Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/07/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 01.07.2019 Pazartesi günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur. 

                                Serdar SANDAL

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                     01.07.2019

                                                                                                                     Pazartesi

                                                                                                                      Saat : 18.00

                                                                                                                           

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

10.06.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3244) Belediye Meclisimizin 01.12.2016 tarih 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hk

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4313) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33289 ada, 6 nolu parseldeki 3/77 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4391) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 26N-3C Pafta, 31689 ada, 23 nolu parseldeki 9/121 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4408) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37023 ada 16 parseldeki 3/32(12,00 m2) Belediyemiz hissesinin satışına dair alınan 01.10.2018 tarih ve 488 karar no.lu Meclis kararının iptali ile tevhit işleminden sonra oluşan 37023 ada 20 parseldeki 771/3671 (30,84 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2094) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereği, kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla; belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların kamu hizmetlerinde fiilen kullanılanların, kamu hizmetinde fiilen kullanıldığı hususunda karar alınmasının reddine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-764) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Şehit Ümit Boz ve 75.Yıl Düğün Salonlarının "maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerine" verilmek üzere tarife cetvelinin 50 TL olarak düzenlenmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-35) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-706) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-792) İlçemizde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve önerilen bölgelerde, okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinin kurulması ve aile gelişimsel destek birimlerinin oluşturulmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları  (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (BİLA) Rayiç bedellerin düşürülmesi, yola terki olan parsellerin terkten sonra hak sahibine verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3291) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC Pafta, 31689 ada, 35 nolu parseldeki 29/117 (29,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3824) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada 3 no’lu parsel üzerindeki 80015/1040911 (800,15 m²) hisse ile ilgili alınmış olan Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarihli ve 24 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26091 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan "Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi'nin" 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereği İçişleri Bakanlığı (Emniyet Müdürlüğü) adına "3 yıl süreyle" Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak amacıyla tahsisinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-27) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

(Önerge 03.06.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Hukuk Komisyonlarına havale edildi.)

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 20 adet aracın hurdaya ayrılması hk.

 

(Önerge 03.06.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.