Meclis Çalışmaları

07/03/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN MART AYI TOPLANTISININ 07.03.2019 GÜNLÜ II. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

01.03.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-877) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :24

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Ali ŞENAY, Emre MARAZ, Gamze Gül ÇAMUR, Mustafa KARAMAN, Şeref BALBAL, Adem SEÇİLMİŞ, Kemal BÜYÜKKESİM, Mustafa YILMAZ, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VI. KAPANIŞ.

 

                                                                                                                            Sema TURAN

                                                                                                                                  Belediye Başkan V.