Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02/09/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 02.09.2019 Pazartesi günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                        Serdar SANDAL

                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                        02.09.2019
                                                                                                                                        Pazartesi
                                                                                                                                        
Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.08.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

S.S. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin Olağan Genel Kurul toplantısı için Bayraklı Belediyesi Başkanlık Makamının yetkilendirme yazısına istinaden, kooperatifimiz için Bayraklı Belediyesinin tüzel kişiliğini temsil etmesi, belediyenin tüzel kişiliğini temsilen yönetim kurulu seçimine aday olarak katılması için yetkili kişi ile ilgili meclis kararı alınması hk.

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1204) Belediyemiz Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak atanan Sakine AKYÜZ’e verilen yetkinin iptal edilmesi ve Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediyemiz Başkan Yardımcısı Ulaş AYDIN’ın atanması  hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5573) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O.1A Pafta, 3017 ada, 27  nolu parseldeki 171/10871 (3,42 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara  satılıp satılmaması hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5882) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesi, 288/7 Sokak, No:4/A-B adresinde bulunan taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18/e  maddesi gereğince  İzmir Barosu İktisadi İşletmesi adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılıp  yapılmaması hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2411) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Evlendirme Memurluklarımızca nikah hizmetlerinde uygulanan, ücret tarifelerinden gazilerin kendisi ile şehit ve gazi çocuklarının, ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar muaf tutulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1029) Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün alt birimleri olarak kurulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Yönergesi" ve "Çocuk Masası Birimi Yönergesi"nin kabulüne ilişkin Hukuk, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5260) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D Pafta, 36888 ada, 12 nolu parseldeki 4/193 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5261) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37009 ada, 3 nolu parseldeki 3/179 (3,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5108) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 14161 ada 1 no.lu parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Katlı Bölgesel Otopark alanında kalmakta olan 2.096,30m2 yüz ölçümlü taşınmaza İzmir Büyükşehir Belediyesince 11.529.000,00 TL bedel takdir edilmiş olup;  2942 (D.4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince söz konusu taşınmazın bu bedelin üç (3) eşit taksit ile tarafımıza ödemesi yapılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devrinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

 

VII. DİLEK VE TEMENNİLER

VIII.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

IX.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.