Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 14/04/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği 14.04.2019 Pazar günü saat 14.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                     Serdar SANDAL

                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    14.04.2019

                                                                                                                   Pazar

                                                                                                                      Saat : 14.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU NUN 19, 33 VE 24 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİ YAPILACAK SEÇİMLER

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1083) 5393 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesi gereği Meclis 1. ve 2. Başkan vekili ile katip üyelerin ( 2 asil 2 yedek) gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1084) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesi gereği belediye Encümeninde görev yapacak olan 3 üyenin gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1085) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesi gereği meclis ihtisas komisyonlarının kurulması, komisyonların kaç kişiden oluşacağı süresinin belirlenmesi ve üyelerinin işaretle oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV.GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1089) Ege Belediyeler Birliğine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin “o” fıkrası gereği üye olunup olunmaması hakkında karar verilmesine, üye olunması halinde, Ege Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 8. maddesinde belirtildiği üzere  1 asil ve 1 yedek üyenin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi gereği gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1088) Tarihi Kentler Birliğine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin “o” fıkrası gereği üye olunup olunmaması hakkında karar verilmesine, üye olunması halinde, Tarihi Kentler Birliği Tüzüğü’nün 9. maddesinde belirtildiği üzere  1 asil ve 1 yedek üyenin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi gereği gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1090) Kıyı Ege Belediyeler Birliğine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin “o” fıkrası gereği üye olunup olunmaması hakkında karar verilmesine, üye olunması halinde, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 10. maddesinde belirtildiği üzere 3 asil ve 3 yedek üyenin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 8. maddesi gereği gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

4- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1086)  5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereği Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi hk.

 

5- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1087) 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi hakkında karar alınması.

 

6- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1219) 2018 Mali yılı Faaliyet raporu.

 

 

V. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-201) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1c paftada, 1615/4 ile 1615/5 Sokakların kesişimin de kalan,  kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VI. DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.