Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/08/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 01.08.2019 Perşembe günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                                Gönül GÜNGÖR

                                                                                                                                                               Belediye Başkan V.

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                     01.08.2019

                                                                                                                     Perşembe

                                                                                                                      Saat : 18.00

                                                                                                                           

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.07.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3628) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün alt birimleri olarak kurulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Yönergesi" ve "Çocuk Masası Birimi Yönergesi" hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5260) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36888 ada, 12 nolu parseldeki 4/193 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5261) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37009 ada, 3 nolu parseldeki 3/179 (3,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5108) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 14161 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Katlı Bölgesel Otopark alanında kalmakta olan 2.096,30m2 yüz ölçümlü taşınmaz için, İzmir Büyükşehir Belediyesince 11.529.000,00 TL’sı takdir edilen bedelin 2942 (D.4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince üç (3) eşit taksit ile tarafımıza ödemesi yapılarak söz konusu taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılıp yapılmaması hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2744) 5393 sayılı Belediye Kanununun Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin (a) bendi, Acil Durum Planlaması Başlıklı 53. maddesi hükümleri gereğince Bayraklı Arama ve Kurtarma  (BAK) Ekibinin Kuruluşu, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-892) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-27) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1105) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4313) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33289 ada, 6 nolu parseldeki 3/77 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4391) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 26N-3C Pafta, 31689 ada, 23 nolu parseldeki 9/121 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4408) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37023 ada 16 parseldeki 3/32(12,00 m2) Belediyemiz hissesinin satışına dair alınan 01.10.2018 tarih ve 488 karar no.lu Meclis kararının iptali ile tevhit işleminden sonra oluşan 37023 ada 20 parseldeki 771/3671 (30,84 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

 

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1104) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği hk

 

(Önerge 05.07.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Geçlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.