Hizmetler

BAYSEM

 

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi

Bu yönetmeliğin amacı, İlçemizdeki öğrencilerin eğitim düzeyini yükseltmek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, okul hayatına devam etmekte olan ortaöğretim ve lise öğrencilerinin eğitmen gözetiminde derslerine çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına yardımcı olmak ve bir üst okulun giriş sınavlarına (Ortaöğretim- TEOG , Lise- YGS/ LYS ) hazırlamak için gerekli çalışmaları planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek ve değerlendirmek,
Gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak,
Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunularak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak,
Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak,
Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

 

 İletişim

6067/9 no: 4 İsmet İnönü Kültür Merkezi BAYSEM

Postacılar - BAYRAKLI / İZMİR      

Tel: 0232 935 03 35

e-mail : kultur@bayrakli.bel.tr