Meclis Çalışmaları

01/03/2019

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI MART AYI TOPLANTISININ 01.03.2019 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkan V.             : Veli TOPAL.

Üyeler                                    : Ayşegül ÖZTÜRK- Cindi Can POLAT- Emre MARAZ- Fahrettin ORANDI-  Fatma Duygu KUMAŞ REEL - Faysal YILDIZ-  Gönül VURAL- Hatice TATLI – Hamdi VATANSEVER- Hasan KARABAĞ- Münir DEMİR- Nail KURTULUŞ- Necati YILDIZ- Ramazan BULUT- Sema TURAN- Yeşim TEKOĞLU- Ali KÖKOĞUZ- Abdullah AKTAŞ- Aynur ÇETİN- Çağlar HASPOLAT- İsmail YAĞCI- Kemal BÜYÜKKESİM- Latif AYDEMİR- Mikail BİLİCİ- Mustafa YILMAZ-  Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN- Ali ŞENEY- Cahit KARAYALÇIN- Fatma ATALAY- Gamze Gül ÇAMUR- Mustafa KARAMAN- Şeref BALBAL- Adem SEÇİLMİŞ- Tahsin ÜNAL.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeterli çoğunluğumuz var. Hepinizi Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşına davet ediyorum.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.02.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı şekilde okunmasını oylarınıza sunuyorum. Ek gündemimizi okuyoruz, buyurun.

BAŞKANLIK MAKAMINA

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1c paftada, 1615/4 ile 1615/5 Sokakların kesişiminde kalan,  kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talep edilmektedir.

 

Konunun Mecliste incelenerek, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca Meclis Kararı alınması hususunu OLUR'larınıza arz ederim.

 

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Ek gündem maddesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-877) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet, Emre Bey. Plan Bütçe mi?

Emre MARAZ- Sayın başkanım bunu Plan Bütçe Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Birinci gündem maddesinin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-582) Meclis üyesi Mustafa ÇEKİÇCİ'nin Bayraklı Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Eğitim, Mahalle Sınırları Tespit Komisyonlarına ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere bir meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçilmesi hk.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet.

Emre MARAZ- Sayın başkan buraya da yeni meclis üyemiz Cahit KARAYALÇIN’ı öneriyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet Eğitim, Mahalle Sınırları ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğine meclis üyesi Cahit KARAYALÇIN’ı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.

3-(PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-201) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1c paftada, 1615/4 ile 1615/5 Sokakların kesişiminde kalan,  kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri ayrılmasına ilişkin İmar Planı değişikliği hk.

 

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet Emre Bey.

 

Emre MARAZ- Sayın başkanım bunu Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazar yeri, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Kültür, Eğitim ve İmar Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet bu gündem maddesini Emre Bey’in saymış olduğu komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-683) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Programcı, 1 adet Ekonomist, 1 adet Tekniker'e  ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bu komisyon raporunu komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Buyurun Latif Bey.

 

Latif AYDEMİR- Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım biz sahada arı gibi dolaşırken böyle iki gündem maddesi için geldiğimizi de görünce açıkçası onca yolu acaba değdi mi, dedim kendi kendime. Keşke biraz hani… Gündem yok mu? 

 

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Buyurun, İsmail Bey.

 

Latif AYDEMİR- Hayırlı olsun.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan herkese hayırlı akşamlar. Önümüzdeki meclise sayın belediye başkanımızda katılır ve eksiksiz katılıp… İyi kötü beş yılımız geçti, en azından helalleşip öyle ayrılalım.

 

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Tamam. Sizin temenninizi başkana iletiriz ama takdir onundur. Evet başka var mı arkadaşlar söz almak isteyen? Tamam… Şimdi…

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)-  Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerimiz Ali ALAN, Ali ŞENAY, Cahit KARAYALÇIN, Fatma ATALAY, Gamze Gül ÇAMUR, Mustafa KARAMAN, Şeref BALBAL, Adem SEÇİLMİŞ, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir. 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bir dahaki meclis?

Emre MARAZ- 7 Mart.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- 7 Mart Perşembe saat 18.00 de görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

     Veli TOPAL

Belediye Başkan V.

 

 

                                                Sema TURAN                               Ayşegül ÖZTÜRK

                                                       Üye                                                        Üye