Meclis Çalışmaları

01/07/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 01.07.2019 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

10.06.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

1-(BAŞKANLIK MAKAMI-259) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Ovacık Belediyesiyle Kardeş Belediye olunmasına ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 5. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-260) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Yalçın ERDOĞAN'ın yetkilendirilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 6. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-261) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Yalçın ERDOĞAN'ın yetkilendirilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

4- (Abdullah AKTAŞ-BİLA) Meclis oturumlarının canlı yayınlanmasına yetkilendirilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 8. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3244) Belediye Meclisimizin 01.12.2016 tarih 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hk

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :51

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4313) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33289 ada, 6 nolu parseldeki 3/77 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4391) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 26N-3C Pafta, 31689 ada, 23 nolu parseldeki 9/121 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4408) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37023 ada 16 parseldeki 3/32(12,00 m2) Belediyemiz hissesinin satışına dair alınan 01.10.2018 tarih ve 488 karar no.lu Meclis kararının iptali ile tevhit işleminden sonra oluşan 37023 ada 20 parseldeki 771/3671 (30,84 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + KENTSEL DÖNÜŞÜM + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (BAŞKANLIK MAKAMI-259) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili, Ovacık Belediyesiyle Kardeş Belediye olunması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :52

 

6- (BAŞKANLIK MAKAMI-260) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Yalçın ERDOĞAN'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :53

 

7- (BAŞKANLIK MAKAMI-261) Sermayesinin %100'ü Bayraklı Belediyesine ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel Kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye Yalçın ERDOĞAN'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :54

 

8- (Abdullah AKTAŞ-BİLA) Meclis oturumlarının canlı yayınlanması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :55

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2094) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereği, kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla; belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların kamu hizmetlerinde fiilen kullanılanların, kamu hizmetinde fiilen kullanıldığı hususunda karar alınmasının reddine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :56

 

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-764) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Şehit Ümit Boz ve 75.Yıl Düğün Salonlarının "maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerine" verilmek üzere tarife cetvelinin 50 TL olarak düzenlenmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :57

 

3- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-35) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :58

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-706) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :59

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-792) İlçemizde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve önerilen bölgelerde, okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinin kurulması ve aile gelişimsel destek birimlerinin oluşturulmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları  (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :60

 

6- (BİLA) Rayiç bedellerin düşürülmesi, yola terki olan parsellerin terkten sonra hak sahibine verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :61

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3291) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC Pafta, 31689 ada, 35 nolu parseldeki 29/117 (29,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :62

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3824) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada 3 no’lu parsel üzerindeki 80015/1040911 (800,15 m²) hisse ile ilgili alınmış olan Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarihli ve 24 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :63

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26091 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan "Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi'nin" 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereği İçişleri Bakanlığı (Emniyet Müdürlüğü) adına "3 yıl süreyle" Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak amacıyla tahsisinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :64

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-27) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 20 adet aracın hurdaya ayrılması hk.

PLAN VE BÜTÇE + HUKUK + ÇEVERE VE SAĞLIK KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Dilek YILDIZ, Hayrullah TELLİ, Ahmet ÖZTEP’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 05.07.2019

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

 

                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                                 Meclis Başkanı