Meclis Çalışmaları

10/06/2019

03.06.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(10.06.2019 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.06.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-35) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

EĞİTİM + HUKUK + KENT KONSEYİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3824) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada 3 no’lu parsel üzerindeki 80015/1040911 (800,15 m²) hisse ile ilgili alınmış olan Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarihli ve 24 sayılı kararının iptal edilmesi hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26091 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan "Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi'nin" 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereği İçişleri Bakanlığı (Emniyet Müdürlüğü) adına "3 yıl süreyle" Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak amacıyla tahsisi yapılması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Nilgün ALPASLAN, Orhan TAMİZ, Muhammet ŞAHİN’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.07.2019

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                    Serdar SANDAL

                                                                                                                    Meclis Başkanı