Meclis Çalışmaları

05/07/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 05.07.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN -  Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Emre DEMİR - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hasan KARABAĞ - Osman SAĞLAM - Ahmet ÖZTEP -  Orhan TEMİZ - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar, değerli meclis üyelerimiz, misafirlerimiz, bürokratlarımız gerekli çoğunluğumuz var. Temmuz ayı meclisimizin 2’inci birleşimini açıyorum. Meclisimizin Bayraklı’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.07.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının oylanması ile ilgili Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Oylansın başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Buyurun

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündemdeki şekilde okunmasını talep ediyoruz başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2744) 5393 sayılı Belediye Kanununun Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin (a) bendi, Acil Durum Planlaması Başlıklı 53. maddesi hükümleri gereğince Bayraklı Arama ve Kurtarma  (BAK) Ekibinin Kuruluşu, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkârlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-892) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bunun Hukuk ve Sosyal İşler Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1105) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Sosyal İşler, Eğitim, Hukuk, Kültür, Kadın Erkek Eşitliği, Plan ve Bütçe Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili maddenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1104) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği hk.

 

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bu madde aslında bizim kreşlerimizle ilgili, yalnız ilgili komisyonlarda görüşülürken de arkadaşların dikkat etmesi noktasında söylüyorum. Kreşin belediye tarafından mı şirketler tarafından mı yürütülmesi meselesi önemli çünkü birçok yerde özellikle bazı belediyelerimizde bu işle ilgili farklı soruşturmalar var. Yani belediyenin bu işi yapamayacağıyla ilgili şirketin daha rahat yürüteceğiyle ilgili komisyonlarda bunun da dikkate alınarak değerlendirme yapmasını temenni ediyorum.  Yeşim Hanım söylediniz mi?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım yok söylemedim.  Başkanım Çocuk, Gençlik ve Spor, Kadın Erkek Eşitliği, Kültür, Sosyal İşler, Eğitim, Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar maddenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 20 adet aracın hurdaya ayrılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım komisyondan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Dilek ve temenniler kısımda söz almak isteyen arkadaşımız var mı?

 

Abdullah AKTAŞ- Yoksa ben alayım başkanım.

 

BAŞKAN- Stratejik Planla mı ilgili?

 

Abdullah AKTAŞ- Yok.

 

BAŞKAN- Stratejik Planı toplantıdan sonra. Buyurun Abdullah Bey.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi geçen mecliste Bay-Bel A.Ş. ve Bayraklı A.Ş. yetkilisini kıldık. Öncelikle şahsi temennimdir. Grubum adına temennimdir, geçen dönem çok biz o iki şeyi özelikle Bay-Bel’le ilgili çok şeyler duyduk. Adının da yolsuzluklara karışmış olmasını da bir Bayraklı’lı meclis üyesi olarak da bizi de oldukça üzdü. Şimdi ben ilgili müdürümüze ve sizden öncelikli ricam Bay-Bel A.Ş. ve Bayraklı A.Ş.’ye bağlı olan tüm birimlerin sıklıkla denetlenmesi tabi sadece bu ben denetlemiyor demek istenmiyorum yanlış anlamayın dediğimi mutlaka denetleniyordur ama, geçen geçmiş dönemlerde çok farklı denetlemeler gördük. Ya da denetlenmiş gibi gösterilmeleri gördük. Ya da ne bileyim bazı şeylerin karartıldığını gördük. Ya da farklı şekilde kılıfına uydurulduğunu gördük. Şimdi siz de yenisiniz. Buradaki birçok arkadaşımız da yeni dolaysıyla hepimizin bu halka bir sorumluluğu var. Bizler de halkımıza karşı bu sorumlulukları yerine getirmekle mükellefiz. Yani özellikle bu Bay-Bel’in denetimlerinin arttırılması ve her dönem atıyorum 3 ayda bir mi olacak, 6 ayda bir mi olacak yada yıllık mı olacak? Bu yapılan denetimlerin de burada meclise bilgilendirerek ve de aynı şekilde de halka da bilgilendirilmesinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de yaklaşık herhalde 4 ay oldu yeni meclise başlayalı, bu 4 ay zarfında Bay-Bel A.Ş. denetlendi mi başkanım? Ya da böyle bir talebiniz oldu mu? Ya da yapıldıysa sonucu nedir onu da öğrenmek istiyoruz. Evet başka söz isteyen arkadaşımız var mı?

 

Muhammet ŞAHİN- Başkanım daha önceki meclislerde de dile getirmiştik. Bu Bayraklı Cengizhan Mahallesinde Ekrem Akurgal Parkındaki tuvaletlerin, el yıkama yerlerinin ve orada bir kafeterya vesaire insanların rahat orada tatilini, vaktini geçirebileceği yerler söylemiştik. Bunu defalarca da dile getirdik. Ama yaz başladı bitiyor. En azından böyle geçicide olsa orada bir önlem almanızı rica ediyorum. İnsanlar çok rahatsız sürekli bizlere bu rahatsızlığı dile getiriyorlar.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun.

 

Dilek YILDIZ- Milli mücadelenin kadın kahramanlarından biri olarak tarihe geçen ve Türk kadınının gücünü, vatan aşkını, cesareti dünyaya gösteren eşini ve 2 oğlunu şehit vermiş Kara Fatma lakaplı üst teğmen Fatma Seher ERDEN’in vefatının 64’üncü yıldönümünde rahmetle anıyorum.

 

BAŞKAN- Bitti mi efendim? Çok teşekkür ediyorum. Buyurun.

 

Emre DEMİR-  Başkanım bende herkesi saygıyla selamlıyorum. Geçen mecliste meclis üyemiz Osman SAĞLAM değinmişti ama bugün yıldönümü olması sebebiyle bir daha değinmek istiyoruz. Erzincan ilimizin, Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde 33 vatandaşımızın 5 Temmuz 93 günü rahmetli edilmesini esefle kınıyoruz. Terörün dili, dini, ırkı, ideolojisi olmaz diyoruz. 93 Temmuz ayının ülkemiz için çok karanlık bir yıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle terör sıkıntısı ülkemizde hala son bulmamışken, terörün hala devam ettiği bu dönemde birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar korumamızı diliyorum. Ben de tekrar herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.  

 

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili arkadaşlar tabiî ki gerek Sivas Katliamı, gerek Başbağlar Katliamı toplumumuzun acı travmalarından bir tanesi ve aslında toplumun düşürülmek istendiği, itilmek istediği gerek etnik, gerek dini,  gerek farklı alandaki çatışmalara itildiği alanlar burası ama meselenin özüne baktığımızda her iki tarafta da gerici unsurların toplumu nasıl gerdiğini ne alanlara geldiğini toplumun tamamı görüyor. Biz mesela Sivas Katliamı ile ilgili topluma dayatılmaya çalışılan Alevi Sünni çatışması adı altında yürütülen işin aslında gerici bir kitlenin Cumhuriyet’le hesaplaşması olarak algılıyoruz. Ve bu anlamda bir şeyler düzenlerken de aslında böyle bir çatışmanın olmadığını, bu zihniyetin farklı bir zihniyet olduğunu, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi benim. Ben Alevi bir anne ve babanın oğluyum. Sünni bir anne ve babanın kızıyla evliyim. Ve bizim şimdi babası Alevi annesi Sünni bir oğlumuz var. Türkiye mozaiği bu. Bunu doğru tespit etmek gerekiyor. Bence artık etnik kimlikler üzerinden, dini kimlikler üzerinden, farklı anlayışlar üzerinden toplumu gruplaştırmak yerine, artık ahlaktan yana, vicdandan yana, kul hakkı yemeyenden yana olanların bir tarafta toplanacağı bunun karşısında olanların da başka tarafta toplanabileceği yeni bir ayrışmaya ihtiyacımız var illa ayrışma olacaksa. Diğer bir nokta Ekrem Akurgal’la ilgili şey gerçekten geçen gün hatta dün Cengizhan’da öyle toplu bir belediye çalışması yaptık orda da vatandaşlarımız dile getirdi. O alan bize ait değil Büyükşehir’e ait ayın 15’i yada 16’sında Büyükşehir başkanımızın bir Bayraklı ziyareti olacak buradan da katılmak isteyen biz meclis üyelerimize duyururuz programa eşlik etmek isteyen arkadaşlar olursa hep birlikte çözeriz. Bize verilen şey olumlu yani bunları yapacağız. Bizim isteğimiz aslında bir sosyal tesis kurup, onun içinde bu meseleyi çözmek çünkü sadece tuvalet olunca başka sıkıntılar da hani bir taraftan isteniyor, ama bir taraftan da farklı anlamlardan uyarılıyoruz. Ama haklısınız yani geciktik de onu kabul ediyorum. Biran önce elimizden geldiğince çözeceğiz yani. Bir diğeri bence bir işi eleştirirken birazcık daha dikkatli bir dil kullanmak lazım. Belediye şirketlerinde eğer gerçekten somut bir yolsuzluk varsa, bence yolsuzluğu dile getiren arkadaşın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması lazım. Bulunun yani, ben geçmiş dönemle ilgili kendi Teftiş Kurulumuzu görevlendirdim gerekli raporları da yeni atayacağımız yönetime gereğini yapmalarıyla ilgili vereceğiz bu anlamda benim hiçbir çekincem yok. Demin dediğim gibi kul hakkı yiyenle yemeyenin ayrılması lazım. Kendi belediye içimizde de bu ihale süreçleriyle ilgili yeni bir model yaratacağız teknik şartnameyi yapan arkadaşımız, birimimiz ayrı olacak. Satın almayı yapan birimimiz ayrı olacak. Fiyat araştırmasını yapacak arkadaşlarımız ayrı olacak. Malı teslim alan arkadaşlarımız ayrı olacak. Bunların hepsini denetleyen denetim birimimiz de ayrı olacak. Her tarafı şeffaflaştıracağız hiç şey yok yani ihalelerimiz vesairelerimizi doğrudan teminlerimizi tamamen şeffaf hale getireceğiz. Herkesin gelip girebileceği, kimsenin etki etmeyeceği ve bütün aşamalarının denetlenebildiği, gelen eleştirileri de ciddiye alıp, olabilir eksikler olabilir, bilerek istenmeyerek bazı şeyler doğru yapılır ya da yanlış yapılır. Bu eleştirilere dikkat ederek, şeffaf bir sistem kurucağız. Bunu da hep beraber, çünkü bizim hepimizin üzerine düşen temel görev gerçekten burada kul hakkına sahip çıkmak ve buradaki kaynağı ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza geri çevirmek. Çok dertli bir bölge, çok sıkıntılı bir bölge, ekmeğe ihtiyaç duyan arkadaşlarımız var. Eğitim ihtiyaçlarını karşılayamayan arkadaşlarımız var. Ciddi bir işsizlik sorunu var, kent altyapısıyla ilgili dehşet sorunlar var. Yani bizim artık bu işleri bırakıp, adam gibi bu meseleleri nasıl çözeriz, bu kente nasıl katkı sunarız, nasıl insanları mutlu ederiz bunların yollarına bakmak lazım. Kimin bu tür haramda vesaire de bu tür işlerde eli ayağı varsa da ne gerekiyorsa her yol mubah bence, ne gerekiyorsa. Biz elimizden geldiğince şirketlerimizde bu denetimleri çok sıkı tutacağız. Ama yıl sonu itibariyle de oturacağız hep beraber bir muhasebe yapacağız. Ben bir belediye başkanı olarak çok peynir alma işiyle uğraşmak istemiyorum aslında, ne kadar peynir aldım? Kaça sattım, ne kadara geldi, kasaya ne geldi, ne gitti? Başlı başına bir dert yani, bu anlamda verimsiz olanları ya ihale edeceğiz belediyeyi zarara uğratmanın bir anlamı yok, ya da kapatacağız. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani ayda 100 bin lira 150 bin lira zarar edebilen bir işletmeyi bizim çekebilme şansımız yok. Buna birileri sosyal proje diyebilir, başka bir şey diyebilir, ama ben bir anlam veremiyorum yani. Benim malım olsa ben kapatırım. Bize burayı emanet etmişlerse aynı sorumluluğu burada da duymak gerektiğini düşünüyorum. Bir diğeri arkadaşlar bugün Bornova Belediye Başkanımızla görüştük. İki nokta üzerinde bir görüşme bu. Birincisi bisiklet yoluyla ilgili bunu genişletmek ve yaygınlaştırmak adına, birazcık birbirimize bağlı ilçeler olduğumuz için Büyükşehir’e birlikte gidelim noktasında bir görüş birliğine vardık. Bir diğeri de tramvayla ilgili, aslında sizler de yani meclis üyelerimizin tamamı, aslında vatandaşlarımızın da bunu tartışmasında fayda var. Ne getirir, ne götürür, gerekli midir, değil midir? İşte Migrosun önünden bizim Özkanlar Migrosun önünden gidip bağlanan oradan Bornova’ya çıkan bir hattan değerlendirirseniz önümüzdeki süreçte bunu da birazcık daha bütün boyutlarıyla tartışalım. Bir diğeri aldığımız güzel ve tatlı bir eleştiri vardı bu kardeş ilçelerle ilgili, arkadaşlarım söylediler Cumhuriyet Halk Partisi Grubu herhalde önümüzdeki meclise bir öneri getiriyor. Rize Güneysu’nun kardeş ilçe olmasıyla ilgili önerge vereceğiz. Evet arkadaşlar başka söz hakkı yoksa dilek temenniler kısmını da kapattık.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerini

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Onu bir dahakine söyleyeyim, yani sormadım gelirken açıkçası. Yani meclisten önce söyleseydiniz bilgisini alırdım. Ama size bilgi verelim yani şeyden sonra, evet toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

BAŞKAN- Bir dahaki toplantımız?

Yeşim TEKOĞLU- 1 Ağustos 2019 Perşembe günü başkanım.

BAŞKAN- Uygun mudur? Evet bir dahaki toplantımız 1 Ağustos Perşembe saat 18.00’de meclisi kapatıyorum.

 

   

  Serdar SANDAL

        Başkan

 

 

                                                            Mukaddes IŞIN                              İpek KUL

                                                                      Üye                                            Üye