Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 10/06/2019

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 10.06.2019 Pazartesi günü saat 15.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

                               

                                                                                                                                                         Serdar SANDAL

                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

03.06.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                10.06.2019

                                                                                                                                Pazartesi

                                                                                                                                 Saat : 15.00

                                                                                                                                  (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.06.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-35) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3824) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada 3 no’lu parsel üzerindeki 80015/1040911 (800,15 m²) hisse ile ilgili alınmış olan Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarihli ve 24 sayılı kararının iptal edilmesi hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26091 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi olarak inşa edilen 3 katlı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereği İçişleri Bakanlığı (Emniyet Müdürlüğü) adına "3 yıl süreyle" Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak amacıyla tahsisinin yapılması hk.

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.