Meclis Çalışmaları

02/05/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN MAYIS AYI TOPLANTISININ 02.05.2019 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

18.04.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1- (Gönül GÜNGÖR-BİLA) "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun" adının  "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu" olarak değiştirilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 4. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (Mukaddes IŞIN, Şeyhmus BIÇAKÇI, Emel ARSLAN HÜR, Gönül GÜNGÖR, Nilgün ALPASLAN, Metin UYMA, Yeşim TEKOĞLU, Cindi Can POLAT, İpek KUL-BİLA) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Masası" oluşturulmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 5. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

3- (Seyfettin ATBAŞ-BİLA) Rayiç bedellerin düşürülmesi, yola teri olan parsellerin terkten sonra hak sahibine terksiz verilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 6. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV.GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-375) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 25N-1B pafta, 32785 ada 1 no.lu parsel üzerinde ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine bir adet 4x6 metre boyutunda trafo yeri ayrılmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1445) 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2098) Belediye Meclisimizin 01.07.2016 tarih 72 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 2. dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :38

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2092) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar için Belediyemizde en çok üyeye sahip bulunan “Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL SEN)” ile yapılan Sosyal Denge Sözleşmesinin süresi 30 Mart 2019 tarihinde sona erdiğinden yetkilendirilecek sendika ile görüşme yapılması ve Sosyal Denge Tazminatı ödemesine yönelik sözleşme metninin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (Gönül GÜNGÖR-BİLA) "Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun" adının  "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu" olarak değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :39

 

5- (Mukaddes IŞIN, Şeyhmus BIÇAKÇI, Emel ARSLAN HÜR, Gönül GÜNGÖR, Nilgün ALPASLAN, Metin UYMA, Yeşim TEKOĞLU, Cindi Can POLAT, İpek KUL-BİLA) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Masası" oluşturulması hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + ÇOCUK, GENCLİK VE SPOR + EĞİTİM + HUKUK + KÜLTÜR + MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (Seyfettin ATBAŞ-BİLA) Rayiç bedellerin düşürülmesi, yola teri olan parsellerin terkten sonra hak sahibine terksiz verilmesi hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-375) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 25N-1B pafta, 32785 ada 1 no.lu parsel üzerinde ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine bir adet 4x6 metre boyutunda trafo yeri ayrılması hk.

 

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR, Hasan KARABAĞ, Alim ÇANKAYA, Şentürk APAYDIN’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VIII.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi: 08.05.2019

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

 

                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                                     Meclis Başkanı