Meclis Çalışmaları

01/08/2019

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01.08.2019 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye  Başkanı                 : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA - Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: İpek KUL.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar meclis çoğunluğumuz var Ağustos ayı 1. Meclis oturumunu açıyorum. Bu meclisimizin de Bayraklımıza İzmir’imize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizde gelenek haline geldi her meclisin ilk açılışını İstiklal Marşı ve Saygı Duruşuyla açıyoruz. Buyurun.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.07.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Yedek üyelerimiz yok mu divanla ilgili? Evet arkadaşlar bir önceki daha doğrusu geçmiş toplantı tutanağını…

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

 

 

 

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Müdürü)- Bir tane başkanlık önergemiz var.

BAŞKAN- Evet başkanlık önergemiz var buyurun.

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İzmir/Bayraklı Belediyesi ve Ekonomik,sosyal, kültürel, turizm ve coğrafi yönde farklı yapı ve zenginlikleri bulunan Rize İli Güneysu Belediyesi ile Belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda projelerin geliştirilmesine ilişkin iş birliğine dayanarak hizmet üretilmesi konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesi gereğince Belediyemiz ve Rize İli Güneysu Belediyesi ile Kardeş Şehir olunmasına ilişkin karar alınması hususunu;

 

Olurlarınıza arz ederim.

Serdar SANDAL

Belediye Başkanı

 

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili önergenin..

 

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınması.

 

BAŞKAN- Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bu önergeyle ilgili teşekkür ediyoruz. Sağ partili bir belediyenin olmasından dolayı teşekkür ederiz.

BAŞKAN- Tabii bizde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçesini tercih ettik umarım kardeşliğimiz Bayraklı’ya da güzel şeyler getirir. Biz teşekkür ederiz.

Ertuğrul CİVELEK- Başkanım oraya ziyarete gideriz ama.

BAŞKAN- Yani biz teklifimizi gönderelim, öbür tarafta evet derlerse gelir gideriz hiçbir sorun yok. Burada sanıyorum  Rizeli dostlarımız da var. Evet top Özgür beyde yani evet. Evet 2. maddeye geçelim.

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

            Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9.maddesinin üçüncü fıkrasında "...mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir..." denildiğinden;

            Kurumumuz Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 6 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1 dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.         

Değişikliğe esas form ekte sunulmuş olup, konunun belediye meclisine havale edilmesi hususunu Olur’larınıza arz ederim.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınsın başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

            Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan ve hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması uygun görülen 1 personelin, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye bağlı kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecesinin ekli listede gösterildiği şekilde aynı unvana karşılık gelen kadro derecesi ile değiştirilmesi için yazımız ve eklerinin belediye meclisine havale edilmesi hususunu Olurlarınıza arz ederim. 

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım.

 

Yeşim TEKOĞLU- Gündeme alınsın başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Gündeme alınmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-3628) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tekniker’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyona sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet Plan Bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün alt birimleri olarak kurulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Yönergesi" ve "Çocuk Masası Birimi Yönergesi" hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, Kadın Erkek Eşitliği, Çocuk Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kültür ve AR-GE Komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- AR-GE’yi de ekledik yani.

Yeşim TEKOĞLU-  Evet başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur yalnız ben burada bir bilgi almak istiyorum.

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu yeni kurulan bir komisyon…

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Buradaki toplumsal cinsiyet eşitliği ne anlam taşıyor biz onu anlayamadık. Yani kadın erkek eşitliğini anladık da bu nedir yani burada bir komisyonla ilgili arkadaş varsa yani seviniriz.

BAŞKAN- Şüphelendiğiniz şeyler yok komisyonlarda tartışırsınız meclis olarak bilgileniriz.

Yeşim TEKOĞLU-  Başkanım ben bilgi vereyim isterseniz.

Abdullah AKTAŞ- Yani sonra karşımıza başka bir şey gelmesin başkanım.

BAŞKAN- Gelmez gelmez korkmayın.

Abdullah AKTAŞ- İnşallah.

Yeşim TEKOĞLU-  Başkanım ben bilgi vereyim mi Başkanım?

BAŞKAN- Buyurun.

Yeşim TEKOĞLU-  Bir önceki mecliste geçmişti bu alt birim olarak sadece müdürlük değil Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimimiz var. Sosyal İşler Müdürlüğümüzün çatısı altında bu da onun yönetmeliği, yönergesi.

Abdullah AKTAŞ- Hayır aklımızdan geçen değilse sıkıntı yok.

Yeşim TEKOĞLU- Değil.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili maddenin ilgili komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5260) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36888 ada, 12 nolu parseldeki 4/193 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk, Plan ve Bütçeye sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet önergenin İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5261) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37009 ada, 3 nolu parseldeki 3/179 (3,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili Komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Önergenin İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5108) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 14161 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Katlı Bölgesel Otopark alanında kalmakta olan 2.096,30m2 yüz ölçümlü taşınmaz için, İzmir Büyükşehir Belediyesince 11.529.000,00 TL’sı takdir edilen bedelin 2942 (D.4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince üç (3) eşit taksit ile tarafımıza ödemesi yapılarak söz konusu taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılıp yapılmaması hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe, Sosyal Konutlar, Esnaf, Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili Komisyonlara sevki uygundur Başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu bizim Özkanlar pazaryerimiz arkadaşlar.

6- (BAŞAKANLIK MAKAMI-295) Bayraklı Belediyesinin Rize ili, Güneysu Belediyesiyle Kardeş Belediye olması hk.

 

Yeşim TEKOĞLU-Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Buyurun.

Özgür HIZAL- Sayın başkan, çok değerli meclis üyeleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öneri olarak bu mikrofonların da herhalde teknik bir arıza var. Onların da düzeltilmesi noktasında bürokrat arkadaşlar ya da teknik elemanlar yardımcı olursa mutlu olacağım. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi tabii kardeş şehir ve kardeş belediyecilik anlayışı ilçe belediyeleri için özellikle önemli olduğunu düşünüyorum ama bunun sosyolojik bağlantılarının olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Buradaki bu önergenin ne amaçla verildiği noktasında bizim böyle bir niyet okuma gibi bir amacımız yok, mutlaka halisane gerekçelerle verildiğini biz biliyoruz ve düşünüyoruz. Umarım her iki belediye için de hayırlar getirir diye düşünüyorum. Hem Güneysu Belediyemiz hem de bizim için çok daha önemli olan Bayraklı ilçemiz ve belediyemiz için güzel projelere imza atmamıza vesile olur. Bu vesileyle başta siz olmak üzere ve Cumhuriyet Halk Partisi Gurubundaki, İyi Partili arkadaşlarımız ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımızı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şundan dolayı; burada şunu görmüş olmak beni ve diğer arkadaşları mutlu etti. Burada biliyorsunuz Güneysu Belediyesinin olması simgesel bir önemi var çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ata toprakları, baba toprakları. Dolayısıyla bugün Bayraklı Belediye Meclisindeki tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanına olan sevgisini ve saygısını da buradan görmek beni fazlasıyla, ziyadesiyle mutlu ve memnun etti. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.

BAŞKAN- Evet çok teşekkür ediyorum. Tabiî ki bizim Sayın Cumhurbaşkanına sevgimiz de saygımız da net o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama siz sanıyorum bu kardeşlik sürecinde ziyaretlerimizde ev sahibi konumunuzu umarım korursunuz. Evet arkadaşlar önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4063) Kurumumuz Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 6. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU-Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4068) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması uygun görülen 1 personelin Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecesinin unvanına karşılık gelen kadro derecesi ile değiştirilmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Oylanması uygundur.

BAŞKAN-  Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2744) 5393 sayılı Belediye Kanununun Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin (a) bendi, Acil Durum Planlaması Başlıklı 53. maddesi hükümleri gereğince Bayraklı Arama ve Kurtarma  (BAK) Ekibinin Kuruluşu, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-892) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması.

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-27) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylansın.

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekilde oylansın

BAŞKAN-  Evet komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1105) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU-  Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması.

BAŞKAN-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4313) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33289 ada, 6 nolu parseldeki 3/77 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU-  Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması.

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar 5no.’lu maddeyi komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4391) Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, 26N-3C Pafta, 31689 ada, 23 nolu parseldeki 9/121 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4408) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA pafta, 37023 ada 16 parseldeki 3/32(12,00 m2) Belediyemiz hissesinin satışına dair alınan 01.10.2018 tarih ve 488 karar no.lu Meclis kararının iptali ile tevhit işleminden sonra oluşan 37023 ada 20 parseldeki 771/3671 (30,84 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU-  Başkanım komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN-  Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Komisyonlardan geldiği şekliyle oylanması.

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1104) Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezi Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği hk.

(Önerge 05.07.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Geçlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarına havale edildi.)

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bizim aslında bu okul öncesi eğitimle ilgili temel amacımız ağırlıklı olarak ihtiyaç duyan çocuklar ama, birkaç maddemiz vardı. Ağırlıklı olarak belediye çalışanlarının öncelikli yararlanabileceği bir maddeler vardı. Biz bunların ayıklanmasını istedik çünkü bütün vatandaşların yararlanabileceği bir hale dönüşsün istedik. O yüzden tekrar komisyona havale edersek arkadaşlar bir daha görüşüp bir daha netleşsinler istiyoruz. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU-  Başkanım Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği komisyonlarına tekrar havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bu madenin de ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Dilek temenniler kısmında söz almak isteyen arkadaşların tamamına söz vereceğiz. Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri öncelikle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Öncelikli olarak 1 ve 7 Ağustos tarihleri arası Zabıta Haftamız. Bugün Zabıta Haftamızın ilk günü bu vesileyle zaman zaman zorlu şartlarda çalışan, kamu düzenini korumakla görevli olan zabıtalarımızın Zabıtalar Haftasını, gününü kutluyorum. Başkanım size de bir teşekkür etmek istiyorum. Meclis masalarımıza ilk 100 günle ilgili dokümanları koymuşsunuz, çok teşekkür ederiz. Ben de bu ilk 100 günle ilgili birkaç bir şey söylemek için söz aldım aslında. Göreve geldiğimizden bugüne kadar katılımcı yönetim anlayışınızla Bayraklı’yı toplumun her kesimine, her kesimin düşüncesini önemseyerek yöneten ve ötekileştirmeden herkesi kucaklayan, aldığı tedbirlerle 5 milyon liraya yakın tasarruf edip, 40 milyon liralık borcun ödenmesini sağlayan Bayraklı Belediyemiz Sayın Serdar SANDAL’a gurubumuz adına ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Birkaç bir şey söylemek istiyorum çünkü ayrıntılı olarak zaten var. Göreve geldiğiniz ilk günde başkanlık makamıyla halk arasındaki engelleri ortadan kaldırdınız. Deve güreşlerine son vererek buraya ayrılan bütçenin eğitime harcanması talimatlarını verdiniz. Kendi makam aracınız dahil olmak üzere bütün kiralık araçları iade ettiniz. Ayrıca Doğançay Dünya Çocuk ve Gençlik Köyü Projesi için ilk adımı attınız. Konuyla ilgili hatta proje yarışmasına çıkacağınızın bilgisini vermek istiyorum. Ayrıca 3 mahallede de kreş çalışmalarınız başladı. Bunlar Çamkıran, Postacılar ve 75.Yıl Kültür Merkezindeki spor salonunda olacak. Tabi en önemlisi de turizm ve kültüre önem verdiğinizi gösterdiniz 5000 yıllık Smyrna’nın turizme kazandırılması için çalışmalar başlattınız. Gereksiz başkanlık birimlerini kapatarak kütüphane ve semt merkezi olarak halkın hizmetine açtınız. Büyükşehir’imizle birlikte Bayraklı’da yanlış hatırlamıyorsam başkanım 60000 ton asfalt serildi. Ve buna benzer bir çok nice güzel işleri kısa sürede hayata geçirdiniz. Ve bundan sonra da başkanımızın önderliğinde biz meclis üyeleri olarak hem katılımcı, hem de çoğalarak sizinle birlikte hareket ettiğimiz için çok mutluyuz. Bu sayede size tekrar teşekkür ediyorum. Hem bürokratlarınıza, hem personelinize teşekkür ediyorum başkanım sağ olun.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim. Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Öncelikle herkese hayırlı akşamlar şimdi bu 100 günlük şeye de ben ufak bir değineyim. Yeşim Hanım bahsetti burada yazmışsınız 10 tane madde var, bu 10 tane maddenin zaten 3 tanesi dışında geri kalanı rutin yapılması gereken hizmetler.

BAŞKAN- Evet

Abdullah AKTAŞ- Zaten daha önce de bu belediye bünyesinde zaten yapılıyordu. Yani burada deve güreşlerinin kaldırılmasını biz 5 yıl boyunca biz de kaldırılmasını ve buraya harcanan bütçenin başka kaynaklara ya da eğitime ayrılması konusunda hemfikirdik, burada bir görünen bu var. Onun dışında kreş çalışmaları başladı ama sonucunu daha görmedik.  Göreceğiz inşallah onda da göreceğimizi tahmin ediyoruz. En çok merak ettiğimiz bu 3 maddeden yani 10 maddenin üçüncüsünden 5 milyon TL tasarruf ve 40 milyon TL borç ödenmiş. Şimdi 2018 bütçesine göre 180 milyon TL borcu olan bu belediyenin artı o zamanki kasasında da 1 trilyon 800 milyon parası vardı. Yani 40 milyon nereden geldi? Bir yerden bir para mı geldi de bu para ödendi? 5 milyon tasarrufu anlıyoruz da bu parayı nereden? Bununla ilgili bilgi istiyoruz. Ayrıca 5. madde ile ilgili bir konuşma yapmak istiyorum, bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Seçim süresince 2018 yılını 180 milyon gibi bir borçla kapatan Bayraklı Belediyesinin bütçesi ile yapılmayacak birçok projelerle ilgili vaatleriniz oldu. Bunların bir bir Bayraklı’ya kazandırılması en büyük arzumuzdur. Bizim için önemli olan bu projenin Bayraklı Belediyesinin ya da İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olması değil, Bayraklı halkına kazandırılmış olmasıdır. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı yatırımları farklı bir algı yöntemiyle sanki Bayraklı’ya bir lütufmuş gibi sunularak gazete haberleri ya da sosyal medya hesaplarından halka aktarıldığını görüyoruz. Bayraklı Belediyesi kuruluşundan bu güne yaklaşık 11 yıl geçmiştir. Geçen bu 11 yılın sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı’ya yapması gereken hizmet ve projeler dışında hiçbir yatırım yapmamıştır. Aksine yatırım yapmak için her yıl Bayraklı Belediyesi iller bankası gelirinin  %42’sini kendi bütçesine almıştır. Bunun yaklaşık %31’i Büyükşehir bütçesine gidiyor, yaklaşık %11’i İZSU’nun bütçesine gidiyor. Bayraklı’nın bütçesinden giden para. Bugüne kadar Bayraklı’da yapılan yatırımlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi hizmet alanı içerisinde olan birkaç park, ana arter yolun dışına çıkmamıştır. İçinde bulunduğumuz hizmet binasına da hizmet binasına ise sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi değil, İzmir Valiliği de katkıda bulunmuş ve 8 yılda ancak tamamlanabilmiştir. Buna karşılık diğer ilçelere daha çok önem verildiğini ve birçok yatırımın o ilçelere kazandırıldığını gördük, geçtiğimiz 5 yıl ve ya 10 yıl içerisinde. Yani yatırım yaptığı ilçenin iller bankası gelirlerini yine aynı o ilçeye harcadığını gördük. Ama Bayraklı’da bu maalesef 10 yıldır yapılmadı kuruluşundan beri. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı’ya yatırım yapmasına karşı değiliz. Fakat bu yatırımların karşılığında Bayraklı halkının taşınmaz gayrimenkullerini devir yoluyla el koyarak yapılmasına ise şiddetle karşı duruyoruz. Bu gayrimenkullerin satılarak gelir elde edilmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesine bedel karşılığı devredilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Yani bu gayrimenkul halka değil İzmir Büyükşehir Belediyesine satılmıştır. Hiçbir yatırım yapmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm yatırımlarının bedelini zaten yıllarca Bayraklı Belediyesinin iller bankasından gelen bedelinden, parasından almıştır. Yani seçim vaatlerinizden olan Özkanlar Pazaryerinin…

BAŞKAN- Kesmeyelim.

Abdullah AKTAŞ- Yapımı karşılığında Nene Hatun Kız Yurdunun yanındaki 2096 metrekarelik otopark arazisinin İzmir Büyükşehir Belediyesine verilmesini uygun bulmuyoruz.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- Yani bu yapılacaksa karşılıksız olmalıydı.

BAŞKAN- Evet.

Abdullah AKTAŞ- İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerini borç batağından kurtarmak için Karşıyaka ve Seferihisar Belediyelerinde yaptığı yöntemi Bayraklı’da uygulamaya çalışıyor. İlçe belediyelerinin taşınmaz malı karşılığında yatırım yapmaya çalışıyor. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı’ya yatırım yapacaksa zaten her yıl tahsil ettiği Bayraklı’nın %42’lik İller Bankası geliri içerisinden yapması, ya da karşılığında bir gayrimenkul almadan kendi bütçesinden yapması daha doğrudur. Veya Bayraklı halkının İller Bankası gelirinden vazgeçerek yani belediye Büyükşehir’e aktarılan kısımdan gelen gelirden vazgeçerek Bayraklı Belediyesinin kendisinin yapmasına olanak sağlaması daha uygundur. Yani biz kendi göbeğimizi kendimiz keselim demek istiyoruz. İşte o zaman bu anlayışı ayakta karşılar tebrik ederiz. Dolayısıyla burada anlatmak istediğim şudur, 10 yıldır Büyükşehir Belediyesi Bayraklı Belediyesinin gelirini almıştır %42’sini. Hatta ben şunu da öğrenmek istiyorum başkanım ilgili müdürünüz buradaysa, İller Bankasından gelen 1 yıllık bizim gelirimiz nedir? Büyükşehir’e giden bedel nedir? Bunları açıklarsanız sevinirim o zaman buradaki 11.5 trilyonluk bedelin ne kadar küçük bir rakam olduğunu herkesin daha iyi göreceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Buyurun.

Muhammet ŞAHİN- Öncelikle sayın başkanım sayın meclis üyelerine teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum. Güneysu belediyesiyle ilgili yaklaşımınızdan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın memleketi olması hem de Bayraklı’mızda yaşayan insanları birleştirme ve bütünleştirme anlamında çok önem arz etmektedir. İkinci bir konu ise Bayraklı Cengizhan Mahallesi, Serhat Camiiyle ilgili bir konuyu sizlere arz etmiştik. Serhat Camiinin önünde bulunan arsanın camimizle ilgili alanda kullanılmasıyla alakalı ve bu konuyla ilgili gerek yaklaşımınız gerek göstermiş olduğunuz yakınlık ve özveriden dolayı meselenin çözümüyle ilgili çözüm odaklı hareket etmenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız adına, Milliyetçi Hareket Partimiz adına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederiz.

Özgür HIZAL- Evet şimdi Sayın Gurup Başkanvekilimizin Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanvekilimizin ve sizlerin 100 günlük performans değerlendirmesi noktasında birkaç…

BAŞKAN- Ben size zaten gecikince bu hamlenin geleceğini tahmin ettim. Buyurun.

Özgür HIZAL- Birkaç söz söylemek istiyorum.

BAŞKAN- Tabii buyurun.

Özgür HIZAL- Şimdi her şeyden önce Ak Parti Gurubu olarak ya da Cumhur İttifakı Gurubu olarak haklılığımızın bir kez daha, haklılığımızı görmek bizleri fazlasıyla sevindirdi diye düşünüyorum. Çünkü 11 yıllık Bayraklı Belediyesinin geçmişine baktığımızda uzunca bir süre bu hataların yapılmaması noktasında ciddi eleştiriler getirdik. Ve dedik ki; “Kötü bir yönetim sergileniyor ve bu yönetimin kötü olması nedeniyle Bayraklı istediğimiz noktalara gelemiyor.” Ve bugün geldiğimiz noktada şunu görebiliyoruz. 4 aylık süre içerisinde sizin ifadenizle söylüyorum tabii net rakamları biz bilmediğimiz için, çünkü burada kesin hesap görüşmelerini yapmıyoruz bunun doğruluğuna da tabiî ki inanıyoruz 5 milyon TL gibi bir tasarrufa gidildi. Ve biz buradan şunu anlayabiliyoruz bu 4 aylık süre içerisinde 5 milyon TL bir tasarrufa gidildiyse demek ki öncesinde ciddi bir israf varmış. 5 milyon TL gibi bir israf varmış bunu yıla vurduğunuzda herhalde 15 milyon TL gibi bir rakam yapar 5 yıllık bir döneme vurduğunuzda da 75 milyon TL gibi bir rakama tekabül eder diye düşünüyorum. Eğer bir hukukçuyum matematikle rakamlarla çok fazla aramın olmaması siz…

BAŞKAN- Yok siz hukukçu, ben matematikçi sorun yok.

Özgür HIZAL- Ortak noktada buluşuruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada yaklaşık, yaklaşık bu süre içerisinde maalesef ve maalesef  düz bir hesapla, düz bir mantıkla hareket edersek Bayraklı’nın yaklaşık 100 milyon TL’si, 100 milyon TL gibi bir para israf edilmiş. Şuanda biz dilek ve temenniler bölümünde konuşuyoruz, bir temennide bulunmak istiyorum. Sizin tabirinizle artık maydanozların yavaş yavaş filizlenmeye başladığı bir döneme geldik. Tabiî ki hepimiz başta siz olmak üzere Bayraklı’nın menfaatleri için mücadele edeceğiz, etmeye de devam ediyoruz inşallah. Ama geçmişte yapılan hataların yapılmaması için iktidarıyla, muhalefetiyle bizim de eleştirilerimizi, bizimde eleştirilerimizi objektif eleştiriler olması münasebetiyle, göz önüne alarak geçmişteki hatalardan da ders çıkararak Bayraklı’mızı çok daha iyi noktalara taşıyacağımızı düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Karşılıklı polemik olmasın. Arkadaşlar eleştirilerini yaptılar, bende eleştirilerine cevap veririm. Ama karşılıklı bir işlem olmasın. Buyurun.

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım karşılıklı olmayacak ama ithamlar var, bunlara da cevap vereceğiz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partili Gurup Başkanvekili meclis üyesi arkadaşımız geçmiş 11 yıl içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Bayraklı’da hiçbir iş yapılmadığını söyledi. Ben hemen şimdi aklıma gelenleri not aldım. Belki aklıma gelmeyen başka hizmetler de var. Cengizhan’daki rekreasyon alanı ve içindeki yapılar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Geçmiş dönem içerisinde

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Karşılıklı değil arkadaşlar.

Cindi Can POLAT- Mustafa Kemal Spor Salonu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İçinde bulunmuş olduğumuz belediye hizmet binasının inşa maliyetinin yaklaşık %75’ini Büyükşehir Belediyesi verdi. Yine Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı’da yapmış olduğu temiz su, pis su ve yağmur suyu kanal çalışmaları var çok ciddi özellikle Çiçek Mahallesi Bayraklı merkez mahallelerinde. Ve Bayraklıda tonlarca dökülmüş 11 yıl içerisinde asfalt biraz önce gurup başkanvekili arkadaşımız da ifade etti. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi yine son 10 yıl içersinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı ve ilçemiz sınırlarında yapılmış üst geçitler var, yaya üst geçitleri var, şimdi bunlar benim aklıma gelenler daha aklıma gelmeyen sayamayacağım, saysam sabaha kadar bitmeyecek bir sürü hizmeti var Büyükşehir’in.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Cindi Can POLAT- Buna, Buna karşılık, Buna karşılık.

BAŞKAN- Arkadaşlar karşılıklı değil.

Cindi Can POLAT- Arkadaşlar dinleyelim, lütfen bir dinleyelim.

BAŞKAN- Sayın hatibe lütfen…

Cindi Can POLAT- Herkes üstüne düşeni yapsın.

BAŞKAN-Bana konuşun lütfen.

Cindi Can POLAT- Buna karşılık merkezi hükümetin Bayraklı’da yapmış olduğu tek bir yatırım yok. Kaymakamlık binası kirada, Emniyet Müdürlüğü bizim hizmet binamızda lütfen boşaltsınlar orayı dershane olarak hizmete sunalım. İlçe Seçim Kurulu, SGK, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve benzeri birçok kurum bütün devlet kurumları Bayraklı’da kirada, lütfen siz de bu konuda bir gayret gösterin bunları kiradan bir an evvel kurtaralım. Bayraklı’mıza sahip çıkalım. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ederim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya karşılıklı

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Bakın Yeşim Hanım’a da vermedim. Buyurun.

Emre DEMİR- Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tabii karşılıklı değil aslında ama, ben Cindi ağabeyi sosyal hayatta da tanıyorum. Kendisiyle aynı coğrafyanın insanıyız hatta, bunların hepsi 11 yılda yapılmış kendisinin hatırlamadığı projeler de varmış, benim de hatırıma gelmedi yoksa eklerdim üzerine. Ama Gurup Başkanvekilimiz uyardı. Bir Tire Stadyumunun yatırımına tekabül dahi etmiyor. Tire nüfusu ile Bayraklı nüfusu arasındaki farkı da hatırlatmak isterim. 350 bin nüfuslu Bayraklı’dan bahsediyoruz. Onun akabinde ben Cindi ağabeye biraz el vicdan demek istiyorum. Gezdiği mahallelerde seçim sürecinde de çok denk geldik kendisiyle Gümüşpala’sından Onur Mahallesine kendisi de her gün o yolları kullanıyor, Onur Mahallesinden Cengizhan’ına burada bir rekreasyon alanından bahsediyoruz. Evet Büyükşehir’de burada önerge veren meclis üyelerimizi tebrik ediyorum ama, bir tuvaleti dahi olmayan bir rekreasyon alanından bahsediyoruz. Neyi yapıyorsak eksik, gedik yapıyoruz. Bir şeyi de tam yapalım, ardından hep beraber övünelim. Yani bu mimaride ben Cindi ağabeyi tabii lütfen yanlış anlamasın bir abi olarak konuşuyorum, ben yaşça da kendisinden ufağım Cindi ağabeyi uyarmak istiyorum. Bundan sonra ne yapılacaksa Sayın Serdar SANDAL’ı da uyarsın tam yapsın. SOYER’i de uyaralım, yine tam yapalım. Yani ne yapıyorsak tam başkanım ama dediğim gibi eksik ve gedikleriyle övünmeyelim. Benim hatırladığım ben Kubilay Caddesinde oturuyorum. 11 senede yapılan tek bir yatırım Kubilay Caddesine yapılan tek bir yatırım Çarşamba Pazarının üzerinin kapatılması. Yani oradaki vatandaşın burada Adalet Mahallesi veyahutta Mansuroğlu’ndaki vatandaşlarımız kadar kıymeti harbiyesi yok mu gözlerinde? Neden diyeceksiniz, üzerine bir sosyal tesis yapılamaz mıydı?  Oradaki gençlerimizin futbol veyahut ta herhangi bir aktivite veyahutta kütüphaneyle alakalı bir ilişiği olamaz mıydı diye buradan da serzenişte bulunmak istiyorum başkanım kendisine.

BAŞKAN- Şimdi sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, sevgili konuklar bugün burada bir başarıdan söz edebiliyorsak bu başarı hepimizin başarısı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, hem Adalet Ve Kalkınma Partisi Grubunun, hem de Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun ortak katkılarıyla biz bu kenti yönetiyoruz. Ve asla herhangi bir ayrıma, herhangi bir çatışmaya gitmeden yapıyoruz. Buradaki bütün olumlu ya da olumsuz işler aslında hepimizin sorumluluğu, geçmiş süreçte ilgili yapılan işlemlerin tamamı da aslında o dönemki başkanlığımızla birlikte meclis üyelerimizin de sorumluluğunda. Evet bir savurganlıktan mı söz ediyoruz 50 milyon kredinin alınmasına aracılık yapan bürokratları, vekilleri ve meclis üyelerini doğru tahlil etmek lazım. Burada yapılan işlemlerle ilgili geçmiş süreçlerde diğer alanlarda belediyemiz ve diğer meclis üyelerimizin hangi ortak ittifaklarla neler yaptığına da bakmak lazım. Bazı kanalların, bazı işlemlerin nasıl açıldığına aslında hepimiz tanığız bir daha göz atmak lazım. Biz o yüzden geçmiş sayfaların tamamını kapattık. Biz önümüze bakıyoruz. Ben tasarruf kalemlerini isteyen arkadaşlara tabiî ki veririm. Borcun ödenebildiği alanları tabiî ki veririz. Bizim anladığımız şey şu; haramdan uzak durmak, kul hakkı yememek. Bütün işimizi gücümüzü derdimizi bu noktada odaklaştırıyoruz. Ve istiyoruz ki her şey olabildiğince şeffaf olsun. Her şey olabildiğince net olsun. Zamanı ve yeri geldiğinde göreceksiniz ihalelerimizden diğer alanlara kadar gittikçe belki de tüm belediyelere örnek olacak modelleri getireceğiz, bunu hep birlikte yapacağız. Yani biz mesela artık sadece ihaleyi kendi harcama yetkilisi arkadaşımıza devretmeyeceğiz.  Tartışacağız ama önce bunu biz hep beraber tartışacağız. Hem Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimizle birlikte tartışacağız, hem sizlerle tartışacağız, hem Milliyetçi Hareket Partisi arkadaşlarımızla tartışacağız. Satın almasını, teknik şartnamesini, teslim alınmasını tek bir yere verirseniz tabiî ki sıkıntılar doğar bunları hep beraber düzenleyeceğiz. İlk defa bizim ihalelerimize birden fazla firmanın girdiğine tanık oluyoruz. Ben şahsım adına Sayıştay’dan gelen bütün bulguların ilgili şartnamede olmasıyla ilgili üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Bizim buradaki varlığımız vatandaşa hizmet, onun dışında hiç kimse bizi ilgilendirmiyor. Bir diğer önemli nokta 11 yıldır Bayraklı’da Büyükşehir’imizin yapamadıklarıyla ilgili Cindi arkadaşımız yaptıklarıyla ilgili birkaç şey söyledi. Farklı kıyaslamalar olduğunda farklı fikirler olabilir, haklılık payı da var. Burada da bir sorun yok.  Ama önemli olan şey şu Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin hizmetini 11 yıl sonra o açığı kapatacak şekilde sunması başlı başına bir başarı ya da mevcut eksikliğin giderilmesi adına olumlu bir işlem. Ama biz aynı özveriyi merkezi hükümetten de bekleriz. İzmir’in verdiği vergiler karşılığında, İzmir’in diğer illere göre aldığı yatırımlarla da ilgili aynı özveriyi bekleriz. En azından geçen 17 yıldan sonra önümüzdeki yıl itibariyle bu açığı da aynı Büyükşehrimizin yaptığı gibi kapanması biz İzmir’lileri de Bayrak’lıları da mutlu eder diye düşünüyorum.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye bir saniye bitireyim. Bir diğer nokta arkadaşlar sonuç itibariyle hepimiz Bayraklı’sı da, Karşıyaka’sı da, Konak’ı da sonuç itibariyle Büyükşehir ve biz bütçemiz ölçeğinde yapacağımız işlerle ilgili tabiî ki bunu yapıyoruz. Vatandaşın kanayan yaralarından bir tanesi Özkanlar Pazaryeri. Hem demin iddia edildiği gibi yani Büyükşehir yapıyor, yaparsa bir dert, yapmazsa başka bir dert. Sonuç itibariyle biz Bayraklı meclis üyeleri olarak büyükşehirden buraya gelecek hem finansman desteğine, hem de yapacağı yatırımların tamamına destek olmalıyız. Büyükşehir’in bizden aldığı ve el koyduğu hiç bir işlem yok. Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz Bayraklı’nın bütün sorunlarını tartışırken bunlardan bir tanesi Altınyol’un yeraltına alınmasıydı. Bizim Havuz Kafeden  Adnan Kahveciye kadar yapılacak batar belki de 70’le 100 milyon arasında bir değer. Bu Bornova ve Laka Deresiyle ilgili yapılacak çalışmalar bedelini bilmiyorum ama oldukça yüksek boyutta. Kavşakların düzenlenmesiyle ilgili iş, ortak yapabileceğimiz bir iş, kazı alanıyla ilgili yapacağımız iş önemli bir iş, pazaryerinin gerçekten yapılması bir an önce harekete geçirilmesi çünkü vatandaşın kanayan yarası çok önemli bir iş. Doğançay’daki projenin bir an önce hayata geçmesi, oradaki o 150 dönümün benim mantığımda şu da var sayın meclis üyesi arkadaşlarım, Bayraklı’nın ana mallarından gayrimenkullerinden birinin herhangi bir kamu kuruluşuna geçmesinden çok rahatsızlık duymam. Bu bizim herhangi kamu kuruluşumuz olabilir, belediyemiz olabilir bundan rahatsızlık duymam. Ve hatta bazen bu mülkiyetin iki belediye arasında olması, sonrasıyla da ilgili de ciddi teminatlar getirir. Bizim de Doğançay daki o 150 dönümlük arazimizin hani arazı bizden, belki Büyükşehir’in üzerine yapılabileceği işlerle, hatta mülkiyetin bir kısmını da Büyükşehir’in almasıyla da iki taraflı bir emniyet sibobuna da dönüşebilir. Kimin geleceğini bizden sonra ne olabileceğini neyin dönüşebileceğini bilmiyorum. Kamuda kalması da aslında bu nokta dikkate alınmalı diye düşünüyorum.  Ve bugün itibariyle biz demin de arkadaşımın eleştirisidir, bana göre haksız bir eleştiri ama saygı duymak bizim temel görevimiz. Biz hayal ettiğimiz şeylerin hepsini projemize yazdık ve görecek ki Bayraklı bir süre sonra bu hayallerin hepsi gerçeğe dönüşecek. Maydanozların ilk turunu biz biçtik, salatalara koyduk, şimdi bu işi birazcık daha büyütüp el ele verip daha güzel daha doğru işler şimdi…

Abdullah AKTAŞ- Siz gördünüz de biz daha göremedik maydanoz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-Tamam vereceğim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi başkanım benim söylediğim yanlış anlaşıldı.

BAŞKAN-Buyurun. 

Abdullah AKTAŞ- Şimdi Cindi arkadaşımız herhalde beni dinlemedi yada dinlediğini anlamadı. Benim demek istediğim Büyükşehir’in şunu yapmadı bunu yapmadı tarzındaki bir eleştiri değil. Bahsettiği yerler zaten Büyükşehir’in kendi sorumluluk alanında olan yerler. Adnan Kahveci Köprü Kavşağı doğru yapıldı, 2 kere yapıldı. Birinde yapıldı yarım yapıldı. İkinci tekrar yıkıldı, belli bir kısma kadar tekrar yapıldı.  Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Büyükşehir’in şeyinde olan ne o, tasarrufunda olan bir yer. Sonra Cengizhan Mahallesindeki bahsettiği yer orası da Büyükşehir’e ait olan bir park. Ayrıca oradaki parkla gitsin Bornova merkezdeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanını bir karşılaştırsın, orasıyla burası arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu görecek.

BAŞKAN- İşte bizde bu dönem şunu söylüyoruz Abdullah Bey, bu dönem o negatif olan işi pozitife çeviriyoruz. Sizde bu pozitif olan işi sahiplenin, yani Büyükşehir burada ne yapıyorsa el birliğiyle alkışlamamız lazım. Çünkü bugüne kadar eksik gelen işi bugün itibariyle telafi ediyoruz. Büyükşehir’imizin bu anlamıyla Bayraklı’ya özel ilgisinin olması sadece Bayraklı’yla ilgili değil, biz yeni kent merkeziyiz. Yeni bir kent inşa etmek istiyoruz. Bu kentin meydanından, parkına, caddesine, sokağına o yüzden geciken yatırımları bugün almamız bence hepimizi mutlu etmeli ve bu konuda destek vermeliyiz diye düşünüyorum.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım zaten sözümü başta söyledim. Yani bu yatırımları Bayraklı’nın yada Büyükşehir’in kimin yaptığı bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan yapılması. Bizim burada karşı çıkmamızın sebebi şu zaten İller Bankasından bir gelir alıyorsun. Aldığımız gelirin %42’sini nerdeyse yarısını Büyükşehir Belediyesi zaten alıyor bünyesine. Şimdi ben şunu söylüyorum. Burada bir adaletsizlik var. Başka ilçelere bu %50’lere yani yakın aldığı paranın yatırım yaparken Bayraklı’ya 11 yılda hiç bir yatırım yapılmamış bu bahsedilenler toplasanız herhalde 1 yıllık şeyin alacağı,yani aldığı paranın karşılığı ancak gelir yani. Şimdi dediğiniz gibi şu 11 yıl içersinde Altınyol’u yeraltında görseydik, İzbanı yeraltında görseydik yani böyle büyük projeler görseydik, inanın ben de şuan konuşmazdım yani. Şimdi bu bahsettiğiniz yerler yapacağınız dediğiniz yerler Büyükşehir de yapılacak olan projeleri biz de destekliyoruz yapılsın. Zaten bu Bayraklı’nın kanayan yarası. Ama bahsi geçen Pazaryeri, Bayraklı’nın kendi sorunu Büyükşehir’in değil. Benim demek istediğim şu, mademki Bayraklı’ya destek olacak Büyükşehir Belediyesi, o zaman burayı bedelsiz alsın, ben yapıyorum desin, böyle destek versin. Yani bizim malımızı Bayraklı Belediyesinin malını alarak karşılığı değil. Yani zaten yıllardır alınmış bir bedel var. Bu bedele karşılıklı da burayı bedelsiz alsın, desin ki bu projeyi biz yapıyoruz. Başında dediğim gibi kimin yaptığı bizim için hiç önemli değil yani.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar Büyükşehir’imizin bizden aldığı, üzerine yaklaşık 15 milyon yatırım yapacağı bir tesisi daha sonra Bayraklı halkının hizmetine yada Bayraklı Belediyesinin tahsisine sunması aklıselim herkesi olabildiğince memnun ve mutlu etmeli. Bu +25 milyon demek. Burada sıkıntılı bir durum yok. Tam aksine hepimizi mutlu edecek, hepimizi sevindirecek bir işlem bu.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bizim korkumuz ne biliyor musunuz?

BAŞKAN- Korkmayın.

Abdullah AKTAŞ- Bu bir başlangıç olup da, arkasından başka şeylerin gelmesinden korkuyoruz. İnşallah o günleri görmeyiz.

BAŞKAN- Korkmayın korkmayın.Siz korkmayın geçmiş bazı uygulamalar Türkiye’nin farklı bölgelerinde farklı uygulamalar var. Yani biz de bugün bulardan çok korkuyoruz ama inşallah onları da hep birlikte önümüzdeki süreçlerde bitirdiğimizde, daha güzel, daha huzurlu, daha ferah kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye’ye gideceğiz.

Abdullah AKTAŞ- Bir de başka bir konu var başkanım şimdi bu yaklaşık 15 gündür mahalleri geziyoruz. Meclis üyesi grubu ve ilçe yönetimimiz olarak şimdi birkaç tane…

BAŞKAN- Kafeleri mi ?

Abdullah AKTAŞ- Evet 3 tane kafemizde toplantı yaptık. Şunu gördük; Kafeteryalarda neden vatandaşa fiş verilmiyor? Bizim oturduğumuz …

BAŞKAN- Tespitli bir işlem var mı?

Abdullah AKTAŞ- Nasıl?

BAŞKAN- Yani böyle tespit ettiğiniz…

Abdullah AKTAŞ- Şimdi başkanım bakın...

BAŞKAN- Abdullah Bey bakın haklı olabilirsiniz, ben şunu söylüyorum. Kafelerimizde yada diğer…

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben kendim şahit oldum diyorum yani tespit etmekse bu, şimdi bakın oradaki oturan 20 kişiye söyledim. Burada içilen çaylar nasıl geldi? Adisyonla mı geldi? Gittiniz ödediniz karşıdan fiş verildi mi? 3 tane kafenin 3’ündede ne fiş verildi, ne adisyon var. Yani kahvede oturur gibi yani mahalle kahvesine oturur gibi gidiyorsunuz 5 çay aldım, 5 çayın parasını verip çıkıp gidiyorsunuz.  Benim bakın demek istediğim şu şey değil arkadaşlar yanlış yapıyorlardır. Ya da ne biliyim yolsuzluk yapıyorlardır değil. Oradaki çalışanları suçlamak için bunları söylemiyorum. Ama burada bir usul işleyiş hatası var.  Bir vatandaş 1 liralık da çay içiyorsa 50 liralık da çay içiyorsa bunun karşılığında fişinin verilmesi lazım. Yani orda bir nasıl diyeyim Kipa tarzı ya da büyük marketlerdeki elektronik sistem tarzı bir şekle geçilmesi lazım ki insan hatasına ya da başka şeylere insanların önünü açmamak için, söylemek istediğim bu. Yani oradaki arkadaşlara şunu yapıyor, yolsuzluk yapıyor anlamında söylemiyorum. Yani burada bir uygulama eksikliği uygulama hatası var. Biz resmi bir kurumuz ve İzmir’deki en büyük ilçelerden bir tanesiyiz. Bizim kafeteryalarımız böyle olmamalı. Yani arkadaşlarımızın elinde bir el bilgisayarı olmalı otomatik bunun fişli faturası kesilmeli ya da vatandaş gittiğinde oradaki arkadaş şunu bilmeli, bu arkadaşın ne içtiyse karşılık fişini vereceğim diyebilmeli. Aynı sorun spor salonumuzda da daha önce de gündeme getirdim, aynı şekilde devam ettiriliyor. Vatandaşa tahakkuk fişi veriliyor, nedense aldığı paranın makbuzu verilmiyor. Neden verilmiyor? Vatandaş ısrarla makbuzumu istiyorum paramı ödediğim tahsilat makbuzumu derken, dalga geçer gibi vatandaşa tahakkuk fişi veriliyor. Yani vatandaşın aklıyla şey yapmayalım, yani alay etmeyelim. Yani bu bizim yanlış anlamayın bu özellikle bu olay Bayraklı Belediyesinin çok büyük ayıbıdır. Yani vatandaşın tahsilat makbuzu istemesi karşısında kalkıp tahakkuk fişi veriyorsanız, yanlış anlamayın herkes muhasebeci değil ama biraz muhasebe bilenler de var içimizde, böyle bir yanlış bize yakışmıyor. Oradaki ilgili arkadaşları uyarırsanız, yetkisi yoksa yetkili biri koyarsanız vatandaş oraya geldiğinde, parasını ödediğinde makbuzunu mutlaka almalı karşılığında tahakkuk fişi verilmemeli yani.

BAŞKAN- Biz sizden tek bir şey rica ediyoruz. Bir, bu durumdaki vatandaşımızın bize şikayetini istiyoruz.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben isteyin belgisini getiririm size. Yanımda var. Şimdi ben…

BAŞKAN- Ben tamamlıyım.

Abdullah AKTAŞ- Evet.

BAŞKAN- İki, kafelerle ilgili hangi birimse, hangi arkadaşımızsa bunları bize söylersiniz biz gereğini yaparız. Ve ben bu belediyede iki şeye müsaade etmeyeceğim altını çize çize söylüyorum. Tespit ettiğim an, duyduğum an, işittiğim an, belgelendirdiğim an babamın oğlu olsun herkes karşımda olsun bir dakika bu kapıda tutmam. İkincisi personelimizin aktif siyaset yapmasına müsaade etmeyeceğiz bu işlere. Biz hizmet edeceğiz. Dediğiniz aksaklıklarla ilgili ki biz de bakacağız. Yani hatta bana özel olarak da bilgi verebilirsiniz, şimdi de beyan edebilirsiniz gereği neyse biz sonuna kadar yaparız. Böyle bir şey olmaz yani.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım kafelerle ilgili bahsettiğim olay yani burada bir şey yapılıyor anlamında söylemiyorum. Burada yönetimsel eksiklik var. Bakın yani belediyenin yapmış olduğu uygulamada bir eksiklik var. Yani bunu şey haline getirmesi lazım, yani vatandaşın hatasının dışına çıkartması lazım. Böyle bir uygulama hatası var.

BAŞKAN- Şimdi mesele şu bugüne kadar hani daha önce de siz dillendirdiniz şirketlerimizin zararları vesaireleri kafelerin.. şimdi biz bütün bu kafeler üzerinde yeni bir yapılandırmaya gidiyoruz. Hem altyapısıyla ilgili hem bu dediğiniz noktalarla ilgili, gerekli tedbirleri almakla ilgili yani bütçelerini doğru kontrol etmemiz gerekiyor. Bir birimlik verdiğimiz ürünün bize çıktısının her birimimizde eşit olması gerekiyor. Ufak tefek farkların üzerine gitmek gerekiyor.  Dediğiniz gibi el terminalleri ile ilgili biz şeyimizi verdik. Benim o arkadaşlara söylediğim şey şu ben bile gelip içtiğimde çayı, çıktığımda benden çay parası almaz ve fişi getirmezseniz işinize son veririm. Bu nasıl bir işlem bilmiyorum ama şundan emin ol sayın meclis üyem üzerinde duracağız.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şimdi bakın burada yapılan iki taraflı bir yanlış var. Bir, vatandaşa verdiği paranın karşılığında makbuz veya fiş verilmiyor. İki, devletten vergi kaçırılıyor. Yani biz bu şeyin içinde olmayalım.

BAŞKAN- Ben dediğiniz ölçeklerde olamadığını ama bakıcağız ona.

Abdullah AKTAŞ- İnşallah değildir. Yani buranın böyle biraz daha resmi kurum statüsüne girmesi lazım kafeteryanın, kahve tarzından çıkıp daha böyle resmi daha düzenli bir hal alması lazım, bu tahsilat kısımlarının. Hem spor salonlarındakinin, hem buradakinin şimdi bir de bize vatandaşlardan gelen bir şey var.

BAŞKAN- Spor Müdürümüz burada mı?

Abdullah AKTAŞ- Bir de bu şey sporla ilgili şey açıldı

BAŞKAN- Bir saniye arkadaşlarımız.

Ulaş AYDIN (Başkan Yardımcısı)- Başkanım artık her platformdan ödeme alıyoruz. İnternetten, bankamatiklerden sistemimizi de buna göre güncelledik. Sistemimizdeki…

BAŞKAN- Siz söyledikten sonra…

Abdullah AKTAŞ- Bu konu yeni  ben size evrakını da getirir yani.

Ulaş AYDIN (Başkan Yardımcısı)- Geliştiriyoruz her platformdan ödeme alıyoruz. Her platformdan da makbuzunu çıkartıyoruz. Onunla ilgili eğitimlerini de personelimize verdik. Oradaki eksiklikleri tamamını kapatıyoruz.

BAŞKAN- Yani demek ki halen meclis üyemiz bir şey söylüyorsa orda bir açık kapı yada bir eksik kalmış onları telafi edelim.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir de ruhsat bölümünde bir gecikmeler olduğunu söylüyor vatandaşlardan gelen şikayet burada herhalde eleman eksiğimiz mi var? Yada personel eksiğimiz mi var? Bunları da hızlandırabilirsek seviniriz. Bize gelen mahallelerde gezdiğimiz gelen şikayetlerden bir tanesi bu.

BAŞKAN- Geçen hafta itibariyle oradaki yapıyı ve sorunu doğru tespit ettik ve arkadaşlarım şuan o işlemlerle ilgili hızlı bir şekilde hareket ediyor.

Abdullah AKTAŞ- Anladım bir de en fazla gelen sorulardan bir tanesi doğalgazla ilgili sıkıntılar, mahallelerdeki doğalgazın olmamasıyla ilgili. Daha önce hatırlıyorsanız bir önceki mecliste doğalgaz komisyonu kurulsun bu komisyonda vatandaşla Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Gaz arasındaki bağlantıyı kursun, bunlar hızlansın demiştik. Bunla ilgili yani bu çalışmayı hızlandıralım.

BAŞKAN- Arkadaşımız siz ve Yeşim Hanım bu işi üstlenin evet komisyonu kuralım gerekli çalışmayı yürütelim.

Abdullah AKTAŞ- Çalışmaya başlasın.

BAŞKAN- Kesinlikle.

Abdullah AKTAŞ- Şimdilik bu kadar.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum.

Özgür HIZAL- Cevap hakkı doğduğunu düşündüğüm için söz alıyorum. Şimdi burada konuşulan konuların tamamı muhtemelen bundan 5 yıl önce bugünlerde yine aynı salonlarda görüşüldü, konuşuldu, tartışıldı. Muhtemelen Adalet Ve Kalkınma Partisi Grubu olarak bizim arkadaşlarımız aynı eleştirileri getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan arkadaşlarımız bizim eleştirilerimize karşı çıktılar, ama geldiğimiz sonuç itibariyle durum ortada. Bir yerde hatalar yapılmış, bir yerde eksikler yapılmış. Bunu sizler de kabul ediyorsunuz. Şimdi biz bugün şunu söylemek istiyoruz. Bu hataların, bu eksiklerin yapılmamasını ve önümüzdeki süreçte de 5 yıl sonra bu salona gelecek olan meclis üyesi arkadaşlarımızın bu tartışmaları yapmaması yönünde bu birincisi. İkincisi, merkezi hükümetin Bayraklı’ya neler yaptığını yada İzmir’e neler yaptığı noktasında bir takım eleştiriler getirildi. Çok konumuz olmaması…

BAŞKAN- Ama bence o konuya girerseniz çok uzar.

Özgür HIZAL- Siz girdiniz. Siz girdiniz.

BAŞKAN- Ben minicik girdim. Girmemle çıkmam bir oldu.

Özgür HIZAL- Ben de çok minicik bir söz alacağım ve ondan sonra da hemen çıkacağım merkezi yönetimin İzmir’imize Bayraklı’mıza neler yaptığı noktasında. Bayraklı üzerinden çok özel bir örnek vereceğim. İzmir’deki Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı şu anda Bayraklı sınırları içerisinde bu salonda şu anda sizin yerinizde oturan önceki dönem belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımız bitmez dedikleri hastane projesi çok yakında inşallah hizmete girecek.

BAŞKAN- Yani onu merkezi hükümet mi yapıyor yoksa özel bir firma mı yapıyor?

Özgür HIZAL- Elbette ki merkezi hükümetin yaptığını siz de çok iyi biliyorsunuz sayın başkan.

BAŞKAN- Merkezi hükümet değil bir firma yapıyor, hasta garantisi veriyorsunuz ve bu ülke adına en önemli çıkmazlardan bir tanesi.

Özgür HIZAL- Sayın başkan yap işlet devret…

Abdullah AKTAŞ- Sizin pazaryeri yaptırdığınız gibi yapılıyor. Başkası yapıyor parasını başkası veriyor…

BAŞKAN- Bir saniye bir saniye sevgili arkadaşlar.

Özgür HIZAL- Sayın başkanım ben sizin sözünüzü kesmedim. Söz almak isteyen arkadaş varsa söz verirsiniz. Yap, işlet, devret modelinin ne olduğunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz…

BAŞKAN- Yok vallahi bilmiyorum. Şimdi görüyorum yani ama böyle bir yap, işlet, devret modeli de vatandaşımıza çok uygun değil.

Özgür HIZAL- Sayın başkan şu anda İstanbul İzmir Otobanı, otoyolu projesi ki Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden biridir ve 3 gün sonra hizmete girecek sizler çok iyi biliyorsunuz ki bundan bundan…

BAŞKAN- Vallahi bilmiyoruz yani detayını.

Özgür HIZAL- Bundan bundan bundan 18 yıl önce, bundan 18 yıl önce açılan bir havalimanı projesinin tuz gölünde açılmış ya da tuz gölünde yapılacak bir balık çiftliğine benzeten zihniyetin bir benzerini bugün burada görüyoruz. Lütfen bu konuda böyle bir eleştiri getirmenizi kabul etmiyorum. Dolayısıyla merkezi hükümetin merkezi hükümetin sadece verdiğim 2 örnek açısından söylüyorum. Bir hastane projesi, bir İstanbul İzmir Otoyolu projesinden bahsediyorum ve dolayısıyla buradan şunu çok net söylüyorum İzmir’e 17 yıllık dönem içerisinde Bayraklı’mız da dahil olmak üzere sayabileceğimiz bir çok şey var sayın başkanım. Bir çok proje hayata geçirildi geçirilmeye de devam edecek. Bu anlamda da hiçbir endişenizin olmaması gerekiyor.

BAŞKAN- Evet yani şimdi öncelikle arkadaşlar yani 1 saniye…Bir saniye arkadaşlar şimdi kamu yatırımı ayrı bir şey. Yap, işlet, devret modeliyle verdiğiniz işin aslında bugün bu ülkeye faturası ayrı bir işlem. Yani hastane meselesinde de ne zaman açılacağını şuan çok herhalde siz de kestiremiyorsunuz ben de kestiremiyorum göreceğiz yani hepsini açabilecek mi arkadaşlar yada ilk etap vs gibi bu dönem…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Neyse yani sonuç itibariyle orada 2 tane firma var. 2 tane firmanın işlemi yani biz Türkiye’deki bütün uygulamalarından vs. devletin zarar ettiğini biliyoruz. Ediyoruz yani bütün ekonomik göstergelerle birlikte ülkenin şu an içerisinde olduğu felaket bir noktada ortada yani. Biz bugün bu krizin vs.nin faturasını sadece bu firmalara ödediğimiz meblağla bile açıklayabiliriz yani. Bizim Uşağa vs. bakın ben genel siyasete hiç girmek istemedim. Hiç girmek istemedim. Ben sadece eleştiriler yerinde ve doğru olursa hepsine evet derim. Eksiğimiz varsa eksiğimizi kabul ettim. Ama burada bu platform, yeri geldiğinde pervasızca Büyükşehir’i eleştirmek, yeri geldiğinde geçmiş meclisle ilgili yapılan çalışmaları eleştirmek adına kullanılabilecek bir platform değil. O zaman biz…

Emre DEMİR- Burada hiç kimse pervasızca eleştiride bulunmuyor bir. İkincisi…

BAŞKAN- Bir saniye sözümü kesmeyin lütfen.

Emre DEMİR- Çok özür diliyorum.

BAŞKAN- Sözümü kesme, sözümü kesme lütfen.

Emre DEMİR- Başkanım pervasızca diyorsunuz burada…

BAŞKAN- Ya bir saniye, bir saniye, ya bir saniye,beyefendi sayın meclis üyem.

Emre DEMİR- Başkanım hepiniz şu seçim sürecinde…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bak siyasi şov yapma. Bak siyasi şov yapma. Bak siyasi şov yapma mikrofonu kapatın.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ben sana söz vermeden bir daha konuşma meclisin kurallarına uy.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye

Emre DEMİR- Hepiniz meydanlarda gezmediniz mi?

BAŞKAN- Bak beyefendi burası siyasi platform değil burası meclis. Burası meclis, burası meclis, burası bir meclis. Siz de bir hukukçu olarak bu meclisin kurallarına uyun. Bir defa söz alın, buradaki meclis üyelerine saygı duyun, meclis başkanına saygı duyun ve bunu ikili polemiklere dönüştürmeyin. Evet ikinci söylüyorum siz de dikkat edin.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar, arkadaşlar…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Sevgili arkadaşlar bu şekilde devam ederseniz söz vermem. Sen de istediğin gibi konuşamazsın. Sayın grup başkan vekilim ya düzenleyin, yani grubunuza hakim olun burası siyasi bir arena değil onları biz…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye. İki, meclisi…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar... Arkadaşlar… Arkadaşlar bakın biz bir noktada anlaşmıştık. Biz bir noktada anlaşmıştık.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Geçen 10 yılda alınan 50 milyonluk krediye kimler bakanlık nezdinde aracılık yaptı? Kimler yaptı? Ben mi yaptım?

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Arkadaşlar bir saniye…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet Abdullah Bey lütfen oturun.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım yeterlilik önergesi veriyorum, oylayın.

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir saniye…

Konuşmalar mikrofonsuz ve üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bir saniye, bir saniye arkadaşlar bir saniye biz seçim sürecinde arkadaşlar bir saniye seçim süreci oldu bitti, Bayraklı halkı kararını verdi, bu iş noktalandı. Herkes iddiasını söyledi. Biz de söylenen iddialara cevap verdik. Söylenen de ortadadır, söylemeyen de ortadadır. Burada vatandaş kararını vermiştir bu mesele kapanmıştır. Ve biz şunu istiyoruz bütün arkadaşlardan, bütün yapıcı eleştirilerinize sonuna kadar evet diyoruz. ama biz sonuç itibariyle…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Eğiliyoruz şimdi bak arkadaşlarımıza…

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Abdullah Bey beni dinler misiniz?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Abdullah bey bak dinler misiniz? Bak dinler misiniz biz ikili sohbet etmiyoruz.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Sizin söylediğiniz her şeyi alıyoruz, not ediyoruz. Siz söyledikten sonra da ben ilgili birime gereğini söyledim. Bana söylenen şeyi size de söyleyeyim. Bu arkadaşların parayı getirip Mali Hizmetlere yatırması gerekiyor. Parayı tek oradan tahsil edebiliyoruz. Ama işlemler o dönem için daha rahat gerçekleşsinler diye dediğiniz o aksak aslında içinde herhangi bir art niyetin farklı bir işlemin olmadığı, ama dediğiniz ölçekte işlemler de olmuş. Biz de bunun adına dedik ki, vatandaşın gelip gitmesi zorlaşıyorsa internet üzerinden farklı alanlardan da bu ödemeleri alalım. Buna nazaran bu eksiklik olmuşsa, siz bu eleştirinizde bakın Abdullah Bey diyorum ki sonuna kadar haklısınız. Haklısınız dedikten sonra geriye ne kalıyor?

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya Abdullah Bey

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN-  Bir saniye ben söylediğiniz şeye haklısınız diyor muyum? Yani sizin gerçekten buradaki niyetiniz bu meselenin çözümü mü? Evet çözümünü ya çözdük eksik çözmüşüz diyelim. Ben orayı da kabul edeyim. Eksik çözdüğümüzü de kabul edeyim. Size diyorum ki eğer bununla ilgili halen bu aksaklık devam ediyorsa biz de çözümümüzün bir tarafında eksik kalmışsak bunu da telafi edelim, sorun? Sorun yok.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Evet.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Geçiriyoruz zaten.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Hep birlikte yapalım. Eleştirilerinizi getirin hep beraber yapalım yani bu sorun değil. Bakın ben altını çizerek bir şey söyledim.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Lütfen sözümü kesmeyin ama yani altını çizerek bir şey söyledim. Burada ki bu başarı benim başarım değil, hepimizin başarısı. Ve diyorum ki bu işleri hep birlikte yapalım. Eksiğiyle, hatasıyla gediğiyle ne varsa sonuç itibariyle biz buradaki herhangi yanlış ya da aksak giden ya da talimatını verdiğimiz ve yerine gelmeyen herhangi bir işle ilgili bunu siyasetin bir malzemesi yapmak dışında bunu hep birlikte çözelim. Aslında sizin bugün meclis gündemine getirdiğiniz şeyi bana bir alo deseydiniz ben bunu fazlasıyla yapardım. Siz de bunu bilirsiniz yani ama bunu siyaset malzemesi olarak buradan gündeme getirmeniz beni de üzer, bizim birlikte uyum içinde çalışma anlayışımıza da zarar verir. Bence birazcık daha dikkatli olalım. Bizim dikkat etmemiz gereken noktalarda bizler dikkatli olalım sizlerin dikkat etmesi gereken noktalarda sizler dikkatli olun ben bu mecliste kendi grubumuz dışında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu dışında en fazla sözü size veriyorum. Ya eleştirileri daha net duyalım ve arkadaşlarıma da şunu söylüyorum.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Doğru olan ama bunun kıyametini bilmek lazım yani demin arkadaşımızın yaptığı gibi 2 oldu. Yani 2 oldu bizimle ilgili. Meclis üyesi yetki ve sorumluluğunu bilecek bence meclisin kendi yönergesini de doğru okumak lazım. Bence bunlara bir de hukukçusunuz yani daha önce de aynı işlemi yaptınız, ben o zaman da size söyledim dedim genç bir arkadaşımızsınız kırmak ve üzmek istemiyorum. Yani bir çocuğa soru sorar gibi ne nedir bu mudur şu mudur vs midir bu üsluba birazcık dikkat etmek gerekiyor. Evet Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok zor aldım mikrofonu. Dediğiniz gibi sizin gibi çok naif bir insana belediye başkanımıza böyle davranılmasını kınıyorum. Ayrıca da biz meclis üyeleri olarak hiçbir zaman bir belediye başkanını uyaramayız, öyle bir yetkimiz yok. Bunu da ifade etmek istedim. Talepte bulunabiliriz, istekte bulunabiliriz ama uyarma gibi bir düşüncemiz yok. Abdullah Bey iller bankasıyla ilgili birkaç bir şey söyledi. Sanırım ki belediyenin parası bizim cebimizdeki para değil…

BAŞKAN- Hatibin sözünü kesmeyelim arkadaşlar

Yeşim TEKOĞLU- Ben cebimdeki parayı herhalde Büyükşehir’e ay bugün 10 lira göndereyim, yarın 5 lira göndereyim diye düşünmüyoruz. Genel bütçe vergi gelirlerindeki pay dağıtım oranı kanunu var. Hepinizin de bildiği üzere diye konuşmak istiyorum bu İzmir ve Bayraklı’ya özgü bir şey değil herhalde Bayraklı ilçesine gelen paranın %40’ını Büyükşehir’e gönderiyoruz diye bir şey yok. Tüm Türkiye de uygulanan kanun madem Büyükşehir’e para gitmesini istemiyorsanız o zaman bütün kanunu değiştireceksiniz sizin elinizde kanun yetkisi onu ifade etmek istedim. Ayrıca da ben sizin gibi Büyükşehir yada Bayraklı diye bir ayrım görmüyorum. Baba oğul, anne kız ilişkisi gibi düşünüyorum. İhtiyacımız varsa yapar. Yaptığında da laf ediyorsunuz, yapmadığında laf ediyorsunuz Büyükşehir’le ilgili. Ayrıca Emre arkadaşımız Tire Stadı yapılmasıyla ilgili bütçesiyle kıyasladı. Tire Stadının %80i Büyükşehir yapmıştır. Bunu da bilginize sunmak istiyorum.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hatibin sözünü kesmeyin

Yeşim TEKOĞLU- İlçe belediyesiyle kıyasladınız onu söylemek istedim Abdullah Bey ben sizin sözünüzü kestim mi? Bu yap, işlet, devret modeline girmek istemiyorum. Girmeyeceğim tartışma yaratılmasın diye not almıştım.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Şunu da söylemek istiyorum bir dakika Abdullah Bey…

BAŞKAN- Evet arkadaşlar bir saniye…

Yeşim TEKOĞLU- Vergi kaçırdığımızı nereden biliyorsunuz? Ben mali müşavir olarak ve sizin de grubunuzda mali müşavir olarak Mikail Bey var bir vergi kaçırıldığının tespiti söylenerek olmaz. Şöyle tespit edilir ben açıklama mı yapayım siz konuşma başkanım söz verirse açıklama yaparsınız.

BAŞKAN- Bir saniye, bir saniye.

Yeşim TEKOĞLU- Bizler de defterlerini tuttuğumuz mükellefler de şöyle bir şey vardır. Kafeteryalarımız vardır. O an size fiş vermemiş olabilir, ama kasa sayımı onun dışında yazarkasadaki tutarlar, banka fişleri kıyaslanır gün sonunda onun makbuzu fişi mutlaka kesilir siz almamış olabilirsiniz bunun da nedeni yine sizsiniz vergi kaçırmasını sağlayan. Çünkü siz eskiden vergi iadesi denilen bir sistem vardı. Ne kadar vergi iadesi alırsan o kadar size devlet iade ediyordu onu da kaldırdınız var hayır.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Abdullah Bey… arkadaşlar…

Yeşim TEKOĞLU- Belediyeyi konuşuyoruz vergi kaçırdığını iddia etmeyin diyorum çünkü vergi kaçırma öyle sizin dediğiniz gibi fiş vermemesiyle olmuyor.

BAŞKAN- Evet Yeşim Hanım siz de toparlayın.

Yeşim TEKOĞLU- Gün sonunda raporlarına göre kesiliyor. Teşekkür ederim başkanım.

BAŞKAN- Söylenen bir şeye cevap olarak söyleyeceksen buyur…

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli arkadaşlar Pazaryeri meselesi konuşulduğu için meclisimizde kayıt altında olduğu için, canlı yayınlandığı için, bir açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle başkanım sizi ve meclisinizi kutluyorum. Çünkü Özkanlar pazaryeri meselesi önemli bir meseleydi ve kısa zamanda çözüm getirildi. Pazaryerinin yapımını da Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ve meclisine de teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşımız ifade etti. Biz evet pazaryerine ait arsayı Büyükşehir’e tahsis ediyoruz. Ama bunun karşılığında belli bir meblağ alıyoruz. Almış olduğumuz miktar ve meblağla yine Bayraklı’da ki hizmetlerde kullanacağız. Bayraklı Belediyesi de kamu kurumu Büyükşehir Belediyesi de kamu kurumu bina yapıldıktan sonra da bina yapıldıktan sonra da burası kreş otopark ve pazaryeri olarak kullanılacak, buranın işletmesini de yine Bayraklı Belediyesi yapacak. Yani biz buradan 2 kere kar etmiş olacağız ticari bir gözle bakmış olursak. Ayrıca arkadaşlarımız ifade etti Emre kardeşim de söyledi. Tabii ki Bayraklı sorunu çok maalesef çok yapılıyor, yapılmaya da devam edecek, Evet bunun bir kısmını biz yapacağız, bir kısmını Büyükşehir yapacak. Biz yapacağımızı yapacağız Büyükşehir’in yapacaklarından daha fazlası olması noktasında hep birlikte beraber mücadele edelim. Zaten ben bu önümüzdeki süreçte de geçmişle kıyaslandığında daha fazla hizmet üretileceğine de Büyükşehir tarafından Bayraklı’da hizmet üretileceğine de inanıyorum. Başkanım siz çok güzel ifade ettiniz kısa zamanda Büyükşehir’in Bayraklı’ya neler yapacağını bunun devamının da gelecektir diye düşünüyorum. Hep birlikte Bayraklı için, Bayraklı’nın menfaatleri için mücadele etsek…

BAŞKAN- Evet şimdi değerli arkadaşlar sonuç itibariyle birazcık birbirimizi yanlış anlasak da aslında biz hepimiz biriz ve eleştirileri de dinlediğimizde ortada çok sıkıntılı bir durum yok. Çok şükür ki bugün Bayraklı Belediyesi eleştiri noktasında bir, Büyükşehir’in yatırımları noktasında eleştiriliyor iki, bir kafedeki çay fişiyle ilgili bu da bizi mutlu ediyor, yönümüzün yolumuzun ne kadar doğru olduğunu Adalet Ve Kalkınma Partisi meclis üyesi arkadaşlarımız da beyan etmiş oluyorlar. Bu hepimiz adına çünkü hepimizin başarısı. İlgili sıkıntılarla ilgili sorunları da el birliğiyle çözelim. Hatta yarın sevgili dostumuz arkadaşımız bize gelsin gereğini hep birlikte talimatları da kendisi tanık olsun hep birlikte yapalım, çözelim. Dediğiniz gibi bütün kafelerimizin bütün işletmelerimizin olabildiğince karlı vatandaşın hizmetinde daha nezih, daha güzel mekanlar olmasıyla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Şuan ana derdimiz bu meselelerle ilgilenmek değil Büyükşehir’imizle beraber döktüğümüz 60 bin tona yakın şeyle ilgili Cengizhan Mahallesinin ana arterinde bu işlemi yaptık. Oraya taziye sözümüz vardı onla ilgili Sayın Müftümüzle de İlçe Müftümüzle de görüştük. hatta Manavkuyu’daki camimizin protokol camisi olmasıyla da ilgili  bir fikir birlikteliğine evet vardık. Bugün arkadaşlarımıza camilerimizle ilgili bir başka talimat daha verdik. Her Perşembe bütün camilerimizin Cuma namazı öncesi bütün dezenfeksiyonuyla temizlenip vatandaşın hizmetine de o yönüyle de sunulmasıyla da ilgili arkadaşlarımız çalışacaklar ne tür teknik personele, ne tür malzemeye ihtiyaç varsa bunları halledeceğiz. Ayrıca bir camimizin da orda klimayla ilgili sıkıntıları vardı. Hatta birini gerekiyorsa değiştirecektik. Arkadaşlarımız oraya da gittiler. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanındaki sıkıntıyı önümüzdeki süreçte çözeceğiz. Oradaki spor kompleksini Büyükşehir Belediyemizden talep ettik. Şeyle ilgili de sözümüzü aldık. Orda bize bir alan gösterecekler ve orda hem böyle vatandaşımızın gelip çay ve kahvesini içebileceği bir mekan elde edeceğiz, hem de vatandaşın orda ihtiyaç duyduğu diğer sorunları orada çözeceğiz bu süreçte birazcık gecikmiş olabiliriz 4. 5. ayımız gerçekten ilk 3 ayı birazcık yoğun ziyaretçi trafiğinle ama yaz ayı içerisinde açabilseydik çok iyi olur buradan da bu hizmeti birazcık geciktirdiğimiz için Cengizhan’daki yurttaşlarımızdan özür diliyoruz. Ama onların ihtiyaçlarını taleplerini diğer mahallelerde olduğu gibi hepsini yerine getireceğiz. Ben yapıcı eleştirileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet mazeretleri ya yeter yeter sonra konuşuruz. Biz şimdi çıkar yukarda konuşuruz sorun yok.

Abdullah AKTAŞ- Haberimiz yoktu bundan bugün mü başladı?

BAŞKAN- Şu an canlı mıyız?

Abdullah AKTAŞ- Hayır canlı değil.

BAŞKAN-Valla daha başlamamışız tartışma boşa gitti.

Abdullah AKTAŞ- Hayır biz zaten başlamadığını biliyoruz da Cindi arkadaşımız canlı yayın dedi de ondan dedim.

BAŞKAN- Önümüzdeki hafta.

Abdullah AKTAŞ- Hayır biz zaten yayınlanmadığını biliyorduk başkanım.

BAŞKAN- Bunu önümüzdeki hafta tekrarlayalım.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım şeyi açıklamadınız 40 milyonluk ödemeyi nerden yaptınız, buldunuz da onu duyamadık cevabını? Bir de İller Bankası gelirimiz nedir?

BAŞKAN- Evet Mali İşlerden sorumlu arkadaşımız cevap versin. Bakın ne kadar anlayışlıyız. Soru cevap gidiyoruz. Aslında böyle bir şey yok ama versinler yani gizleyecek bir şeyimiz yok.

Mehmet ŞİMŞEK (Başkan Yardımcısı)-  Sayın başkanım bildiğiniz üzere Mayıs ayında emlak vergi gelirlerimiz 1. taksitler çevre temizlik vergisi 1. taksitler ödeniyor. Vatandaşlarımız bunları ödediler,  bununla ilgili yaklaşık 40 milyona yakın borcumuzu da hem kendi öz kaynaklarımızdan hem de emlak vergilerinden…

BAŞKAN- Sanıyorum 22- 23 milyonu banka kredisi.

Mehmet ŞİMŞEK (Başkan Yardımcısı)-  Evet sadece 22 milyona yakını banka kredisi.

BAŞKAN- Tabi bu şey ayında 20 milyon ara ödememiz varmış 6 aylık ödemelerle almışlar yani.

Mehmet ŞİMŞEK (Başkan Yardımcısı)-  22 milyona yakını banka kredisi 18 milyona yakını da firma ve kamu borçları olmak üzere 40 milyona yakın ödeme yaptık.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya aslında bunları şöyle yapabiliriz. Yani önümüzdeki süreçte bunla ilgili bir yöntem belirleyelim. Yani bütçeyle ilgili, harcamalarla ilgili bunların şeyiyle ilgili bir yol bulalım. Yani siz bu bilgileri istediğiniz an erişebilin, hiçbir sıkıntı yok. Yani öyle bir siz de planlayın siz de tasarlayın yani bu işi olabildiğince şeffaflaştıralım herkese açık hale getirelim siz de bize sormayın istediğiniz an girin bakın edin sorun yok.

Abdullah AKTAŞ- Çok iyi olur.

BAŞKAN- Bence de çok iyi olur. Buyurun aslında söz vermeyecektik ama buyurun. Bir şeyi rica ediyorum, lütfen yeni bir tartışma olmasın artık yavaş yavaş kapatalım.

Dilek YILDIZ- Yeni bir tartışmaya girmek istemiyorum ama çok kısa bir cevap hakkı doğdu. Ona değineceğim. Öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Genel merkezi hükümetin İzmir’e desteği noktasında bir eleştiriniz oldu. Ben çok kısa bir açıklama yapacağım. Sayıştay raporuna göre İzmir toplam 14 milyar 417 milyon TL destek almış merkezi hükümetten. Bu da oransal olarak %21.6’ya tekabül etmektedir. Bu oran İstanbul’da %12.6 Kocaeli’de ise %8.5 oranındadır. Bunu ifade etmek istedim. Birde biz dün mali teşkilatlarımızla yaptığımız istişarelerde tabi belediyeden beklentileri alıyoruz, onları da burada ifade etmek istiyoruz. Bu noktada sahilde yaşlı vatandaşlarımız özellikle bir mescit ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler sahil bölgesinde…

BAŞKAN- Duyamadım ne ihtiyaçları?

Dilek YILDIZ- Mescit mescit ihtiyacı olduğunu ifade ettiler.

BAŞKAN- Bir saniye arkadaşlar. Buyurun.

Dilek YILDIZ- Ben de buradan vatandaşların talebini size iletmiş olmak istedim. Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Evet arkadaşlar

Zehra ONGUN- Sayın başkanım bu tek taraflı gidiyor gibi geliyor bana bu meclis oturumları. Sürekli o tarafta, bu tarafta da meclis üyeleri var lütfen. Eğer olay genel siyasete yansıyacaksa arkadaşlarla sabaha kadar tartışabiliriz ülkenin durumunu.

BAŞKAN- Bizim amacımız o değil ama.

Zehra ONGUN- Hayır ama başkanım lütfen bakın ben biz burada Bayraklı’nın sorunlarını gidermek için yeni bir meclisiz ve bu biraz ağır gidebilir ama, ortak fikirlerle götürüyoruz zaten. Bu anlamda onların katılımını da son derece olumlu buluyoruz. Ama benim gördüğüm, baştan beri tek taraflı meclis gidiyor burada, bu da beni rahatsız etmeye başladı lütfen siz de bu tarafa söz verin biraz. Rica ediyorum.

BAŞKAN- Evet haklı bir eleştiri.

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

BAŞKAN- Bir sonraki meclisimiz?

Yeşim TEKOĞLU- 7 Ağustos saat 18.00 da başkanım.

 

    Serdar SANDAL

   Belediye Başkanı

 

 

                                                Mukaddes IŞIN                               Şentürk APAYDIN

                                                       Üye                                                        Üye