Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02/05/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 02.05.2019 Perşembe günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                         Serdar SANDAL

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    02.05.2019

                                                                                                                      Perşembe

                                                                                                                      Saat : 18.00

                                                                                                                           

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

18.04.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV.GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1445) 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı hk.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2098) Belediye Meclisimizin 01.07.2016 tarih 72 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 2. dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2092) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar için Belediyemizde en çok üyeye sahip bulunan “Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL SEN)” ile yapılan Sosyal Denge Sözleşmesinin süresi 30 Mart 2019 tarihinde sona erdiğinden yetkilendirilecek sendika ile görüşme yapılması ve Sosyal Denge Tazminatı ödemesine yönelik sözleşme metninin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.