Meclis Çalışmaları

10/06/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 10.06.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN -  Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Nilgün ALPASLAN - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Evet değerli konuklar ve meclis üyelerimiz gerekli çoğunluğumuz var. 2019 yılı Haziran ayının 2’inci meclis oturumunu açıyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.06.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının oylanması Sayın TEKOĞLU.

 

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Sayın AKTAŞ.

 

Abdullah AKTAŞ- Oylansın başkanım.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Yeşim TEKOĞLU- Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Sayın AKTAŞ?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

1- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-35) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

BAŞKAN- Sayın TEKOĞLU?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bu gündem maddesinin Eğitim, Sosyal İşler, Kent Konseyi, Hukuk ve Kültür Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Sayın AKTAŞ?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur. Yalnız başkanım bu komisyonlara eski ve yeni yönetmeliklerin ikisi birden dosyalara konarsa arkadaşlarımız onu bir incelerse aradaki farkı görsünler yani.

 

BAŞKAN- Daha önce aslında söylemiştik.

 

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Müdürü)- Başkanım bu yeni havale oluyor komisyonlara komisyon esnasında vereceğiz.

 

BAŞKAN- Evet eski ve yeni hallerini birlikte… Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3824) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada 3 no’lu parsel üzerindeki 80015/1040911 (800,15 m²) hisse ile ilgili alınmış olan Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarihli ve 24 sayılı kararının iptal edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Sayın TEKOĞLU?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, İmar, Plan ve Bütçe Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Sayın AKTAŞ?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur.

 

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26091 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi olarak inşa edilen 3 katlı taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereği İçişleri Bakanlığı (Emniyet Müdürlüğü) adına "3 yıl süreyle" Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak amacıyla tahsisinin yapılması hk.

 

 

BAŞKAN- Sayın TEKOĞLU?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan ve Bütçe, Hukuk, İmar ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Sayın AKTAŞ?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin Plan ve Bütçe, Hukuk, İmar ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına sevkini  oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Evet, arkadaşlar dilek ve temenniler. Buyurun.

 

Emre DEMİR- Sayın başkanım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın başkanım halanız Emine İL hanımefendinin rahmetli olma durumunu üzüntüyle öğrendik. Ak Parti Grubu adına merhumeye Allah’tan rahmet diliyoruz. Sizlere ve ailenize de sabırlar diliyoruz.

 

BAŞKAN- Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı?

 

Yeşim TEKOĞLU- Bir sonraki meclis toplantısı başkanım 1 Temmuz…

 

BAŞKAN- Mazeretleri bir oyalayalım.

 

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Evet Toplantıya katılamayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım Cengizhan’daki bu park alanı vardı.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Mikail BİLİCİ- Akurgal Park oradaki bir çeşme düzeni, bir ihtiyaç giderme noktası hakikaten baya sıkıntı yaşayan kişiler var. Pazaryerinde karşıma çıktı orayı bir hızlandırabilirseniz… Oradaki sorun nasıl çözülecekse

 

BAŞKAN- Şimdi orayı biz Büyükşehir belediye başkanımızla konuştuk, belediye başkanımız o konuyla ilgili gerekli talimatı verdi. Geçen gün de Bayraklı’nın muhtelif bölgelerini gezdik. Orada da tekrar aynı alana gittik. Olabilirse bir sosyal donatı alanı orada oluşturabilirsek hem işte kafesi, taziye evi hem dediğiniz ihtiyaçları karşılayabilecek bir alan oluşturabilirsek, onlar çalışıyorlar. Bizim de bilgimiz dahilinde ama hiç olmadı o dediğiniz çeşme ve o tertibatı oraya hızlı bir şekilde kuracağız. Bu arada Büyükşehir’imiz ana arterlerin asfaltlanması ve özellikle buradan 75. Yıl’a çıkan alanlardaki yol düzenlemesi dahil sanıyorum önümüzdeki süreçte yani bu bir iki ay içerisinde başlayacaklar çalışmalarına.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım.

 

BAŞKAN- Buyurun.

 

Abdullah AKTAŞ- Asfaltlamayla ilgili şimdi birkaç tane aşılmasını istediğimiz ana arter yolların bağlantı yoları  var.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Abdullah AKTAŞ- Biz bir dahaki meclise onların çalışmasını getireceğiz. Ufak dönüşler şeklinde açılacak yerler var bunları da yaptırdıktan sonra bu asfaltlamalar olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir dahaki mecliste onu da gözden geçirmiş oluruz.

 

BAŞKAN- Olur getirelim evet. Yani bazı ara yollar var oraya asfalt atamıyorlarmış eğimden dolayı, tekrar betonlama gibi bir işlem düşünüyorlar. Yani o bölgenin bu asfaltlama işi de tamamen pansuman bir tedbir, geçici bir tedbir yani o bölgede doğru bir kentsel dönüşüm yapmadıktan sonra, doğru alanlar oluşturmadıktan sonra vatandaşa da çok katkımız olacağını düşünmüyorum. Ama şuan en azından rahat gidip gelebilsinler yani otobüsler rahat işleyebilsin. Evet arkadaşlar başka söz isteyen yoksa.

 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Bir dahaki meclis oturumumuz?

 

Yeşim TEKOĞLU- 1 Temmuz saat 18.00’de başkanım.

 

BAŞKAN- Uygun mudur? Evet arkadaşlar bir dahaki meclisimiz 1 Temmuz saat 18.00’de meclisi kapatıyorum.

 

   

  Serdar SANDAL

        Başkan

 

 

 

                                                           Mukaddes IŞIN                               İpek KUL

                                                                       Üye                                              Üye