Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/02/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2019 yılı Şubat ayı I. Birleşimi 01.02.2019 Cuma günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                        Mustafa ÇEKİÇCİ

                                                                                                                                                   Belediye Başkan Vekili

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    01.02.2019

                                                                                                                   Cuma

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.01.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-505) Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. dereceli Programcı, 1 adet 7. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Ekonomist, 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrolarının ihdas edilmesi hk.

 

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51) 2019 Yılı Tarife Cetveli içerisinde sehven 95,00 TL olarak düzenlenmiş olan; Soğukkuyu Halı Saha kullanım ücretinin(Gece- Saatlik)  85,00 TL olarak düzeltilmesi hk.

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-25) 2019 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak aylık miktarının belirlenmesi hk.

 

4- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-36) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2019 yılı için güncellenmesi hk.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17395) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 37199 ada, 2 nolu parseldeki 87/262 (87,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17795) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID Pafta, 36942 ada, 14 nolu parseldeki 8/243 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16533) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33090 ada, 2 parsel 263,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16534) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 32652 ada, 5 parsel 185,27 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.