Meclis Çalışmaları

14/04/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 19. MADDESİ GEREĞİ 14.04.2019 GÜNLÜ NİSAN AYI I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU NUN 19, 33 VE 24 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİ YAPILACAK SEÇİMLER

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1083) 5393 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesi gereği Meclis katip üyelerini ( 2 asil, 2 yedek) belirlemek üzere yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis Üyeleri Sayın İpek KUL, Mukaddes IŞIN asil üye,  Şentürk APAYDIN, Emel ARSLAN HÜR yedek üye olarak Meclis Divan Katipliğine, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama sonucunda Meclis 1. Başkan vekilliğine Meclis Üyesi Sayın İrfan ÖNAL, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Sayın Gönül GÜNGÖR’ün görev yapmak üzere seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :25

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1084) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen üyeliği için 37 (otuz yedi) üyenin katılımı ile yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis Üyeleri Sayın İrfan ÖNAL (24), İsmail SARI (24), Kıyasettin AYDEMİR (24) oy alarak 1 yıl süre ile  Encümen Üyeliğine seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :26

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1085) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince meclis ihtisas komisyonu olarak Meclis Üyeleri Sayın Yeşim TEKOĞLU ve Abdullah AKTAŞ'ın sözlü önergelerinin Meclisimizce kabul edilmesiyle kurulmasına karar verilen Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonu ve Kentsel Dönüşüm Komisyonunun ilave edilmesi ile oluşan 16 Komisyonun 4 üyeden oluşacak şekilde 1 yıllık süre ile görev yapmak üzere kurulmasına karar verilmiş, yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'na

1-Mehmet TOPTAŞ

2-Cindi Can POLAT

3-Hasan KARABAĞ

4- Mikail BİLİCİ

 

İMAR KOMİSYONU'na

1-Yeşim TEKOĞLU

2-Emel ARSLAN HÜR

3-Mukaddes IŞIN

4-Osman SAĞLAM

 

 

HUKUK KOMİSYONU'na

1-Gamze Gül ÇAMUR

2-İpek KUL

3-Serap KESKİN

4-Özgür HIZAL

 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU'na

1-Zehra ONGUN

2-Şeyhmus BIÇAKÇI

3-Şentürk APAYDIN

4-Murat PERVANE

 

EĞİTİM KOMİSYONU'na

1- Şeyhmus BIÇAKÇI

2-Gönül GÜNGÖR

3-Alim ÇANKAYA

4-Ahmet ÖZTEP

 

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ KOMİSYONU'na

1-Ertuğrul CİVELEK

2-Metin UYMA

3-Hulisi BAŞARAN

4-Hayrullah TELLİ

 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU'na

1- İbrahim BALIKÇI

2-Nilgün ALPASLAN

3- Ertuğrul CİVELEK

4-Orhan TEMİZ

 

MAHALLE SINIRLARI TESPİT KOMİSYONU'na

1- Şentürk APAYDIN

2- Hulisi BAŞARAN

3-Kıyasettin AYDEMİR

4-Muhammet ŞAHİN

 

ÇOCUK, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU'na

1- Metin UYMA

2- İpek KUL

3- Nilgün ALPASLAN

4-Orhan TEMİZ

 

KÜLTÜR KOMİSYONU'na

1-Osman AKSEKİ

2- Serap KESKİN

3-Ali UĞUREL

4-Emre DEMİR

 

SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONU'na

1- Kıyasettin AYDEMİR

2-Hasan KARABAĞ

3- Alim ÇANKAYA

4-Abdullah AKTAŞ

 

KENT KONSEYİ KOMİSYONU'na

1- Zehra ONGUN

2- Emel ARSLAN HÜR

3- Ali UĞUREL

4- Seyfettin ATBAŞ

 

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU'na

1- Osman AKSEKİ

2- Hulisi BAŞARAN

3- Mukaddes IŞIN

4-Dilek YILDIZ

 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU'na

1- Gönül GÜNGÖR

2- Cindi Can POLAT

3- İbrahim BALIKÇI

4-Ahmet ÖZTEP

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU'na

1-Mehmet TOPTAŞ

2- Serap KESKİN

3- Zehra ONGUN

4- Derviş KABACIK

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU'na

1-Şentürk APAYDIN

2-Nilgün ALPASLAN

3-İpek KUL

4- Seyfettin ATBAŞ

Komisyonlarda görev yapmak üzere seçilmeleri

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :30

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (Meclis Üyesi Yeşim TEKOĞLU-BİLA) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 1. ve 2. fıkrası uyarınca kurulacak Meclis İhtisas Komisyonlarına ek olarak Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun kurulması önerisine ilişkin sözlü önerge

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :27

 

2- (Meclis Üyesi Yeşim TEKOĞLU-BİLA) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 1. ve 2. fıkrası uyarınca kurulacak Meclis İhtisas Komisyonları arasında bulunan Genlik ve Spor Komisyonunun isminin Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu olarak değiştirilmesine ilişkin sözlü önerge

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :28

 

3- (Meclis Üyesi Abdullah AKTAŞ-BİLA) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 1. ve 2. fıkrası uyarınca kurulacak Meclis İhtisas Komisyonlarına ek olarak Kentsel Dönüşüm Komisyonunun kurulması önerisine ilişkin sözlü önerge

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :29

 

V. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

4- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1089) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "o" fıkrası gereği Eğe Belediyeler Birliğine üye olunması; Ege Belediyeler Birliğinin Birlik tüzüğünün 8. maddesi ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun "Birlik Meclisi" başlıklı 8. maddesi gereğinde yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis Üyeleri Sayın Zehra ONGUN asil üye, Hulisi BAŞARAN’ın  yedek üye olarak  görev yapmak üzere seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :31

 

5- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1088) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "o" fıkrası gereği Tarihi Kentler Birliğine üye olunması; Tarihi Kentler Birliğinin Birlik tüzüğünün 9. maddesi ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun "Birlik Meclisi" başlıklı 8. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis Üyeleri Sayın Cindi Can POLAT asil üye, Gönül GÜNGÖR’ün yedek üye olarak görev yapmak üzere seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :32

 

6- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1090) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "o" fıkrası gereği Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması; Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin Birlik tüzüğünün 10. maddesi ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun "Birlik Meclisi" başlıklı 8. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda;  Meclis Üyeleri Sayın Nilgün ALPASLAN, Yeşim TEKOĞLU, Hasan KARABAĞ asil üye, Emel ARSLAN HÜR, Alim ÇANKAYA, Şentürk APAYDI’ın yedek üye olarak görev yapmak üzere seçilmesi

NISBİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :33

 

7- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1086) 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereği Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1087 5393 sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesinin 6’ıncı fıkrası gereğince gerçekleştirilecek olan Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :34

 

 

                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                               Meclis Başkanı

 

9- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1219) 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereği Belediye Meclisine sunulan Bayraklı Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu 37 (otuz yedi) üyenin katılımı ile yapılan oylama sonucunda; 13 (on üç) olumsuz oya karşı, 24 (yirmi dört) olumlu oyla

YETERLİ GÖRÜLDÜ :35

 

 

 

                                                                                                            İrfan ÖNAL

                                                                                                               Meclis I. Başkan V.

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-201) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1c paftada, 1615/4  ile 1615/5 Sokakların kesişimin de kalan,  kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 4 m. x 4 m. ebatlarında 1 adet regülatör yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Ensaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :36

 

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Osman AKSEKİ’nin mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 18.04.2019

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                               Meclis Başkanı