Meclis Çalışmaları

02/01/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 02.01.2019 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY- Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ REEL - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Münir DEMİR – Mustafa ÇEKİÇCİ- Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ – Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI -  Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN- Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN – Hasan KARABAĞ- Şeref BALBAY- Adem SEÇİLMİŞ- Kemal BÜYÜKKESİM.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  2019 yılının hepimize çalışanlarımıza ve milletimize sağlık ve huzur getirmesi dileklerimle toplantıyı açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

07.12.2018 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağını okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan bir saniye. 7. Sayfadaki benim konuşmam Kemal BÜYÜKKESİM üzerine yazılmış onun değiştirilmesini öneriyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet bu düzeltmenin yapılması… Evet, buyurun Tarkan Bey.

Tarkan DÜZMAN- Bir düzeltme de benim var. Bu cümlede maaş alıyor dediğim yazı, almıyor olarak yazılmış. Onun alıyor olarak düzeltilmesini istiyorum. Kaçıncı sayfa? Benim geniş konuştuğum bir metin var, Tarkan DÜZMAN da. Yani detayına girmeyeyim maaş alıyor demiştim ben, 16 aydır maaş alıyor, almıyor diye kayıtlara geçmiş. Bunun alıyor olarak değiştirilmesini istiyorum. Sayfa 4.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet İsmail Bey ve Tarkan Bey’in bahsettiği düzeltmeler yapılmış şekliyle tutanağı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ek gündem var mı? Okuyalım.

BAŞKANLIK MAKAMINA

            22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Teknik Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan ve Belediye Meclisimizin 01.06.2010 tarih 10/84 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun ihdas edilmesi gerekmektedir. 

Değişikliğe esas form ekte sunulmuş olup, konunun belediye meclisine havale edilmesi hususunu Olur’larınıza arz ederim.            

                                                                                             Hasan KARABAĞ

       Bayraklı Belediye Başkanı    

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Gündeme alınmıştır.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan benim bir sözlü önergem olacak.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika. Evet buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesin de yeni yılını kutluyorum sayın başkan. Şimdi bu Bayraklı Belediyesine ait Kapalı Spor Salonumuz var başkanım, burada 3 tane otobüs yaklaşık olarak 9 ayın üzerindedir yatıyor. 3 adet büyük otobüs Bayraklı Belediyesi tarafından kiralanmış. Ne amaçla kiralandı? Bu araçlar kimin? Neden kiralandı ve bu araçlar neden kullanılmıyor, sürekli yatıyor? Ne kadar kira ödeniyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de bugün herhalde Bayraklı Belediyesi Ankara’ya otobüs gönderecekmiş, acaba bu otobüsleri mi gönderiyor?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey mış’la olmaz bu işler. Yazılı hale getirin bizde ilgili arkadaşlara…

Çağlar HASPOLAT- Ben sözlü önerge veriyorum. Bu araçlar kimin? Ne amaçla 9 aydır orada kiralık? Ne kadar kira ödeniyor? Kime aittir? Gündeme alınmasını istiyorum başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündeme alınacak bir konu değil. İlgili arkadaşlardan bilgi alır sizi bilgilendiririz.

Çağlar HASPOLAT- Ne zaman başkanım?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Zaman veremem ben ne zaman arkadaşlara o saygısızlığı yapamam.

Çağlar  HASPOLAT- Başkanım 1 senedir burada…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam.

Çağlar HASPOLAT- Bir önergem daha var başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Lütfen istismar etmeyelim Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Etmiyorum başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Etmeyelim lütfen.

Çağlar HASPOLAT- İkinci bir önergem var başkanım. Bu ayrı bir önergem.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın benim bildiğim önergeler yazılı olur.

Çağlar HASPOLAT- Sözlü önergede verilebilir başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sözlü önerge…

Çağlar HASPOLAT- Ben yazılı verdiğim ve cevabını alamadığım için bir daha burada sözlü dile getirmek istiyorum. 1 yıldır burada Bayraklı Belediyesi…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın sözlü önerge bahanesiyle konuşma yapmayınız lütfen. Gündeme devam ediniz lütfen.

Çağlar HASPOLAT- Ben konuşma yapmıyorum, önerge vermek istiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Lütfen.

Çağlar HASPOLAT- Ve önergemi almak zorundasınız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın sizi uyarmıştım, lütfen beni zorlamayın.

Çağlar HASPOLAT- Beni kaçıncı defa uyarıyorsun. 12. Madde ne yani…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O son uyarıyı o zaman görürüsün.

Çağlar HASPOLAT- Buyur yap o zaman.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6608) Belediye Meclisimizin 02.04.2018 tarih 44 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım oylanmasını öneriyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6689) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3. dereceli Tercüman kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesini oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6607) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 23 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6688) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 1 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin de oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6425) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe komisyonuna sevkini öneriyoruz. İkinci meclise yetiştirilmesini istiyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4826) Zabıta Personeline 2019 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin de Plan Bütçe komisyonuna sevkini öneriyoruz

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 5 ve 6. Gündem maddeleri Plan Bütçe Komisyonumuz öbür haftaya yetiştirsin lütfen.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17396) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım asil, Nail KURTULUŞ, yedek olarak da Ramazan BULUT’u öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Nail KURTULUŞ asil, Ramazan BULUT yedek. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17395) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 37199 ada, 2 nolu parseldeki 87/262 (87,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16533) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33090 ada, 2 parsel 263,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16534) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 32652 ada, 5 parsel 185,27 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin de İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İmar, Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-14 ) 01.06.2010 tarih 10/84 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun ihdas edilmesi

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16120) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D Pafta, 26184 ada, 6 nolu parseldeki 14/155 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyonlardan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-4081) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, İslam Kerimov Caddesi, No: 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 8/A, 8/B, 8/C, adreslerinin "Genel Emniyet ve Asayiş yönünden herhangi bir sakınca bulunmadığı" görüşü ile numarataj krokisinde de belirtilen adreslerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu ve önergenin reddine ilişkin İmar Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesi İmar Komisyonumuz tarafından ret edilmiş ancak biz bunun diğer komisyonlardan geldiği gibi kabulünün oylanmasını istiyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Diğer komisyonlarının kabulü yönündeki teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Lütfen el kaldırsın herkes kabul edeni etmeyeni göreyim. İçkili yerle ilgili bir konu, ruhsatla ilgili. Bu konuda herkes işaret elini kaldırsın. Yani şey altında kalmayalım. Kabul edenler? Teker teker gerek yok ben buradan sayarım, Abdullah Bey ben buradan sayarım.  Rapor doğrultusunda kabul edenler… 4 komisyonun olumlu…

Aynur ÇETİN- Ret mi geldi, kabul mü geldi?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 4 komisyon kabul yönünde. 4 komisyon başkanlık teklifinin kabulü yönünde oy çokluğuyla. İmar komisyonu da başkanlık teklifinin reddi yönünde görüş bildirmiş. Esas olan meclisin kararıdır. Biliyorsunuz komisyonlar müşavirlik yapar bağlayıcı değildir, esas olan meclisin kararıdır bir dakika Ali Bey. Şimdi bu konuda 4 komisyonun kararını oylarınıza sunuyorum. Teklifin olumlu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler 19 kabul evet. Ret edenler, 9. 9 ret, 19 kabul geri kalanlar işaret oyu kullanmadılar. Teklif kabul edilmiştir, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Benim söz vereceğim arkadaşa mikrofon verin, masa mikrofonları kapalı. Evet, Aynur Hanım buyurun.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan değerli meclis bir kaç gün önce 2018 yılını bitirdik, 2019 yılına girdik. 2019 yılının tüm Dünya'ya ve Ülkemize bolluk, bereket, sevgi, barış, huzur getirmesini diliyoruz parti grubum ve şahsım adına. Bir de efendim bir şey arz etmek istiyorum, bu bir kaç defadır sıkıntı oluyor. Şimdi meclisin bilgi edinme ve denetim yollarından birisi soru sorabilmek, şimdi soru soracak arkadaşlarımız bunu yasa gereği, çalışma yönetmeliği gereği yazılı da yapabilir, sözlü de yapabilir. Biraz önce arz ettiniz, yani sözlü almak istemediğinizi ısrarla belirttiniz sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Almak istemediğimi değil, bak sözlü soru soruyorum diye konuşma yapılmasına izin vermediğim için.

Aynur ÇETİN- Ama burada dinlemediniz ki konuşma yapmak değil amaç soru sormak. Zabıtlara geçsin cevap verip vermemek…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben artık bütün bu mecliste kimin hangi maksatla ne zaman, nasıl davranacağını ezbere biliyorum.

Aynur ÇETİN- Ama bu şekilde karamsar ve kuşkuyla yaklaşmayın sayın başkan.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır kuşku değil, kuşku değil.

Aynur ÇETİN- Hangi arkadaşımız olursa olsun…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- iyi niyetin istismar edildiği noktada müdahale ederim.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan daha meclis yeni başlamıştı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Siz buyurun, sizin sözünüzü kesmiş gibi olmayayım.

Aynur ÇETİN- Yani söz kesme meselesi değil bu, bunu da siz çok iyi biliyorsunuz. Mevzuata hâkim biri olarak size özellikle bunu söylemek istiyorum. İster sitem olarak algılayın, ister eleştiri olarak algılayın. Dönemimizin sonuna geldiğimiz bu günlerde bir kaç meclistir bu kriz oluyor ama mevzuata uygun hareket etmemiz de gerekiyor, bize de bu yakışır diye ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Ben teşekkür ederim uyarınız için. İstismar edilmediği müddetçe uyarınızı dikkate alacağım. Buyurun, evet o mikrofonla lütfen.

Emre MARAZ- Değerli Başkan, sayın meclis üyesi arkadaşlarım, değerli katılımcılar hepinizin yeni yılını kutlayarak selam ve sevgilerimle sözlerime başlıyorum. Aralık ayında bir takım önemli günlerimiz vardı, bunlardan bir tanesi 23 Aralık'ta 88.ölüm Yıldönümü’nü kutladığımız devrim şehidimiz Kubilay, Asteğmen Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yıldönümünü kutladık. Sonsuz minnet ve saygıyla kendisini anıyoruz, ruhu şad olsun. 25 Aralık'a geldiğimizde de Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı, yoldaşı, 2.Cumhurbaşkanımız, kahraman komutan İsmet İnönü. Ölüm yıldönümünü andık ve kendisine de buradan rahmet diliyoruz, şükranlarımızı diler ve ruhunun şad olmasını diliyoruz. 27 Aralık'ta yine vatan şair'imiz Mehmet Akif Ersoy’uda andık, onu da anmadan şahsım ve gururum adına geçemeyeceğim. Onu da Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. 2019 yılının Türkiye'de Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda kimseyi ötekileştirmeden temel hak ve hürriyetleri esas alan laik demokratik Cumhuriyetimizin, devletimizin iyice güçlenmesini diler, başta Bayraklı’lı hem şehirlilerimiz olmak üzere bütün Türk milletinin yeni yılını kutluyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum. Buyurun Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkan geçtiğimiz günlerde İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesin de aralarında Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan KARABAĞ’ında bulunduğu 11 kişi yargılandı. Bu rüşvetle irtikap davasında Hasan KARABAĞ’ında beraatı verildi, 8 kişinin de. 3 kişinin de yargılanmasına devam edilecek. Şimdi buna rağmen Hasan KARABAĞ bugün Bayraklı Belediyesi'nin önünde bir konuşma yapıyor. Savcılara ve Hâkimlere hakaret edici bir söz söylüyor ve bunu sosyal medya üzerinden yayınlıyorlar. Kendisine beraat veren hâkime, savcıya diyor ki, hırsız köpek beni nasıl yargılarsın diye laf söylüyor. Sosyal medyadan kendim gördüm başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bakın Çağlar Bey kendinizi zorda bırakacak beyanlardan kaçının. Onun için size söz vermek istemiyorum. Çünkü bu meclisin adabına uygun olmayan bir terminoloji kullanıyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Hasan KARABAĞ doğru konuşuyor yani. Burada bu milletin içerisinde … Kişiyi buraya toplayıp ben belediye başkanlığı aday adaylığından vazgeçtim, millet buraya toplanıyor, burada hâkime, savcıya devletin hâkimine, kendisini yargılayan hâkime, savcıya, hırsız köpek diyemez onun haddine değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sizin gibi sözleri çarpıtabilme durumunda kalmış bir arkadaşın bu beyanını doğru kabul etmiyorum.

Çağlar HASPOLAT- Ben de Hasan KARABAĞ’ın bu beyanını doğru bulmadığımı bu mecliste dile getirmek istiyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hasan KARABAĞ deneyimli bir siyasetçi…

Çağlar HASPOLAT- Hiçte bile değil.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Nerede, nasıl konuşacağını çok iyi bilir. Esas lafını nerede, ne yapacağını bilmeden konuşmak… Özrünüzü lütfen düzeltin. Buyurun Veli Bey. Anladık ne kadar, nerede, ne konuştuğunu.

Veli TOPAL- Sayın başkanım, sayın meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ’ın sözünü ettiği kişiler, bugün polisler, savcılar ve hâkimler…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Fetö heyeti olarak tutuklanmış…

Veli TOPAL- Eğer siz onları savunuyorsanız sözüm yok size, o insanlar bu ülkeyi yıkmaya kalktı sen daha neyi savunuyorsun Çağlar Bey…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL- Çok doğru söylüyorsun, çok doğru söylüyorsun gerçekten söylediğine kendinde inanmıyorsun. Sayın başkanım…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika Veli Bey. Sayın grup başkan vekili sizden rica ediyorum, bu diğer arkadaşlarımı saygıyla anıyorum ve tenzih ediyorum. Bir dakika arkadaşlar en sert eleştirilere bile ben burada tahammül gösteriyorum, lütfen bu grup üyenizi lütfen uyarınız. Yoksa ben bu grup üyenize son ihtarı yaptım bu meclisin döneminde yapmak istemediğim bir davranışı sergileyeceğim. Sizden rica ediyorum bu sözünü, oturmasını, kalkmasını, şuurunu kaybetmiş bir arkadaş bu.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veli Bey buyurun.

Veli TOPAL- Sayın başkanım şimdi parti onlarla yürümek… Biz hiç Fethullah GÜLEN’le yürümedik. Ben şimdi Çağlar Bey'in nezdinde çok fazla derine inmek istemiyorum o kendisi indi. O onun sorunu beni bağlamıyor ama Belediye Başkanımızın vurgulamak istediği, o davayı hazırlayanlar onu yargılayanlar, açanlar ve şimdi onların hepsi cezaevinde. Belediye Başkanımız onlara telaffuz etti.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aynen.

Veli TOPAL- Ve onlarda bu ülkenin düşmanıdır.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Katılıyorum size. Buyurun Fahrettin Bey söz sizde.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sonradan Müslüman olana 5 vakit namaz az gelirmiş, biliyor musun? Evet, o Fetö konusunda istersen sen daha az konuş.

Çağlar HASPOLAT- Neden?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Nedenini şimdi Fahrettin sana söyler.

Çağlar HASPOLAT-  Buyur söylesin, Erkan KARAASLAN’a burada danışmanlık yaptıran sizsiniz, para ödeyen sizsiniz. Belediyelerde üç kağıt nasıl yapılır kitabını yazan adam. Bilmiyor musunuz?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Fahrettin ORANDI- Ali Bey, Gamze Hanım lütfen…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sayın Grup Başkan Vekili sizden rica ettim, son uyarı olarak. Güvenlik görevlileri hazırlayın, bu arkadaşı çıkarın dediğimde lütfen çıkarın.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkanım…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Görürsün yanaşıp yanaşmadığını. Sen deliliği ele almışsın.

Fahrettin ORANDI- Sayın Başkanım… Sayın başkanım, değerli arkadaşlarım…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Görürsün ne yapacağımı, şimdi görürsün…

Fahrettin ORANDI- Ak Partili kardeşlerim bu ülke bizim. Hepimizin hüviyetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yazmaktadır. Biz yurttaşız, biz bu ülkede değişik siyasi partilerde siyaset yaparız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey, bir dakika karşılıklı olmasın. Abdullah Bey lütfen, bir dakika, konuşun, konuşmanızı yapın.

Fahrettin ORANDI- Sayın başkanım, değerli arkadaşlarım bu konular yargıya intikal ettiğinde kimler edilmedi ki bu ülkede. O Genel Kurmay Başkanları, o ülkenin şerefli komutanları bunlar tek tek bir Amerikan ve İsrail projesi olarak Fethullah GÜLEN beyni ile Türk Ordusu bile neler çektiğini hepimiz bilmekteyiz. Bazı arkadaşlarımız bunlar eşleri sokaklarda, caddelerde bazıları da cezaevlerinde rahmetli oldular. Ben burada o değerli arkadaşlarıma ölenleri rahmetle anıyorum, hayatta olanları da bu Vatana, bu Bayrağa, Türkiye harikasına, Türk Bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıktıkları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi Anadolu da bir deyim var, ya dinime küfreden bari Müslüman olsa. Sayın başkanım, değerli arkadaşlarım mahkeme görülmüştür, bu ülkenin onurlu savcısı, hâkimi ne demiştir, bu kumpas ve tutmuşlardır Sayın Belediye Başkanımıza beraat vermişlerdir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Beraatı teklif etmişlerdir. Düzeltiyorum.

Fahrettin ORANDI- Bu nedenle, bu ülkede namuslu savcılar, namuslu hâkimler vicdanını kiraya vermeyen insanlar vardır, Kurtuluş Savaşındaki gibi. Şimdi bir arkadaşımız iki de bir bunu gündeme getiriyor ben bilirim onun zorluğu nedir, nereden. Çünkü sevgi yolundaki esnaf diğer Ak Partili arkadaşlarımız harıl harıl Ak Partiye gidiyor. Bu arkadaşımız Ak Parti'ye zarar veriyor diyorlar, beynini başka yere kiraya veriyor onların ağzı ile konuşuyor. Ara sırada bu sarf ettiği bu son cümle de kendi dükkânında Taraf Gazetesi ile Zaman Gazetesi hiç eksik olmazdı. Ben geçen mecliste de söyledim o Zaman Gazetesi bazı arkadaşlarımla çocukluğumdan bu yana Sızıntı Dergisi, bir Emperyalist…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toparlayalım.

Fahrettin ORANDI-  Toparlıyorum başkanım. Onun üzerinde ne yazıyordum biliyor musun? Allahın düşmanı, şeytanın avukatı Fethullah GÜLEN yazıyordum. O gazetelerin üzerine yazıyordum. Şimdi bu arkadaş başka biri dese tamam da böyle bir insanın…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam, Gamze Hanım buyurun, en son size vereceğim kapatacağım. Bir dakika sabırlı olun. Gamze Hanım buyurun.

Gamze Gül ÇAMUR- Bu tür gerginlikler özellikle Türkiye'ye örnek olmasını istediğimiz ve seçilmiş insanlardan oluşan bir meclise hiç yakışmıyor. İnsanları eleştirirken hakaret kullanmamamız gerekiyor özellikle Çağlar Bey bunu ben size söylüyorum ve esefle kınıyorum.

Çağlar HASPOLAT- Ben bu mecliste kimseye hakaret etmedim

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hiç etmedin.

Gamze Gül ÇAMUR - Benim lafımı bitirmeme izin verirseniz, medeni şartlarda burada tartışabilirsek doğru yolu o zaman buluruz. Bugün Sayın Belediye Başkanımız kendisi ile ilgili kaç yıldır siyasetin içinde üslubunu, adabını iyi bilen ve 10 yıldır bu ilçeyi yönetmiş olan kişidir. Orada konuştuklarından dolayı ne size, nede başkasına hesap vermek zorunda değildir. Bu 1.si…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya kardeşim…

Gamze Gül ÇAMUR - Bir saniye benim bitirmeme izin verir misiniz? Ben bitireyim cevabınızı veririm. Çağlar Bey olayı şov'a çevirmeyin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey terbiye sınırlarını aşıyorsun.

Gamze Gül ÇAMUR - Bakın en sonunda ben, kaç meclistir sizi susarak dinliyorum, lütfen önce dinlemeyi öğrenin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hatice Hanım son söz sizin, Gamze Hanım tamam. Son söz sizin.

Gamze Gül ÇAMUR - Hayır bir dakika bir dakika başkanım bir saniye. Bugün konuştuklarından dolayı siz eğer onu dinleseydiniz ki az önce bizim partimize çok çirkin bir suçlamayla hitap ettiniz. Bugün kendisini yargılayanların, şuan sizin bizden çok şikâyetçi olduğunuz ama bu ülkenin başına, besleyerek bu hasret bitsin diyerek getirdiğiniz adama söylüyor, onun savcılarına söylüyor. Şuanda devletin yargı makamlarına hakaret eden biri olarak gösteremezsiniz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam teşekkür ediyorum. Hatice Hanım son söz sizin toparlayalım lütfen.

 Hatice TATLI- Sayın başkan değerli meclis üyeleri, şimdi seçimler yaklaşırken şov yapmak adına bazı davranışların sergilendiğini görmek üzüntü verici.  Biz burada yaklaşık 5 senedir birlikteyiz…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Hatice TATLI-  Yok ben genel çerçevede söylüyorum, şimdi özellikle seçim zamanı gelirken Fetö’yle ilgi algı yaratılmaya çalışılıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda’yı biz demedik, Kamer GENÇ tek başına kürsüyü işgal ederek…  Çağlar Bey öğren Gamze susar mısın? Kamer GENÇ sevgi ve rahmetle anıyorum kürsüyü işgal ederek Fetö’nün ne kadar kötü bir örgütlenme olduğunu söylediğinde Ak Parti Milletvekilleri dövmek üzere üzerine yürüdüler. Biz bunları unutmadık ve Cumhurbaşkanımız kandırıldık dedi, aradan 2.5 yıl geçti 15 Temmuz’dan bu yana hala askeriyede operasyon hala Emniyette operasyon biz bunları tayin etmedik. Ben Fetö’den bahsediyorum biz bunları tayin etmedik, orayı Askeriye’nin canını okudunuz. İçişleri Bakanlığı polisin canını okudu, siyasi ayağına hiç dokunmadınız şimdi konuşuyorsunuz. Ben başka bir konu hakkında da bilgi vereceğim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam lütfen kısa olsun Hatice Hanım.

Hatice TATLI - Şimdi kamuoyunun bilgilenmeye ihtiyacı var İZBAN greviyle ilgili bir Büyükşehir meclis üyesi olarak ta bunu bilgilendirme ihtiyacı hissediyorum. Şu anda grev devam ediyor 20 gün oldu arttırmayı şuandaki daha doğru deyimle grevi Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yönetiyor yani Ulaştırma Bakanlığı yönetiyor,  Büyükşehir yönetmiyor grevle ilgili çalışmaları.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toplu sözleşme görüşmelerini kastediyor Ali Bey. Toplu sözleşme görüşmelerini Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yönetiyor onun koordinasyonunda yürüyor.

Hatice TATLI - 2 yıl önceki grevde Büyükşehir Belediyesi yürüttü, 2 yıl öncekinde. Bunu Aziz Başkanla beraber Genel Müdür görüştüler, Genel Müdür tarafından yürütüleceği kararına vardılar ve en son %26 verildi hatırlayacaksınız asgari ücret belirlenirken de aynı şey olmuştu ve yine kabul etmediler ve o zaman %26 zam da geri çekildi. Bakınız Türkiye ekonomisinin durumu belli tam seçim arifesinde özellikle yapılıyor. Utanmadan sendika başkanı diyor ki, 70 yıllık sendikayız 3 kere grev yaptık 2’si İzmir’de. Peki, sen yetiyor mu gücün yüreğin yiyor mu git bakalım başka illerde…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bumerang gibidir döner onu ona o tuzağı kuranların tepesine iner. Merak etmeyin siz.

Hatice TATLI – Bilmesi gerekiyor halkımızın diye düşünüyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali ALAN, Hasan KARABAĞ, Şeref BALBAY, Adem SEÇİLMİŞ, Kemal BÜYÜKKESİM’in mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Toplantı Veli Bey.

Veli TOPAL- 7 Ocak Pazartesi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 7 Ocak pazartesi saat 18.00 de görüşmek üzere.

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye