Meclis Çalışmaları

07/12/2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK AYI TOPLANTISININ 07.12.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ REEL - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Ali ŞENAY - Mustafa ÇEKİÇCİ - Şeref BALBAY - Aynur ÇETİN - Tahsin ÜNAL.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Evet yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

03.12.2018 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağını okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündemi yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 1’inci maddeden başlayalım. Biraz sessiz olalım arkadaşlar.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6066) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 2 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 3. dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16120) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D Pafta, 26184 ada, 6 nolu parseldeki 14/155 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesini Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Dilek ve Temennilerde ben söz vermeden önce geçen oturumda söz verdiğim gibi belgeyi yanımda getirdim. İlgi bölümlerini meclis tutanaklarına geçmesi ve sizlerin de ilgilenmesi için okuyorum.  2-18 sayfalık raporun 2 1.2 bölümü ödevli Bay-Bel A.Ş.’nin 2014 - 2015 – 2016 - 2017 takvim yılı yasal defter kayıtlarında ve mal ve hizmet alışları arasında ve bildirimlerinde 31.12.2017 tarih ve 2017'ye bilmem kaç sayılı görüş ve öneri raporunda bilgileri yer alan Erkan KARAASLAN’ın sahibi ortağı veya yöneticisi olduğu firmalar tarafından düzenlenmiş herhangi bir mal ve hizmet alış belgesinin ve Bay-Bel A.Ş. tarafından da bu firmalara düzenlenmiş herhangi bir satış belgesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ödevli... bu beş yıldır tutanaklarda var okuyacağım bu meclis bilgilensin.

Latif AYDEMİR- Ama dünya kadar şey istedik. Birini de vermediniz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika kardeşim bir dakika.. Sen beş yıl temcit pilavı gibi dile getirdin sabırlı olacaksın, dinleyeceksin. Ödevli Bay-Bel A.Ş.’nin 2014 - 2015 - 2016 - 2017 yılı yasal defter kayıtlarında mal  ve hizmet alış belgeler arasında bildirimlerde söz konusu görüş ve öneri raporunda bilgileri yer alan Erkan KARAASLAN’ın ortağı yöne firmalar tarafından satış yaptığı tespiti yapılan  Antalya Kurumlar Vergi Dairesi numaralı mükellefi Bekat Bilişim Eğitim Kültür Araştırma Derneği iktisadi bilmem nesinin mükellef yordam....... Bay-Bel’e düzenlenmiş herhangi bir mal ve hizmet satış faturasını ve Bay-Bel A.Ş. tarafından bu firmalara düzenlenmiş  herhangi bir satış faturasının bulunmadığı, 5.1 Bay-Bel Genel Personel Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 2014 - 2015 - 2016 -2017 yıllarında düzenlenen  satış faturaları  ve ödeme kaydedici cihaz fişlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenen belgeler olduğu Bayraklı Belediyesi ilgili müdürlüklerine düzenlenen satış faturalarında başkaca gerçek veya tüzel kişi vergi mükelleflerinden tedarik edilen mal veya hizmetlerin sektoral kar marjı ilavesiyle belediyenin ilgili müdürlüklerine fatura edilmesi şeklinde gerçekleşen mal ve hizmet satış işlemi olduğu ve düzenlenen satış faturalarının gerçeği yansıttığı kanaat ve sonucuna varılmıştır. Bu devletin resmi belgesi resmi belgeleri arasındadır bu bir devam ediyorum.

Latif AYDEMİR- Bize de o kadar süre verirseniz seviniriz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Efendim o takdir bana ait.

Çağlar HASPOLAT- Öyle bir şey yok ama.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O takdir bana ait açın 12. maddeyi okuyun o takdir bana ait.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Temcit pilavı gibi

Mikail BİLİCİ- Sen iyi hazırlanmışsın sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Temcit pilavı gibi iki de bir gündeme taşınan bir davada ceza davasında..

Mikail BİLİCİ- Meclisi kapatalım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başkanımız Hasan KARABAĞ için savcı beraat talep etmiştir.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu hadi ikide bir gündeme getirdikleri kiremit davası var ya, çatı kiremidi davası, dosya numarasını bilemem. Bu davada dikkatinize sunmak istediğim husus ise iddianameyi hazırlayan savcı ile davayı kabul eden mahkeme hayatinden iki kişinin ve gizli dinleme yapan polislerin tamamının tutuklu olduğu ve görevlerinden uzaklaştırılmış olduğu karara bağlanmıştır. Bu bugüne kadar yapılan iftira niteliğindeki iddiaların hukuk önünde çürüdüğünü göstermesi bakımından bilgilerinize sunulmuştur. Ve bundan sonra bu konu hakkında herhangi bir tartışma açmıyorum. Başka konuda söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Bu konuyla ilgili tartışmaya hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğim. Buyurun.

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Cevap hakkı doğdu başkanım

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Buyurun cevap hakkı değil, bilgi verdim. Cevap hakkı doğmadı. 5 yıl tutanaklara geçmiş olan bir konu hakkında sadece bilgi sundum.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Rapor sayısı 2018 A614/8 İzmir 23.10.2018.

Latif AYDEMİR- Başkanım, sayın başkanım

Tarkan DÜZMAN- Evet sayın başkanım hayırlı akşamlar…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Tarkan DÜZMAN- Hayırlı akşamlar…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İktidarda biz değiliz herhalde.

Latif AYDEMİR- Söz alacakları bir not alalım mı başkanım sonra söz vermiyorsunuz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Söz alacakları not alıyorum ve her gruptan grubun ağırlığına göre bundan sonra söz vereceğim, dengeli söz vereceğim. Bundan sonra burada kimseye şov yapma imkânı tanımayacağım.

İsmail YAĞCI- Hayır sayın başkan neden bu kadar gerginsiniz.

Tarkan DÜZMAN- Evet, konuşabilir miyim sayın başkan? Söz verdiniz konuşabilir miyim?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Cümleten hayırlı akşamlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu konu tartışmaya kapalıdır.

Tarkan DÜZMAN- Yok o konu değil.

Latif AYDEMİR- Ağırlık derken kilodan mı bahsettiniz?

Tarkan DÜZMAN- Şimdi sayın başkanım bu konu değil ama benim kendi hassasiyetlerim olan bu konuyla Latif Bey bir dakika… Şimdi sayın başkan bu konuyla ilgili güzel bir cevap verdiniz dersinize çalıştınız geldiniz. Biz 4 yıldır 5 yıldır bu mecliste bu ve buna benzer mesela ben Denetim Komisyonu üyesi olarak halen yazılı, sözlü defalarca burada önerge vermeme rağmen ne bir Teftiş Kurulundan, ne bir belediye başkanımız dedi ki “Tarkan ben sana çağırıp açıklama yapacağım.” dedi. Onunla ilgili orda usule uygun olmayan birçok şeyi belirttik biz kendisine, bununla ilgili hala ne Teftiş Kurulu ne de Başkanlık Makamından Ak Parti Grubu olarak denetimde gördüğümüz aksaklıkları yazılı bildirdiğimiz halde hiç bir sonuç elde edilmedi bu bir. İkincisi bu Hasan KARABAĞ’ın kızı, belediye başkanının kızı ile alakalı 16 aydır maaş almıyor dediğimde bununla ilgili ne bir yazılı bir şey verebildiniz, ne herhangi sadece sözlü olarak bizim 1’inci mecliste söylediğimizin bir ay sonrası işten çıkarıldı. Doğru çıkarıldı, biz söyledikten sonra çıkarıldı. Bunu bize ispat etmediniz iki. Kiralanan araçlarla ilgili dedik ki arkadaşlar burada meclise ve tüm çalışanlarımıza soruyorum, Sayın Hasan KARABAĞ Bayraklı Belediyesi bütçesinden iki adet Audi A6 kiralandı ve geçen gün Ali ŞENAY’ın cenazesinde bahsettiğim plakalı araçla kendisini gördüm. Gerçekten bu araçlar belediyemiz bütçesinden kiralanıyor mu? Biz arabanın niye kiralandığını sorgulamıyoruz. Belediye başkanıdır, makam kiralayabilir araç ihtiyacı vardır, fakat bu araçlar kiralanıp özel şahsi işinde kullanılıp hiç bir zaman bugüne kadar flama takılmadı, dedim. Sorduğumda da hiç bir tane belediye meclisi üyesi arkadaş bana cevap vermedi. Bu ve benzeri defalarca sorular sorduk size, hiçbir tanesine ne yazılı, ne sözlü şuanda da aynısını yapacaksınız topu taca atacaksınız havada kalacak top.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yok atmayacağım cevap vereceğim merak etme.

Tarkan DÜZMAN- Bunlarla ilgili benzeri konularla şuan aklıma gelen ilk etapta bunlar hiçbir tanesine cevap vermezken hiddetli bir şekilde güzel bir çalışma yapıp gelmişsiniz buna cevap veriyorsunuz. Sadece bu konuda bu hassasiyetinizi göstermeyip muhalefet olarak bizim sizlere söylediğimiz, önerge verdiğimiz yazılı sözlü tavsiyelerle ilgilide bazen rakamlar sorduk hiçbir tanesine de cevap alamadık bunlarla da aynı hassasiyete çalışıp bir sonraki mecliste bilgilendirirseniz ama resmi olsun ricam eğer kiralandıysa faturasıyla falan burada ibraz ederseniz seviniriz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar Bayraklı Belediyesi muhalefete ait bir belediyedir ve üzerinden ne Sayıştay Denetçisi nede Mülkiye Müfettişi eksik olmamaktadır. Bazen de muhbirler tarafından asılsız ihbarlarla müfettiş çağırılabilmektedir. Dolayısıyla bu iddialarınızın tümü şuan belediyede görevini yapmakta olan müfettişler tarafından incelenmektedir. Yasal bir şey varsa ortaya çıkarılacaktır. Hiç merak etmeyin evet buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Taçta değil tam yerinden tam on ikiden..

Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tam on ikiden Tarkan Bey tam on ikiden…

Ramazan BULUT- Tarkan bey daha önceki başkanımıza aynı şeyi sordunuz aynı komisyonda görev aldık ne dedi başkanımız burada “Teftiş kuruluna göndereceğim” dedi dikkat ettiyseniz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Cevap vermeyin siz.

Ramazan BULUT- Ama “Bir şey çıkarsa ben gerekeni yapacağım.” dedi. Demek ki teftiş kurulundan bir şey çıkmadı ki ses duyulmadı

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Siz kendi konunuzu söyleyin karşılıklı konuşmayın.

Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey karşılıklı olmasın lütfen.

Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey lütfen karşılıklı konuşmayın bana bakarak konuşun karşılıklı konuşmayın. Buyurun.

Ramazan BULUT- Sayın başkanım ben farklı bir konuya değinmek istiyorum. Bundan yaklaşık 84 yıl önce dünya devletlerinin çoğunda kadınların seçme ve seçilme hakkı  yok iken Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınını çağdaş ve modern dünya anlayışı doğrultusunda bir ilki gerçekleştirerek, kadınların seçme ve seçilme hakkını sağlamıştır. Dolayısıyla kadınlarımız bu haklarının verilişinin 84.yıldönümünü kutlarım. Atamızı bu vesileyle özlem ve saygıyla anıyorum. Günümüz Türkiye sinde ise kadınların ne kadar zor koşullarda yaşadıklarını üzülerek görmekteyiz. Bizler tüm kadınların yaşamın her alanında görev üstlenmelerini destekliyoruz. Ayrıca bir gün önce Bayraklı Belediyesi ırkçılığa ve şiddete hayır temalı yaşan efsane futbolcularla, yabancı uyruklu futbolculardan oluşan bir gösteri maçı yapılarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Ve bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan başta belediye başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet teşekkür ederim. Bir not geldi bana 2018 yılı sizin iddialarınıza konu olan Tarkan Bey şuan Sayıştay Denetçilerinin elinde ve incelenmekte sonuçlara göre size bilgi sunulacaktır. Sema Hanım buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet sizin denetim raporunuz Sayıştay Denetçilerinin incelemesinde.

Tarkan DÜZMAN- O zaman Ramazan Bey’in yanlış bilgisi var. Teftiş kurulu olumsuz bir şey göremediği için sonuçlandı gibi bir şey söyledi düzeltti o zaman.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama Sayıştay Denetçilerde inceliyor.

Tarkan DÜZMAN- Sonuçlanmamış o zaman.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Daha sonuçlanmamış.

Tarkan DÜZMAN- Tamam.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Sema Hanım buyurun.

Sema TURAN- Sayın başkan geçtiğimiz günlerde Başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ’a İzmir Birlik Platformu tarafından en iyi yerel yönetici, yerel belediye başkanı ve çevreci ödülü verildi. Bu anlamda bir kez daha kendisiyle ve belediyemizle gurur duyduk. Onur duyduk. Bunu burada belirtmeden geçmek istemedim. Ayrıca Tarkan Bey az önce bir noktaya değindi, bende bu konuyla ilgili kendilerinden bir açıklama istiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Beyden değil yani, karşılıklı konuşmayın.

Sema TURAN- Hayır tabii ki Tarkan Beyden değil. İstanbul'da AKP’li ilçe belediyelerinden Arnavutköy’de tesadüfen ortaya çıkan bir skandal var ben ondan bahsetmek istiyorum.

Latif AYDEMİR- Bayraklı’yı konuşalım başkanım.

Sema TURAN- Bayraklı'da, İstanbul'da hepsi aynı Türkiye Cumhuriyeti içersinde farklı bir yere bağlı değiliz.

Fahrettin ORANDI- Bayraklı Türkiye'nin en başarılı ilçesi. Binali YILDIRIM diyor ben demiyorum.

Latif AYDEMİR- Fahrettin Bey herkes Binali YILDIRIM gibi olsa keşke.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sayın başkan adayı. lütfen.

Sema TURAN- İstanbul’da Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim BALTACI'nın oğlu Ali Ömer BALTACI'nın kullandığı Mercedes Vito marka araç kırmızı ışıkta geçerken yakalanıyor. Lüks makam aracının aylık kirası 10 bin TL civarı, yakıtı da belediyeden karşılanmaktadır. Tescil belgesi kaydına göre Tekart Viltur şirketinin sahip olduğu lüks araç Arnavutköy Belediyesinin 29 aylık süre için kiralama hizmet alım ihalesinde yer alan listedeki araçlarından birisi. Araç sahibi firma 9 milyon 582 bin 630 TL mukabilinde belediye ile sözleşme imzalamış ve bunu belediye başkanının oğlu özel bir işinde kullanıyor. Bu noktada bir bizi aydınlatırlarsa sevinirim. Teşekkür ederim

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet cevap doğuracak şeylerden kaçınalım. Evet başka İsmail Bey size söz veriyorum.

İsmail YAĞCI- Sayın Başkan…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben cevap verme gereği duyduğumda şey yaparım. İsmail Bey siz söz istemiştiniz.

İsmail YAĞCI- Sayın Başkan şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu bir şeyler söylüyor da, Bayraklı’ya dönelim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben artık bazı şeyleri görmemezlikten geliyorum. Evet İsmail Bey.

İsmail YAĞCI- Sayın Başkanım konuşabilir miyim?

Kemal BÜYÜKKESİM- Yaşlılıktan olmasın başkanım, bazı şeyleri görmüyorsunuz.

Bayraklı Belediyesine dönelim. Bugüne kadar Bayraklı Belediyesi yaklaşık el atmalardan 20 milyon TL para ödedi. Ve bugün hala akıllanmamış ve basitsizce yönetimle devam ediyor. Osmangazi'de Ziraat Bankası'nın yan sokağına bakın vatandaş telle çevirmiş ve el atılmış. Bunun sonucu ortada, yani başarılı başarısız, sayın başkan 7 aydır ortada yok. Platform veya STK başarılı seçse ne olur. Önce sorumlu olduğu belediyede bir işlerini halletsin. Bir ikincisi ilgili müdürlüklerimize vatandaşın işi ile ilgili söylüyoruz ama hiçbir şekilde görülmüyor. Bu kış ayındayız fırtınalar, yağışlar budanması gereken parklar var ama yapılmıyor bunlar.Ondan sonra biz budur şudur havada konuşuyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Yeterlilik önergesi mi verdiniz. Yeterlilik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali ALAN, Ali ŞENAY, Mustafa ÇEKİÇCİ, Şeref BALBAY, Aynur ÇETİN, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL-  2 Ocak Çarşamba başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 2 Ocak Çarşamba günü buluşmak üzere sağlıkla kalın.

 

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye