Meclis Çalışmaları

01/03/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN MART AYI TOPLANTISININ 01.03.2019 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

07.02.2019 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-201) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1c paftada, 1615/4 ile 1615/5 Sokakların kesişimin de kalan,  kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 3. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-877) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e  ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-582) Meclis üyesi Mustafa ÇEKİÇCİ'nin Bayraklı Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Eğitim, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonlarına ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere bir meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-201) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1c paftada, 1615/4 ile 1615/5 Sokakların kesişimin de kalan,  kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK + İMAR + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-683) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Programcı, 1 adet Ekonomist, 1 adet Tekniker'e  ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :23

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN, Ali ŞENAY, Cahit KARAYALÇIN, Fatma ATALAY, Gamze Gül ÇAMUR, Mustafa KARAMAN, Şeref BALBAY, Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 07.03.2019

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                                              Veli TOPAL

                                                                                                               Belediye Başkan V.