Meclis Çalışmaları

07/02/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07.02.2019 GÜNLÜ II. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI              

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.02.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-682) Belediye Meclisimizin 04.11.2013 tarih 10/140 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 7. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-683) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Programcı, 1 adet Ekonomist, 1 adet Tekniker'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-25) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak 2019 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere belirlenen aylık miktarına ilişkin Plan Bütçe, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :20

 

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-36) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2019 yılı için güncellenmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :21

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Cindi Can POLAT, Gamze Gül ÇAMUR, Hasan KARABAĞ, Münir DEMİR, Mustafa ÇEKİÇCİ, Yeşim TEKOĞLU, Çağlar HASPOLAT’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VI. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.03.2019

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu    

                                                                                               

                                                                                                                            Necati YILDIZ

                                                                                                                                 Meclis I. Başkan V.