Meclis Çalışmaları

01/07/2019

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 01.07.2019 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI- Mehmet TOPTAŞ- İbrahim BALIKÇI- Hulisi BAŞARAN- Yeşim TEKOĞLU- Gamze Gül ÇAMUR- İrfan ÖNAL- Cindi Can POLAT- Serap KESKİN- İpek KUL- Nilgün ALPASLAN- Osman AKSEKİ- Zehra ONGUN- Gönül GÜNGÖR- Ali UĞUREL- Emel ARSLAN HÜR- Ertuğrul CİVELEK- Hasan KARABAĞ-Alim ÇANKAYA- Metin UYMA- Mukaddes IŞIN- Şentürk APAYDIN- Kıyasettin AYDEMİR- Şeyhmus BIÇAKÇI- Özgür HIZAL- Osman SAĞLAM- Abdullah AKTAŞ- Mikail BİLİCİ- Seyfettin ATBAŞ- Murat PERVANE- Emre DEMİR- Orhan TEMİZ- Muhammet ŞAHİN- Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Dilek YILDIZ, Hayrullah TELLİ, Ahmet ÖZTEP.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Öncelikle ilk oturumlarımızda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlıyoruz. Buyurun.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

10.06.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündeme geçiyoruz. Geçmiş toplantı tutanağının oylanması Yeşim Hanım. Evet, geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Bizimde önergemiz olacak 3 tane.

BAŞKAN- Tamam.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Ovacık Tunceli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 12.06.2019 tarih ve 2019/28 sayılı Meclis kararına istinaden belediyemiz ile sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi yönden ilişkiler kurmak, sanat ve sportif faaliyetlerde bulunmak, turizm tanıtım alanlarında faaliyet projeler geliştirmek, teknik ve idari konularda işbirliği sağlamak amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine istinaden kardeş (belediye) şehir olunmasına ilişkin karar alınması hususunu olurlarınıza arz erdim.

                                                                                              Serdar SANDAL

                                                                                              Belediye Başkanı

BAŞKAN- Arkadaşlar önergenin gündeme eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün, Ticaret Bakanlığı’na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirdiği görüş ve Ticaret Bakanlığının 15.05.2019 tarihli genelgesi uyarınca ‘Belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi Belediye Meclisine aittir.’denilmektedir. Bu kapsamda sermayesinin %100’ü Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 08.07.2019 tarihinde saat 14.30’da Manavkuyu Mahallesi 275/7 sokak no:4 Bayraklı/İZMİR adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  için Bayraklı Belediyesinin Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye ………. T.C kimlik numaralı Yalçın ERDOĞAN’ın yetkilendirilmesi hususunu Olurlarınıza arz ederim.

                                                                                              Serdar SANDAL

                                                                                              Belediye Başkanı

BAŞKAN- Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir eklemede bulunmak istiyorum ben burada. Şimdi ilgili kanun maddesiyle yönetim kadrolarının artık meclis kararıyla çıkartılması artık başlandı.

BAŞKAN- Bu bir kanun değil ama daha.

Abdullah AKTAŞ- Ama başı bu şekilde yazıyor. Şimdi benim demek istediğim şu, bundan sonra bu şekilde olacaksa bu ilgili olan atanacak arkadaşlarla ilgili, kendisini anlatan biyografi ya da çalışmış olduğu kurum, nereden gelmiş? Ne işler yapmış? İhtisasını belirten bir belgeyle bize verilmesi biz ve diğer arkadaşların buna göre değerlendirme yapması sağlıklı olacaktır.

BAŞKAN- Şimdi sonuç itibari ile arkadaşlar bu iş siyasi bir mesele yani, sonuç itibari ile belediyelerin %100 iştiraki bizde olan yerlerdeki yetki belediye başkanına ait. Bu son seçimlerden sonra merkezi hükümetin oradaki belediye başkanlarının elini kolunu bağlamakla ilgili geliştirdiği yeni bir yöntem. Şu anda ilgili karara itiraz edilmiş, mahkemede itirazı yerinde bulmuş ama süreç bir şekilde bilinmez bir noktaya kadar götürülüyor. Bizim de amacımız şu; biran önce şirket yönetimini atayıp şirketlerdeki gerekli operasyonları biran önce yapmak adına bu yetkiyi istiyoruz. Daha önce biz bu arkadaşlarımızı atadık şirket yönetimi olarak yalnız ticaret sicilden böyle bir kararın alınması gerektiği ile ilgili biz de o anlamda sunuyoruz. Bu arkadaşlar sonuç itibariye bizim yetki ve sorumluluğumuz içerisinde. Ben minik bilgiler vereyim. Bu işin erbabı bir arkadaşımız, üniversite mezunu bir arkadaşımız Ticaret Odasında yıllarca meclis üyeliği görevinde bulunan bir arkadaşımız, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Bu işi kabullenmesiyle ilgili telkinlerimiz oldukça fazla oldu, bu işten herhangi bir ücret istemiyor. Aslında vereceğimiz ücreti de bir şekilde belediye ve çocukların burslarıyla ilgili alanlara aktaracağıyla da ilgili bir fikri olan, bizim yapacağı işin doğruluğuyla ilgili şüphemizin olmadığı bir arkadaşımız. Evet, diğer önergeye geçelim bunu oyladık zaten.

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün, Ticaret Bakanlığı’na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirdiği görüş ve Ticaret Bakanlığının 15.05.2019 tarihli genelgesi uyarınca ‘Belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi Belediye Meclisine aittir.’denilmektedir. Bu kapsamda sermayesinin %100’ü Bayraklı Belediyesine ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 08.07.2019 tarihinde saat 14.00’da Manavkuyu Mahallesi 275/7 sokak no:4 Bayraklı/İZMİR adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı  için Bayraklı Belediyesinin Tüzel kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmeye ………. T.C kimlik numaralı Yalçın ERDOĞAN’ın yetkilendirilmesi hususunu Olurlarınıza arz ederim.

                                                                                              Serdar SANDAL

                                                                                              Belediye Başkanı

BAŞKAN- Önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Burada ben… Şimdi bu iki önerge arasında sadece bir saat farkı var.

BAŞKAN- Hayır farklı şirketleri aynı arkadaşı yetkilendiriyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Aynı kişi pardon. Tamam.

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Hitap ettiği halkın sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek, hizmet kalitesini arttırmak, belediyenin işleyişine katkıda bulunmak üzere yerel yönetimler yasaları gereği Belediye Meclis oturumları yapılmaktadır. Bu meclis oturumlarında halkımızı ilgilendiren konular ve belediyenin yönetim ve hizmet işleyişine ilişkin kararlar alınmaktadır.

Belediyelerin gerçek sahibi halkımıza daha iyi hizmet yapılabilmesi ya da yapılan hizmet kalitesinin arttırılması amacı taşıyan bu meclis oturumlarının, halkımıza daha rahat ulaşması ve mecliste yapılan tüm görüşmelerden haberdar olabilmesi adına, demokrasi ve şeffaf belediyeciliğin bir gereği olarak gördüğümüz, Bayraklı Belediyesi Meclis oturumlarının, belediyemize ait web sayfasından ya da belediyemize ait sosyal medya hesaplarından, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Oturumlarında olduğu gibi profesyonel bir çalışma ile canlı olarak yayınlanması hususunda; erekli kararın alınmasını arz ederim.

                                                                                                          Abdullah AKTAŞ

Bayraklı Belediyesi meclis üyesi

Ak Parti Grup Başkan Vekili.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Refik Şevket İnce Mahallesi 2140/5 sokak Osmangazi Mahallesini Refik Şevket İnce, M. Erener ve Cengizhan Mahallesini otobüs güzergâhına bağlayan bir sokaktır.

 Bu sokak zeminde çok dar olması nedeni ile sık sık kazalar meydana gelmektedir. Söz konusu 2140/5 sokağın zemini 1985 yılında imar ıslah uygulaması ile kamuya terk edilmiştir. İşgalli ve harabe evler mevcuttur. Bu alanın zemin üstü kamulaştırılması yapılarak yolun açılmasını, Aynı bölgede 2140 ve 2143 sokağın kesiştiği otobüs anayol güzergâhında zemini kamuya ait, zemin üstü kamulaştırılması yapılmış ve binalar yıkılmış, bu alan şuan kullanılamaz durumdadır.

Bu alanın imar planına uygun şekilde asfaltlanması, düzenlenmesi ve trafiğe açılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Seyfettin ATBAŞ

Ak Parti Belediye meclis üyesi

BAŞKAN- Evet buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bunun önerge olarak sunulmasına gerek yok. Belediyenin işleyişiyle alakalı bir durumdur. Fen İşleri birimimize iletelim gereğini yapsınlar diye düşünüyorum.

BAŞKAN- Ne diyorsunuz Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur

BAŞKAN- Evet diğer önergeye geçelim.

MECLİS BAŞKANLIĞINA

M.Erener Mahallesi 2169 sokak 2 ile 10 numaraları arası, 2194 sokağın tamamı, 2100 sokak 35 ile 39 numaraları arasında yolların çok dik olmasından ve asfaltın kaygan olmasından dolayı sık sık kazalar meydana gelmektedir.

Söz konusu yollara kilit parke döşenerek kayganlığın ve dikliğin giderilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz erdim.

Seyfettin ATBAŞ

Ak Parti Belediye meclis üyesi

Abdullah AKTAŞ- Yalnız başkanım bir önceki konu işleyişle alakalı değil orada kamulaştırma kararının alınması gerekiyor. Dolayısıyla o komisyon konusu.  Bu ikinci olan olabilir ama birincisini komisyona gönderilmesini talep ediyoruz.

Yeşim TEKOĞLU- Ama en sonunda dilekçenin öyle yazıyordu. Tamam, bir baksınlar sonra gündeme gelsin.

Abdullah AKTAŞ- Hayır birincisinde o yolun açılmasıyla ilgili kamulaştırılma kararı alınması gerekiyor ve dolayısıyla komisyonda incelenmesi gerekiyor. İkici konu dediğiniz olabilir hizmetlerden biri ilgili birimimiz bunu değerlendirip gereğini yapabilir.

Yeşim TEKOĞLU- İkinci önergeyi de incelesinler.

Abdullah AKTAŞ- Birincisini kamulaştırma izni almaları gerekiyor.

Yeşim TEKOĞLU- Bir baksınlar hakikaten bürokrasi. Doğruysa zaten başkanlık önergesi…

Abdullah AKTAŞ- Komisyonda görüşülmesi gereken bir konu.

BAŞKAN- Yani isterseniz ilgili birimler baksınlar eğer komisyonlara ihtiyaç duyarsak önümüzdeki mecliste tekrar gündeme gelsin.  Olur mu?

Abdullah AKTAŞ- Peki.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Yeşim TEKOĞLU- Gündemdeki şekliyle oylanmasını talep ediyoruz başkanım okunmasını.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3244) Belediye Meclisimizin 01.12.2016 tarih 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hk

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4313) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33289 ada, 6 nolu parseldeki 3/77 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe, Hukuk, İmar komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Sosyal Konutlara bu iki konuyu da ilave edebilirsek ikisi de aynı konu çünkü. Kentsel Dönüşüm.

Yeşim TEKOĞLU- Küçük bir hisse olduğu için, bir sonraki maddede var onlar Abdullah Bey. Sadece küçük bir hisse olduğu için.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi diğeri de küçük. Yani şöyle, Nasıl?

Yeşim TEKOĞLU- Yani 4. maddeyi oraya havale edeceğiz.

Abdullah AKTAŞ- Hayır 2 ve 3’ü gönderebilirsek seviniriz.

BAŞKAN- Onu da ekleyelim Yeşim Hanım ne sıkıntısı var?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım küçük 9 metrekareler. Zaten dördüncü maddeyi oraya havale edeceğiz.

BAŞKAN- Metrekarenin bir önemi yok ama komisyonların…

Abdullah AKTAŞ- Biz başka bir şey için. Biz oradaki rayiç bedelleri görmek istiyoruz. Yani daha önce bir karar almıştık, aynı karar doğrultusunda yapıldığını görmek istiyoruz, yoksa komisyona gelmesi amaçlı değil. Sosyal Konutlar ve Kentsel Dönüşüm’ünde ilave edilmesi ikinci ve üçüncü maddeler.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4391) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 26N-3C Pafta, 31689 ada, 23 nolu parseldeki 9/121 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, ilgili önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4408) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37023 ada 16 parseldeki 3/32(12,00 m2) Belediyemiz hissesinin satışına dair alınan 01.10.2018 tarih ve 488 karar no.lu Meclis kararının iptali ile tevhit işleminden sonra oluşan 37023 ada 20 parseldeki 771/3671 (30,84 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, ilgili önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-( BAŞKANLIK MAKAMINA-259) Bayraklı Belediyesi ile Tunceli ili Ovacık Belediyesiyle kardeş Belediye olunması.

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım oylayalım da yalnız ben bir şey istiyorum sizden. Madem ki yeni bir sürece girdik, yeni bir meclis, yeni bir başkanımız var meclis üyelerimizin de birçoğu yeni. Şimdiye kadar biz 10 yıldır bir CHP li belediye ile hep bir CHP li bir belediye gördük kardeş belediye. Bir kere de sağ partilerden Ak Partili veya MHP’den bir ilçeyi ya da belediyeyi kardeş belediye ilan edelim.

BAŞKAN- Burada bir sorun yok. Zaten hepimizin dedelerinin partisi aynı yani Ak Partili bir belediyeden ya da Milliyetçi Hareket Partisinden böyle bir talep gelirse biz bu talebe evet deriz. Genel yaklaşımımız şu, Kim bizimle kardeş olmak istiyorsa biz kardeş olmaya hazırız. 

Abdullah AKTAŞ- Sonuçta hepimizin amacı meclisin amacı, bir yere hizmet etmekse…

BAŞKAN- Rize’den birini siz seçin biz kardeş olalım olur mu? Biz talep edelim. Tamam anlaştık. Yok, gerçekten orada biz sıkıntımız yok. Bu arkadaşlar da aslında bizimle kardeş olurken bizden araç istiyorlar, bilmiyorlar ki araçlarımız kirada öğrendiklerinde belki onlar da vazgeçecekler.

Yeşim TEKOĞLU- Oyladık mı?

BAŞKAN- Oylamadık değil mi? Evet arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6-( BAŞKANLIK MAKAMINA-260) Sermayesinin %100’ü Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel kişiliğini temsil etmeye Yalçın ERDOĞAN’ın yetkilendirilmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bir saniye bir şey söylüyor arkadaşımız. Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Başkanım geçen bütçe görüşmelerinde bu Baybel’in belediye bütçesinden 9 Milyon 600 bin liraya yakın bir para aktarıldığını geçen görüşmelerde konuşmuştuk. Zarar ettiğini Bayraklı Belediyesinin oraya sürekli para aktardığını. Bizim sizlerden istirhamımız gelen arkadaşın derli toplu bir şekilde orayı çok iyi yönetmesi. Bir sonraki yıldaki bütçe görüşmelerinde 9 Milyon 600 bin lira Bayraklı Belediyesinin değil oradan belediyeye para aktarılmasını talep ediyoruz. Bu konunun da takipçisi olacağız.

BAŞKAN- Allah sesinizi duysun, bizde istiyoruz onu amacımız o. Evet arkadaşlar Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylayalım başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylayalım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-( BAŞKANLIK MAKAMINA-261) Sermayesinin %100’ü Bayraklı Belediyesine ait olan Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Bayraklı Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsil etmeye, Belediyenin Tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu seçimine aday olarak katılmaya ve seçilmesi durumunda Belediyemiz Tüzel kişiliğini temsil etmeye Yalçın ERDOĞAN’ın yetkilendirilmesi hk.

Yeşim TEKOĞLU- Oylayalım başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Oylayalım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-(BİLA) Meclis oturumlarının canlı yayınlanması hk.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar daha önce bu önerge yine Ak Partili arkadaşlarımız tarafından gelmişti ve biz bunu o gün reddetmiştik. Aslında temel mantığına karşı olduğumuz için reddetmedik o gün. Yani belli bir süreç vardı ve bu sürecin atlatılması gerekiyordu. Önergeyi verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Oylayalım o zaman başkanım. Her ay geliyor çünkü bu önerge.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Yani başkanım şimdi bizim buradaki amacımız şov yapmak değil…

BAŞKAN- Bizce uygun. Şov da olabilir yani siyaset bu.

Abdullah AKTAŞ- Daha önce böyle şeyler yapıldı Şimdi bizim buradaki esas derdimiz burada halkın meclisinin, halka ulaşması. Yani sosyal medya çok iyi takip ediliyor. Burada ne konuşuluyorsa, ne öneriliyorsa, meclis üyeleri ne yapıyorsa, belediye başkanımız neye hizmet ediyorsa aynı şekilde evinde oturan vatandaş da bunu izlesin başka bir derdimiz yok.

BAŞKAN- Bizim başka kaygılarımız vardı, o süreç atlatıldı. Şuan yeni bir süreç haklısınız. Evet, arkadaşlar söz konusu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2094) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereği, kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla; belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların kamu hizmetlerinde fiilen kullanılanların, kamu hizmetinde fiilen kullanıldığı hususunda karar alınmasının reddine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- İlgili önergenin komisyondan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-764) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Şehit Ümit Boz ve 75.Yıl Düğün Salonlarının "maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerine" verilmek üzere tarife cetvelinin 50 TL olarak düzenlenmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Komisyondan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Diğer düğün salonlarının da bu işe dâhil edilmesiyle ilgili kısa süre sonra halledeceğiz demiştiniz.

BAŞKAN- Daha kısa süre dolmadı.

Abdullah AKTAŞ- Ben birinci maddeyle ilgili ilave yapmak istiyorum. Şimdi ilgili müdürümüz bize bununla ilgili gerekli bilgileri verdi ama biz ileriki dönemlerde hem meclisimizin, hem meclis üyesi arkadaşlarımızın zan altında kalmaması için burada sizlerle istişare ettik CHP’li arkadaşlarımızla da istişare ettik bu konuda bize vermiş olduğunuz destekten dolayı da meclis üyeleri olarak şahsi olarak hepimiz adına teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN- Biz teşekkür ederiz sağ olun. Evet buyurun.

3- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-35) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Kent Konseyi, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar, ilgili önergenin komisyondan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-706) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-792) İlçemizde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve önerilen bölgelerde, okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinin kurulması ve aile gelişimsel destek birimlerinin oluşturulmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları  (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- İlgili önergeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (BİLA) Rayiç bedellerin düşürülmesi, yola terki olan parsellerin terkten sonra hak sahibine verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- İlgili önergeyi komisyonlardan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Abdullah AKTAŞ- Burada bir ilave yapmak istiyorum.

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu altıncı maddede Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla birlikte halkın yararına iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Rayiç bedellerin daha önce belirlendiği üst bedelden değil yerine giderek olması gereken değerde belirlenerek vatandaşa satılması şeklinde oy birliği ile ortak karar aldık. Buradaki destekten dolayı da arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

BAŞKAN- Biz de bu önergeyi verdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sağolun.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3291) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC Pafta, 31689 ada, 35 nolu parseldeki 29/117 (29,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili önergenin komisyonlardan geldiği haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3824) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada 3 no’lu parsel üzerindeki 80015/1040911 (800,15 m²) hisse ile ilgili alınmış olan Bayraklı Belediye Meclisinin 01/02/2018 tarihli ve 24 sayılı kararının iptal edilmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili önergeyi komisyonlardan gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3715) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26091 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan "Aydın Güven Gürkan Kültür Merkezi'nin" 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereği İçişleri Bakanlığı (Emniyet Müdürlüğü) adına "3 yıl süreyle" Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak amacıyla tahsisinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği haliyle önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-27) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

(Önerge 03.06.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Hukuk Komisyonlarına havale edildi.)

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bunu yine Araştırma ve Geliştirme ve Hukuk komisyonlarına havalesini talep ediyoruz. Yalnız arkadaşlar Cuma günü olacak meclis yetiştirmelerini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 20 adet aracın hurdaya ayrılması hk.

(Önerge 03.06.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.)

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bunu yine Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık komisyonlarına havalesini talep ediyoruz. Bunun da Cuma günü yetiştirmelerini istiyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur. Yalnız başkanım burada ben size de dile getirmiştim bu araçların hurdaya ayrılması değil de satılabiliyorsa ihale yoluyla satılarak belediyemizin daha fazla kazanç yapmasıyla ilgili. Yani ilgili birim müdürlerimiz bu araçların ihaleyle satılması mı daha iyi gelir getirir, ya da hurdaya ayrılması mı daha iyi gelir getirir? Bunu araştırıp da komisyondaki arkadaşlara dosya halinde sunarlarsa seviniriz.

BAŞKAN- EvetYıldırım Bey burada mı acaba? Bu konuda bir bilgi verir misiniz?

Yıldırım AYAZ (Belediye Başkan Yardımcısı)- Şimdi başkanım bu araçlar zaten ekonomik ömürlerini tamamen doldurmuş araçlar. Yalnız o dosyanın arkasındaki teknik rapora ek yine  her araçla ilgili, öyküleriyle ilgili daha detaylı bilgi eklendi onlara. Onları da ilgili müdür arkadaşımız komisyona gönderdi. Sanırım siz de toplantıda onu göreceksiniz ama bizim bu araçları bu şekilde hurdaya çıkardıktan sonra 2886 da satışımız yanlış oluyor. Şöyle, Sayıştay’ın elinde sayısız buradan gönderdiğimiz savunma sanayide kullandıkları için bunu makine kimya, bununla ilgili sayısız dava açmış durumda. Yani biz bunları hurdaya ayırdıktan sonra makine kimyaya göndermemiz gerekiyor, onların yasal olarak 5 aylık bir süreleri var. 5 aylık süreç içerinde dönüş yapmadıkları takdirde biz onları kendimiz satabiliyoruz ama bunu mutlaka makine kimyaya gönderip makine kimyada değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü savunma sanayinde değerlendiriyor bunlar, makine kimya da bunu çok yakından takip ediyor ve sayısız davası var şuanda. Yine de onlarla ilgili detaylı rapor var ilgili müdürlük tarafından gönderildi onu da incelerseniz. Hatta gerekirse isterseniz onları yerinde görmeniz mümkün.

BAŞKAN- Bizim içimiz biraz şeyden rahat. Bir kamu kuruluşuna gidiyor, iki orada ki fon ağırlıklı olarak savunma sanayine gittiği için birazcık içimiz rahat. Arkadaşlar bu konuda da gerekli değerlendirmeyi yaparlarsa hem bizim hem karşı tarafın menfaatine neyse doğru olan neyse onu yapalım. Evet, arkadaşlar, bu önergeyi de siz konuştunuz herhalde. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Dilek ve Temennilerde söz almak isteyen arkadaşlarımız. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Öncelikle gün geçmiyor ki, güzel ülkemde şehit haberleri alıyoruz. Şehidimize Allahtan rahmet kalanlara sabır diliyorum. Umarım ki güzel Türkiye’mde artık bu haberleri duymayız, bunu bu mecliste söylemekten nefret ediyorum artık. Ayrıca bunu da söylemeden edemeyeceğim geçtiğimiz 27 Haziran tarihinde ülkemizde demokrasinin millet iradesiyle tecelli ettiği, adaletin yerini bulduğu ve uzun uğraşlar sonucu da olsa haklının ikinci kez kazandığı İstanbul seçimlerinde Sayın Ekrem İMAMOĞLU’nun mazbata aldığı gün hak yerini buldu.  Başkanımızı tebrik ediyoruz, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

BAŞKAN- Arkadaşlar alkışlamıyoruz mecliste.

Yeşim TEKOĞLU- Türkiye de artık bir değişim rüzgârı esiyor. Ankara, İzmir, İstanbul bu üç büyük şehrimizde iktidar olmakla birlikle ülkemizde baharın geleceğini ve her şeyin güzel olacağını söylemiştik ve oldu. Şimdi çalışma ve kilitlenme zamanı, Türkiye artık yeni bir başlangıç yaptı. Haktan, Adaletten, Hukuktan yana bir dönem bizi bekliyor. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi yaklaşık 25 yıl veya 20 yıl Ankara, İstanbul’u Ak Parti olarak bizler yönettik. Oraya yapılan yatırımlar herhalde tekrardan saymanın bir anlamı yok bakınca da görülüyor. Biz teslim aldığımızda İstanbul’u bir tane bağlantı yani deniz üzerinde bir tane bağlantısı varken şuan 3 tane ilave deniz üstünde 2 tane yeraltında olmak üzere toplam 5 bağlantı köprüsü ilave etmiş bulunuyoruz. Bunun dışında İzmir- İstanbul otobanı önümüzdeki yıl bitecek yaklaşık 2 saat 45 dakikaya indirecek İzmir ile İstanbul arasındaki mesafeyi. Şuan Akhisar’a kadar olan bölümü açıldı, Akhisar’la Bursa arasındaki kısa mesafe kaldı önümüzdeki yıl orası tamamlanacak. İzmir- İstanbul otobanı da yani Kuzey- Marmara otobanı da tamamlanmış olacak. Bunun dışında biliyorsunuz ki Trabzon’dan Karadeniz sahil şeridimize uzanan bir otobanı da İstanbul’a bağladık kazandırdık. Üçüncü havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olarak tarihe girmiş oldu. Tabi ki değişimler olacaktır bu halkımızın bir öngörüsüdür, biz aynı şeyleri yani şunları söyleyeyim açık yüreklilikle şuan orada yapılan yarış halka yaramış oldu. Çok indirimler yapıldı, suda olsun ulaşımda olsun. Biz aynı beklentiyi İzmir’de de bekliyoruz, şuan İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ya da İzmir halkı Türkiye’nin en büyük en pahalı suyunu kullanmakta. 1 litrenin karşılığında 5 milyonken atıyorum bedeli Katı Atık için ödediği bedel 35-40 lira. Yani aynı şeylerin burada da yapılmasını sadece%10’luk indirimle bırakılmamasını istiyorum şahsım ve bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. İstanbul da yapılan bu indirimlerin de inşallah bir gün bize ve İzmir halkına da kazandırıldığını da görürüz temennisini iletmek istiyorum. Bunun dışında bize mahallelerimizden gelen bir takım sıkıntılar ve şikâyetler var bunları ben buradan dile getirmek istiyorum. Bazı ana arterdeki çöp konteynırları daha önce yeşil suni çimlerle kamufle edilmişti, buda belli noktalarla kısıtlı kaldı. Ayrıca yer altına alınan çöp konteynırları da yapılmıştı bunlarda belirli noktalarda kısıtlı kaldı. Aynı yeşil çimler suni çimlerle kamufle edilmiş çöp konteynırlarının ve yer altına alınmış çöp konteynırlarının Bayraklının geneline yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Özellikle çok işlek olan ana halter caddelere ve olabiliyorsa belli sokaklara.

İpek KUL- Başkanım söz alabilir miyim?

BAŞKAN- Daha sözü bitmedi.

Abdullah AKTAŞ- Devam ediyorum daha. Şimdi birçok mahalleden sivrisinek ve uçan haşerelere karşı ilaçlama yapılmadığına dair şikâyet alıyoruz ama sanırım yeni bir kaldırılmış diye düşünmüştük ama dün ben bir mahallede gördüm herhalde bu uygulama devam ediyor. Fakat biraz geç kalındı bide sıklaştırılması lazım bu uygulamanın.  Bu konuyu daha öncede gündeme getirmiştik Bayraklının birçok mahallesinde hala doğalgaz olmayan sokaklar var. Bu konuyla ilgili bir çalışma var mıdır?  Ayrıca doğalgaz firmasının daha verimli bir çalışma yapılması, haktan gelen taleplerin değerlendirilmesi için belediye bünyesinde ilgili bir masanın kurularak bu konuların hızlandırılması, belediyemizin üzerine düşen en önemli görevlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin 81 iline doğalgaz ulaştırılmışken İzmir’in merkezi Bayraklıya sokaklarına gereken özenin gösterilmediğini düşünüyoruz. İzmir Gaz özel firma veya kendi planlarını kendi yapıyor olabilir, bu işten biz belediye olarak kendimizi sıyırmamız gerekiyor. Çünkü halktan bu konuda çok talep var. Belediyemize bağlı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu ve Havuzda çok güzel spor eğitimleri veriliyor. Fakat burada yapılan hizmetlerin karşılığında bu vatandaştan gelen şikâyet burada verilen spor eğitimlerinin ödenen bedellerin karşılığında vatandaşa makbuz verilmediği söyleniyor. Bunun ben neden verilmediğini merak ediyorum. Niçin? Bir gerekçesi mi var ki, biz makbuz vermiyoruz da vatandaşın elindeki kâğıda kaşeyi vurup gönderiyoruz. Yani normalde bizim buraya ödenen bedel karşılığında bir makbuz vermemiz gerekmiyor mu? Bir de burada bir ücret adaletsizliği olduğu söyleniyor, yine bu vatandaşlardan ulaştırıldı bize. Bazılarına ücretsiz bazılarına 40 liralık mal 30 lira kimisine 50 lira gibi bir adaletsizlik var uygulamada. Tamam, belki bazı kesime ya da durumu iyi olmayan ailelere çocuklara ücretsiz verilebilir, fakat bir de bu eğitim ücretleriyle ilgili bu salonlarda herhangi bir fiyat tarifesi yok.  Dolayısıyla sanki gizli kapaklı bir iş yapılıyor tarzda bir hava var. Yani herkes bir şeyler veriyor ama kimin ne verdiği belli değil. Bunun da tarifelerin salonlarımıza Yüzme Havuzu, Ümit Boz veya Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonudur buralara asılarak vatandaşın içinden geçen bu şeyin kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu verilen eğitimler arasında güreş sporu olmadığını öğrendik, güreş sporuyla ilgilenen gençlerimiz bu konuda bize taleplerini ilettiler. Daha önce de belediyenize başvurmuşlar bir salon ayarlanması ya da kendilerine antrenman yapacak bir yer ayarlanmasıyla ilgili başvuruda bulunmuşlar. Fakat belediyemizden bununla ilgili olumsuz bir cevap verilmiş, bu gençlerimizin de önünün açılmasını rica ediyoruz. Ata sporumuzun da Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir diğer konu engelliler toplumumuzun özel bireyleridir. Onları evlerinde yaşamaya mahkûm olmaktan kurtarmak bizler için zannediyorum en büyük görevlerden bir tanesidir. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu da unutmak gerekir. Eski belediye hizmet binasını engelli merkezine dönüştürmeniz çok isabetli olmuştur, fiziki açıdan da çok uygundur. Ancak engelli merkezinde görev yapan kişilerin işinin ehli ve bu engelliler ile ilgili eğitimi almış kalifiye çalışanlardan oluşturulması gerekmektedir. Bir vatandaşımız engelli kardeşini bu merkeze götürmüş, kardeşini burada yapılan çalışmalara dâhil etmek istemiş ancak sadece ritim ve ahşap boyama kursunun verildiğini öğrenmiş. Şimdi bizim orada çok büyük bir binamız var ve bu tür eğitimlerin verilmesi de gerçekten çok elverişli. Sadece bu iki eğitimde buranın kalmaması gerekiyor. Bunun dışında buraya engellilerin uğraşı olabilecek basketbol sahası gibi ya da mini  futbol sahası gibi bu tür yerlerinde ilave edilmesi ve olabiliyorsa mini bir havuz yani orada vakit geçirmek tarzında bir takım şeylerin ilave edilmesini istiyoruz. Bunu da göz önüne alırsak seviniriz. Bir de daha önce Büyükşehir Belediyesinin uygulamasıyla kapanan bazı sokaklarımız var öncelikle şöyle tarif edeyim, Şehit Pilot Üst Teğmen Türker AYDIN sokağın devamını biliyorsunuz Osmangazi’ye bağlanıyor direk. Yani Mustafa Kemal Caddesi mi, Sakarya Caddesini Osmangazi’ye bağlıyordu. Bu Opet’in önünden geçen ana arter yolu açıldıktan sonra bazı sokaklar dolayısıyla trafiğe kapatılmış oldu. Bunlardan bir tanesi 613/2 sokak, buraya bir giriş çıkış açılması gerekiyor ya da tek yönlü bir giriş. Şuan o sokak kamyon garajı haline gelmiş, otobüslerin park haline gelmiş ve çok kötü bir görüntüsü var ve ayrıca karşıdan karşıya geçip 500 metre yol gidecek bir vatandaş komple üst taraftaki opetin üstündeki kavşağı dönerek bizim eski belediye binasının arkasından buraya girmesi gerekiyor. Yani 2-3 kilometre bu trafikte oyalanıyor. Yani…

BAŞKAN- Yıldırım Bey…

Abdullah AKTAŞ- Buraya sadece bir giriş açılması uygun olacağını düşünüyoruz.  Bir diğer konu bu Saygın kolejinin önünde bir çalışma yapılmış herhalde bizim belediyemizin de orada bir kaldırım çalışması oldu, oradaki 20-25 metrelik bir yol var başarı bloklarının arasından geçen o yol kazılmış. Bizim belediyemiz mi kazdı artık ya da Büyükşehir mi kazdı bilmiyorum şuan üzeri doldurulmuş ama herhalde bir 10-15 cm çukur halinde bekletiliyor 1-1,5 ay oldu o çalışma. İlgili birimlerimiz bu konuyla ilgilenip oranın asfaltlanmasını hızlandırırlarsa seviniriz. Bu kadar başkanım.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Buyurun. Pardon, tamam önce sözcü arkadaşımız konuşsun. Ben yanlış anladım.

Emre DEMİR- Cindi Bey de konuşabilir başkanım.

BAŞKAN- Önemli değil.

Emre DEMİR- Başkanım ben de sizleri, meclis üyelerimizi ve izleyen vatandaşlarımızı selamlıyorum saygıyla. Yeşim Hanım yine bir İstanbul seçimine değindi bende ufak notlarımı almıştım.

BAŞKAN- Olur öyle ufak tefek dokundurmalar.

Emre DEMİR- 23 Haziran seçimlerinde İstanbullu vatandaşlarımızın tercihi ve takdiriyle yönetime gelen İMAMOĞLU’nu tebrik ediyorum. 17 yıldır girdiği her seçimi kazanan ve her seçim sonrası gerek stratejisi gerek siyasi nezaketiyle Türkiye’mizin tüm partilerine demokrasi işleyişini gösteren ve demokrasimizde zafiyet olduğunu söyleyen tüm sözleri havada bırakan partimiz, geçmiş tüm seçimlerde bize karşı kaybedip fakat bir kere dahi siyasi nezaket çerçevesi içerisinde olgunluk göstermeyen, tebrik etmeyen edemeyen tüm muhalefet kanatlarına Binali Bey’in henüz kesin olmayan sonuçlarla beraber Sayın İMAMOĞLU’na göstermiş olduğu olgunluğu bir kez daha seçim sonrası muhalefet kanatlarına ders olacak nitelikte demokratik ve siyasi nezaket çerçevesinde bir yaklaşımda bulunmuştur. Ben Ak Parti ailesi adına tekrar sizlere teşekkür ediyorum, İMAMOĞLU’nu da tebrik ediyorum. Yeşim Hanım’ın ilk İstanbul konusu açıldığında ben kendisine İstanbul’a gezmeye giden bir hanımefendi olarak tabir etmiştim kendisini nitelendirmiştim artık orada yönetimdeler. Şöyle 1-2 sene sonra İMAMOĞLU’nun yapmış olduğu projeler varsa eğer olacaksa bizleri bilgilendirirse çok seviniriz. Çünkü ben her şey çok güzel olacaktan başka bir şey hatırlamıyorum. Teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN- Teşekkürler sağolun. Buyurun.

Özgür HIZAL- Sayın başkan çok değerli meclis üyeleri değerli bürokratlarımız hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bir konu hakkında bilgilendirme ve desteklerinizi istiyoruz. Her şeyden önce biz burada meclis üyesiyiz ve Bayraklı için bütün önemli kararları burada mecliste biz hep birlikte alıyoruz, iktidarı ve muhalefetiyle birlikte. Tabi bu meclisin sadece ayın belirli dönemleri, ayın belirli günleri toplanması söz konusu değil aynı zamanda bir komisyon çalışması söz konusu. Yaklaşık 3-4 aylık bir süre oldu ve bu süre içerisinde komisyon üyesi arkadaşlarımızla birlikte toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Önemli önemsiz bakmaksızın hemen hemen bütün konuları bu komisyonlarda değerlendiriyoruz. Benim sizlerden ricam ve bürokrat arkadaşlarımdan ricam karşılaştığımız sorunlar açısından söylüyorum, bu komisyon toplantılarına özellikle bazı konularda Büyükşehirdeki işleyişi de bildiğimiz için söylüyorum meclis üyesi arkadaşlarımızı bilgilendirmeleri noktasında bizlerle birlikte komisyonlara iştirak edip bir sunum yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada karşılaştık bazı konuları geri iade ettik ve zaman noktasında ciddi problemler yaşayabiliyoruz, bu birinci konumdu. İkinci konumuz Sayın Yeşim Hanım’ın dile getirdiği İstanbul seçimlerine benim de bir küçük dokunuş yapmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye’deki değişim çok uzun yıllar önce başladı, İstanbul da değişim 25 yıl önce başladı. Türkiye’de değişim 17 yıl önce başladı, biz burada Türkiye de ve İstanbul da neler yapıldığını saymaya başlarsak ki grup başkan vekilimiz bir kısmını saydı, herhalde saatler, günler belki aylar alır ama asıl mesele şu, bunlar yapılır bunlara elbette ki bizim görevimizdi ve yaptık ama asıl mesele şu, olmazsa olmazımız bizim demokrasi ve demokrasinin olmazsa olmazı seçim ve sandıklar. Seçim ve sandıklardan çıkan sonuç halkın iradesi başımızın üstünde ve bu vesile ile az önce arkadaşlar tebrik etti bizde tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tebrik etti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız kesin sonuçlar açıklanmadan tebrik etti bir olgunluk göstererek, bu noktada hiçbir problem yok ama bu seçim bize şunu gösterdi bu noktada biz mutluyuz. Biz 17 yıl boyunca sandık demek demokrasi demek dedik, demokrasi demekse sandık demek dedik ama birileri sürekli itiraz etti, birileri sürekli şunu söyledi; “demokrasi demek sandık demek değildir. Sandıktan çıkan her sonuç demokrasi demek değildir” dedi. Başka şekilde sivil iktidarların alaşağı edilmesi için çomak soktu ve biz 23 Haziran da gördük ki demokrasi demek sandık demek, demokrasi demek halkın iradesi demek. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Buyurun

İpek KUL- Şimdi herkesi saygıyla selamlıyorum. Yani yapmak istemiyorum böyle konuşmalar ama Emre Bey, Özgür Bey konuşunca ben dayanamıyorum, yılsonunda herhalde en çok biz Özgür Beyle iyi anlaşacağız diye geçen komisyonda da bunu konuştuk. Komisyon toplantılarında ben Ak Parti grubuyla çok güzel uyumlu bir çalışma havası yakaladığımızı düşünüyorum bunu Seyfettin Bey ile Orhan Beyle de konuştuk, güzel olduğunu düşünüyorum güzel devam edeceğini düşünüyorum. Öncelikle Abdullah Beyin söyledikleriyle ilişkin şöyle bir şey var, bahsettiğiniz köprü, havalimanı bunlar Ulaştırma Bakanlığı veya başka Bakanlıklarca mı yapıldı? İstanbul veya Ankara belediyesince mi yapıldı? İktidarın hangi kanadı yaptı? Belediyelerden bahsederken neden Ak Parti yol yaptı kavramı ile gündeme getiriyoruz? Ak Parti bir yol yapma partisi midir? Artık aklımda bu benim canlanıyor. Çünkü yol yaptı oluyor sadece çok şeyleri yaptı diye söyleyebiliyorsunuz. Hakkaniyetten adaletten bahsediyoruz İstanbul başarısının mimarı olan Canan KAFTANCIOĞLU montaj olan twetlerle yargılanıyor. Osman KAVALA bir yılı aşkın süredir tutuklu, Eren ERDEM serbest bırakıldığı gün gözaltına alındı, Meral AKŞENER hakkında FETÖ soruşturulması yürütülüyor. Bunların aslında söyleme yerinin burası olmadığını düşünmek istiyorum ama karşımda yanıltıcı beyanlar olduğu için söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Bunun dışında Bayraklıyla ilgili söylediğiniz projeler için de teşekkür ediyorum o söylediğiniz yorumlar bizim için de değerli sadece bunları ufak bir not olarak düşmek istedim.

BAŞKAN- Evet, teşekkür ederim. Buyurun Cindi Bey.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım kıymetli arkadaşlarım ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben aslında İstanbul seçimleri konusuna girmeyecektim ama bütün arkadaşlarımız değindiği için ben de iki defa üst üste kısa bir sürede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiş olan Ekrem İMAMOĞLU başkanımızı kutluyor ve başarılar diliyorum. Ekrem İMAMOĞLU evet iki aylık çok kısa diye tabir ettiğimiz bir süre içerisinde hem ulaşımda hem de suda çok ciddi indirimlere gitmiştir İstanbul da. Aynı şey İzmir’de gerçekleşmiştir. Tunç SOYER başkanımız da hem ulaşımda hem İZSU da indirime gitmiştir arkadaşımızın bilgisi yok sanırım. Yani İstanbul’da çok pahalı satılıyordu herhalde ondan doğru anlamış, ayrıca arkadaşımız grup başkan vekili arkadaşımız ifade ettiği doğalgaz Bayraklı da özellikle ilçemizde bütün mahallelere doğalgaz hizmetinin gitmeyiş sebebinin sadece Bayraklı belediyesiymiş gibi ifade etti. Doğalgaz firması özel bir firma özel bir teşebbüs ve aylık, yıllık planları oluyor, yatırımlarını planlıyorlar ve yatırım yapacakları ilçelere mahallelere de o ilçedeki ilgili belediyeden müsaade alarak kazı izni alarak o hizmetlerini götürüyorlar. Yani Bayraklımızın şu anda özellikle gecekondu mahallelerinde doğalgazın olamayışının sebebinin olmamasının sebebinin Bayraklı Belediyesi değil doğalgaz firmasıdır. Ayrıca değerli arkadaşlar Temmuz ayı içerisinde yakın tarihimizde yaşamış olduğumuz en acı olaylardan bir tanesi 2 Temmuz Sivas katliamıdır. 2 Temmuz da Sivas’ta gerici ve yobaz güçler Türkiye’yi ortaçağ karanlığına götürmek isteyen yobaz güçler Sivas’ta insanlığı yakmıştır, barışı demokrasiyi, kardeşliği yakmıştır, birlikte yaşama kültürünü yakmıştır, canımızı canlarımızı yakmıştır. Ben Sivas’ta yanan bütün canları saygı ve özlemle anıyorum faillerini şiddetçe şiddetli bir şekilde kınıyor ve lanetliyorum ve böylesi vahşetlerin başta ülkemiz olmak üzere dünyada bir daha yaşanmamasını diliyorum ve temenni ediyorum teşekkür ederim.

BAŞKAN- Buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bürokratlarımız ve misafirlerimiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 1 Temmuz, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı sağladık. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlar tüm denizcilik camiasını sevgi ve saygıyla selamlarım. Ben de Sivas katliamını anmak istiyorum. 2 Temmuz 1993’te Sivas Pir Sultan Abdal Derneği tarafından düzenlenen Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Otelinde yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum, ışıklar içinde uyusunlar. Faillerini şiddetle kınıyorum insanlık ve dünyadaki insanlık adına bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Buyurun Mehmet Bey.

Mehmet TOPTAŞ- Sayın başkan değerli meclis üyelerim. Ayağımın tozuyla 1 uçağıyla İstanbul’dan geldik. Gerçekten İstanbullular çok mutlu, hatta gece bir buçukta yolda giderken taksi şoförü dedi ki, ben Adalet ve Kalkınma Partisinin Eyüp ilçesinin üyesiyim, bu seçimde İMAMOĞLU’na verdim bak yollar bile açıldı dedi. Dedim şaka yapma yollar gece bir buçuk, yok ağabey dedi hakikatten psikolojik olarak öyle düşünüyorum dedi. Yani 31 Martta seçim oldu 31 Martta 13 bin oy az gördü arkadaşlar, 806 bin büyük bir tokattır, büyük bir derstir yani siyasiler âleminde bu 806 binden dolayı Ak Partili arkadaşlar bizi tebrik etmesi lazım.

BAŞKAN- Şimdi bu meseleyi bu noktada kesmek lazım.

Mehmet TOPTAŞ- Hayır şöyle bir tamamlayım başkanım. Yani 806 bin fark olmasa inanın bizi yine tebrik etmezlerdi, büyük bir ders verdi Türk milleti, kibir kaybetmiştir. Hak, hukuk adalet, hakkaniyet duygusuna düşkün insanların fikri kabul görmüştür, o yüzden bu İstanbul seçimi üzerinde fazla durmayalım…

BAŞKAN- Yani bence de durmayalım sonuç itibariyle bu bir seçim, seçim tecelli etmiştir, sonuçlar ortadadır her iki tarafa da oy veren bizim kendi yurttaşımızdır bunu bu şekilde yorumlamak bence biraz şey. Ben gerekli cevabı verdiğimi düşünüyorum. Buyurun

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ama ben gerekli cevabı verdiğimi düşünüyorum. Buyurun.

Özgür HIZAL- …17 yıldır girmiş olduğumuz bütün seçimlerden demokrasi tarihinde görülmemiş bir başarı elde edilmiş bir siyasi parti temsilcilerine verilebilecek en kötü cevabı veriyor sayın meclis üyemiz. Çünkü biz her zaman sandık her zaman demokrasi her zaman milletin iradesi demiş bir partiyiz bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da demiştir…

BAŞKAN- Mehmet Bey lütfen arkadaşlar lütfen artık bir dinleyelim.

Özgür HIZAL- 31 Mart seçimlerinin neden iptal edildiği seçim hukuku noktasında gerekli meclis üyesi arkadaşımızda gerekli açıklamaları ben yaparım. Seçim hukukunun ne demek olduğunu, seçim hukuku gerekçesinde sandıktan milletin iradesinin en doğru şekilde çıkmasının gerektiğini ve çıkmıyorsa orada başka reaksiyonların devreye girmesi gerektiğini kendileri çok iyi bilir. Bilmiyorsa bu noktada dışarıda meclis toplantısı sonrasında ben kendisine gerekli bilgileri veririm ama bir kez daha söylüyorum Sayın başkan değerli başkan meclis üyesi arkadaşlar, 17 yıl boyunca girmiş olduğu bütün seçimlerde yenmiş de yenmiş yenmiş de yenmiş bir siyasi partinin temsilcilerine ve üyelerine bu tarz bir suçlama yapmasını ben kabul etmiyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Abdullah Beyin birkaç söylediğine cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN- Arkadaşlar mevzu İstanbul ise İstanbul’u kapatalım.

Yeşim TEKOĞLU- Hayır başkanım ben başka konuyla ilgili sorduğu sorular vardı ya başkanım onlarla ilgili cevap vermek istiyorum bildiğim kadarıyla.

BAŞKAN- Onlara ben cevap vereyim. Yani büyük bir çoğunluğuna vereceğim. Evet, buyurun Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ- Evet ben ayakta konuşayım. Sayın başkan saygı değer meclis, Sayın başkan bildiğiniz üzere buradaki meclis üyelerimizin birçoğu dezavantajlı bölgenin mensubu dezavantajlı bölgenin meclis üyeleri bunlar. Bizim getireceğimiz sıkıntılar normal bir lokanta düşünün veya bir restorant ara sıcakları yemekleri falan olur da dezavantajlı bölgenin mensupları sıkıntı içerisinde, işte suç ortamının bol olduğu o sıkıntıların hukuku şuyu buyu çiğnediği sofrasında devamlı bunlarla meşgul olan bir nüfus. Personellerinizden bir arkadaşla konuşuyoruz başkan dedi size dedi bir hikâyemi anlatayım dedi bilin dedi. Buyur dedim, biz dedi sözüm ona büyük aileyiz evet dedim, soy isim olarak varsınız.  Biz dedi bu büyük aile dedi dert dinlemekten sorun çözmekten sıkıntıya yürümekten çare aramaktan geçen günlerimiz, normal iyi günümüz mutlu günümüz, iyi bir aile fotoğrafımız olmadı diyeceğim kadar az. Bu restoran dedim ya, bu restoranın ana yemeği de bu dezavantajlı nüfusun olduğu bölgede fakirliğin kısır döngüsü iktisattaki en çirkin iki kelime her türlü rezillik o iki kelimenin üzerine kurulu fakirliğin kısır döngüsü. Nasıl bir şey? İşte geliriniz azsa tasarrufunuz da azdır, tasarrufunuz azsa yatırımınız azdır, yatırımınız azsa yine geliriniz azdır, bu oğuldan babaya babadan toruna bu şekilde geçer. Şimdi biz bu şikâyette bulunan işte biz kalabalık aileyiz işte benim demin anlattığım gibi sofrasındaki en büyük yemeğin de bu olduğunu biliyor olmamız lazım yani bunu dillendirdikten sonra bu kompozisyonun altında bu sofranın mensubu. Bu sofranın mensubunun emeğiyle ilgili herhangi bir sıkıntı varsa sizin personellerinizden birisi emeğini tescil etmekte emeğinin bedelini ödemekte bir sıkıntı yaşıyorsa o adama mobing şu bu uygulansın sözümüz olmaz ama hakikaten dezavantajlı grubu kullanan avantajlı nüfus vardır, dezavantajlı nüfusu avantajlı nüfus kullanır. Seçim dönemlerinde gelir bu avantajlı nüfus kalabalıktan dolayı kardeşlerini demin anlattığım hikâyenin sahibi olan abiye çeker lanet olsun o avantajlı nüfusa, nasıl lanet olsun? Onları kullanıp bir aşamadan sonra onları yolun ortasında bırakma ortamını icra eden o siyasette yoğun olur, o dezavantajlı nüfusun, avantajlı nüfusa o avantajlı nüfusun artılarına olan duruşundan dolayı ve o hikâyelerin mensubu olan bu nüfusun buradaki çalışanlarının sıkıntıya düşürülmesi bize yakışmaz sayın başkan. Sizden ricam bu nüfusun biat kültürü örneğin, bu coğrafyada yaşayanda biat kültürü vardır. Niçin olur? Eğer çocuklarına o rızık bölümüne dokunmuşsa şahıs ona biat etmesi normaldir ona sadık kalması normaldir bu kültürde bu coğrafyada yaşayan nüfusun genetiğinde bu vardır, biat etmek tabi kalmak. Rahatsız olmayın şimdi bir örnek daha vereyim, yine sizden öyle Hasan KARABAĞ Belediye Başkanı, kurucu Belediye Başkanıydı bir sürü istihdam etti burada, Hasan KARABAĞ son aşamada o nüfusun dezavantajlı olarak avantaja dezavantajlıyı avantajını kullandıysa o nüfus üzerinden hiç rahatsız olmayın o nüfus size de genlerinde olduğu için siz dokunmadığınızda da size de biat etmesi son derece normal ve olur olamayacak diye bir şey olmaz. Emekçinin emeği hem sermayedarı hem de kendi ailesini geçindirecek durumda olduğu için emekçinin işi zordur, hem oraya hem ailesine baktım. Bizim belediye çalışanlarımıza o emeğinden başka bir şey olmayan nüfusa sıkıntı yaratmak onların psikolojisini bozmak bizlik olmasa gerek. Ayrıca Emekliler Derneği Yönetim Kurulunun da selamını getirdim Sayın başkan. Salon tahsil etmişsiniz Çarşamba günü ücretsiz onların da teşekkürünü ileteyim. Sayın başkandan ricam bu anlattığım kompozisyon içersinde yerinizi görün,  o çalışan personelin de başka bir şeyi olmadığını da başka bir sermayesi emeğinden başka bir şey olmadığını da onlara sıkıntı yaratmanın da doğru olmadığına inanıyorum. Teşekkür ediyorum, Sağolun.

BAŞKAN- Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu doğalgaz firmasıyla ilgili yani zaten ben bu firmanın kendi planlarının kendi yaptığını söyledim, bunu da biliyorum. Bir kaç sokakla ilgili kendim bire bir gidip 1.5- 2 ay içerisinde 2- 3 kez gidip görüşme yaptım. Benim buradaki söylemek istediğim Bayraklı Belediyesinin görevi bu konuyu halletsin değil, benim buradaki söylemek istediğim sonuçta bu halkımızın bir sıkıntısı nasıl bir muhtar mahallesindeki sıkıntıyla ilgileniyorsa biz de Bayraklı Belediyesi sınırları içinde ki sorunlarla bu belediye meclisiyle, belediye başkanınız bu sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Şimdi burada söylemek istediğim, buradan gelen talepleri toplayabilecek bir masa kurulması direkt belediyeyle halk arasına bir bağlantı kurarak buradaki işleyişi hızlandırılması. Çünkü şöyle bir uygulama yapılıyordu İzmir gazda gelen talepler toplanıyor örneğin, 2016 yılında bir sokakla ilgili bir dilekçe verilmiş yaklaşık 30 -35 tane dilekçe var bu sümen altı yapılmış defalarca ben telefonla konuştum bu arkadaşlarla 2016 yılından beri bir sonraki yıl, bir sonraki yıl işte altı ay sonra ki planlara alacağız dendi ama alınmadı. En son 2 ay önce ve geçtiğimiz hafta kendim gittim burayla ilgilendim ve oradaki ilgili dilekçelerin sahiplerinin isteklerini direkt Büyükşehir’e kendim yazdırdım bu talebin iletilmesiyle ilgili. Yani demek istediğim bir birim kurup bir masa kurarak bu taleplerin takibi yapılmasını gerekiyor, yoksa bu Bayraklı Belediyesinin görevidir demek istemedim, ya yanlış anladı ya da Cindi Bey beni dinlemedi yani.

BAŞKAN- Tamam buyurun.

Osman SAĞLAM- Erzincan ilinin Kemaliye ilçesi baş bağlar köyünde 26 yıl önce 5 Temmuz 1993 yılında PKK terör örgütü 33 sivili öldürmüş ve köyü ateşe vermişti, bu olayı esefle kınıyorum bunu hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum, biz de kınıyoruz. Önce siz söz istemiştiniz buyurun meclis üyem.

Muhammet ŞAHİN- Öncelikle tüm meclis üyesi arkadaşlara ve katılımcı vatandaşlara saygıyla selamlıyorum. Şahsınızda İstanbul Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İMAMOĞLU’nu kutluyorum. Halkın iradesi kazanmıştır, halkın tercihidir halkın takdiridir saygı duymakla sadece mükellefiz. Tabi burada benim söylemek istediğim seçimler, fikirlerle düşüncelerle duygularla kazanılır, yönetim esnasında da yönetime sirayet edecek olan konu o partinin duygu ve düşüncelerinin yönetim şekline sirayet etmesidir. Dolayısıyla Ankara’da ülkücü bir başkanla İstanbul’da Anap’lı bir başkanla seçim kazanılması bence Cumhuriyet Halk Partinin zaferi değildir, inşallah bir sonraki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden çıkardığı bir adayla seçim kazanır biz de bunu alkışlarız burada. İkinci bir konu…

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar yani tartışmayı bu boyutuyla götürürsek başka bir noktaya gidiyor, meclis ana gündemi dışına taşıyor. Bak sizin dediklerinize katılmıyorum, demin meclis üyemin söylediklerine de katılmıyorum sonuçta, siyasi partiler kendilerine üye olan adamlarla giderler seçimi kazanırlar olur biter. Gidip parti formunu doldurup partiye üye olan herkes o partinin üyesidir…

Muhammet ŞAHİN - O sizin düşüncenizdir başkanım bizim de düşüncemiz bu şekilde.

BAŞKAN- Yani çok doğru bir düşünce değil yani sonuç itibariyle bir partiye gidip üye olan o partinin üyesidir yani bu bir savaş değil yani. Bizden de Adalet ve Kalkınma Partisine geçen yurttaşlarımız olabilir gider Adalet ve Kalkınma Partisinin üyesi olurlar. Benzer şekilde başka bir arkadaş da Adalet ve Kalkınma Partisinden gelir bize üye olur, meclis üyemiz olur, o da şuan Cumhuriyet Halk Partilidir. Milliyetçi Hareket Partisinden gelir üye olur bizim meclis üyemiz olur şuan bizim bünyemizde devam eder ve o da en az buradaki diğer meclis üyesi arkadaşlarım kadar Cumhuriyet Halk Partilidir.

Muhammet ŞAHİN- Liberal partilerin haricinde duygu ve düşünceler fikirlere bağlı partilerin kendi adaylarıyla seçim kazanması önceliğimizdir bizim için de bu şekilde.

BAŞKAN- Sonuç itibariyle senin de benim de hepimizin dedesi Cumhuriyet Halk Partili. Bu meseleyi çok büyütmemek lazım biz kurucu bir partiyiz.

Muhammet ŞAHİN - Teşekkür ediyorum bir diğer konuda…

BAŞKAN- Evet buyurun…

Muhammet ŞAHİN - Başkanım bir diğer konuda…

BAŞKAN- Yenisi aynı hiçbir farkı yok. 

Muhammet ŞAHİN - Bir diğer konu da Bayraklıda yaşayan 2166/9 sokak Refik Şevket İnce Mahallesi Ali GEVREK isimli vatandaşımızın evi yanmıştır. Sosyal Hizmetlere dilekçe verilmiş, Fen İşlerine onarım için dilekçe verilmiş ama sadece 3 koli ramazan erzakı gönderilmiş başka şekilde de destek olmamış ve size de bir şekilde ulaşılmaya çalışılmış ama herhangi bir ulaşım ve yardım sağlanmamış. Bir diğer bir konuda kendim sizlerin de eğitimci olmanız sebebiyle Bayraklımızda Şehit Aybüke YALÇIN öğretmenimizin isminin Bayraklımızda yaşatılması ve hain terör örgütü tarafından şehit edilen Ege Üniversitesinde Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU şehidimizin Bayraklıda bir alanda, bir parkta veyahut bir sokakta yaşatılmasını talep ediyoruz, takdir sizlerin.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Sağol. Buyurun Osman Bey unuttum seni. Evet, son sözü de size verelim.

Osman AKSEKİ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı canı gönülden kutluyorum Ekrem İMAMOĞLU’nu ve yalnız İstanbul değil Türkiye kazanmıştır. Bunu herkes böyle bilmeli, şimdi siyasete fazla girmek istemiyorum arkadaşımızı tabi, girmek istemiyorum ama söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey, ya o partiden bu partiye geçti şunlar bunlar demeye de gerek yok. Mesela geçmişte Ertuğrul GÜNAYLAR onlar da gitti ya bunları demeye gerek yok…

BAŞKAN- Osman Bey sonuç itibariyle gerçekten gündemle sınırlı kalalım İstanbul meselesi olmuş bitmiş kapanmış bir meseledir, arkadaşlarımız duygularını söylüyorlar bizler de söyledik.

Osman AKSEKİ- Ben de aynı şekilde duygularımı söyledim.

BAŞKAN- Yeni bir tartışma açmamaya dikkat edecek cümlelerle konuşmaya devam ederseniz mutlu olurum.

Osman AKSEKİ- Bu konuyu kapatıyorum ve Türkiye kazandığını söylüyorum hayırlı uğurlu olsun. İki, doğalgaz konusunda arkadaşlar doğalgaz konusunda şöyle bir şey var biliyorsunuz ben de 2 dönem muhtardım. Muhtarlığım döneminde de doğalgazda epey iç girişimlerimiz oldu burada özel bir şirket olduğu için bunlarda şöyle bir şey var diyorlar ki, vatandaş müracaatını yapacak bu değerlendirmeye alınacak bana gelen bizzat şeyle en az 10 komşuyla 80 tane yani abone müracaatını yapacak ve parasını yatıracak ondan sonra bizi kurtarıyorsa biz o sokağa doğalgazı vereceğiz ve de ruhsatlı binalara. Bunu bizzat çalışmalarını yaptık gerçekten böyle bir şey olamaz mademki doğalgaz yalnızca Bayraklı Belediyesini değil İzmir’i tüm şehri ilgilendiriyor ve hükümeti de ilgilendiriyor bu ayrı konu da. Bu da şöyle bir şey olması lazım nasıl İZSU kanalını suyunu döşeyip de vatandaş sonra aboneliğine başvuruyorsa, doğalgaz şirketi de aynı şebekesini döşer ondan sonra vatandaş da aboneliğini olur, ama bunda böyle bir şeye yanaşılmıyor yani bunu da böyle bilinsin. Yani en az 80 kişi olacak yani böyle bir şey olamaz yani. Onu bir önceki dönem havuz toplantısında yaptık geçmiş dönem Belediye Başkanıyla Hasan KARABAĞ’la diğer muhtar arkadaşlarımızla aynı bu konuda yani böyle önce kanal şeylerini döşesinler şebekelerini ondan sonra vatandaşlarımız da müracaatlarını yapsınlar.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyorum. Osman Bey sağol. Buyurun.

İbrahim BALIKÇI- Sayın başkanım saygı değer meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlarım. Ben genel siyasetten hiç konuşmayacağım biz Bayraklıyı konuşalım benim tavrım hep bu olacak bunun da sözünü vermiş olayım. Başkanım doğalgaz meselesiyle ilgili Gümüşpala’ya doğalgaz geldi,  çalışmalarına başladık 7000 sokakta…

BAŞKAN- Yamanlarda da çalışma devam ediyor.

İbrahim BALIKÇI- Evet devam ediyor ben şuan çalışmaları yürütüyoruz hem muhtarlık olarak hem şahsımızda. Benim sadece isteğim Abdullah Beyden şu olabilir, yani grubun tamamından Vali Beyden yazı çıkarttırabilirlerse hava kirliliğinin engellenmesi adına…

BAŞKAN- Abdullah Bey kötü bir şey söylemiyor yani belediyeyi de zan altında bırakmıyor. Diyor ki, böyle bir çalıma var biz eğer bir komisyon kurarak bu işi örgütlersek vatandaşa daha fazla yardımcı oluruz.

İbrahim BALIKÇI- Üstümüze alırız ama başkanım şimdi doğalgaz özel firma olduğu için üstümüze alırız ihale çoktan bizim üstümüze kalır.

BAŞKAN- Ya hayır böyle bir almak yok vatandaşa yardımcı olma noktasında bazen bizim de üzerimize düşen şeyler varsa bunları yapmak adına yani bu tartışılır konuşulur bir mesele kurulur kurulmaz ayni tartışırız.

İbrahim BALIKÇI- Diğer illerde olduğu gibi başkanım şey olması diğer illerde Vali karar alıyor bunla ilgili biliyorsunuz,  Büyükşehirler %10 ortaktır gaz firmalarına, Vali kararıyla çevre kirliliğinin, hava kirliliğinin önlenmesiyle ilgili daha hızlı işlemler yapılması adına bir şeyler başlatıldığında belediyemiz de o işlere girebiliyor. Onun dışında bizim adım atma şansımız yokmuş, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Buyurun.

Orhan TEMİZ- Sayın başkan değerli Meclis üyelerim bizim aldığımız duyumlara göre belediyemize ait personellerimizin yaklaşık 1.5 yıldır yoğurt haklarının alınmaması ve geçen ramazan erzaklarının ellerine geçmemesi hakkında şikayetler alıyoruz. Bunun açıklanmasını veya bilgi alınmasını çünkü çalışan işçilerimizin hiçbir konuda bir bilgisi yok haklarımız verilmiyor, üzerine talepleri var bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. İkincisi Mikail BİLİCİ başkanımın da bahsettiği gibi arkadaşımızın sizden sizdeki hassasiyeti bekliyoruz o arkadaşımız üzerindeki…

BAŞKAN- Kim bu arkadaşımız söyleyin.

Orhan TEMİZ- Efendim.

BAŞKAN- Kim bu arkadaş? Yani ben bunu bilemem ki.

Orhan TEMİZ- Özelde söyleyelim başkanım inşallah.

BAŞKAN- Ya özelden söyleyin. Şimdi arkadaşlar buradaki temel mevzu şu, yani Türkiye’nin birçok yerinde birçok uygulama oldu biz geldiğimizden günden bugüne hiçbir arkadaşımızın işine son vermedik, hiçbir arkadaşımız üzerinde de herhangi bir baskı oluşturmadık ama bazı arkadaşlar bazı alışkanlıklarını devam ettirirlerse ve burada yapılması gereken kamu hizmetini farklı gerekçelerle aksatmayı ama bunu da başka kılıflarla sağa sola aktarmayı görev biliyorlarsa biz bunlarla ilgili gerekli tedbirleri alırız. Yani seçim süreçlerinde bize hakaret eden arkadaşlar da dâhil seçim bittikten sonra da bu hakaretlere devam eden arkadaşları bile işinden etmedik. Kim bizim arkadaşların çalışmalarıyla ilgili bir mobing uyguladığımızı söylüyorsa ya da başka bir işleme tabi tuttuğumuzu söylüyorsa bu doğru bir bilgi değil, çok net. Biz istiyoruz ki, bütün arkadaşlarımız zamanında işe gelsin zamanında işten çıksın ve üzerindeki kamu görevi nasıl tanımlanmışsa bu görevi eksiksiz olarak yerine getirsin ve biz ağırlıklı olarak personellerimizin liyakat esasına göre yeniden dizaynı bizim için olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bu konuda da arkadaşlarımız çalışıyorlar personelin büyük bir kısmını tanımam işle ilgili bir karar alırken de kim olduğuna da bakmam ne partisine bakarım, ne kimliğine bakarım sadece benim için önemli olan tek şey arkadaşın yaptığı iş. Bakın demin Abdullah Beyin güzel bir uyarısı var ciddiye almamız gereken bir uyarı, parayı veriyor makbuzu almıyor. Spor Müdürümüz burada mı? Evet, ilgili başkan yardımcısı arkadaşımız ilgili arkadaşın tespiti ve disiplin kuruluna sevki bu kadar. Yok böyle bir şey ben burada herkesin kendi kafasına göre bu işleri yapacağı edeceği kim olduğu önemli değil bak kim çıkacağını da bilmiyorum, adamın da kim olduğunu bilmiyorum ama burada 1 kuruş ödeniyorsa makbuzunu verecekler. Kafelerden alışveriş yapılıyorsa fişini verecekler bu olmazsa olmaz. Benim orda çalışan arkadaşlara talimatım var gelirim çayımı içerim kalkar giderim, şuna kapılırsan “başkan geldi çay  içti ne oldu” dersen ve bana fişimi ve hesabımı getirmezsen yarın işinden olursun bu kadar açık. Bizim tavrımız bu kadar açık onun dışındaki işlere çok şey yapmayın biz arkadaşlarımızın ekmeğinden olmamalarıyla ilgili azami gayret içerisindeyiz ben yoksulluktan gelerek biriyim. Açlığı da bilirim, sefaleti de bilirim ekmeğin ne demek olduğunu da bilirim ve ben insanı etnik kimliğine göre dini kimliğine göre, siyasal görüşüne göre ayıran bir adam değilim. Bir tek derdim var bu kente bir şeyler kazandırabilmek yapabilirsem ne mutlu bana onun dışındaki işlerin çok büyük bir anlamı yok. Şimdi ben Abdullah Beyin söylediği bir kaç şeye cevap vermek istiyorum. Konteynırlarla ilgili söylediği şey yerinde bir tespit biz de bu durumu fark ettik, sanıyorum Temizlik İşleri Müdürümüz burada mı? Şuan kaç tane konteynırı giydirebilecek durumdayız? Onun talimatını verdik arkadaşlarımıza.

Burak SONER (Temizlik İşleri Müdür V.)- Başkanım yaklaşık 80 civarı.

BAŞKAN- Yani şuan 80’e yakın giydirilmeye hazır onu da önce ana arterler birazcık giriş çıkışın fazla olduğu ama süreç içerisinde tamamını bu şekilde değerlendirmeyi biz de uygun görüyoruz zaten talimatlarını verdik yaklaşık 1 aydır o mesele üzeriden çalışıyorlar. Sivrisinekle ilgili durumda da 3 tane aracımız şuan aktif olarak belirli saatlerde bu çalışmalara devam ediyorlar. Doğalgazla ilgili dediğiniz o masanın kurulmasıyla ilgili bunu birazcık daha olgunlaştıralım, tartışalım olabiliyorsa olsun tabi ki. Merkez spor kulübündeki Mustafa Kemal Spor Kulübündeki o makbuz meselesi ciddi bir mesele bunun üzerinde durucağız, kimse ilgili arkadaşımız kimsenin böyle bir haddi, kimsenin böyle bir yeri yok yani. Bütün belediye kurumlarında her şey çok şeffaf olacak ve aslında meclis dışında da bütün mecliste grubu olan arkadaşlarımızdan birer temsilciyle daha özelde konuşacağımız birçok mesele var. Yani şirketlerimizin durumuyla ilgili diğer alanlarla bunlara da hep birlikte karar vereceğiz. Bir de şunu da ben bitireyim müsaadenizle Spor Kulübündeki ücretlerin tamamının web sayfalarında yayınlanmasını ve ilgili tarifelerin vatandaşın görebileceği açık seçik bir şekilde asılı olmasını Spor Müdürümüze iletilmesini ilgili başkan yardımcımız tarafından herhalde bir mazereti var gelemedi müdürümüz. Engelliler Merkezimiz kalifiye eleman işi doğru bir mesele şimdi burada personeli liyakat esasına göre yani ilgili adamın yetenekleri bilgisi ölçeğinde ilgili müdürlüğe almak istediğimizde bazı engellerimiz var. Sendikalarla yapılan sözleşmeler var, görevi başka ama başka bir müdürlükte görevlendirilmiş ufak tefek sıkıntılar var bunu hem sendikayla hem diğer arkadaşlarla da konuşup bir şekilde hal çaresine sokmanın yolunu bulmalıyız. Çünkü arkadaşlarımız oldukları birimlerde çok da verimli olamayabiliyorlar kendi işleriyle ilgili aslında bu hepimizin ortak görevi.  Bu konuda da destekleriniz olursa çok mutlu oluruz birebir de ben o arkadaşı duymak isterim bilmek isterim. Onun dışında çukurlarla ilgili sanıyorum Fen İşleri Müdürümüz burada bu hafta içerisinde herhalde serime ve çukurların kapanmasıyla ilgili asfalt işi başlayacak diye biliyorum bir bilgi verirseniz meclisimize.

Yusuf AÇIKGÖZ (Fen İşleri Müdür V.)- Başkanım ekiplerimiz şu anda tespitlerini yapmak üzere, yarından itibaren liste önümüze gelecek ve artık liste çerçevesinde serime ve asfalt yama işlemine başlıyoruz.

BAŞKAN- Ben burada mesele diğer önemli bir nokta Büyükşehrimiz, Bayraklı merkezden 75.yıla çıkan alanı komple asfaltlayacaktı hatta Çiçek Mahallesi Muhtarlığı arkasındaki alanın yeniden düzenlenmesi, spor kompleksinin altındaki alanın düzenlenmesiyle ilgili, ama sanıyorum ki Aykome ile ilgili sıkıntı var onu da çözersek ana meseleyi halletmiş olacağız. Çay yolu güzergâhı dediğiniz gibi sıkıntılar var biliyorum, farkındayım gerekli çalışmaları başlattık. Bilginiz olsun, buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Engelliler merkezine girişte ben atladım şimdi ana arter yoldan bizim bu engeliler merkezi girişe kadar ya da Kızılay Kan Merkezinin önünden ya da opetin önü ya da bir kavşak öncesinden yolları takip ettiğiniz zaman engellinin, engelliler merkezine gitme şansı yok yani, yollar ona göre düzenlenmemiş vaziyette yani Allah korusun birisini gönderseniz bıraksanız ya araba çarpacak ya da kaybolacak.

BAŞKAN- Doğru söylüyorsunuz

Abdullah AKTAŞ- Bu yolların da düzenlenmesi lazım madem ki bizim orası bile engelli merkezimiz yani oraya bütün engelli kardeşlerimizi rahatça yanında biri olmadan ulaşabilmesi lazım. Dolayısıyla bu düzenlemelerin de Büyükşehirde konuşularak yapılması yani o kardeşlerimiz için de en büyük hizmetlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum.

BAŞKAN- İşte bazı meselelerde gerçekten zamana ihtiyacımız var. Mesela Çamkıran asıl projesi kreş yani biz de mesela orayı yakın bir süre içerisinde boşaltıp arkadaşlar projelerini yeniden hazırlıyorlar kreş yapacağız, dediğiz gibi Osmangazi’yi de farklı birimlerimiz var onlar da aslında oradan çekip orayı da komple engelliler merkezi yapmak lazım. Sanıyorum Mansuroğlu yada Manavkuyu da yapacağımız bir kompleks de oradaki birimleri çekebilirsek daha nitelikli daha vasıflı uygar dünyada ne oluyorsa uygar kentlerde ne oluyorsa vatandaşın lehine yararına ne olacaksa orda hep el birliğiyle yapmak zorundayız, bu bizim vatandaşa olan borcumuz. Güvenli gelmeli güvenli gitmeli ordaki istediği kursları alabilmeli her şey şeffaf olmalı herkesin hakkı yani ekmek herkesin hakkı, okul herkesin hakkı, sağlık herkesin hakkı, bu konuda biz yerel yöneticiler olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar ben kendi adıma söz veriyorum hiç yılmadan bükülmeden bu yolda devam edeceğim.Her pozitif eleştirinin başımızın üzerinde yeri var ve her eleştiren arkadaşa teşekkürlerimizi sunuyorum. Çünkü bizi eleştirdikçe biz de işimizi birazcık daha nitelikli birazcık daha kaliteli birazcık daha duyarlı yapma fırsatına kavuşacağız, tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ - Başkanım bizim buradaki yani benim bunları söylememdeki esas amaç eleştirme değil.

BAŞKAN- Eleştirebilirsiniz de, bu çok doğal.

Abdullah AKTAŞ- Yanlış gördüğümüz şeyleri de buradan konuşacağız. Ben meclisteki arkadaşlara şunu söylemek istiyorum, şunu bilmelerini istiyorum biz Bayraklı Belediye Meclis Üyeleriyiz, birinci görevimiz öncelikli vebalimiz, oyunu aldığımız insanlara karşı görevimizi yapmamızdır. Burada şimdi gereksiz bir İstanbul meselesi açıldı fakat bunun sonu gelmez. Siz İstanbul’a bakmayın siz şahıs olarak meclis üyesi olarak bu halka ne yaptığınıza bakın ya da bu vatandaşa ne yaptığınıza bakın İstanbul’ daki İstanbul’a baksın.

BAŞKAN- Bence yeterli artık.

Abdullah AKTAŞ -Evet bizim meselelerimize eğilmemizi tavsiye ediyorum hepimize.

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet arkadaşlar gündemin diğer maddesi toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin mazeretleriyle ilgili. Mazeretleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- 05.07.2019 Saat.18.00. Uygun mudur arkadaşlar? Evet, oturumu kapatıyorum.

    

 

 

 

    Serdar SANDAL

   Belediye Başkanı

                                                    İpek KUL                                     Mukaddes IŞIN

                                                       Üye                                                        Üye