKTAŞ- Ben sizin dediğinizi anladım. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi iki tarafın yapılaşmasıyla Çaymahalle, Tepekule yapılaşmasıyla birebir yaklaşık aynı. Binaların metrekareleri 80,60,100,120,140 diye gidiyor, onlarda aynı. Şimdi burada 50 60 milyon kişiye düşüyorken neden Çaymahalle’de düşülmedi? Neden Adalet Mahallesine düşülmedi? Ben onu merak ediyorum. Niye orda 250 kişi bir araya getirdiniz yani 50 kişide çözülebilecek bir plan varsa eğer, meğerki varsa niye orda yapmadınız bunu? Yani şuan Adalet Mahallesi kitlenmiş vaziyette. Önceden müteahhitler geliyordu, gelen giden hiç bir tane yok. İlk başta soranlar vardı, gelen gidende yok şuan. Çünkü o kadar parseli bir arada toplayacak güçte yok. Hele şu durumda hiç yok yani. Yani Folkart molkart girerse belki 800 900 1000 tane şey yapacak, 5 6 tane her adaya bir blok dikecek belki orası normal seyirinde ilerleyecek. Ama şuan bunun ilerleme şansıda yok. Yani mesela burada güzel yapmışsınız. Yani neden Adalet Mahallesinde uygulanmadı. Yani orada da bir 50 kişi 60 kişi yapsaydık, yapılsaydı.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Cevabını az önce verdim. Yani yürürlükteki plandan gelen imar hakları oradaki yoğunluk daha yüksekti. Yürürlükteki plandan gelen inşaat hakkı daha fazlaydı. 3 ve 4 kat olduğu zaman birdenbire artıyor o inşaat hakları.

Abdullah AKTAŞ- Ama sonuçta imar hakları herkesin oradaki de 3 kat buradaki de 3 kat değişen bir şey yok ki.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Burada 3 katlı bölgemiz o kadar az ki.

Abdullah AKTAŞ- 2 katlı yerlerde mi var bu imarı..

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Tabi burası burası %80 oranında 2 katlı.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bak yapılandan bahsetmiyorum. İmarı 2 kat olan mı?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- 4 kat olan yerlerinde ön cephelerde 4 kat arka tarafları 2 kat yani yok denebilecek kadar az, hatta şöyle size çok net olmayan kaba rakamlar verirsem, yani müdahale ettiniz ada sayısını söyledim size az önce 600 tane imar adasına müdahale ediyoruz. Bunların sadece yaklaşık 80 taneni B-3 ve B-4’ü kapsıyor. Bu B-4’ü kapsayanlarında zaten adanın yarısı B-2 yani oradan gelen bir şey var buradaki yoğunluklar daha düşük.

Mustafa YILMAZ- Adasal bazda gösterim yapabiliyor musunuz? Nasıldı ne yapıyorsunuz, neye dönüyor ada bazında?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Ada bazında 1000’lik plandan taslağından koymadık ama Az önce 5000 taslağı vardı, bir ona dönebilirsek. Yani yaklaşık şu formda bir imar planımız çıkacak..

Abdullah AKTAŞ- Yapılacak olanları sarılar mı Sibel Hanım? Sarıyla olanlar mı adalar?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Evet, sarıyla gördüğünüz lekeler yani daha açık gördüğünüz lekeler bizim yeni oluşturduğumuz imar adaları, ama onların aralarında yine yaya yolları ve otoparklar var yani bu 5 bin gösterimi.

Mustafa YILMAZ- Kayıp var mı? Vatandaşların arsalarında kayıp var mı?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Tapu alanlarında tabi ki düşüş olacak. Çünkü bu bölgeler..

Mustafa YILMAZ- Yüzde kaç? Yüzde kaç?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Düzenlemeler sahalarına göre değişiyor. Ama ortalama %30 oranında bir tapu zayiatı olacak, inşaat haklarından kaybettirmeden.

Mustafa YILMAZ- Kazandırıyor mu? Yani emsali var mı?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Yani yönetmeliklerden gelenlerle kazandırıyor.

Mustafa YILMAZ- Ne kadar, yüzde kaç?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Yani şöyle söyleyeyim size bunlar net olmayan rakamlarımızdır. Son halini ben size zaten planla ilgili yapacağım sunumda daha net vereceğim. Şuandaki hesaplarımızla 220 bin metrekare gibi bir inşaat artışı var.

Mustafa YILMAZ- Yüzde kaça geliyor?

 

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- %10-15 civarında bir inşaat artışı var bizim planla gelen, ama hani yönetmelikle gelen bir ekstra zaten olacak.

Mustafa YILMAZ- Bunu böldünüz mü yoksa uygulamaya geçildiğinde bazılarını az bazılarına çok bazısına kayıp bazısına kazanca dönüşüyor mu?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Şöyle söyleyeyim bizim burada 80 tane 18 uygulaması yapılacak alanımız olacak bu 175 hektarlık alanda en kötü durumda olan diyeyim başa başla çıkar. Yani hiç birinde kayıp yok. Başa başla çıkanda da yönetmelikten gelen bir artış olacak.

Mustafa YILMAZ- Kazanç yoksa insanları neden zorluyoruz o zaman?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Kazançları var.

Mustafa YILMAZ- Yok diyorsunuz. En kötüsünde yok diyorsunuz.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Hayır şöyle yönetmelikle gelecek olan inşaat artışı olacak tabi ki. Yönetmelikle gelen…

Mustafa YILMAZ- %10 dediniz işte, ama yani en kötüsünde başa baş geliyor dediniz.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- %10 bizim planımızla gelen bir inşaat artışı var. Şimdi zaten şöyle bakın..

Mustafa YILMAZ- Yani %10'sa başkanım geçen toplantıda dediniz ki bu dönemin en güzel çalışmasını yapacağız dediniz. %10 kazançsa insanlar mağdur olur başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Olayın eksik plandan gelen artış var birde artı yönetmelikten gelen bir artış var.

Emre MARAZ- Sayın başkanım, mesela şuan plandan gelenlerle konuşmak gerekirse şuan mesela yönetmelik gereği zaten kendi başlarına yaptıkları zaman inanılmaz derecede yerleri kayıp oluyor.

Mustafa YILMAZ- Müdür cevap versin rica ederim

Emre MARAZ- Ben katkı yapmak istedim müdürüme

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Olayı kaçırdınız siz orda.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Ben şöyle söyleyeyim yine net olmamak üzere bu rakamlar son halini aldığında sizlere daha net bilgi vereceğiz. Yürürlükteki imar planında 2 milyon 181 metrekare inşaat alanı varmış.

Mustafa YILMAZ- Tamam.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Bu brüt inşaat alanı.

Mustafa YILMAZ- 2 milyon 181 metre, tamam

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Evet bu brüt inşaat alanı, bizim önerdiğimiz inşaat alanı 2 milyon 401 bin metrekare inşaat alanı buda net inşaat alanı.

Mustafa YILMAZ- Tekrar alayım.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- 2 Milyon 181 bin metrekare mevcuttan gelen brüt inşaat alanı, 2 milyon 401 bin metrekare bizim şuandaki hesaplarımızla çıkan ama net olmayan rakamdır bu, 2 milyon 401 bin net değildir diğeri kesindir. Oda net inşaat alanı.

Mustafa YILMAZ- İşte çok az fark var

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Şöyle bir şey yapmanız gerekiyor size söylediğim ilk mevcut inşaat alanı var ya ondan yaklaşık zaten netini bulabilmek için onun ondan %10 %20 oranında bir düşmeniz gerekiyor, o zaman öneriyle karşılaştırmanız gerekiyor.

Mustafa YILMAZ- Peki revizyon ne zaman biter, onaylanır? Tahmini.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Şimdi şu aşamada zaten Büyükşehir Belediyesi nazım imar planının hazırlanması ve onaylanması ile ilgili çalışmalara başladı. Nazım imar planımız onaylandıktan sonra sizlerle zaten 1/1000 ölçekle imar planımızı paylaşacağız. Meclisimize getireceğiz konuyu..

Mustafa YILMAZ- Tamam, süreci sormuyorum.1 yıl, 2 yıl, 3 yıl takribi.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- O kadar değil, o kadar değil

Mustafa YILMAZ- Ne kadar 6 ay mı?

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Nazım imar planının onay sürecine bağlı biliyorsunuz üst ölçekli plan onaylanmadan ki Büyükşehir’in yetkisinde, onun için bende tarih veremiyorum. Ama nazım imar planı onaylandığı gibi direk size getireceğiz.

Mustafa YILMAZ- Başkanım, işte çok uzun bir süreç, seçime 5 ay kalmışken, bunu seçimden sonra onaylamanız gerekiyor. Şimdi bugün bunu onayladıktan sonra..

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Şuan planı onaylamıyorsunuz yalnız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Planı onaylamıyorsunuz, efendim bakın..

Mustafa YILMAZ- İmarın durdurulmasından bahsediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim bakın.

Mustafa YILMAZ- Efendim vatandaş için söylüyorum sayın başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçen mecliste söylediğim lafın tekrar arkasındayım. Bence bu meclisin alacağı, bugüne kadar aldığı birçok hayırlı karardan çok daha büyük hayırlı bir karar alacağız. Belki biz bunu bu meclis göremeyeceğiz. Belki 1000’lik planı da bize nasip olmayacak, çünkü bir süreç bu. Ama şundan eminim, kentin siluetindeki değişimleri hayatımız boyunca, benim gibi biraz yaşça fazla olanları inşallah görür.
Ama hepimiz için övünç kaynağı olacak. Zaten komisyon her iki grubunda ortak komisyon nerdeyse meclisin yarısının görüştüğü bir konu, ortak komisyonlarda, biz burada diğer katılmayan arkadaşlarda bilgi sahibi olsun diye sunum yaptırdık. Yani bir şeyi başlatmak gerekiyor. Bir süreci başlatmak gerekiyor. Geri kalanını hızlandırmak Büyükşehir’deki arkadaşlarımızın da gayretlerine bağlı, umuyorum ki 1000’lik planını bu meclisin görev süresi sona ermeden bizler görüşelim. En büyük dileğim ve başka bir sorunuz yoksa…

Kemal BÜYÜKKESİM- Başkanım bir sorum vardı müsaadenizle.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tabi buyurun Kemal Bey.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın başkanım daha önce Sayın Belediye Başkanı burada konuşmalarında, 9 mahallede böyle bir çalışma yapacağını söylemişti. Ama burada Gümüşpala ve Emek Mahallesi yok.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Onu da şey yapalım evet.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Şimdi biz plan çalışmasına ilk başladığımız zaman Gümüşpala ve Emek Mahalleleri de, yani Anadolu Caddesine kadar olan kısım bizim sınırlarımız içindeydi. Ancak bu süreçte gerek yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler, Planlı Alanlar Yönetmeliği 3 defa değişti. Otopark Yönetmeliği değişti. Ve bu bölgelerde ruhsata ilişkin başvurular çok daha fazla oldu. Gümüşpala ve Emek’te ruhsata ilişkin çok fazla oldu, dolayısıyla o bölgedeki ruhsatlaşma biraz daha fazla olduğu için bizim orda daha farklı bir şekilde yani şu %8'in ruhsatlı olduğu bölgede çalıştığımız gibi bir şekilde çalışmamız, planları çıkmaza sokacağı için şuanda biz o planları çalışıyoruz, fakat daha farklı bir modelle çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada zaten onları da sizle paylaşacağız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İnşallah onlarda bizim meclisimize nasip olur.

Kemal BÜYÜKKESİM- Sayın başkan şuan en çok yapılaşmanın olduğu yer Gümüşpala ve özelliklede Soğukkuyu’nun, Gümüşpala’nın alt tarafı deniz gören Naldöken diyoruz biz oraya. Şimdi orada gerçekten modern bir kent oluşuyor. Gecekondu eski binalar yıkılıyor yeni binalar yapılıyor. Yani burada da bir çalışma yapılması gerekiyor. Kent yenilenmiyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yapılıyor.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bakın kent yenilenmiyor, orada binalar yenileniyor

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- “Farklı bir modelleme ile orada da çalışıyoruz” dedi.

Kemal BÜYÜKKESİM- Ama ne zamandır, orada bütün binalar yenileniyor, mantar gibi bina dikiliyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şimdi bakın ben iddia ediyorum. Türkiye de bu çapta bir meclis döneminde, 5 yıllık meclis döneminde neredeyse bir bölgenin bir ilçenin tamamını kapsayacak revizyon imar plan değişikliği herhalde bir tek Bayraklı’ya nasip olmuştur. Siz onu da yeterli görmüyor olabilirsiniz. Ama inşallah o çalışmada bizim dönemimiz bitmeden bize nasip olur diye düşünüyorum. Ne diyeyim şu anda.

Kemal BÜYÜKKESİM- Bakın şuan Naldöken’de yapılıyor şuan burada birçok arkadaşımız var bunu yapan. Naldöken de bu durdurulmuyor da, ne zaman yapılacak? Ve mantar gibi binalar dikiliyor modern gecekondu oluşuyor şuan o mahallede..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Şu konuyu Kemal Bey izniniz olursa..

Kemal BÜYÜKKESİM- Sosyal donatıları yok,  parkı yok, hiçbir şey olmayan..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Her iki grubun komisyonlarının üzerinde mutabık kaldığı bu konuya süratle hız verelim. Biran evvel..  

Kemal BÜYÜKKESİM- Katkı sağlayalım diye, bunları tartışmadan korkmayın, tartışmadan fayda çıkar yani.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Elbette, elbette hayır ben yanlış anlamıyorum lütfen. Yani bir de şimdi Emre Bey buyurun.

Emre MARAZ- Sayın başkanım şimdi müdürümün bahsettiği bölgelerde ruhsatlı yapılaşmanı hani daha az olduğu için ileride daha kolay planlanabilir hale getirmenin yollarını aradıklarını biliyorum. Yani şimdi bu Gümüşpala, Naldöken, Emek hakikaten aşırı derecede ruhsatlaşmaya başladı. Biz mesela Adalet Mahallesinde de gördüğümüz için Çiçek Mahallesinde de hani yapılan şeylerde ruhsatlı binaların fazlalığından kaynaklıdır ki, düzenleme sahalarının dimi büyük olması, sorunsal hale gelmesi…

Abdullah AKTAŞ- Alakası yok

Emre MARAZ- Neresi alakası yok kardeşim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey karşılık olmasın. Abdullah Bey karşılık olmasın

Emre MARAZ- Ya olur mu? Hayır ruhsatlı yapı fazlaysa elin rahat olması lazım ağabey. Yani bak bu biz bu işin Ali Bey var.. Müteahhit olanlar var.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Emre Bey karşılıklı konuşmayalım.

Emre MARAZ- Ama alakası yok diyince ben biraz değişiyorum. Yani burada ruhsatlı yapının az olduğu yerde insanların emsalle ilgili fazlalıkları olsun diye, çünkü yönetmelik durmadan değişiyor başkanım. Bunlarla ilgili eli kuvvetli olması açısından yukarılarda yapılaması tabi ki daha iyi. Gümüşpala’da, Emek’teki de çalışmaların olacağını müdür söylüyor. Yani elimizden geldiğince çalıştığımızın resmidir.

Kemal BÜYÜKKESİM- Gümüşpala’da, Emek’te şuan yüzde kaç ruhsatlı yapı?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Konunun uzmanlarından biri arkadaşımız, oda fikrini söylesin. Yeterli görüyorum şuanda.

Kemal BÜYÜKKESİM- Gümüşpala’da ne kadar ruhsatlı yapı var mı elinizde?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey, Ali Bey fikrini söylesin o noktayı alalım, evet buyurun.  

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Arkadaşlar dinleyelim.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan hepimizin bildiği üzere, tapunun namus olduğu bilincindeyizdir. Atalarımızdan beri bu böyle gelmiş böyle gidecektir. Gerçekten tapu namustur. Her şey her insanın tüm varlığı tapuda toplanmaktadır. Bu nedenle Bayraklı’mızda göç alan bir kentimize Anadolu’muzun mozaiği olarak yerleşmeler olmuştur. Anadolu’nun bağrından kopup gelen tüm vatandaşlarımız burada tırnakları ile alın terleri ile bir konut yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Ve bu çalışkan insanlarımızda fabrikalarda çalışarak bir konut elde etmişlerdir. Başlarını sokacak barınaklarını elde etmişlerdir. Ve buraya 1984 ve 90 yılları arasında imar affı çıkmıştır ve imar affından sonra imar ıslah planları hazırlanmıştır ve buraları planlı bir yerdir. Buraları yasal, legal imar planlı yerlerdir. Ve insanlar burada oturmaktan da mutludur şuanda. Fakat bildiğiniz üzere bir imar planı revizyonu kamu yararına yapılmalıdır. Siz deminden beri geçen haftada söylediniz sayın başkan hayırlı bir karar alacağız diyorsunuz ve bunun çerçevesini bize anlatmıyorsunuz. Kamu yararı açısından vatandaşın böyle bir talebi var mıdır? Beklentileri nelerdir? Vatandaş burada ne kazanacaktır? Ne kaybedecektir? Bunlar gözler önüne serilmiyor, masaya yatırılmıyor. Vatandaşı sağlıklı bir şekilde bu dediğim bağlamda bilgilendirilmiyor. Şuandaki imarda olan bu bölgelerde vatandaş 2 katlı da olsa, 3 katlı da olsa kendi barınma ihtiyaçlarını gidermekte, evlerini yapmaktalar ve hayatlarını idare etmektedirler. Oğlu evleniyor, kızı evleniyor hatta oralarda tekrar bağımsız bölüm yapabilme durumuna gelmektedirler. Ama biz bu gün ne kararı alıyoruz? İmar uygulamalarının durdurulması, biz bunu hangi kamu yarına durduruyoruz? Vatandaşın avantajları veya dezavantajları nelerdir? Bunları göz önüne, masaya yatırmıyoruz. Ve vatandaşa biz bunu nasıl izah edeceğiz? Ben yarın sokağa çıktığımda "inşaatlarımızın ne den durdurdunuz Ali Bey sayın meclis üyem" dediğinde ve diyorlar da soruyorlar bu nedenle bu konuyu açtım zaten. Biz bu vatandaşa nasıl hesap vereceğiz? Vatandaş demez mi ki "ya Ali Bey ben inşaatımın parasını hazırladım. Başımı sokacak yer yapabilmek için ruhsat alacaktım. İmara hazırlıyorum. Siz nasıl durduruyorsunuz?" dediğinde bizim bunlara verilecek cevabımız yoktur şuanda. Ve tahmin ediyorum da acil kamu yararı olmadığı için bu yapılan imar planının vatandaş nezdinde hiç bir değeri yoktur. Vatandaş söyle ikna oluyor 8-10 kat imar verilecek denildiğinde, kendi arsasına 8-10 kat verileceğini zannediyor. Oysaki başka bir işlem detaylara girmeyeyim şimdi, başka bir işlem başka bir işlemi doğuracağından, hukuki açıdan ve bunların sonuçsuz kalacağı aşikar ortadadır. Bunun canlı örnekleri geçmişte ilçemizde mevcuttur. Diğer ilçelerde Karabağlar’da vesaire bu yapılmıştır. Olumsuz olarak sonucu alınamamasından dolayı, bakınız şu Fuat Edip Baksi’den yukarı doğru kentsel dönüşüme aldık, o ayrı konu, planla ilgili değil o. 2010 yılında bu meclis salonunda bende vardım ve yüz kızartıcı bir şekilde, utanç verici bir şekilde bir imar planı yapılamadı bu kentte kentsel dönüşümle ilgili, vatandaş orda tırnakları ile alın teri ile kazandıkları mülkiyetlerinin meyvelerini yiyememekte. Lütfen vatandaşımızın haklarını hayata dair beklentilerini, geleceklerine dair beklentilerini köreltmeyelim ve burada kentsel dönüşümle biz bunları engelledik. Peki sizde imza attınız Sayın Necati Bey Çaymahallesi, Tepekule’sinde imar planı revizyonu yapıldı. Hatta yeni yapıldı. Çaymahallesi, Tepekule de hiç duydunuz mu bir tek parselin imar parseli olup da ruhsat talep ettiğini? Bulamazsınız buradan iddialaşıyorum. Bir tane imar parseli oluştu mu? Bana ada, parsel verin bütün sözlerimi geri alacağım vatandaş orada ağlıyor, can çekişiyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sibel Hanım çok teşekkür ederim. Siz yerinize geçebilirsiniz.

Ali KÖKOĞUZ- Başkanım devam ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey şimdi kamu yararından bahsediyorsunuz siz masanın hem Büyükşehir tarafında, yani hem 5000’liği yapma mevkiinde olan tarafında, hem de 1000’liği yapma olan tarafında oturan arkadaşlarımızdan birisiniz. Kamu yararı kararlar 5000’lik planlar ve 1000’lik planlar da söz konusu olabilir.

Ali KÖKOĞUZ- Bize kamu yararını belirtiniz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim o sizin önünüze Büyükşehir tarafından getirilecek biz sadece yolu açıyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Kamu yararı yok ki vatandaş memnun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Biz yolu açıyoruz. Kamu yararı var mıdır, yok mudur kararının tartışılacağı yer Büyükşehir Belediye Meclisi, ilgili komisyonlardır. Siz bunu bilen insansınız, burada yani şeyin dışında konu hakkında yeterince bilgisi olmayan insanları aydınlatalım derken insanları da yanlış yöne sevk etmeyelim lütfen.

Ali KÖKOĞUZ- 1000’likleri de bu meclis uygulayacak.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim biz yol açıyoruz, start veriyoruz. Şimdi iyi bir konsensüs var, sizin eleştirilerinizi de dikkate alarak komisyondan gelen teklifi oylarınıza..

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan hayır bir dakika, bir dakika bakın vatandaşın burada beklentileri var. herkesin beklentisi…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Elbette beklentileri var.

Ali KÖKOĞUZ- Bakın Fuat Edip Baksi’deki kentsel dönüşümde konunun yürümediği gibi Çaymahallesi, Tepekule’de yürümediği gibi imar parseli yok çünkü bir tane, Adalet’te yürümediği gibi burada da yürümeyen bir planı biz bu mecliste onaylarsak buradan açık açık sesleniyorum, açık açık sesleniyorum sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Biz burada plan yapmıyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Bir dakika sayın başkan cümlemi bitireyim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan yapılmasına yol veriyoruz. Plan yapmıyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Yol vermiyoruz inşaatları vatandaşların tasarruflarına engel oluyorsunuz şuanda. Buradan söz verelim o zaman sayın başkan sizde dahil eğer bu plan diğer planlar gibi yürümez ise bu meclisin geri alınmasına, ivedilikle geri alınmasını bu kararların sizden haseden rica ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O her zaman meclisimizin yetkisinde olan bir konudur. Şimdi bu tartışmalar ışığında komisyondan gelen raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile mi Ali Bey? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan hatırlatmalarımız, handikaplarımız…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hepsi tutanaklara geçti.

Ali KÖKOĞUZ- Vatandaş adına söylediklerimiz lütfen tutanaklara geçsin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey hepsi tutanaklara geçti.

Ali KÖKOĞUZ- Bunun hesabını da sorabilmeliyiz sizden.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Elbette.

Ali KÖKOĞUZ- Sorunlu sizsiniz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Keşke, muhalefet dediğin zaten hesap sorabilen bir kurumdur. Bizde ona saygı duyanlardanız.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim dilek ve temennilerde bir şey hatırlatayım geçen mecliste yaşanan talihsizlikten dolayı değerli arkadaşlarım bundan sonra söz alan arkadaşlara masa mikrofonu değil el mikrofonu uzatacağız teknisyen arkadaşım kapat söz almak isteyen arkadaşlara mikrofon… Abdullah Bey buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım Sibel Hanıma ben bir şey daha sormak istiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi Adalet Mahallesinde Yüzbaşı Hakkı İbrahim Caddesinin sağ tarafında bir camii var yanlış hatırlamıyorsam, Selimiye Camisiydi uygulanan imar planında bu camii şahısların parselleri içinde kaldı, yani oranın caminin tapusu şahıslarda. Şimdi oraya bir revizyon planı yapılacaktı. Bu kişilerin parselleri başkalarına ayrılacaktı. Bu ne zaman yapılacak? Bir ikincisi de tartışmış olduğumuz revizyon planı içinde böyle bir yer varsa da buna dikkat edilmesini ben rica ediyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet başka söz almak isteyen arkadaşım.. Evet Aynur Hanım buyurun.

Aynur ÇETİN- Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçi konuyu oyladık, dilek temenniler bölümüne geçtik. Benimde iki kelam sarf edeceğim sözüm var bu konuyla ilgili. Bizim aslında uzunca bir süreden bu revizyon planlarıyla ilgili olarak zaman zaman her gündeme geldiğinde aynı şeylerden dem vurduk. Her ne kadar komisyonlarda ya da mecliste oy birliği ile geçirmiş olsak da, çünkü biz Bayraklı’mızın ve Bayraklı’daki yaşayan vatandaşın daha çağdaş, daha yaşanabilir, daha modern yerlerde yaşamasını çok istiyoruz, şiddetle istiyoruz. Bir kentsel dönüşüm planı var, projesi var. Bizim Bayraklı’mızın da çok ciddi bir bölümünü kapsayan bu güne kadar Sayın Ali KÖKOĞUZ’un da belirttiği üzere bununla ilgili ciddi bir planlama yapılamadı. Sayın başkan Hasan KARABAĞ her fırsatta diyor ki “Biz Bayraklı da yerinde dönüşüm yapacağız, yerinde dönüşüm yapacağız.” yerinde dönüşüm yapacağız ama bu şekilde hayata geçirilemeyecek olduğuna emin olduğumuz, artık eminiz. Biraz öncede söylendi. Evet, planlamalar yapılıyor. Her fırsatta diyoruz ki “ülkemizde emsali görülmemiş çalışmalar yapılıyor bizim belediyemizde” doğrudur. Ama plan yapmak tamam daha basit hayata geçirilebilecek kısa vadede ya da en kötü orta vadede hayata geçirilebilecek planlar yapmak zorundayız biz. Şuna baktığımız zamanki tam muvafakat %100 muvafakat şartı arandığını her zaman planlama müdürümüz bize ifade etti açıklamalarında. Yani 200 kişinin 300 kişinin bir araya gelip %100 muvafakat bulamadığımız sürecek nasıl hayata geçireceğiz? Hayata geçirilmesi bence 20 yıl 30 yılı bulacak süreçler bunlar. Birde öte yandan bakıyoruz ki mülkiyet hakkı vatandaşın şuan yani revizyon öncesi yada yapılaşma yasağı öncesi imarlı parsellerinde bir inşaat yapmak en büyük hakkıdır. Mülkiyet hakkının da bir parçasıdır. Özüyle de ilgilidir. Onu durduruyoruz. Ne diyoruz; başka türlü çalışma yapamayacağız evet haklısınız ama durdurmanın da ne kadar süre ile olacağı belli değil, meçhul bir zaman için mülkiyet hakları üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlıyoruz vatandaşın. Bunu vatandaş biliyor mu? Yani mülkiyet hakkı anayasal bir haktır ve uluslararası sözleşmelerle de kabul edilmiştir. Evet, doğal olarak kısıtlanabilir ama şartı nedir? Kamu yararına uygun olma kaydıyla ve kanunla kısıtlanabilir. Katlanabilecek durumda olacak şekilde yani vatandaş için bireysel mülkiyet hakkına sahip vatandaş içinde katlanılabilir ölçüde kısıtlanabilir. İşte İmar Kanununun belli yasaların belli hükümlerinde zaten bazen süre kısıtlamaları konulmuştur, biliyoruz hepimiz bunu.  Burada bir sürede yok. Bizim burada hassasiyet gösterdiğimiz konuda bu zaten. Yani meçhul bir süre için vatandaşın kendi tapulu arsasına, parseline istediği şekilde imarın, mevzuatın, güncel mevzuatın izin verdiği ölçüde inşaat yapamayacak olması. Ben bu hususun altını çizmek istedim. Yani biz evet oy birliği ile geçirdik ama biraz öncede sayın başkanın dile getirdiği gibi mağduriyetin çok şiddetli olduğu anda biz meclis olarak verdiğimiz bu kararı geri alabilmeliyiz. Bundan çekince duymamalıyız. Bunun altını çizmek istedim. Teşekkür ederim sayın başkan.

Ali KÖKOĞUZ- Yanlış yapsak bile, yanlıştan döneriz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Elbette yanlıştan dönmek erdemdir Ali Bey biz hayırlı bir adım attık. İnşallah doğru yürürüz. Doğru yürümesi içinde sizden de gayret ve destek bekliyorum. Mesela 5000’lik planı Büyükşehir’den ne kadar hızlandırırsanız, o kadar bu sürece katkınız olmuş olacak Ali Bey.

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben anlıyorum çok dikkatli dinliyorum ben sizi.

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Daha planı yapmadık ki. Bende onu anlatıyorum. Önce bir planı yapın getirin.

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim öyle eski haliyle mi kalsaydı? Bakın bu kentin silueti sizi rahatsız etmiyor mu? O haliyle mi kalsın?

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim ne sıkıntınız var? Ben daha modern, daha görsel..

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın Bayraklı’ya şuanda herkes gıptayla bakıyor şuandaki Bayraklı’ya. O hepimizi mutlu etmiyor mu? Neticede bu dönemde gerçekleşti bunlar. Efendim bu dönemde gerçekleşti. Türkiye’nin en modern siluetlerinden bir tanesi bu dönemde gerçekleşti. İnşallah öbürlerini de bize görmek nasip olacak.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali ALAN, Faysal YILDIZ, Hatice TATLI, Hasan KARABAĞ, Adem SEÇİLMİŞ, Çağlar HASPOLAT, Latif AYDEMİR’in mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Veli Bey.

Veli TOPAL-  3 Aralık Pazartesi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 3 Aralık Pazartesi günü buluşmak üzere sağlıkla kalın.  

 

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye