Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/07/2019

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 05.07.2019 Cuma günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

                               

                                                                                                                                                              Serdar SANDAL

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.07.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                05.07.2019

                                                                                                                                Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                  (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.07.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2744) 5393 sayılı Belediye Kanununun Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin (a) bendi, Acil Durum Planlaması Başlıklı 53. maddesi hükümleri gereğince Bayraklı Arama ve Kurtarma  (BAK) Ekibinin Kuruluşu, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği hk.

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-...........) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

3- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1105) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1104) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği hk

 

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 20 adet aracın hurdaya ayrılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.