Meclis Çalışmaları

07/03/2019

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI MART AYI TOPLANTISININ 07.03.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkan V.             : Sema TURAN.


Üyeler                                    : Ayşegül ÖZTÜRK - Cindi Can POLAT - Cahit KARAYALÇIN -  Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY -  Fatma Duygu KUMAŞ REEL - Faysal YILDIZ -  Gönül VURAL - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Nail KURTULUŞ - Necati YILDIZ - Ramazan BULUT - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.


HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Ali ŞENAY - Emre MARAZ - Gamze Gül ÇAMUR - Mustafa KARAMAN - Şeref BALBAL - Adem SEÇİLMİŞ - Kemal BÜYÜKKESİM - Mustafa YILMAZ -  Tahsin ÜNAL.


I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI VE MECLİSİN BİLGİLENDİRİLMESİ


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Evet, yeterli çoğunluğumuz vardır. Meclisi açıyorum.


II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

01.03.2019 tarihli Meclis Tutanağı.


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının kabulünü okunmuş gibi oylarınıza  sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.


III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı şekilde okunmasını kabulünüze sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.


1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-877) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Ekonomist'e ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.


Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını talep ediyoruz.


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.


IV. DİLEK VE TEMENNİLER

Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Söz almak isteyenler? Veli Bey buyurun.


Veli TOPAL- Sayın başkan, sayın meclis hepinize saygı ile selamlıyorum. Önce tüm ülkemizin ve İslam âleminin Regaip Kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma ve anlama günü. Kadınlarımızın bugününü kutluyorum. Ülkemizde kadınlarımıza karşı yapılan şiddeti, hakareti, her şeyi hepsini kınıyorum. Bizim medeni bir toplum olabilmemiz için kadınlarımızı ön plana çıkarmamız gerekiyor. Pozitif ayrımcılık yapılması gerekir. İnşallah ilerdeki günlerde hem siyasette hem gündemde kadınlarımızın ön planda olmasını diliyorum. Ayrıca ben şahsen 10 yıl başta Belediye Başkanımız ve ekibi olmak üzere Bayraklı’ya elimizden geldiği kadar iyi şeyler yaptık, yapmaya çalıştık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır, olabilir. Ama iyi niyetli bir şekilde çalıştık. Ben şimdiden Belediye Başkanımız Sayın Hasan KARABAĞ ve ekibine Bayraklı da yaşayan bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederiz. Buyurun Ali Bey.


Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabi ömür ne kadar kısa ise belirli olan bir hizmeti hele hele emanet olan bir hizmetin de görevi çok kısa oluyor. 5 yıl geçmesine rağmen. Göz açıp kapatıncaya kadar 5 yılı da geçirmiş olduk. Sayın başkan, değerli meclis üyeleri 2014-2019 yerel yönetimler seçim döneminde Bayraklılı hemşerilerimiz bizlere çok anlamlı, çok değerli, çok da gurur verici hepimize belediye meclis üyeliği görevi verdi. Bu görevi ifa edebilmek için 2014 yılında işleme başladık iş ve işlere başladık. Ve meclis üyesi olarak Bayraklı hemşerilerimiz hepimizi onurlandırdı, gururlandırdı. Kendilerine müteşekkiriz. Tabi ki bu seçim döneminde 2014 döneminde Bayraklı halkı Ak Parti Grubumuzu demokrasinin gereği olarak iktidar parti olarak ayırdı ve bizim partimize de muhalefet görevi verdi. Biz de bu muhalefet görevini demokrasiye saygımızdan dolayı zaten kabul etmiş durumdayız ve bu şekilde de kabul edilmeli zaten. Ama muhalefet görevini yaparken de iktidar partisinin yaptığı, sayın başkanın yaptığı iş ve işlemler, sayın meclis üyelerinin yaptığı ve karar aldığı iş ve işlemler tarafımızdan muhalefet partisi olarak takibe alınmıştır. İş ve işlemlerin, icraatların, tüm hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli ve süresinde yapılıp yapılamadığına dair takipçisi olduk. Bayraklı halkına daha iyi hizmet edebilmek için eleştirdik, ondan sonra aramızda tartışmalar da oldu ama bütün amacımız Bayraklı’ya hizmet edebilmekti. Şimdi tabi bu eleştirileri yaparken, tenkitleri yaparken sürçülisan ettiysek hepinizden affınızı diliyoruz Ak Parti Grubu olarak. Eğer maksadını aşan bir konuşma ağzımızdan çıktıysa Ak Parti Grubu olarak hepinizden özür diliyoruz. Ve bundan sonra 31 Martta yeni bir seçim dönemi var her zaman ki gibi barış içinde, centilmence bir seçim olmasını diliyoruz. Demokrasinin  bütün kuralları işletilerekten bir parti kazanacaktır ve bu kazanan parti ve muhalefeti olan parti Bayraklı için el ele vererekten daha iyi bir hizmetler yapacağından eminiz hepsine başarılar diliyoruz. Konuşmamı bitirirken Sayın başkan burada 5 yıl içerisinde bize en başta hizmetli arkadaşlarımız, kameraman, ses düzeni tüm hizmetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yazı İşleri Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Bize her zaman hizmet ettiler. Basınımızın değerli emekçileri varsa yokmuş onlara teşekkür ediyoruz. Bayraklı halkına teşekkür ediyoruz. Ve şahsım da Sayın Bahar ERDİCAN olmak üzere başkan yardımcımız ve bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar, varolsunlar. Her şeyden öte vekil olarak bulunuyorsunuz Sayın Başkan size ve CHP’li bütün meclis üyesi kardeşlerime binlerce teşekkür ediyoruz. Her zaman bizi olgunlukla karşıladılar. Müteşekkiriz. Hoşçakalın.


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Biz de size teşekkür ediyoruz. Buyurun Hatice Hanım.


Hatice TATLI- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri sesim böyle de çıkar nasıl olsa. Ben iki konuda söz aldım izninizle, birisi bu meclisde belki en uzun soluklu olanlardan birisi olduğum için. 2009 da Ali Bey de bilecekler ki, Veli Bey de bilecekler ki, Cindi Bey de öyle, 2009 da biz bu belediyeyi kurduğumuzda ve Postacılardaki salonda toplandığımızda nasıl iyi bir ekip olmuşsak muhalefeti, iktidarı birlikte gene öyle 10 yılımızı tamamlamış olduk. Daha dün gibidir ki 2,5 ay maaş almadan sokakları temizleyen gençlerimiz vardı. Çünkü Karşıyaka çekmişti. Oysa hizmet 6 ay devam etmesi gerekiyordu, çekmişti. Parklarımıza, sokaklarımıza kimse bakmıyordu. Ve oturacak sandalyesi olmayan bir belediye başkanı vardı kahveden sandalye getirerek oturtmuştuk. O günlerden bugünlere geldik. Ve sevgili arkadaşlarım, hep birlikte biz çok büyük işler yaptık Bayraklı da iktidarı ile muhalefeti ile. Bazen tartıştık ama en doğruyu bulmak adına tartıştık ve gerçekten güzel işler yaptık. Bunu yaparken elbette belediye başkanı olmasaydı, meclis olmasaydı, bürokratlarımız, çalışanlarımız olmasaydı biz hiçbir şey başaramayacaktık. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Benim hayatımın 10 yılını paylaştınız. Sizler benim için çok değerlisiniz. Ve kırdıysam zaman zaman muhalefet ederken de, hepinizden özür diliyorum. Ama bu içten duygulardı bunun ötesinde bir art niyet değil. Bu meclisin kapısından çıkarken yine dosttuk. Ve bugün de devam ediyor bundan sonra da her birinizle devam edecek. Bir başkası da yarın 8 Mart “Siyasette Kadının Adının Olmadığını’’ Duygu Asena’nın dediği gibi Türkiye genelinde bu yerel seçimler de seçilebilir yerde kadın %3.3 %50’sini kadın oluşturuyor. Ama %3.3 ile yetinir hale geldik. Sevgili arkadaşlarım Dünya Emekçi Kadınların vahşi sömürüye karşı başlattıkları savaşın anma günü. 1857 yılından bu yana gelen 1976 yılından beri Türkiye’de anılan bu günde, siyasette kadınlar yeterince var olamadı. Biz burada kadınlar mutlu azınlıklarız. Kaç tane meclis üyemiz var 8 tane meclis üyemiz var. 10 tane sekiz artı 2, 10 tane meclis üyemiz var. Elbette ki İspanya’daki gibi yarıdan fazlasını olmasını dilerdik, ama olamadı. Kadınlar doğuran, üreten, doyuran, dünyayı güzelleştirenler ve bunların elbette pek çok sorunları var. Hep 8 Mart’ta hatırlanıp 9 Mart’ta unutulan, küçük yaşta evlendirilen, şiddete maruz kalan yine kadınlar. Kadını gülmeyen bir toplum asla mutlu olmaz. Bunu unutmayacağız ve Mevlana’nın şu sözünü hatırlatmak isterim; “Kadın Hak nurudur sevgili değil, sanki yaratıcıdır, yaratılış değil.’’ der. Hacı Bektaşi Veli ise; “Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,
Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde, bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok noksanlık, eksiklik senin görüşünde.’’ der. Ve bize bu aydınlık günleri bırakan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK de; “Kadınları geri bırakan toplumlar, geri kalmaya mahkumdur.’’  derler. Ve buradan aydınlık Türkiye’nin aydınlık kadınlarına ve dünya kadınlarına, savaştan arınmış ve barış dolu bir dünya diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)-Teşekkür ederiz. Buyurun Çağlar Bey.


Çağlar HASPOLAT- Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum ben de. İyisi ile kötüsü ile 5 yılımız geçti burada. Zaman zaman tartışmalar oldu ama hiç kimseyle gerçekten şahsi bir davam olmadı. Ben de burada yani eğer kırdıysam, üzdüysem helallik istiyorum. Kendim de hakkımı helal ediyorum. Hem çalışanlarımıza, belediyelerimizde bize hizmet eden bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Gününü de kutluyorum. Burada bulunan bütün kadınların gününü kutluyorum. Kandilinizi kutluyorum. Hakkınızı helal edin.Teşekkür ederim, başkanım sağolun.


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)-Teşekkür ederiz. Buyurun Latif Bey,


Latif AYDEMİR- Sayın başkan, değerli katılımcılar, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım ben de şahsım adına söz alarak bugüne kadar binamızın girişindeki bulunan güvenlik görevlisi kardeşlerimizden başlayarak en son Sayın Hasan KARABAĞ beyefendi de dahil, başta meclis üyelerimizin de geçirmiş olduğumuz yurtiçi, yurtdışı gezileri de dahil çocuklarımıza torunlarımıza kadar anlatabileceğimiz hatıra ve hafızalarda kalabilecek günler yaşadık. Şahsım bir sürçülisan ettiyse başta bürokratlarımız ve çalışanlarımız olarak istem dışı olarak bir cümle kullandıysam hepsinden çok çok özür diliyorum. Gelirken kapının girişindeki çalışan kardeşlerimizle sohbet ettim. 8-10 kişiyi bir anda görünce şakayla karışık dediler ki kapının girişinde bir köpeğimiz var adı da Berduş hafriyat gününden beri burada hepimiz gelip geçiciyiz ama o hayvan orada hep kaldığı için ona da bir barınak ricaları oldu. Onu da geçmek istemedim. İnsanlar anılarıyla değil yaptıkları ile anılırmış. Yapmış olduğumuz tüm güzel kalıcı eserler için buradaki emeği geçen arkadaşlarımdan da helallik istiyorum. Ben de hakkımı helal ediyorum. Ve Cahit KARAYALÇIN abimize de hoş geldin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ve çıkarken güle güle diyeceğim. Marifet güzel yerde yaşamak değil yaşadığın yeri güzelleştirmektir duygularıyla ben de 2002-2004 yılından beri aktif siyaset yapmaktayım. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bundan sonraki tüm hayat neşe, huzur dolu, mutluluklarla en kötü günümüz de bugünkü gibi şuan ki bulunduğum tebessüm gün, an ve saatler gibi olmasını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah’a emanet olun.


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Teşekkürler. Başka söz almak isteyen yoksa ben de bir iki bir cümle söyleyip kapatmak istiyorum. İyisi ile kötüsü ile bir 5 yıl geçirdik en başta Bayraklı’mız için bütün özverisi ile çalışan, üreten, kurucu Belediye Başkanımız Hasan KARABAĞ’a çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve bütün meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Seçilecek olan yeni arkadaşlarımızın da Bayraklı’mız için çalışacağı inancıyla başarılar diliyorum.


V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


Sema TURAN (Belediye Başkan V.)- Toplantıya katılamayan Meclis Üyesi Ali ALAN, Ali ŞENAY, Emre MARAZ, Gamze Gül ÇAMUR, Mustafa KARAMAN, Şeref BALBAL, Adem SEÇİLMİŞ, Kemal BÜYÜKKESİM, Mustafa YILMAZ, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 

    

  Sema TURAN

Belediye Başkan V.

 

                                                Fatma ATALAY                           Ayşegül ÖZTÜRK

                                                       Üye                                                        Üye